Parenteel van Adriaen (Adriaen) van HASSEL

1 Adriaen (Adriaen) van HASSEL is geboren omstreeks 1515. Adriaen is overleden.
Notitie bij Adriaen: Adriaen is de oudst bekende stamvader. Waar hij geboren is, is niet bekend.
Rond 1480 vinden er vermeldingen plaats van de naam Van Hassel(t) in Heusden. b.v. Henrick van Hassel, was in 1490 schepen te Heusden.
De familie van Hassel had nogal wat bezittingen o.a. huizen, landerijen en schepen, in Waspik, Grevelduijn en Capelle, in de kerk van Dussen en later ook in Raamsdonk.
Zij behoorden tot de welgestelde families in dit deel van Noord Brabant, dat toen gedeeltelijk tot Holland behoorde.

Hij trouwt voor 1546 met een nog niet bekende persoon.

Zij kregen
Adriaen trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vr 1546 met NN, ten hoogste 29 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1517. Zij is overleden na 1603, minstens 86 jaar oud.
Kinderen van Adriaen en NN:
1 Antonis Adriaensz. van HASSEL, geboren omstreeks 1546. Volgt 1.1.
2 Matheus Adriaensz. van HASSEL, geboren omstreeks 1548. Volgt 1.2.
3 Michiel Adriaensz. van HASSEL, geboren omstreeks 1548. Volgt 1.3.
4 Jan Adriaensz. van HASSEL(T), geboren omstreeks 1552. Volgt 1.4.
1.1 Antonis Adriaensz. van HASSEL is geboren omstreeks 1546, zoon van Adriaen (Adriaen) van HASSEL (zie 1) en NN. Antonis is overleden na 1603, minstens 57 jaar oud.
Notitie bij Antonis: RA Groot Waspik deel 72/f85v, wilceur dd 20 maart 1591
compareerde Anthonis Adriaensz
en Adriaen Jansz Vos

Anthonius testeert 1603.

Antonius werd geboren ca 1546.

Hij trouwde met Lijsken JANSDR van welke persoon niets bekend is.

Zij kregen 3 kinderen.
De tak Jan Antonisz
Antonis trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vr 1570 met Lijsken JANSDR, ten hoogste 25 jaar oud. Lijsken is geboren omstreeks 1545. Lijsken is overleden.
Kinderen van Antonis en Lijsken:
1 Jan Antonisz van HASSEL, geboren omstreeks 1570. Volgt 1.1.1.
2 Hans Antonisz van HASSEL, geboren omstreeks 1577. Volgt 1.1.2.
3 Anthonis Antonisz van HASSEL, geboren omstreeks 1585. Volgt 1.1.3.
1.2 Matheus Adriaensz. van HASSEL is geboren omstreeks 1548, zoon van Adriaen (Adriaen) van HASSEL (zie 1) en NN. Matheus is overleden na 07-09-1617, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Matheus: Huwelijk niet volgens Wim van Maurik?

In 1622 vindt er een erfdeling plaats van goederen

RA Groot Waspik deel 72/f117 v, wilceur den 3 dec 1602
compareerde Mathijs Adriaenz
en de weduwe en kint Adriaen Jansz Ruijsten

RA Groot Waspik, deel 72.f160 den 22 april 1607
compareerde Marthijs Adriaensz en Jan Woutersz

RA Groot Waspik deel 72/f169 den 11 juni 1608
compareerde Adsriaen Wijten
en Meus Adriaensz, zoon

RA Groot Waspik deel 56/f89, akte van verlije dd 13-06-1618
compareerde Frans Janss en Matheus Arienss

RA Groot Waspik deel 57/f50, transport dd 15 febr 1622
compareerde Matheus Adriaenss en thomas Janss Schipper
en Gelden Janss

RA Groot Waspik deel 57/f56, vrijgift dd 6 juni 1622
compareerde Matheus Adriaensz
en Bastiaen Peterss Greeff
Beroep:
Pleijtschipper
Matheus trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vr 1575 met Janneken ANTHONIS, ten hoogste 29 jaar oud. Janneken is geboren omstreeks 1546. Janneken is overleden.
Kinderen van Matheus en Janneken:
1 Adriaen Mathijsz van HASSEL, geboren omstreeks 1575. Volgt 1.2.1.
2 Jan Matheusz van HASSEL, geboren omstreeks 1578. Volgt 1.2.2.
3 Adriaenken Meusse van HASSEL [1.2.3], geboren omstreeks 1580. Adriaenken is overleden vr 03-02-1607, ten hoogste 27 jaar oud.
Notitie bij Adriaenken: RA. Groot Waspik deel 72/f157v, den 3 febr 1607
Compareerde Peter Romboutsz
en Adriaen Wijt Willemss zijn weduwe van Adriaenken Meusdr

RA. Groot Waspik deel 72/f157v, den 3 febr 1607
Compareerde Adriaen Wijt Willemsz
en Gielis Tomasz van Sgravenmoer
4 Peter Matheusz van HASSEL, geboren omstreeks 1585 in Waspik. Volgt 1.2.4.
1.3 Michiel Adriaensz. van HASSEL is geboren omstreeks 1548, zoon van Adriaen (Adriaen) van HASSEL (zie 1) en NN. Michiel is overleden.
Notitie bij Michiel: RA. Groot Waspik deel 72/f36v, dd. 9 febr 1575
Comparareerde Jan Willem Wouterss
en Michiel Adriaenss en Joost Adriaenss, swager

RA. Groot Waspik, deel 72/f097v, dd. 25 juli 1596
Compareerde Huijbert Jan Vassen
en Michiel Adriaen en Adriaen Michielss en broeders en zusters

RA. Groot Waspik, deel 72/f120, dd. 29 jan 1603
Compareerde Adriaen Mathijsz
en de weduwe en kinderen Michiel Adriaen Zegersz

Zijn nageslacht:
Zij krijgen 1 kind: Adriaen Michielsz, geboren ca 1548. Hioj blijft in Waspik wonen en trouwt in 1613 met Trijken ADRIAENSDR. Omdat mij geen kinderen bekend zijn sterft deze tak uit.
Michiel trouwde met NN.
Kind van Michiel en NN:
1 Adriaen Michielsz van HASSEL, geboren omstreeks 1585. Volgt 1.3.1.
1.4 Jan Adriaensz. van HASSEL(T) is geboren omstreeks 1552, zoon van Adriaen (Adriaen) van HASSEL (zie 1) en NN. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: RA Groot Waspik deel 56/f10v, register van giften en willekeur. dd 10-09-1620
comp. Peter Peter Joosten en Herman Jans van Hasselt
en Jan Adriaen Adriaenss den Jonge Cluijter
Item dd. 10-09-1620
eerste com Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt
en Peter Lauwereij
RFN 3039
Jan trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vr 1580 met Maria NN, ten hoogste 26 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1554. Maria is overleden.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Matheus Jansz. van HASSEL(T), geboren omstreeks 1580. Volgt 1.4.1.
2 Herman Jansz van HASSEL(T) [1.4.2], geboren omstreeks 1585. Herman is overleden na 10-09-1620, minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Herman: RA. Groot Waspik, deel 57/f9, dd 1 juli 1620
Compareerde Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt
en Cornelis Adriaenss Hulst

RA. Groot Waspik, deel 57/f0, dd. 10 sept 1620
Compareerde Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt
en Jan Adriaenss Waelwijck

RA. Groot Waspik, deel 57/f0v, dd. 10 sept 1620
Compareerde Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt
en Jan Adriaen Adriaenss den Jonge Cluijter

RA. Groot Waspik, deel 57/f11, dd. 10 sept 1620
Compareerde Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt
en Peter Lauwereijs
3 Adriaen Jans Aertsen van HASSEL(T), geboren omstreeks 1592. Volgt 1.4.3.
4 Jan Jans van HASSEL(T), geboren op 23-08-1594 in Waspik. Volgt 1.4.4.
5 Coen Jans van HASSEL(T), geboren omstreeks 1600. Volgt 1.4.5.
1.1.1 Jan Antonisz van HASSEL is geboren omstreeks 1570, zoon van Antonis Adriaensz. van HASSEL (zie 1.1) en Lijsken JANSDR. Jan is overleden omstreeks 1630, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Jan: RA Groot Waspik deel 72/f167, wilceur dd 16 apr 1608
compareerde Jan Thonisz van Hasselt en Jan Thonisz van Sutphen


koopt land in 11 1/2 hoeve 1606
Jan trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vr 1595 met Maijken JANSDR, ten hoogste 25 jaar oud. Maijken is geboren omstreeks 1570. Maijken is overleden vr 1630, ten hoogste 60 jaar oud.
Kinderen van Jan en Maijken:
1 Adriaen Jansz Tonis HASSEL, geboren omstreeks 1595. Volgt 1.1.1.1.
2 Jan Jansz. van HASSEL, geboren omstreeks 1604. Volgt 1.1.1.2.
1.1.2 Hans Antonisz van HASSEL is geboren omstreeks 1577, zoon van Antonis Adriaensz. van HASSEL (zie 1.1) en Lijsken JANSDR. Hans is overleden vr 12-06-1631, ten hoogste 54 jaar oud.
Notitie bij Hans: koopt in 1602 een hoeve met 11,5 mergen land.

RA. Groot Waspik. deel 72/f79, Quitantie dd. 14 mei 1593
compareerde Hans van Hasselt
2e Comparant is Gerit Peterss, voocht Adriaen Vassens kinderen

RA. Groot Waspik, deel 57/f59, dd. 8-3-1617
compareerde Dingeman Michielsz
2de comparant is Hans Tonisz van Hasselt

RA, Groot Waspik, deel 56/f59, dd. 8-3-1617
compareerde Hans Tonisz van Hasselt
2de comparant is Dingeman Michielsz

RA. Groot Waspik, deel 58/f9, rentebrief dd. 12 juni 1631
Compareerde Maeijken Janss weduwe van Hans Thoniss van Hasselt
2e Comparant is Wouter Janssen Schilders, laeckencooper Geertruijdenberg
Hans begon een relatie met Maeijken Cornelis JANS. Maeijken is geboren omstreeks 1577. Maeijken is overleden na 06-1631, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij Maeijken: RA Groot Waspik deel 58/f9 rentebrief dd 12-06 1631
MaeijkenJanss wed Hans Thoniss van Hasselt
1.1.3 Anthonis Antonisz van HASSEL is geboren omstreeks 1585, zoon van Antonis Adriaensz. van HASSEL (zie 1.1) en Lijsken JANSDR. Anthonis is overleden na 18-11-1615, minstens 30 jaar oud.
Notitie bij Anthonis: RA Groot waspik deel 57/f59v, den 9 mrt 1617
Compareerde Anthonis Thijs
2e comparant is Lambrecht Willemsz

RA Groot waspik deel 56/f20v, den 5 febr 1614
Compareerde Anthonis Tonisz en Mariken Mathijsdr
2e comparant is Michiel Matthijsz schout

RA Groot waspik deel 56/f41, vrijgift den 18 november 1615
Compareerde Anthonisz Tonisz
2e comparant is Gijsbrecht Geritsz en damiaen Joesten
Anthonis trouwde met Mariken MATHIJSDR. Mariken is geboren omstreeks 1587. Mariken is overleden na 05-02-1614, minstens 27 jaar oud.
Notitie bij Mariken: RA Groot Waspik deel 56/f20v, dd 5 febr 1614
compareerde Anthonis Tonisz en Mariken Mathijsdr
2e comparant is Michiel Mathijsz, schout
1.2.1 Adriaen Mathijsz van HASSEL is geboren omstreeks 1575, zoon van Matheus Adriaensz. van HASSEL (zie 1.2) en Janneken ANTHONIS. Adriaen is overleden.
Notitie bij Adriaen: RA. Groot Waspik deel 72/f120 dd. 29 jan 1603
compareerde Adriaen Mathijsz en de weduwe en kinderen Michiel Adriaen Zegersz

RA. Groot Waspik, deel 72/f140, dd. 19 jan 1605
Compareerede Adriaen Mathijsz en Jan Adriaen Clasen

RA. Groot Waspik deel 72/f172, dd. 8 jan 1609
compareerde Adriaen Mathijsz voocht Jan Noutens kint en Adriaen Huijgen

RA. Groot waspik, deel 72/f157, dd. 31 jan 1607
Compareerde Dierck Petersz en Adriaen Mathijsz

RA. Groot Waspik, deel 72/f158v, dd. 28 febr 1607
Compareerde Frans Jansz en Adriaen Mathijsz

RA. Groot Waspik, deel 72/f161v, dd. 10 okt 1607
Compareerde Embrecht Jacopsz 2en Adriaen Mathijsz, voocht Jan Boerens kint
Adriaen trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vr 1605 met NN.
Kinderen van Adriaen en NN:
1 Aert Adriaensz van HASSEL [1.2.1.1], geboren omstreeks 1605. Aert is overleden.
Notitie bij Aert: RA, Groot Waspik deel 58/84v, den 11 mei 1638
Compareerde Adriaen Janssen de Ruijter en Aert Adriaenss, schipper alhier
Beroep:
Schipper
2 Geriken Adriaen Matheus van HASSEL, geboren omstreeks 1612. Volgt 1.2.1.2.
1.2.2 Jan Matheusz van HASSEL is geboren omstreeks 1578, zoon van Matheus Adriaensz. van HASSEL (zie 1.2) en Janneken ANTHONIS. Jan is overleden vr 30-04-1648, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij Jan: Erfscheidinge 1648
woonde op Stapeleind, ’s Grevelduin / Waspik

Bron: Not. archief Oosterhout notaris Adr. jannsen de Ruijter deel 8663den 7 nov. 1656, Testament
Compareerde Jan Matheus weduwnaar van Zal. janneken Anthonissen wonendetot Waspik op Stapeleijndt

RA. Groot Waspik, deel 72/f135v, wilceur den 5 mei 1604
Compareerde Jan Mathijsz en Wijt Willemsz

RA. Groot Waspik, deel 72/160v, den 22 apr 1607
compareerde Jan Matheusz en is Jan Woutersz

RA. Groot Waspik, deel 72/f198, den 11 mei 1611
Compareerde Jan Matheusz en Jan Andriesz Bogaert

RA. Groot Waspik, deel 56/f5, vrijgift den 30 mei 1612
Compareerde Huijch Petersz en Jan Matheusz

RA. Groot Waspik, deel 56/f15, den 3 juli 1613
Compareerde Jan Matheusz en Coenraet Jansz

RA. Groot Waspik, deel 56/f23v, den 14 mei 1614
Compareerde Jan Matheusz en Lambrecht Willemsz

RA. Groot Waspik, deel 57/f50, den 17 febr 1622
Compareerde Jan Matheuss en Jan Adriaenss de Roij, schout Cappel

RA. Groot Waspik, deel 57,/f82v, wilceur den 6 mrt 1624
Compareerde : Jan Matheuss en Sebastiaen Geritss

RA. Groot Waspik, deel 57/f191, vrijgift den 14 okt 1627
compareerde Mathijs Jan Thijss en Jan Willemss Cloot

RA. Groot Waspik, deel 58/f7v, transport den 20 mei 1631
Compareerde Jan Matheuss en Cornelis Corneliss den Ruijmen

RA. Groot Waspik deel 58/f107, den 29 jan 1641
Compareerde Jan Matheus en Jan Willemss van Beul
Beroep:
Pleijtschipper
Jan trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vr 1603 met Janneken Thonis Cornelis (Janneken) WOUTERS, ten hoogste 23 jaar oud. Janneken is geboren omstreeks 1580, dochter van Anthonis Cornelisz WOUTERS en NN. Janneken is overleden vr 11-1646, ten hoogste 66 jaar oud.
Kinderen van Jan en Janneken:
1 Adriaan Jans Matheusz. van HASSELT, geboren omstreeks 1603 in ’s-Grevelduin-Capelle. Volgt 1.2.2.1.
2 Truijken Jans Matheus van HASSEL, geboren omstreeks 1606 in Waspik. Volgt 1.2.2.2.
3 Joanni Jan Matheus (Jan) van HASSEL, geboren omstreeks 1608 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.
4 Anneken Jans Matheus van HASSELT [1.2.2.4], geboren omstreeks 1610 in Waspik. Anneken is overleden na 12-03-1668 in ’s-Grevelduin-Capelle, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Anneken: Notarieel Archief Oosterhout notaris Adr. Jansen de Ruijter deel 866, den 7 nov 1656 testament
Compareerde Jan Marheus weduwnaar van zaliger Janneken Anthonissen wonende tot Waspik op Stapeleijndt vermeld
Janneken Janssen is nog thuis wonend

RA Groot Waspik deel 42/f221 dd 13 maart 1668
Anthonis Janssen Matheusen voogd over zijn innocente zuster Anneken Jan Matheus

RA Klein Waspik 21 vrije griffie van haar goederen

Inventaris Sprang Capel, jaar 1695 bladz 33 en 228 rekeningen en bijlagen van de executie van goederen van Janneken Jan Matheus
12 maart 1668 is Tonis haar broer voogt over haar en haar goederen en na zijn overlijden qwordt Adriaen Jans Teewen haar voogt inv. Sprang Cappel bld 33, nr 228 rekeninge en bijlage en executie van de goederen van Janneke dan Teewen.

RA 21 Klein Waspik 10 april 1696 vrijgifte van haar goederen aan de erfgenamen.
5 Margriet Jans Matheus van HASSELT, geboren in 1612 in Waspik. Volgt 1.2.2.5.
6 Lijsken Jans Matheus van HASSELT, geboren omstreeks 1615 in Waspik. Volgt 1.2.2.6.
7 Antonis Jans Matheus van HASSEL, geboren omstreeks 1617 in Waspik. Volgt 1.2.2.7.
8 Matheus Jans Matheus van HASSEL [1.2.2.8], geboren omstreeks 1620 in Waspik. Matheus is overleden vr 07-03-1664 in ’s-Grevelduin-Capelle, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij Matheus: Matthijs woonde op `t Stappeleind te s` Grevelduijn /Waspik op 17november 1668
Notarieel Archief Oosterhout Notaris Adr. Jansen de Ruijter deel 8663 den 7 nov 1656 testament
Compareerde Jan Matheus weduwnaar van zaliger Janneken Anthonissen wonende tot Waspik op Stapeleijndt
vermeld Matheus Janssen en nog thuiswonend

RA Groot Waspik deel 43.221 den 17 nov 1668
scheiding en erfdeling tussen Willem Huijberchts Zeijlmans en Jan Matheus en de erfgenamen van Mathijs Jans Matheus

RA Groot Waspik, deel 59/f39 den 7 mrt 1664
compareerde Michielke Ariens weduwe Mathijs Jans 2e comparant is Jacob Wouters Visscher

RA 43 Groot Waspik13-03-1668
erfscheidinge van zijn goederen, geen nakommelingen, ongehuwd
9 Neelken Jansse Matheus van HASSELT, geboren omstreeks 1628 in Waspik. Volgt 1.2.2.9.
10 Dingenken Jans Matheus van HASSELT, geboren in Waspik. Volgt 1.2.2.10.
1.2.4 Peter Matheusz van HASSEL is geboren omstreeks 1585 in Waspik, zoon van Matheus Adriaensz. van HASSEL (zie 1.2) en Janneken ANTHONIS. Peter is overleden vr 18-04-1668, ten hoogste 83 jaar oud.
Notitie bij Peter: Ook Peeter Meusse.

Brom Not deel 8665 ,Not. Adriaen janssen de Ruijter, Oosterhout den 18apr 1668
erfdelinge tussen Peter Mateeuwen
en Anthonis Janssen Marheuwen

RA. Groot Waspik deel 72/f 146v, den 19 okt 1605
Compareerde Peter Mathijsz
en het kint van Jan Adriaensz Palincx en Geerken Mathijsd

RA. Groot Waspik deel 56/f26v, dd. 19-11-1614
Compareerde Peter Matheusz
en Peter Romboutsz

RA. Groot Waspik, deel 56/f26v, vrijgift dd. 19 nov 1614
Compareerde Peter Matheusz
en Peter Romboutsz

RA. Groot Waspik, deel 58/f45, vrijgift dd. 4 mrt 1634
Compareerde Peeter Meuss ? X Aenken Wouterss
en Adriaen Adriaen tbv van het kint Jan Mathijse

RA. Groot Waspik deel 72/f154, den 28 juni 1606
Compareerde Peter Mathijsz
en Peter Cornelisz Dolck
Peter begon een relatie met Anneken WOUTERS. Anneken is geboren omstreeks 1587. Anneken is overleden na 04-03-1634, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Anneken: RA Groot Waspik deel 58/f45 dd 4 maart 1634
Compareerde Peeter Meusse? getrouwd met Anneken Wouters
en Adriaen Adriaen tbv het kint Jan Mathijse
1.3.1 Adriaen Michielsz van HASSEL is geboren omstreeks 1585, zoon van Michiel Adriaensz. van HASSEL (zie 1.3) en NN. Adriaen is overleden.
Notitie bij Adriaen: RA. Groot Waspik deel 72/f97, dd. 5 juli 1596
Compareerde Mathijs Jans
ende Adriaen Michiels

RA. Groot Waspik, deel 72/f97v, dd. 25 juli 1596
Compareerde Huijbert Jan Vassen
en Michiel Adriaenss en Adriaen Michielss en broeders en zusters

RA. Groot Waspik deel 72/f120, den 29 jan 1603
Compareerde Adriaen Mathijsz
en de weduwe en kinderen Michiel Adriaen Zegersz

RA. Groot Waspik deel 72/f145, den 1 juli 1605
Compareerde Adriaen Michielsz
en Floris Adriaens met zijn zwager Cornelis Petersz

RA. Groot Waspik. deel 72/f169v dd. 12 nov 1608
compareerde Adriaen Huijgens
en Adriaen Michielsz

RA. Groot Waspik, deel 72/f166, dd. 27 dec 1607
Compareerde Adriaen en Dingeman Michielsz
en Gerit Melchiorsz

RA. Groot Waspik, deel 56/f10v, dd. 13 dec 1612
Compareerde Adriaen Michielsse en Truijcken Adriaensdr
en Andries Dingemansz

RA. Groot Waspik, deel 57/f101, dd. 18 dec 1624
Compareerde Adriaen Michielsse
en Adriaen Stevensse
Adriaen trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vr 12-1613 met Truijken ADRIAENSDR, ten hoogste 36 jaar oud. Truijken is geboren omstreeks 1577. Truijken is overleden.
Notitie bij Truijken: RA. Groot Waspik deel 72/f92v, dd. 12 okt 1594 Compareerde Ariaen Michielss en Adriaen Toniss Smit

RA. Groot Waspik, deel 56/f10v, dd. 13 dec 1612 Compareerde Adriaen Michielss en Truijcken Adriaensdr en Andries Dingemansz
1.4.1 Matheus Jansz. van HASSEL(T) is geboren omstreeks 1580, zoon van Jan Adriaensz. van HASSEL(T) (zie 1.4) en Maria NN. Matheus is overleden na 06-06-1614, minstens 34 jaar oud.
Notitie bij Matheus: RA Groot Waspik, deel 56/f2, dd 1 mei 1612
Compareerde Matheus Jansz en Lijsken Adriaen Clasen
en Gerrit Jansz, Raensdonck
Matheus trouwde, ten hoogste 32 jaar oud, vr 01-05-1612 met Lijsken Adriaen CLAESSEN, ten hoogste 30 jaar oud. Lijsken is geboren omstreeks 1582. Lijsken is overleden.
Kind van Matheus en Lijsken:
1 Jan Matheusz van HASSEL(T) [1.4.1.1], geboren omstreeks 1614. Jan is overleden.
1.4.3 Adriaen Jans Aertsen van HASSEL(T) is geboren omstreeks 1592, zoon van Jan Adriaensz. van HASSEL(T) (zie 1.4) en Maria NN. Adriaen is overleden na 1656, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij Adriaen: RA Groot Waspik deel 72/f207, dd 16 juli 1614
compareerde Adriaen Jan Aetrsz
en Lambrecht Willemsz tbv Jacop Jansz kinderen

RA Groot Waspik deel 58/84v, den 11 mei 1638
compareerde Adriaen Janssen
en Aert Adriaenss, schipper alhier
Beroep:
Schipper
Adriaen trouwde, ten hoogste 65 jaar oud, vr 1657 met Anna Joachim van GEIJSEL, ten hoogste 27 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1630. Anna is overleden.
Beroep:
Schoenmaker
Kind van Adriaen en Anna:
1 Catharina Adriani van HASSEL, geboren in Waspik. Volgt 1.4.3.1.
1.4.4 Jan Jans van HASSEL(T) is geboren op 23-08-1594 in Waspik, zoon van Jan Adriaensz. van HASSEL(T) (zie 1.4) en Maria NN. Hij is gedoopt op 29-08-1594 in Waspik. Jan is overleden. Jan trouwde, ten hoogste 51 jaar oud, vr 1645 met NN.
Kind van Jan en NN:
1 Maarten Jansz van HASSEL(T), geboren vr 1645. Volgt 1.4.4.1.
1.4.5 Coen Jans van HASSEL(T) is geboren omstreeks 1600, zoon van Jan Adriaensz. van HASSEL(T) (zie 1.4) en Maria NN. Coen is overleden.
Notitie bij Coen: RA Groot Waspik, deel 56/f90v, dd 21-06-1618
compareerde Coenraet Janss
en Jan Hendricxss

RA Groot Waspik, deel 72/f159v, dd 19 apr 1607
compareerde Aentken Adriaensdr en Thomas Jansz en Coenraet Jansz en Wouter Woutersz

RA Groot Waspik, deel 72/f177v, dd 19 mei 1608
compareerde Coenraet Jansz
en Cornelis Huijgensz
Coen trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vr 1630 met NN, ten hoogste 34 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1596. Zij is overleden.
Kind van Coen en NN:
1 Jan Coenen van HASSEL(T), geboren omstreeks 1630 in Waspik?. Volgt 1.4.5.1.
1.1.1.1 Adriaen Jansz Tonis HASSEL is geboren omstreeks 1595, zoon van Jan Antonisz van HASSEL (zie 1.1.1) en Maijken JANSDR. Adriaen is overleden vr 10-09-1629, ten hoogste 34 jaar oud.
Notitie bij Adriaen: RA. Raamsdonk nr. 66 folio 218, 1703 verpacht dit echtpaar ladereijen

RA. Groot Waspik deel 72/f119, den 29 jan 1603
Compareerde Joachim Jan Berthoutsz
en Adriaen Jan Tonisz en Mariken Jan Andriesdr (zijn moeder?)

RA. Groot Waspik, deel 57/f22, vrijgift dd. 12 nov 1620
Compareerde Adriaen Jan Toniss x Lijsken Wouter Janss
en Cornelis Michielss x sijn huijsvrouwe dochter

RA. Groot Waspik, deel 57/f56v, vrijgift dd. 8 okt 1622
Compareerde Dingen Adriaen Wijtendr ea
en Adriaen Jan Toniss en Jan Wouter Janss

RA. Groot Waspik, deel 57/f84, vrijgift dd. 9 mei 1624
Compareerde Jan Wouter Janss
en Adriaen Jan Thoniss, swager

RA. Groot Waspik, deel 57/f4v, wilceur dd. 9 mei 1624
Compareerde Adriaen Jan Thoniss
en Michiel Mathijss

RA. Groot Waspik, deel 57/f86, vrijgift dd. 9 mei 1624
Compareerde Adriaen Jan Toniss
en Peeter Bastiaenss Greeff

RA. Groot Waspik, deel 57/f99v, vrijgift dd. 30 nov 1624
Compareerde Adriaen Handricxss Panum
en Adriaen Jan Toniss

RA. Groot Waspik, deel 57/f134, vrijgift dd. 5 mrt 1626
Compareerde Jan Wouter Janss
en Adriaen Jan Thonis, kinderen Lijsken Wouter Janss

RA. Groot Waspik, deel 57/f256v, vrijgift dd. 10 sept 1629
Compareerde Gulleken Damen weduwe Ariaen Jan Thonissen en Jan Mathijss
Adriaen:
(1) trouwde met Gulicken DAEMEN. Gulicken is geboren omstreeks 1595. Gulicken is overleden. Gulicken trouwde later met Jan Jans Matheus (Jan) van HASSEL (±1636-1717), zie 1.2.2.3.1.
Notitie bij Gulicken: RA Groot Waspik, deel 57/f256v, vrijgift dd 10 sept 1629
compareerde Gulleken Damen weduwe Ariaen Jan Thonissen
(2) begon een relatie met Lijske Wouters JANS. Lijske is geboren omstreeks 1595, dochter van Wouter Jans TONIS en NN. Lijske is overleden vr 03-1626, ten hoogste 31 jaar oud.
Notitie bij Lijske: RA Groot Waspik deel 57/f144, erfdeling dd 6 apr 1626
compareerde de kinderen Lijsken Wouter Jans
1.1.1.2 Jan Jansz. van HASSEL is geboren omstreeks 1604, zoon van Jan Antonisz van HASSEL (zie 1.1.1) en Maijken JANSDR. Jan is overleden. Jan begon een relatie met NN. Zij is geboren omstreeks 1604. Zij is overleden.
1.2.1.2 Geriken Adriaen Matheus van HASSEL is geboren omstreeks 1612, dochter van Adriaen Mathijsz van HASSEL (zie 1.2.1) en NN. Geriken is overleden.
Notitie bij Geriken: RA. Groot Waspik deel 58/f95v, den 8 febr 1640
Compareerde Aert Adriaenss de Bruijn
en Peeter Henricxss Timmer x Geriken Adr Matheuss
Geriken trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vr 08-02-1640 met Peter Hendricx TIMMER, ten hoogste 30 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1610. Peter is overleden.
1.2.2.1 Adriaan Jans Matheusz. van HASSELT is geboren omstreeks 1603 in ’s-Grevelduin-Capelle, zoon van Jan Matheusz van HASSEL (zie 1.2.2) en Janneken Thonis Cornelis (Janneken) WOUTERS. Adriaan is overleden vr 23-12-1675, ten hoogste 72 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Overleden na 12-03-1668, maar voor 23-12-1675
Ook vermeld als Adriaen Jan Teeuwen

In 1666 is er erfdeling van zijn goederen

RA Groot Waspik, deel 57/f126v, dd 5 febr 1626
compareerde Adriaen Jan Tijss en Peter Geldens

RA Groot Waspik, deel 57/f252, vrijgift dd 13 mei 1629
compareerde Herman Aertss en Adriaen Jan Matheuss

RA Groot Waspik, deel 57/f253, willeceur dd 13 mei 1629
compareerde Adriaen Jan Teeuwen en Herman Aertss

RA Groot Waspik, deel 58/f81v, dd 25 apr 1638
compareerde Aert Adriaen Mathijss en Adriaen Jan Mathheuss

RA Groot Waspik, deel 58/f110, dd 12 mrt 1641
compareerde Sebastiaan Peeterss Corsten en Adriaen Jan Matheuss

RA Groot Waspik, deel 59/f135, vrijgift dd 6 febr 1671
compareerde Thomas Peeterss Zeijlmans en Adriaen Jan Mathheuss
Beroep:
Pleijtschipper
Adriaan trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 17-04-1627 in ’s-Grevelduin-Capelle met Seijke Adriaens Stevens (Seijke) VERSCHUREN, ongeveer 20 jaar oud. Seijke is geboren omstreeks 1607, dochter van Adriaen Stevens VERSCHUREN en Janneke Peeters ZEIJLMANS. Seijke is overleden na 23-12-1675 in Waspik, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Seijke: erfdeling 09-01-1687 ra. gr waspik -43

RA Groot Waspik, deel 59/f210, vrijgift dd 23 dec 1675
compareerde Jacob Janse Vaders
en Sijken Adriaan Stevens weduwe Adriaen Jan Matheus

Is Seijke afkorting van Suzanna?
Kinderen van Adriaan en Seijke:
1 Adriaan Arentsen van HASSEL, geboren omstreeks 1628 in ’s-Grevelduin-Capelle. Volgt 1.2.2.1.1.
2 Dingena Adriaens Jans van HASSELT, geboren omstreeks 1632 in ’s-Grevelduin-Capelle. Volgt 1.2.2.1.2.
3 Maeijken Adriani Jan van HASSELT, geboren omstreeks 1642 in ’s-Grevelduin-Capelle. Volgt 1.2.2.1.3.
4 Jenneke Adriaen Teeuwen van HASSELT, geboren omstreeks 1646 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.4.
5 Johannes Adriaense van HASSELT, geboren omstreeks 1650 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.5.
6 Hendrina Adriaens Jan van HASSELT, geboren omstreeks 1652 in ’s-Grevelduin-Capelle. Volgt 1.2.2.1.6.
1.2.2.2 Truijken Jans Matheus van HASSEL is geboren omstreeks 1606 in Waspik, dochter van Jan Matheusz van HASSEL (zie 1.2.2) en Janneken Thonis Cornelis (Janneken) WOUTERS. Truijken is overleden na 12-03-1668, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Truijken: RA Groot Waspik deel 43/f80
Truijke Jansse ende Jan Jacobs Vader

inv. 42 folio 104 met haar 9 kinderen
Truijken:
(1) trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vr 1633 met Jan Jacobse VADER, ten hoogste 26 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1607, zoon van Jacob VADERJAEN en Dingena NN. Jan is overleden vr 21-01-1666, ten hoogste 59 jaar oud.
Notitie bij Jan: mogelijke achternaam Vaderjaen
(2) trouwde, ten hoogste 56 jaar oud, vr 03-1662 met Dirk LEENDERSEN, ten hoogste 52 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1610. Dirk is overleden.
Kind van Truijken en Jan:
1 Jacob Jansz VADER [1.2.2.2.1], geboren omstreeks 1633. Jacob is overleden na 12-03-1668, minstens 35 jaar oud.
1.2.2.3 Joanni Jan Matheus (Jan) van HASSEL is geboren omstreeks 1608 in Waspik, zoon van Jan Matheusz van HASSEL (zie 1.2.2) en Janneken Thonis Cornelis (Janneken) WOUTERS. Jan is overleden vr 11-1665 in Waspik, ten hoogste 57 jaar oud.
Notitie bij Jan: RA Groot Waspik 42 28-04-1665 Adriaen Jan Teewen onderhoud het onmondige weeskind van Jan Jan Teewn Jacob Jans. Janneke is 1664 getrouwd met Lambert Blancken.

Erfscheidinge 1666 waarbij zijn broer Adriaen Jansz. van Hassel voogt is over zijn twee vermoedelijk nog onmondige kinderen.

RA Groot Waspik deel 42/f11
Aanneming van twee kinderen

RA Groot Waspik deel 42/f221 13 mrt 1668
Adriaen Jan Matheus als voogd van de onmondige weeskinderen van Jan Jans Matheus zich sterk makende voor Lammert Blancker getrouwd met Janneken Jan Matheus

RA Groot Waspik deel 56/f4v, vrijgift dd 30 mei 1612
Compareerde Japicxken Jacop (Coppen) Scheeren weduwe
2e comparant is Jan Jans Matheusz

RA Groot Waspik deel 42/f11 en 11v dd 18 jan 1653
Jan Janssen Matheus en zijn twee kinderen verwekt bij Maeijken Jans ven Ghelder
Jan:
(1) trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vr 1636 met Maeiken Jans van GHELDEN, ten hoogste 29 jaar oud. Maeiken is geboren omstreeks 1607 in Waspik, dochter van Jan van GHELDER en NN. Maeiken is overleden vr 1649 in Waspik, ten hoogste 42 jaar oud.
(2) trouwde, ten hoogste 47 jaar oud, vr 1655 met Dingeken Jans CLOOT, ten hoogste 40 jaar oud. Dingeken is geboren omstreeks 1615, dochter van Jan CLOOT en NN. Dingeken is overleden vr 1668, ten hoogste 53 jaar oud.
Notitie bij Dingeken: Ook Dingenken Jans
Kinderen van Jan en Maeiken:
1 Jan Jans Matheus (Jan) van HASSEL, geboren omstreeks 1636. Volgt 1.2.2.3.1.
2 Janneken Jan Matheus van HASSEL, geboren omstreeks 1640. Volgt 1.2.2.3.2.
Kind van Jan en Dingeken:
3 Jacob Jansz van HASSEL [1.2.2.3.3], geboren omstreeks 1655. Jacob is overleden na 12-03-1668, minstens 13 jaar oud.
Notitie bij Jacob: april 1668 is jacob onmondig, wordt door zijn grootouders groot gebracht
1.2.2.5 Margriet Jans Matheus van HASSELT is geboren in 1612 in Waspik, dochter van Jan Matheusz van HASSEL (zie 1.2.2) en Janneken Thonis Cornelis (Janneken) WOUTERS. Margriet is overleden na 18-04-1668, minstens 56 jaar oud. Margriet trouwde, ten hoogste 34 jaar oud, vr 07-11-1646 met Jacob Stevens MEULDER, ten hoogste 30 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1616. Jacob is overleden na 18-04-1668, minstens 52 jaar oud.
1.2.2.6 Lijsken Jans Matheus van HASSELT is geboren omstreeks 1615 in Waspik, dochter van Jan Matheusz van HASSEL (zie 1.2.2) en Janneken Thonis Cornelis (Janneken) WOUTERS. Lijsken is overleden na 12-03-1668 in Waspik, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij Lijsken: RA Groot Waspik 43 15-03-1670 erfdeling tussen de 3 kinderen uit het eerste huwelijk.
Lijsken:
(1) trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vr 07-11-1646 in Waspik met Adriaen Huijbertse SCHEP. Adriaen is geboren vr 1600 in Waspik, zoon van Huijbrecht Jansen SCHEP en Anneken BASTIAENS. Adriaen is overleden omstreeks 1659 in Waspik, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Adriaen: RA Groot Waspik, deel 72/f227, waterbrief dd 6 maart 1622
compareerde Adriaen Huijbertss, schipper
2e comparant Cornelis Ariaen Petyerss, schipper

RA Groot Waspik deel 41/f241, dd 2 jan 1649
smaldeling tussen Adriaen Huijberts Schep getrouwd met Lijsken Jan Matheus en Jan Jansz Matheus zijn zwager over goederen gekomen van haar vader en moeder Jan Matheusse ende Janneke Thonis Cornelisse gekregen hebben

RA Groot Waspik deel 42/f16 over aanneming van kinderen
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, vr 1650 met Willem Jansse CLOOT, ten hoogste 37 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1613 in Waspik, zoon van Jan CLOOT en NN. Willem is overleden na 12-03-1668, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Willem: RA Groot Waspik, deel 59 26, vrijgift dd 1 nov 1663
compareerde Willem Janss Cloot getrouwd met Leisken Jan Matheus
2e comparant Mathgeus Peeters
Kinderen van Lijsken en Adriaen:
1 Huibert Jansen SCHEP [1.2.2.6.1], geboren omstreeks 1645. Huibert is overleden na 22-04-1681, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Huibert: RA Groot Waspik, deel 59/f290, vrijgift dd 22 apr 1681
compareerde Adriaen Mathijs de Graff ea
2e comparant is Huijbert Adriaens Schep
Beroep:
Schipper
2 Jan Aertsen SCHEP [1.2.2.6.2], geboren omstreeks 1648. Jan is overleden na 14-11-1713, minstens 65 jaar oud.
Notitie bij Jan: RA Groot Waspik, deel 60/f124v, willeceur dd 24 febr 1703
compareerde Jan Aertss Schep
2e comparant is Cornelis Sprangers
Kind van Lijsken en Willem:
3 Jan Willemse CLOOT [1.2.2.6.3], geboren omstreeks 1650. Jan is overleden na 02-12-1698, minstens 48 jaar oud.
Notitie bij Jan: RA Groot Waspik deel 59/f450, vrijgift dd 29 dec 1694
compareerde Claes de Ridder x Margrietje Janssen Sprangers
2e comparant is Jan Willemse Cloot
1.2.2.7 Antonis Jans Matheus van HASSEL is geboren omstreeks 1617 in Waspik, zoon van Jan Matheusz van HASSEL (zie 1.2.2) en Janneken Thonis Cornelis (Janneken) WOUTERS. Antonis is overleden vr 01-1677 in Waspik, ten hoogste 60 jaar oud.
Notitie bij Antonis: waarschijnlijk geen mannelijke nakommelingen wel 4 dochters

Not. archief Oosterhout notaris Adr. Janssen de Ruijter deel 8663 den 7 nov 1656 testamernt
compareerde Jan Matheus weduwnaar van zaliger Janneken Anthonissen wonende tot Waspik op Stapeleindt
Vermeld Anthonis Janssen en nog thuiswonend

RA Groot Waspik deel 59/f226 12 jan 1677
compareerde Aeltje, Maeijken en Jenneken Teunissen van Hasselt
2e comparant is Mels Thomass Zeijlmans

RA Groot Waspik 30-04-1680 erfdeling tussen zijn 4 dochters.
Antonis trouwde, minstens 29 jaar oud, na 11-1646 met Lijsken Adriaens van GIJSSEL, minstens 24 jaar oud. Lijsken is geboren omstreeks 1622, dochter van Adriaen van GIJSSEL en NN. Lijsken is overleden vr 01-1677, ten hoogste 55 jaar oud.
Kinderen van Antonis en Lijsken:
1 Adriaantje Tonis van HASSEL, geboren omstreeks 1648. Volgt 1.2.2.7.1.
2 Aeltje Tonis van HASSEL, geboren omstreeks 1650. Volgt 1.2.2.7.2.
3 Maritken Tonis van HASSEL [1.2.2.7.3], geboren omstreeks 1652. Maritken is overleden na 08-01-1694, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Maritken: RA Groot Waspik, deel 59/428f, wilceur dd 8 jan 1694
compareerde Allexander van der Lit
2e comparant is Marieken Thonissen van Hasselt
4 Jenneken Tonis van HASSEL [1.2.2.7.4], geboren omstreeks 1655. Jenneken is overleden na 12-01-1677, minstens 22 jaar oud.
1.2.2.9 Neelken Jansse Matheus van HASSELT is geboren omstreeks 1628 in Waspik, dochter van Jan Matheusz van HASSEL (zie 1.2.2) en Janneken Thonis Cornelis (Janneken) WOUTERS. Neelken is overleden vr 12-03-1668, ten hoogste 40 jaar oud.
Notitie bij Neelken: RA 43 Groot Waspik 12-03-1668 scheiding tussen Neelken Jans Matheus getrouwd met Willem Huijbrechtse Seijlmans en de erfgenamen van Matheus Jans Matheus.

Not archief Oosterhout notaris Adr. Janssen de Ruijter deel 8663 den 7 nov 1656, testament
compareerde Jan Matheus weduwnaar van zaliger Janneken Anthonissen wonende tot Waspik op Stapeleijndt
vermeld als Neelken Janssen en nog thuis wonend
Neelken trouwde, minstens 18 jaar oud, na 11-1646 met Willem Huijbrechts ZEIJLMANS, minstens 21 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1625 in Waspik, zoon van Huijbert Petersz ZEIJLMANS en Adriaentje Jans BUIJS. Willem is overleden na 12-03-1668, minstens 43 jaar oud.
Notitie bij Willem: Bron: RA Groot Waspik deel 43/221 den 17 nov 1668
scheiding en erfdeling tussen Willem Huijberchts Zeijlmans en
Jan Matheus en de erfgenamen van Mathijs Jans Matheus
RA. Groot Waspik deel ???? den 9 juni 1666 (op zoeken)
Huibert Zeilmans en Matheus Jan Matheus
1.2.2.10 Dingenken Jans Matheus van HASSELT is geboren in Waspik, dochter van Jan Matheusz van HASSEL (zie 1.2.2) en Janneken Thonis Cornelis (Janneken) WOUTERS. Zij is gedoopt op 18-03-1629 in Waspik. Dingenken is overleden na 12-03-1668, minstens 38 jaar oud.
Notitie bij Dingenken: Overleden na 12-03-1668, doch voor 13-03-1668

RA Groot Waspik 43/f190 scheiding tussen Aert Adr. Bommelaer en Dingeken Jans Teewen

Not Archief Oosterhout notaris Adr. Janssen de Ruijter deel 8663 den 7 nov 1656, testament
compareerde Jan Matheus weduwnaar van zal. Janneken Anthonissen wonende tot Waspik op Stapeleijndt
vermeld als Dingenken Janssen en nog thuis wonend
Dingenken trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1651 in Waspik met Aert Adriaansen BOMMELAER, ongeveer 31 jaar oud. Aert is geboren omstreeks 1620 in Waspik, zoon van [waarschijnlijk] Adriaen Jacobs BOMMELAER en Anneken ADRIAENS. Aert is overleden na 21-12-1670, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Aert: Mogelijk een zoon van Adriaen Jacobse Bommelaar

RA Groot Waspik deel 59/f133v, vrijgft dd 21 dec 1670
compareerde Lambrecht Blavier x JennekenJan Matheuss
2e comparant Aert Adriaenssen Bommelaar, zijn oom
Beroep:
Hooischipper
Kind van Dingenken en Aert:
1 Adriaen Aerts BOMMELAER, geboren omstreeks 1664 in Waspik. Volgt 1.2.2.10.1.
1.4.3.1 Catharina Adriani van HASSEL is geboren in Waspik, dochter van Adriaen Jans Aertsen van HASSEL(T) (zie 1.4.3) en Anna Joachim van GEIJSEL. Zij is gedoopt op 12-08-1657 in Dongen. Catharina is overleden op 11-04-1716 in Raamsdonk, 58 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Bij ondertrouw Catharina Ariens


RA. Raamsdonk deel 66/f218, dd. 11 nov 1706
Compareerde Kataleijn Adriaanse van Hassel weduwe van Joachim Jans, teRaamsdonk geassisteerd met haere zoon Joannis Jochems voor deverpachting van zaailand aen Arien Jacobs.

RA. Groot Waspik deel 60/f151, vrijgift dd. 24 febr 1706
Compareerde Anthonia Thijssen Konincx en Catelijn Adriaenssen van Hassell weduwe Jochum Jansse

RA. Groot Waspik, deel 60/f156, vrijgift dd. 6 aug 1706
Compareerde Adam Hofmans en Catharina Adriaens van Hassell, weduwe Jochem Janssen
Catharina trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1680 in Raamsdonk met Joachimus Janssen (Joachim) LANGERWERF, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 04-12-1680 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 12-1680 in Waspik. Joachim is geboren in Raamsdonk, zoon van Jan Jochemsz LANGERWERF en Willemina Arnoldi BELJAARTS. Hij is gedoopt op 06-10-1656 in Waspik. Joachim is overleden op 10-12-1700 in Raamsdonk, 44 jaar oud.
Notitie bij Joachim: Ook vermeld als Joachimus Janssen
Kinderen van Catharina en Joachim:
1 Joannis Jochemsz (Jan) LANGERWERF [1.4.3.1.1], geboren omstreeks 1681 in Raamsdonk. Hij is gedoopt in 11-1681 in Waspik. Jan is overleden na 11-11-1706, minstens 25 jaar oud.
2 Anna Jochems (Anna) LANGERWERF [1.4.3.1.2]. Zij is gedoopt op 06-03-1683 in Raamsdonk. Anna is overleden vr 07-1689, ten hoogste 6 jaar oud.
3 Adrianus Jochemsz LANGERWERF, gedoopt op 04-07-1684 in Raamsdonk. Volgt 1.4.3.1.3.
4 Wilhelmus Jochemsz LANGERWERF [1.4.3.1.4], geboren in Raamsdonk. Hij is gedoopt op 27-07-1686 in Raamsdonk. Wilhelmus is overleden na 24-09-1697, minstens 11 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmus: Willebert was op 24 sept 1697 doopget bij zijn broer Bartholomeus
5 Willibrorda Jochem Jans LANGERWERF, gedoopt op 02-01-1688 in Waspik (Raamsdonk). Volgt 1.4.3.1.5.
6 Anna Jochems LANGERWERF [1.4.3.1.6]. Zij is gedoopt op 20-07-1689 in Raamsdonk. Anna is overleden na 27-07-1724, minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Anna: 27 juli doopgetuige bij haar zuster Wilhelmina Jochems Langerwerf
www.mijnstambomen.nl/langerwerf
7 Petrus Jochemsz LANGERWERF [1.4.3.1.7], geboren in Raamsdonk. Hij is gedoopt op 21-09-1690 in Raamsdonk. Petrus is overleden vr 05-1695, ten hoogste 4 jaar oud.
Notitie bij Petrus: www.mijnstambomen.nl/langerwerf
8 Wilhelmina Jochemse (Willemijn) LANGERWERF, geboren in Waspik. Volgt 1.4.3.1.8.
9 Petrus Jochemsz LANGERWERF, geboren op 03-05-1695 in Waspik. Volgt 1.4.3.1.9.
10 Bartholomeus Jochemsz LANGERWERF [1.4.3.1.10], geboren in Raamsdonk. Hij is gedoopt op 24-09-1697 in Raamsdonk. Bartholomeus is overleden.
11 Maria Jochems LANGERWERF [1.4.3.1.11]. Zij is gedoopt op 01-08-1699 in Waspik. Maria is overleden.
1.4.4.1 Maarten Jansz van HASSEL(T) is geboren vr 1645, zoon van Jan Jans van HASSEL(T) (zie 1.4.4) en NN. Maarten is overleden.
Notitie bij Maarten: RA Groot Waspik, deel 59/f201v, vrijgift dd 27 febr 1675
compareerde Maarten Janssen van Hasselt x Berbel Pouwelssen
2de comparant is Peeter Pouwelssen, broer
Maarten trouwde vr 02-1675 met Berbel POUWLUSSEN, ten hoogste 35 jaar oud. Berbel is geboren omstreeks 1640. Berbel is overleden.
1.4.5.1 Jan Coenen van HASSEL(T) is geboren omstreeks 1630 in Waspik?, zoon van Coen Jans van HASSEL(T) (zie 1.4.5) en NN. Jan is overleden vr 31-07-1702, ten hoogste 72 jaar oud.
Notitie bij Jan: RA Groot waspik, deel 59/f245, dd 19 nov 1678
compareerde Engel Aertss Vaerck en Aeltjen Corst Wijngaert
2de comparant is Coen Janss van Hasselt
Jan trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, vr 1665 met Janneken Joosten van NUIJEN, ten hoogste 33 jaar oud. Janneken is geboren omstreeks 1632. Janneken is overleden na 04-04-1704, minstens 72 jaar oud.
Notitie bij Janneken: RA Groot Waspik, deel 60/f121v, procuratie dd 31 juli 1702
compareerde Jenneken Joosten van Nuijen weduwe Jan Coenen van Hasselt
2de comparant is Wouter Adriaens van Gijsel

RA Groot Waspik, deel 60/f154, dd 4 mei 1706
compareerde Jenneken Joosten van Uijen weduwe Jan Coenen
2de comparant is Huijbert Janssen Coenen
Kind van Jan en Janneken:
1 Huibert Jansse Coenen van HASSEL(T) [1.4.5.1.1], geboren in 1665 in Waspik?. Huibert is overleden.
Notitie bij Huibert: RA Groot Waspik, deel 60/f154v, dd 4 mei 1706
compareerde Jenneken Joosten van Uijen weduwe Jan Coenen
2de comparant is Huijbert Janssen Coenen
1.2.2.1.1 Adriaan Arentsen van HASSEL is geboren omstreeks 1628 in ’s-Grevelduin-Capelle, zoon van Adriaan Jans Matheusz. van HASSELT (zie 1.2.2.1) en Seijke Adriaens Stevens (Seijke) VERSCHUREN. Adriaan is overleden op 12-07-1713 in Waspik, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Bij dopen zoon Adrianus genoemd: Adrianus ArnoldusEerder testament ? erfdeling 1693 bij zijn tweede huwelijk waarschijnlijk was Dingena Willems eerder weduwe.
De namen van de kinderen worden vermeld in hun testament gepasseerd op 14 jan 1711 voor notaris Antony Timmer te Capelle.
Deze hield ook zitting te Waspik, waaruit blijkt dat uit zijn tweede huwelijk geen kinderen zijn geboren of nog in leven waren.

Erfdeling 1693. Wonende op Vrouwkensvaert onder Waspik

In het impost register van Waspik wordt vermeldt het overlijden van 3 kinderen van Adriaen Aertsen van Hassel:
19-07-1703
02-08-1703
09-08-1703

RA Groot Waspik, deel 59/f23, vrijgift dd 29 jun 1663
compareerde Hendrick Janss Vaders en Adriaen Jans Matheus

RA Groot Waspik, deel 59/f74, dd 19 jan 1667
compareerde Adriaen Adrian Jan Matheus en Peeter Gielen

RA Groot Waspik, deel 59/f433v, dd 5 mrt 1694
compareerde Cornelis Hendrickx Schoenmakers en Adriaen Aetsen van Hasselt

RA Groot Waspik, deel 59/f434, dd 6 mrt 1694
compareerde Adriaen Aertss van Hasselt en Cornelis Corneliss Clouwaerts

RA Groot Waspik, deel 60/f1, contract dd 31 mei 1695
compareerde Adriaen Aertss van Hasselt en Adriaen Peeters Paep

RA Groot Waspik, deel 60/f24, vrijgift dd 6 mrt 1696
compareerde Huijbert Adriaensen en Catelijn Jacop Stevens en Adriaen Aerts van Hasselt

RA Groot Waspik, deel 60/f69v, vrijgift dd 20 mrt 1699
Compareerde Adriaen Aerts van Hasselt en Jan Janss Dubbelduijn
Adriaan:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1654 in Waspik met Petronella Huijbertse de BRUIJN, ongeveer 24 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1630 in Waspik, dochter van Huijbert Adriaensz de BRUIJN en Dingentje Peeters OTGENS. Petronella is overleden vr 20-04-1693 in Waspik, ten hoogste 63 jaar oud.
Notitie bij Petronella: akte van boedelscheiding 20 april 1693
(2) trouwde, ongeveer 65 jaar oud, op 19-04-1693 in Waspik met Dingena Willemsen (Digna) van SCHIJNDEL, ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op 03-04-1693 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats. Digna is geboren omstreeks 1660 in Waspik, dochter van Willem Janssen van SCHIJNDEL en NN. Digna is overleden op 15-02-1724 in Heusden, ongeveer 64 jaar oud. Digna trouwde later op 19-04-1693 in Waspik met Laurens BOOM (geb. ±1665).
Notitie bij Digna: Digna Guilielmus

RA Groot Waspik deel 44/f221 16 sept 1713
compareerde Dingena van Schendel wed Adriaen Adriaen Jan Matheus
en de erftgen
Kinderen van Adriaan en Petronella:
1 Johan Adriansz van HASSEL(T) [1.2.2.1.1.1], geboren omstreeks 1658. Johan is overleden op 09-10-1702 in Waspik, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Johan: Mogelijk geen nageslacht, wordt niet vermeld in de erfdeling van Jan Adriaens van Hassel en Anna de Bruijn
2 Hubertus Adriaensz (Huijbert) van HASSEL, geboren in 1662 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.
3 Janneken Aertsen (Janneken) van HASSEL, geboren omstreeks 1665 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.3.
4 Maria Arienssen van HASSEL, geboren omstreeks 1670 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.4.
Kinderen van Adriaan en Digna:
5 Adrianus van HASSEL [1.2.2.1.1.5]. Hij is gedoopt op 20-06-1694 in Waspik. Adrianus is overleden.
6 Anna van HASSEL [1.2.2.1.1.6]. Zij is gedoopt op 15-12-1696 in Waspik. Anna is overleden.
Notitie bij Anna: datum geboorte na overlijden ouder
7 Adrianus van HASSEL [1.2.2.1.1.7]. Hij is gedoopt op 22-04-1698 in Waspik. Adrianus is overleden vr 04-1698, minstens een maand oud.
8 Lucia van HASSEL [1.2.2.1.1.8]. Zij is gedoopt op 11-11-1700 in Waspik. Lucia is overleden.
9 Joes van HASSEL [1.2.2.1.1.9]. Zij is gedoopt op 03-11-1704 in Waspik. Joes is overleden.
1.2.2.1.2 Dingena Adriaens Jans van HASSELT is geboren omstreeks 1632 in ’s-Grevelduin-Capelle, dochter van Adriaan Jans Matheusz. van HASSELT (zie 1.2.2.1) en Seijke Adriaens Stevens (Seijke) VERSCHUREN. Dingena is overleden vr 21-04-1693 in Waspik, ten hoogste 61 jaar oud. Dingena:
(1) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 03-1665 in Waspik met Jan Janssen van CAMPEN, ongeveer 33 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1632 in Waspik, zoon van Jan Matthijs Jan van CAMPEN en Maeijken Jans ZEIJLMANS. Jan is overleden vr 21-04-1693 in Waspik, ten hoogste 61 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1672 in Waspik met Melchior Gerritsen (Mels) BOUDEWIJNS, ongeveer 42 jaar oud. Mels is geboren omstreeks 1630, zoon van Gerrit BOUDEWIJNS. Mels is overleden vr 21-04-1693, ten hoogste 63 jaar oud.
Kinderen van Dingena en Jan:
1 Maria Janse van CAMPEN, geboren omstreeks 1666. Volgt 1.2.2.1.2.1.
2 Joanna Janse van CAMPEN, geboren omstreeks 1669. Volgt 1.2.2.1.2.2.
Kind van Dingena en Mels:
3 Cornelia Melsdr BOUDEWIJNS, geboren omstreeks 1677. Volgt 1.2.2.1.2.3.
1.2.2.1.3 Maeijken Adriani Jan van HASSELT is geboren omstreeks 1642 in ’s-Grevelduin-Capelle, dochter van Adriaan Jans Matheusz. van HASSELT (zie 1.2.2.1) en Seijke Adriaens Stevens (Seijke) VERSCHUREN. Maeijken is overleden. Maeijken trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vr 1666 in Waspik met Wouter Anthonis SNIJDERS, ten hoogste 28 jaar oud. Wouter is geboren omstreeks 1638 in Waspik, zoon van Anthonis Jans SNIJDER en Lijske CLOOT. Wouter is overleden, ongeveer 67 jaar oud. Hij is begraven op 21-02-1705 in Waspik.
Kinderen van Maeijken en Wouter:
1 Mathheus Wouterse SNIJDERS [1.2.2.1.3.1], geboren omstreeks 1670. Mathheus is overleden na 10-04-1715, minstens 45 jaar oud.
2 Dingena Wouters SNIJDERS, geboren omstreeks 1670. Volgt 1.2.2.1.3.2.
3 Elisabeth SNIJDERS, geboren omstreeks 1674. Volgt 1.2.2.1.3.3.
1.2.2.1.4 Jenneke Adriaen Teeuwen van HASSELT is geboren omstreeks 1646 in Waspik, dochter van Adriaan Jans Matheusz. van HASSELT (zie 1.2.2.1) en Seijke Adriaens Stevens (Seijke) VERSCHUREN. Jenneke is overleden vr 04-1715 in Waspik, ten hoogste 69 jaar oud. Jenneke trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1672 in Waspik met Gerrit van GILS, ongeveer 28 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1644 in Waspik, zoon van Peeter Gerritsen van GILS en NN. Gerrit is overleden vr 04-1715, ten hoogste 71 jaar oud.
Kinderen van Jenneke en Gerrit:
1 Arien Gerritse van GILS [1.2.2.1.4.1], geboren omstreeks 1674. Arien is overleden na 10-04-1715, minstens 41 jaar oud.
2 Petronella van GILS, geboren omstreeks 1677. Volgt 1.2.2.1.4.2.
3 Matheus Gerritse van GILS [1.2.2.1.4.3], geboren omstreeks 1680. Matheus is overleden na 10-04-1715, minstens 35 jaar oud.
1.2.2.1.5 Johannes Adriaense van HASSELT is geboren omstreeks 1650 in Waspik, zoon van Adriaan Jans Matheusz. van HASSELT (zie 1.2.2.1) en Seijke Adriaens Stevens (Seijke) VERSCHUREN. Johannes is overleden na 15-06-1709 in Waspik, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Johannes: erfdeling Waspik 10 april 1715 met zijn wettige erftgenamen, vrijwel zeker geen nageslacht

RA Groot Waspik deel 44/f47 dd 20 apr 1693
Compareerden Adriaen de Bruijn, borger te ’s gravenhage, in deze als voogt en Johan Arissen als toeziend voogd

RA Groot Waspik deel 60/f92 dd 7 juni 1700
Compareerde Mathias Otgens ende Dingena de Bondt, zijn moeder en Jan Ariensen van Hasselt

RA Groot Waspik deel 60/f183 vrijgift dd 15 juni 1709
Compareerde Matias Otgens, licenciaat in rechten en Annekenn de Bruijn wed Jan Arissen van Hassel

RA Grelduijn-Capelle deel 68, 1698-1703
zie verder http://home.studieaccess.nl/bergh825/GW/CapelleRA68.htm

boedelscheiding RA Groot Waspik 44 folio 237 10-04-1715.
Zouden geen kinderen hebben, maar uit het eerste huwellijk met Maria zijn er wel kinderen???
Beroep:
Schepen (Klein Waspik.)
Johannes trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 03-11-1679 in Waspik met Anna Adriaense (Anna) de BRUIJN, 26 of 27 jaar oud. Anna is geboren in 1652 in Waspik, dochter van Adriaen Adriaens de BRUIJN en Dingena Peeters OTGENS. Anna is overleden in Waspik, 72 of 73 jaar oud. Zij is begraven op 02-05-1725 in Waspik.
Notitie bij Anna: ORA Groot Waspik, deel 60/f183, vrijgift dd 15 juni 1709
Compareerde Matias Otgens, licenciaet in rechten en Anneken de Bruijn wed. Jan Arissen van Hassel

Geen kinderen, boedelscheiding RA Groot Waspik 44 folio 237 10-04-1715

ORA Groot Waspik, deel 61/f107v. transport dd 23 mei 1720
Compareerde Dingena Beijens laetst wed. Gerrit Brouwers en Anna de Bruijn wed. Jan Aertse van Hassel

ORA Grevelduin/Groot Waspik
Anna de Bruijn, wed. van Jan Adriaense van HASSEL, vermits hare hooge ouderdom,
1.2.2.1.6 Hendrina Adriaens Jan van HASSELT is geboren omstreeks 1652 in ’s-Grevelduin-Capelle, dochter van Adriaan Jans Matheusz. van HASSELT (zie 1.2.2.1) en Seijke Adriaens Stevens (Seijke) VERSCHUREN. Hendrina is overleden op 10-04-1715 in Waspik, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Hendrina: RA Raamsdonk, deel 66/f1v, dd 25 .. 1700
compareerde Hendrien van Hassel weduwe van Cornelis Cornelisse Klauwer, met Adriaen van Hassel als voogd over haar onmondige kinderen
Hendrina trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 13-03-1680 in Waspik met Cornelis Cornelisse KLAUWERS, 35 jaar oud. Cornelis is geboren in Waspik, zoon van Cornelis KLAUWAERTS en Neeltje ARIENS. Hij is gedoopt op 19-06-1644 in Waspik. Cornelis is overleden op 10-04-1714, 69 jaar oud.
Kinderen van Hendrina en Cornelis:
1 Cornelis Cornelisse KLAUWERS [1.2.2.1.6.1], geboren na 1680 in Waspik. Cornelis is overleden in 07-1685 in Waspik, ten hoogste 5 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: wordt op 14 april 1715 bij de erfdeling van Jan Adri. van Hassel niet vermeld.
2 Cornelia Cornelisse KLAUWERS [1.2.2.1.6.2], geboren in Waspik. Zij is gedoopt op 11-04-1681 in Waspik. Cornelia is overleden vr 07-1685, ten hoogste 4 jaar oud.
3 Adrianus Cornelisse KLAUWERS [1.2.2.1.6.3], geboren in Waspik. Hij is gedoopt op 30-07-1682 in Waspik. Adrianus is overleden.
4 Sijken Cornelisse KLAUWERS [1.2.2.1.6.4], geboren omstreeks 1684 in Waspik. Sijken is overleden.
5 Joanna Cornelisse KLAUWERS [1.2.2.1.6.5], geboren in Waspik. Zij is gedoopt op 12-07-1688 in Waspik. Joanna is overleden.
Notitie bij Joanna: wordt op 14 april 1715 bij de erfdeling van Jan Adri. van Hassel niet vermeldt
6 Joannes Cornelisse KLAUWERS [1.2.2.1.6.6], geboren in Waspik. Hij is gedoopt op 15-03-1690 in Waspik. Joannes is overleden.
Notitie bij Joannes: wordt op 14 april 1715 bij de erfdeling van Jan Adri. van Hassel niet vermeld.
1.2.2.3.1 Jan Jans Matheus (Jan) van HASSEL is geboren omstreeks 1636, zoon van Joanni Jan Matheus (Jan) van HASSEL (zie 1.2.2.3) en Maeiken Jans van GHELDEN. Jan is overleden, ongeveer 81 jaar oud. Hij is begraven op 19-12-1717 in Waspik.
Notitie bij Jan: Er is nog maar weinig zekerheid en onvoldoende bekend omtrent zijn vader Jan Jansz van Hassel en zijn grootvader Jan Jans van Hassel.
Beide personen worden met dezelfde naam en patroniem in diverse akten samen vermeld. Nader onderzoek zou meer duidelijkheid moeten brengen.
Jan:
(1) trouwde met Gulicken DAEMEN. Gulicken is geboren omstreeks 1595. Gulicken is overleden. Gulicken is weduwe van Adriaen Jansz Tonis HASSEL (±1595-vr 1629), zie 1.1.1.1.
Notitie bij Gulicken: RA Groot Waspik, deel 57/f256v, vrijgift dd 10 sept 1629
compareerde Gulleken Damen weduwe Ariaen Jan Thonissen
(2) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1662 met Eijken CLAESDR, ongeveer 24 jaar oud. Eijken is geboren omstreeks 1638. Eijken is overleden vr 1670 in Waspik, ten hoogste 32 jaar oud.
Notitie bij Eijken: mogelijk Maria Claesdr Elandt
(3) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1670 met Maria Aerden ELANTS, ongeveer 30 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1640, dochter van Adriaan ELANTS. Maria is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Zij is begraven op 27-01-1720 in Waspik.
Kind van Jan en Gulicken:
1 Elisabeth Adriaens Jansdr. van HASSEL, geboren omstreeks 1655. Volgt 1.2.2.3.1.1.
Kinderen van Jan en Eijken:
2 Janneke Jans (Janneke) van HASSEL, geboren omstreeks 1663 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.2.
3 Catharina Jans van HASSEL [1.2.2.3.1.3], geboren omstreeks 1665. Catharina is overleden.
Notitie bij Catharina: 10 febr 1688 doopgetuige bij Janneken Jans en Theodorus Sijmonsz
4 Nicolaas Janszn (Claes) van HASSEL(T), geboren omstreeks 1667 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.
5 Maria Janse van HASSEL [1.2.2.3.1.5], geboren omstreeks 1668. Maria is overleden op 20-11-1708 in Waspik, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Maria: 15 febr 1689 doopgetuige bij Janneke Jans van Hasselt en Theodorus Sijmonsz
13 jan 1690 doopget bij Janneke Jans van Hasselt en Theodorus Sijmonsz
11 febr 1702 doopget bij Janneke Jans van Hasselt en Adrianus van Hoofdwegen
1.2.2.3.2 Janneken Jan Matheus van HASSEL is geboren omstreeks 1640, dochter van Joanni Jan Matheus (Jan) van HASSEL (zie 1.2.2.3) en Maeiken Jans van GHELDEN. Janneken is overleden.
Notitie bij Janneken: RA Groot Waspik deel 59/f133v, vrijgift dd 21 dec 1670
compareerde Lambrecht Blavier x Jenneken Jan Matheuss
2e Comparant Aert Adriaensen Bommelaar, zijn oom.


Aanneming van twee kinderen
Janneken trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vr 12-03-1668 met Lambert BLANIER, ten hoogste 46 jaar oud. Lambert is geboren omstreeks 1622. Lambert is overleden na 21-12-1670, minstens 48 jaar oud.
Notitie bij Lambert: RA Groot Waspik, deel 59/f133v, vrijgift dd 21 dec 1670
Compareerde Lambrecht Blavier x Jenneken Jan Matheuss
2e comparan Aert Adriaenssen Bommelaar, zijn oom.
1.2.2.7.1 Adriaantje Tonis van HASSEL is geboren omstreeks 1648, dochter van Antonis Jans Matheus van HASSEL (zie 1.2.2.7) en Lijsken Adriaens van GIJSSEL. Adriaantje is overleden. Adriaantje trouwde met Cornelis Huijbertsz HANSBERGEN. Cornelis is geboren omstreeks 1646. Cornelis is overleden.
1.2.2.7.2 Aeltje Tonis van HASSEL is geboren omstreeks 1650, dochter van Antonis Jans Matheus van HASSEL (zie 1.2.2.7) en Lijsken Adriaens van GIJSSEL. Aeltje is overleden na 12-01-1677, minstens 27 jaar oud. Aeltje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in 1677 met Peter Jansz. SANTCHEL, ongeveer 27 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1650. Peter is overleden.
1.2.2.10.1 Adriaen Aerts BOMMELAER is geboren omstreeks 1664 in Waspik, zoon van Aert Adriaansen BOMMELAER en Dingenken Jans Matheus van HASSELT (zie 1.2.2.10). Adriaen is overleden. Adriaen trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 03-05-1693 in ’s-Gravenmoer met Elisabeth Corstiaens GLAVIMANS, ongeveer 27 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1666 in Capelle. Elisabeth is overleden.
1.4.3.1.3 Adrianus Jochemsz LANGERWERF, zoon van Joachimus Janssen (Joachim) LANGERWERF en Catharina Adriani van HASSEL (zie 1.4.3.1). Hij is gedoopt op 04-07-1684 in Raamsdonk. Adrianus is overleden. Adrianus:
(1) trouwde met Gertrudis OTGENS. Gertrudis is geboren in 1688 in Raamsdonk, dochter van Franciscus Dirckzn OTJENS en Adriana Fransdr BROUWERS. Gertrudis is overleden.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 01-09-1713 in Waspik met Maria Jansse SNIJDERS, ongeveer 27 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1686. Maria is overleden.
(3) trouwde, ten hoogste 41 jaar oud, vr 1725 met Gertrudis Melissen BUIJS, ten hoogste 37 jaar oud. Gertrudis is geboren in 1688 in Raamsdonk. Gertrudis is overleden.
Kinderen van Adrianus en Gertrudis (3):
1 Catharina LANGERWERF [1.4.3.1.3.1]. Zij is gedoopt op 28-02-1721 in Waspik. Catharina is overleden.
2 Cornelia LANGENWERF, geboren omstreeks 1725 in Raamsdonk. Volgt 1.4.3.1.3.2.
1.4.3.1.5 Willibrorda Jochem Jans LANGERWERF, dochter van Joachimus Janssen (Joachim) LANGERWERF en Catharina Adriani van HASSEL (zie 1.4.3.1). Zij is gedoopt op 02-01-1688 in Waspik (Raamsdonk). Willibrorda is overleden op 11-05-1750 in Waspik, 62 jaar oud.
Notitie bij Willibrorda: 1 aug 1690 doopget te Waspik bij haar zuster Maria Jochems

www.mijnstambomen.nl/langerwerf
Willibrorda trouwde, 20 jaar oud, op 12-02-1708 in Raamsdonk met Arnoldus Peters (Arnoldi) de BONT, 25 jaar oud, nadat zij op 28-01-1708 in Raamsdonk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats. Arnoldi is geboren op 26-05-1682 in Waspik, zoon van Peter Huijberde de BONT en Aletta Aerts (Aeltje) CUIJL. Hij is gedoopt op 26-05-1682 in Waspik. Arnoldi is overleden op 08-02-1766 in Waspik, 83 jaar oud.
Kind van Willibrorda en Arnoldi:
1 Bartholomeus Aerde de BONT, gedoopt op 25-04-1713. Volgt 1.4.3.1.5.1.
1.4.3.1.8 Wilhelmina Jochemse (Willemijn) LANGERWERF is geboren in Waspik, dochter van Joachimus Janssen (Joachim) LANGERWERF en Catharina Adriani van HASSEL (zie 1.4.3.1). Zij is gedoopt op 19-10-1692 in Raamsdonk. Willemijn is overleden op 05-12-1774 in Raamsdonk, 82 jaar oud.
Notitie bij Willemijn: Ook Gielilma Jochems genoemd.

Haar moeder is een van Hassel, haar over-overgrootvader is tevens over-over-overgrootvader van haar man.

www.mijnstambomen.nl/langerwerf
Willemijn:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1714 in Waspik met Jan Cornelisse SCHOENMAKER, ongeveer 84 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1630 in Waspik. Jan is overleden.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 03-11-1720 in Raamsdonk met Adrianus Huijberts (Adriaan) van HASSEL, 22 jaar oud, nadat zij op 17-10-1720 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Waspik. Zie 1.2.2.1.1.2.4 voor persoonsgegevens van Adriaan.
Kinderen van Willemijn en Adriaan:
1 Hubertus Adriaensz van HASSEL [1.2.2.1.1.2.4.1], geboren in Raamsdonk. Hij is gedoopt op 19-10-1721 in Waspik. Hubertus is overleden op 28-01-1734 in Raamsdonk, 12 jaar oud.
2 Catharina Adriaens (Katelijn) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.4.2], geboren in Raamsdonk. Zij is gedoopt op 13-07-1723 in Waspik. Katelijn is overleden op 24-07-1723 in Raamsdonk, 11 dagen oud.
3 Catharina Adriaens van HASSEL, geboren in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.1.1.2.4.3.
4 Joachim Adriaensz van HASSEL [1.2.2.1.1.2.4.4], geboren in Raamsdonk. Hij is gedoopt op 01-10-1726 in Waspik. Joachim is overleden op 08-03-1727 in Raamsdonk, 5 maanden oud.
5 Maria Adriaens van HASSEL, geboren in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.1.1.2.4.5.
6 Joachim Adriaensz van HASSEL [1.2.2.1.1.2.4.6], geboren in Raamsdonk. Hij is gedoopt op 13-07-1730 in Waspik. Joachim is overleden op 07-08-1730 in Raamsdonk, 25 dagen oud.
7 Cornelia Adriaens van HASSEL [1.2.2.1.1.2.4.7], geboren in Raamsdonk. Zij is gedoopt op 17-05-1732 in Waspik. Cornelia is overleden op 18-01-1734 in Raamsdonk, 1 jaar oud.
8 Hubertus Adriaensz (Huibert) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.4.8], geboren in Raamsdonk. Hij is gedoopt op 17-06-1736 in Waspik. Huibert is overleden op 17-05-1816 om 10:00 in Raamsdonk, 79 jaar oud.
Notitie bij Huibert: Bouwman, ongehuwd

Hubert van Hassel was eigenaar van een huis te Raamsdonk gemerkt met nr.11 en later met nr. 14.
Dit volgens een gemeentekaart van Raamdonk (niet ter inzage is vanwegede slechte staat

RA. Groot Waspik, deel 65/f58v, transport dd. 12 jan 1759
Compareerde Huijbert van Hassel
2e Comparant is Adriaen Jacob Boeser

RA. Groot Waspik deel 65/f133, transport dd. 20 jan 1763
Compareerde Monsr Adriaen Bol ea
2e Comparant is Huijbert van Hassel

RA. GrootWaspik deel 67/f22v, Transport, 21 juni 1783
compareerde Jacobus van Winteraat, predicant
2e Comparant: Huijbert Adriaens van Hassel

RA. Groor waspik, deel 67/f70v, Transport, dd. 11 juni 1785
compareerde Cornelis Wijdemans
2e Comparant: Huijbert Adriaens van Hassel

RA. Groot Waspik, deel 67/f240v, Transport, dd. 21 jan 1792
compareerde Huijbert Adriaense van Hassel
2e Comparant: Jan Lips

RA. Groot Waspik, deel 67/f246, Transport, dd. 3 febr 1792
compareerde Huijbert Adriaense van Hassel
2e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh

RA. Groot Waspik, deel 67/f247, Transport, dd. 13 febr 1792
compareerde Huijbert Adriaense van Hassel
2e Comparant: Theodorus Schoenmakers

RA. Groot Waspik, deel 67/f248, Transport, dd. 13 febr 1792
compareerde Huijbert Adriaense van Hassel
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

RA. Groot Waspik, deel 67/f249, Transport, dd. 13 febr 1792
compareerede Huijbert Adriaense van Hassel
2e Comparant: Michiel van Hassel

RA. Groot Waspik, deel 67/f250, Transport, dd. 13 febr 1792
compaereede Huijbert Adriaense van Hassel
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

RA. Groot Waspik, deel 67/f251, Transport, dd. 14 febr 1792
compareerde Huijbert Adriaense van Hassel
2e Comparant: Abraham Kuijpers

RA. Groot Waspik, deel 67/f252, Transport dd. 14 febr 1792
compareerde Huijbert Adriaense van Hassel
2e Comparant: Adriaen Joghemse Blankers

RA. Groot Waspik, deel 67/f253, Transport, dd. 14 febr 1792
compareerde Huijbert Adriaense van Hassel
2e Comparant: Jan de Bont

RA. Groot Waspik, deel 67/f254, Transport, dd. 14 febr 1792
compareerde Huijbert Adriaense van Hassel
2e Comparant: Jan Reckers

RA. Groot Waspik deel 69/f171v, Transport dd. 19 juni 1802
compareerde Huijbert Adriaens van Hassel
2e Comparant: Adriaen lensveld

RA. Groot Waspik deel 69/f60, Transport dd. 4 febr 1801
compareerde Adriaen Jacob van Alphen
2e Comparant: Huijbert Adriaen van Hassel
Huibert bleef ongehuwd.
Beroep:
Bouwman
9 Johanna van HASSEL, geboren omstreeks 1743. Volgt 1.2.2.1.1.2.4.9.
1.4.3.1.9 Petrus Jochemsz LANGERWERF is geboren op 03-05-1695 in Waspik, zoon van Joachimus Janssen (Joachim) LANGERWERF en Catharina Adriani van HASSEL (zie 1.4.3.1). Hij is gedoopt op 07-05-1695 in Raamsdonk (Waspik). Petrus is overleden.
Notitie bij Petrus: RA Groot Waspik deel 65 f052, transport dd 28 1758
Compareerde Maria Timmermans wed Jan Jochemse Timmermans
2e comparant is Peeter Jochemse Langerwerf
Petrus trouwde, 27 jaar oud, op 07-02-1723 in Raamsdonk met Johanna van STEENHOVEN, 28 jaar oud, nadat zij op 22-01-1723 in Raamsdonk in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren in Waspik, dochter van Bartholomeus Corneli van STEENHOVEN en Adriana Jan VASSEN. Zij is gedoopt op 11-09-1694 in Waspik. Johanna is overleden.
Kind van Petrus en Johanna:
1 Bartolomeus Petersz LANGERWERF, geboren in Raamsdonk. Volgt 1.4.3.1.9.1.
173_kasboek_bartholomeus_1697_detail.jpg
1 173 Kasboek Bartholomeus 1697 detail
1.2.2.1.1.2 Hubertus Adriaensz (Huijbert) van HASSEL (afb. 1) is geboren in 1662 in Waspik, zoon van Adriaan Arentsen van HASSEL (zie 1.2.2.1.1) en Petronella Huijbertse de BRUIJN. Hij is gedoopt in 1662 in Waspik. Huijbert is overleden op 03-01-1746 in Waspik, 83 of 84 jaar oud.
Notitie bij Huijbert: Tekent in 1697 voor het eerst het kasboek, en doet dat nog ca 23 keer tot de laatste keer in 1740.
Opvallend dat in 1722/1723 ook Adriaan van Hassel tekent, en in 1735/1736 ook Johannis en Frans van Hassel., en in 1740 naast Huibert ook Adriaan en Joannis.Bij OT Huijbert Aertssen


Trouwt met dispensatie
Bij geboorte Cornelia Huijbertus Adrianus

Testament gemaakt bij notaris Antony Timmers 05-09-1692 te Sprang-Capelle inv 6498.
Tweede testament te Raamsdonk 31-12-1708 bij notaris Adriaan Hoevenaar inv. 6421

RA Groot Waspik, deel 60/f051v, vrijgift dd 23 apr 1698
compareerde Jan Rombouts
2e comparant is Adriaen van Hasselt

RA Groot Waspik, deel 60/f52,vrijgift dd 23 apr 1698
compareerde Jan Rombouts
2e comparant is Huijbert Aerts van Hasselt

RA Groot Waspik, deel 60/f148v,vrijgift dd 25 mrt 1705
compareerde Corijs Aerden
2e comparant is Huijbert Arissen van Hasselt

RA Groot Waspik, deel 60/f149v,vrijgift dd 27 okt 1705
compareerde Jan Jacops Vaders
2e comparant is Adriaen Aertsen van Hasselt

RA Groot Waspik, deel 60/f158,vrijgift dd 6 dec 1706
compareerde Peeter Aerden Schoenmakers
2e comparant is Huijbert Arissen van Hasselt

RA Groot Waspik, deel 61/f21,transport dd 16 dec 1715
compareerde Huijbert van Hassel en Jan Smit

RA Groot Waspik, deel 61/f21v,transport dd 16 dec 1715
compareerde Huijbert van Hassel en Jan Smit

RA Groot Waspik, deel 61/f27v,transport dd 3 mrt 1716
compareerde Dingeman Aerde Schoenmakers en Huijbert Aertse van Hassel

RA Groot Waspik, deel 61/f37,transport dd 24 febr 1717
compareerde Margrita Jochums de Bruijn en Huijbert van Hassel en Jan Hendriks de Bont

RA Groot Waspik, deel 61/f42,transport dd 8 jun 1717
compareerde Heijltje Huijberts Bogaerts weduwe Cornelis Aerde Schoenmakers en Huijbert Aertse van Hassel

RA Groot Waspik, deel 61/f194,willeceur dde 29 jan 1725
compareerde Peeter de Zeeuw en Huijbert van Hassel

RA Groot Waspik, deel 62/f8,transport dd 17 juli 1727
compareerde Jan Zeijlmans, secretaris en Huijbert Aarts van Hassel
Beroep:
Plijtschipper (Pleitschipper)
Huijbert trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 21-05-1691 in Waspik met Maria Adriaens CAMP, 36 of 37 jaar oud, nadat zij in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in 1654 in Waspik, dochter van Adriaan Cornelisse CAMP en Cornelia BOSSERS. Zij is gedoopt in 1667. Maria is overleden, 81 of 82 jaar oud. Zij is begraven op 20-11-1736 in Waspik.
Notitie bij Maria: Komt ook voor als Kamp.
Kinderen van Huijbert en Maria:
1 Peeter Huybertsz van HASSEL, gedoopt op 01-03-1693 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.
2 Cornelia van HASSEL [1.2.2.1.1.2.2]. Zij is gedoopt op 27-11-1694 in Waspik. Cornelia is overleden op 16-03-1700 in Waspik, 5 jaar oud. Zij is begraven.
Notitie bij Cornelia: In DTB Waspik Gaarder 1695-1729 staat de volgende info volgens website archief Waalwijk:
DTB Waspik Gaarder 1695-1729
Waspik, 16-03-1700
Datering: 16-03-1700
Partner: Hassel,van Huijbert Aertsen
Begravene: N.N. Hassel,van
Begraafdatum: 16-03-1700
Opmerkingen: aangever: de vader.
Begraven te: Waspik
Boek/Folio: 17 /
Plaats: Waspik
Inventarisnummer: 17
Wat betekent PARTNER in deze bij een kind van 5 jaar?

Bovendien dezelfde tekst met datum 09-08-1703
Bovendien dezelfde tekst met datum 02-08-1703
3 Adrianus Huijbertsz van HASSEL [1.2.2.1.1.2.3]. Hij is gedoopt op 04-04-1696 in Waspik. Adrianus is overleden vr 02-1698, ten hoogste 1 jaar oud.
4 Adrianus Huijberts (Adriaan) van HASSEL, gedoopt op 22-02-1698 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.4.
5 Joannes Huijberts (Johan) van HASSEL, gedoopt op 24-11-1699 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.5.
6 Fransiscus Huijbertsz van HASSEL, gedoopt op 13-08-1703 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.
1.2.2.1.1.3 Janneken Aertsen (Janneken) van HASSEL is geboren omstreeks 1665 in Waspik, dochter van Adriaan Arentsen van HASSEL (zie 1.2.2.1.1) en Petronella Huijbertse de BRUIJN. Janneken is overleden vr 10-04-1753 in Waspik, ten hoogste 88 jaar oud.
Notitie bij Janneken: Bij ondertrouw Joanna Ariens, bij geboorte Anna: Joanna Adrianus.
Bij geboorte Maria: Anna

Is getuige bij doop Hubertus de Bont 21-01-1699
Is getuige bij doop Anna de Bont 03-01-1699
Janneken trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 07-05-1689 in Waspik met Henricus Jansz (Hendrik) de BONT, ongeveer 19 jaar oud, nadat zij op 07-05-1689 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats. Hendrik is geboren omstreeks 1670 in Waspik, zoon van Jan Huiberde (Jan) de BONT en Aeltje Cornelis (Aeltje) CAMP. Hendrik is overleden op 03-02-1708 in Waspik, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Bij geboorte Alegondis de Bondt.
Kinderen van Janneken en Hendrik:
1 Apolonia de BONT [1.2.2.1.1.3.1]. Zij is gedoopt op 01-10-1690 in Waspik. Apolonia is overleden.
2 Petronella Hendricks de BONT [1.2.2.1.1.3.2]. Zij is gedoopt op 17-04-1693 in Waspik. Petronella is overleden vr 06-1700, ten hoogste 7 jaar oud.
3 Joannis Hendricksz de BONDT [1.2.2.1.1.3.3]. Hij is gedoopt op 04-09-1694 in Waspik. Joannis is overleden.
Notitie bij Joannis: RA Groot Waspik, deel 61/f37,transport dd 24 febr 1717
compareerde Magrita Jochems de Bruijn
2e comparant is Huijbert van Hassel en Jan Hendriks de Bont
4 Anna Hendrikcs de BONDT [1.2.2.1.1.3.4]. Zij is gedoopt op 06-06-1696 in Waspik. Anna is overleden.
5 Allegondis hendricks de BONDT [1.2.2.1.1.3.5]. Zij is gedoopt op 22-12-1697 in Waspik. Allegondis is overleden.
6 Petrus de BONT, geboren omstreeks 1700. Volgt 1.2.2.1.1.3.6.
7 Petronella Hendriks de BONT [1.2.2.1.1.3.7]. Zij is gedoopt op 22-06-1700 in Waspik. Petronella is overleden.
8 Maria Hendricks de BONT [1.2.2.1.1.3.8]. Zij is gedoopt op 26-03-1702 in Waspik. Maria is overleden.
9 Elisabeth Hendricks de BONT [1.2.2.1.1.3.9]. Zij is gedoopt op 11-03-1703 in Waspik. Elisabeth is overleden.
1.2.2.1.1.4 Maria Arienssen van HASSEL is geboren omstreeks 1670 in Waspik, dochter van Adriaan Arentsen van HASSEL (zie 1.2.2.1.1) en Petronella Huijbertse de BRUIJN. Maria is overleden, ongeveer 63 jaar oud. Zij is begraven op 05-12-1733 in Waspik.
Notitie bij Maria: Bij geboorte Anna: Maria Adrianus
Maria trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 13-08-1694 in Waspik met Antonius Janssen (Anthony) SNIJDERS, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 13-08-1694 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Anthony is geboren omstreeks 1668 in Waspik, zoon van Joannis SNIJDERS en Anna NN. Hij is gedoopt in Waspik. Anthony is overleden in 1743 in Waspik, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Anthony: Bij geboorte Anna: Anthonius Joannis
Bij geboorte Petrus: Antonius Joannios Snijder
Bij geboorte Hubertus en Anna Anthonius Sneijders genaamd
Kinderen van Maria en Anthony:
1 Anna Antoni SNIJDERS [1.2.2.1.1.4.1]. Zij is gedoopt op 13-09-1695 in Waspik. Anna is overleden vr 04-1701, ten hoogste 5 jaar oud.
2 Petrus Antoni SNIJDER [1.2.2.1.1.4.2]. Hij is gedoopt op 03-01-1697 in Waspik. Petrus is overleden.
3 Hubertus Antoni SNEIJDERS [1.2.2.1.1.4.3]. Zij is gedoopt op 31-03-1699 in Waspik. Hubertus is overleden.
Notitie bij Hubertus: Bij geboorte
4 Anna Antoni SNIJDERS [1.2.2.1.1.4.4]. Zij is gedoopt op 17-04-1701 in Waspik. Anna is overleden.
5 Franciscus Antoni SNIJDERS [1.2.2.1.1.4.5]. Hij is gedoopt op 10-09-1703 in Waspik. Franciscus is overleden.
6 Dominicus Antoni SNIJDERS [1.2.2.1.1.4.6]. Hij is gedoopt op 25-03-1707 in Waspik. Dominicus is overleden.
7 Anna Catharina Antoni SNIJDERS [1.2.2.1.1.4.7]. Zij is gedoopt op 18-05-1709. Anna is overleden.
1.2.2.1.2.1 Maria Janse van CAMPEN is geboren omstreeks 1666, dochter van Jan Janssen van CAMPEN en Dingena Adriaens Jans van HASSELT (zie 1.2.2.1.2). Maria is overleden. Maria trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vr 21-05-1693 met Bartholomeus de HOOG(H), ten hoogste 29 jaar oud. Bartholomeus is geboren omstreeks 1664 in Geertruidenberg. Bartholomeus is overleden.
1.2.2.1.2.2 Joanna Janse van CAMPEN is geboren omstreeks 1669, dochter van Jan Janssen van CAMPEN en Dingena Adriaens Jans van HASSELT (zie 1.2.2.1.2). Joanna is overleden. Joanna trouwde, ten hoogste 46 jaar oud, vr 10-04-1715 met Jan GREVENBROECK, ten hoogste 48 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1667. Jan is overleden.
1.2.2.1.2.3 Cornelia Melsdr BOUDEWIJNS is geboren omstreeks 1677, dochter van Melchior Gerritsen (Mels) BOUDEWIJNS en Dingena Adriaens Jans van HASSELT (zie 1.2.2.1.2). Cornelia is overleden na 10-04-1715, minstens 38 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: RA Groot Waspik, deel 44/f47, dd 21 apr 1693
erftdelingen ende scheijdinge tussen de kinderen van Jan Janssen Camp zaliger en de Gingena Adriaenssen Teuwen etc.

Na het overlijden van haar ouders zijn Matthijs Corn. Camp haar voogd en Adriaen Aertsen van Hassel haar toeziend voogd, vermeld al het onmondige wees kind.
Cornelia trouwde, ten hoogste 38 jaar oud, vr 10-04-1715 met Gerrit Janse CAMP, ten hoogste 38 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1677. Gerrit is overleden na 10-04-1715, minstens 38 jaar oud.
1.2.2.1.3.2 Dingena Wouters SNIJDERS is geboren omstreeks 1670, dochter van Wouter Anthonis SNIJDERS en Maeijken Adriani Jan van HASSELT (zie 1.2.2.1.3). Dingena is overleden. Dingena trouwde, ten hoogste 45 jaar oud, vr 10-04-1715 met Jan de SMIT, ten hoogste 45 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1670. Jan is overleden.
1.2.2.1.3.3 Elisabeth SNIJDERS is geboren omstreeks 1674, dochter van Wouter Anthonis SNIJDERS en Maeijken Adriani Jan van HASSELT (zie 1.2.2.1.3). Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, ten hoogste 41 jaar oud, vr 10-04-1715 met de ZEEU, ten hoogste 43 jaar oud. Hij is geboren omstreeks 1672. Hij is overleden.
1.2.2.1.4.2 Petronella van GILS is geboren omstreeks 1677, dochter van Gerrit van GILS en Jenneke Adriaen Teeuwen van HASSELT (zie 1.2.2.1.4). Petronella is overleden na 10-04-1715, minstens 38 jaar oud. Petronella trouwde met Cornelis Aerts de WEERT. Cornelis is geboren omstreeks 1675. Cornelis is overleden op 10-04-1715, ongeveer 40 jaar oud.
1.2.2.3.1.1 Elisabeth Adriaens Jansdr. van HASSEL is geboren omstreeks 1655, dochter van Jan Jans Matheus (Jan) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1) en Gulicken DAEMEN. Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1680 met Frans BOSSERS, ongeveer 28 jaar oud. Frans is geboren omstreeks 1652. Frans is overleden.
Notitie bij Frans: RA. Raamsdonk nr. 66 folio 93, 1703
Wordt Hendrik Eijke voogd genoemd over hun kinderen
1.2.2.3.1.2 Janneke Jans (Janneke) van HASSEL is geboren omstreeks 1663 in Raamsdonk, dochter van Jan Jans Matheus (Jan) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1) en Eijken CLAESDR. Janneke is overleden.
Notitie bij Janneke: Aantekening bij huwelijk: Afkomstig uit Raamsdonk.
Janneke:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 26-06-1687 in Dussen met Sijmon Cornelizn (Sijmen) de GAST, ongeveer 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-06-1688 in Dussen. Sijmen is geboren omstreeks 1660, zoon van Cornelis de GAST en NN. Sijmen is overleden vr 1696, ten hoogste 36 jaar oud.
(2) trouwde, ten hoogste 34 jaar oud, vr 1697 met Adrianus Ariensse van HOOFDWEGEN, ten hoogste 34 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1663 in Dussen?, zoon van Adriaen van HOOFDWEGEN. Adrianus is overleden.
Kinderen van Janneke en Sijmen:
1 Theodorus Sijmons de GAST [1.2.2.3.1.2.1], geboren in Duiven. Hij is gedoopt op 10-02-1688 in Duiven. Theodorus is overleden.
2 Joannes Sijmonse de GAST [1.2.2.3.1.2.2], geboren in Duiven. Hij is gedoopt op 15-02-1689 in Duiven. Joannes is overleden.
3 Adriana Sijmonse de GAST [1.2.2.3.1.2.3]. Zij is gedoopt op 13-01-1690 in Duiven. Adriana is overleden.
4 Ida Sijmonsdr de GAST, gedoopt op 10-02-1692 in Dussen. Volgt 1.2.2.3.1.2.4.
Kinderen van Janneke en Adrianus:
5 Wilhelmus Adriaense van HOOFDWEGEN [1.2.2.3.1.2.5]. Hij is gedoopt op 25-04-1697 in Dussen. Wilhelmus is overleden.
6 Joannes Adriani van HOOFDWEGEN [1.2.2.3.1.2.6]. Hij is gedoopt op 07-01-1700 in Dussen. Joannes is overleden vr 1702, ten hoogste 2 jaar oud.
Notitie bij Joannes: Geb 07-01-1700 of 11-02-1702
7 Joannis Adriani van HOOFDWEGEN [1.2.2.3.1.2.7]. Hij is gedoopt op 11-02-1702 in Dussen. Joannis is overleden.
Notitie bij Joannis: Geb 07-01-1700 of 11-02-1702
1.2.2.3.1.4 Nicolaas Janszn (Claes) van HASSEL(T) is geboren omstreeks 1667 in Waspik, zoon van Jan Jans Matheus (Jan) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1) en Eijken CLAESDR. Claes is overleden op 24-01-1747 in Waspik, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven.
Notitie bij Claes: Komt ook voor als van Hasselt
Bij geboorte Elizabeth Nicolaus Janse

11 febr 1702 doopgetuige bij Janneke Jans van Hasselt en Adrianus van Hoofdwegen

RA Groot Waspik deel 61/f99 transport dd 27 mrt 1720
compareerde Claes Jansen van Hassel
2e comparant is Jenneken Adriaens Elants

Item deel 61/f99v transport dd 27 mei 1720
compareerde Claes Jansen van Hassel ea
2e comparant is Jenneken Adriaens Elans
Claes:
(1) begon een relatie met Gertrudis van den HOVEN.
1669_jenneken_berghmans_begraafboek_detail.jpg 1669_jenneken_berghmans_begraafboek_pagina.jpg
2 1669 Jenneken Berghmans Begraafboek detail
3 1669 Jenneken Berghmans Begraafboek pagina
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 27-07-1692 in Waspik met Jenneken Luijcas BERGHMANS (afb. 2 en 3), 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 10-07-1692 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Jenneken is geboren in 1669, dochter van Lucas BERGHMANS en NN. Jenneken is overleden op 21-01-1704 in Waspik, 34 of 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Zij is begraven op 21-04-1704 in Waspik.
Notitie bij Jenneken: of Berghman Jenneken Luykas
(3) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 15-03-1704 in Waspik met Gerretruijt Adriaensse (Geertruy) van GIJSEL, 21 of 22 jaar oud, nadat zij op 15-03-1704 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Geertruy is geboren in 1682, dochter van Adriaen van GIJSEL en NN. Geertruy is overleden na 1742, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Geertruy: Bij geboorte Elizabeth: Gertrudis Adriaansen

Op 11-07-1748 wordt in het impost register van Waspik het overlijden van Geertruij van Gijsel vermeld. Ze wordt weduwe genoemd van Claas Jans Hoevenaar. Aangegeven door Bartel Gijbel.

Uit de kaartenbak in het gemeentearchief Waspik blijkt dat op 3 apr 1737 een kind van Nicolaes van Hassel is overleden, de aangever is de moeder.
(4) begon een relatie, ongeveer 70 jaar oud, omstreeks 1737 met NN.
Kind van Claes en Gertrudis:
1 Adrianus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.7]. Hij is gedoopt op 02-02-1722 in Waspik. Adrianus is overleden op 18-04-1766 in Waspik, 44 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: Bij geboorte wordt Gertrudis van den Hove als moeder genoemd.
Kinderen van Claes en Geertruy:
2 Cornelis Claesz van HASSEL [1.2.2.3.1.4.1]. Hij is gedoopt op 27-01-1705 in Waspik. Cornelis is overleden op 08-08-1706 in Waspik, 1 jaar oud. Hij is begraven op 08-08-1706 in Waspik.
3 Adrianus Claesz van HASSEL [1.2.2.3.1.4.2]. Hij is gedoopt op 23-05-1707 in Waspik. Adrianus is overleden vr 02-1722 in Waspik, ten hoogste 14 jaar oud.
4 Maria Claesz van HASSEL [1.2.2.3.1.4.3]. Zij is gedoopt op 08-12-1711 in Waspik. Maria is overleden.
5 Cornelius Claesz van HASSEL [1.2.2.3.1.4.4]. Hij is gedoopt op 17-08-1714 in Waspik. Cornelius is overleden op 02-01-1742 in Waspik, 27 jaar oud (oorzaak: verdronken).
Notitie bij Cornelius: Cornelius is verdronken. Aangifte gedaan door de moeder.
6 Anna Claes van HASSEL, gedoopt op 29-03-1717 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.5.
7 Elizabeth van HASSEL [1.2.2.3.1.4.6]. Zij is gedoopt op 30-10-1720 in Waspik. Elizabeth is overleden, 7 dagen oud. Zij is begraven op 06-11-1720 in Waspik.
8 Adriaen Claesz van HASSEL, gedoopt op 02-02-1722 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.
9 Joanna Claes van HASSEL, gedoopt op 08-12-1726 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.9.
Kind van Claes en NN:
10 NN van HASSEL(T) [1.2.2.3.1.4.10], geboren vr 1737 in Waspik. NN is overleden op 03-04-1737 in Waspik, minstens een jaar oud.
Notitie bij NN: volgens GA Waspik is dit kind van Nicolaas, aangifte door de moeder.
1.4.3.1.3.2 Cornelia LANGENWERF is geboren omstreeks 1725 in Raamsdonk, dochter van Adrianus Jochemsz LANGERWERF (zie 1.4.3.1.3) en Gertrudis Melissen BUIJS. Cornelia is overleden.
Notitie bij Cornelia: Meer informatie http://gw2.geneanet.org/jaclinders?lang=nl;pz=jan;nz=van+hassel;ocz=0;m=D;p=adriaan+jans;n=van+hassel&siblings=on&notes=on&t=T&v=20&image=on&marriage=on&full=on
Cornelia ging in ondertrouw, ongeveer 21 jaar oud, op 22-04-1746 in Raamsdonk met Willem BLANKER, ongeveer 36 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1710 in Raamsdonk?. Willem is overleden.
1.4.3.1.5.1 Bartholomeus Aerde de BONT, zoon van Arnoldus Peters (Arnoldi) de BONT en Willibrorda Jochem Jans LANGERWERF (zie 1.4.3.1.5). Hij is gedoopt op 25-04-1713. Bartholomeus is overleden. Bartholomeus begon een relatie met Maria Adriaensen de ZEU. Zij is gedoopt op 04-09-1711 in Waspik. Maria is overleden, 58 jaar oud. Zij is begraven op 03-04-1770 in Waspik.
Kind van Bartholomeus en Maria:
1 Joachim de BONT, gedoopt op 04-10-1748 in Waspik. Volgt 1.4.3.1.5.1.1.
1.4.3.1.9.1 Bartolomeus Petersz LANGERWERF is geboren in Raamsdonk, zoon van Petrus Jochemsz LANGERWERF (zie 1.4.3.1.9) en Johanna van STEENHOVEN. Hij is gedoopt op 11-02-1728 in Raamsdonk. Bartolomeus is overleden. Bartolomeus trouwde, 29 jaar oud, op 30-01-1758 in Raamsdonk met Adriana BLANKERS, ongeveer 28 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1730. Adriana is overleden.
Kind van Bartolomeus en Adriana:
1 Joachim Meeuwsz LANGERWERF, gedoopt op 18-01-1760 in Waspik. Volgt 1.4.3.1.9.1.1.
1.2.2.1.1.2.1 Peeter Huybertsz van HASSEL, zoon van Hubertus Adriaensz (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2) en Maria Adriaens CAMP. Hij is gedoopt op 01-03-1693 in Waspik. Peeter is overleden na 01-07-1738 in Waspik, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Peeter: Bij huwelijk Peeter Huijb(en).
Bij geboorte Maria en Hubertus en Joanna: Petrus.
hooischipper

in het impost register van Raamsdonk wordt vermeld dat op 30-09-1727 is begraven Bastiaen, kind van Peter van Hassel.

op 19-0801739 is begraven Huybert zoon van Pieter van Hassel

Hentick Luijten Ambacht inv. 15
Peter Huijberts van Hassel heeft op 23 juni 1723 van Wout Dirckse Boeser een Hooi en Pleijt schip gekocht

In het impost register van Raamsdonk wordt vermeld dat op 30 sept 1727 is begraven Bastiaan van Hassel kind van Peter van Hassel

In het impost register van Waspik wordt vermeld dat op 20-08-1723 betald is 3 gulden voor aangeven overlijden kind. Liggende met zijn hooischip onder de jurisdictie van Grootwaspik.

Op 19 aug 1739 is aldaar begraven Huijbert van Hassel zoon van Pieter van Hassel

RA Groot Waspik deel 61/f167v transport dd 1 juli 1738
compareerde Peeter Huijbertse van Hassel
2e comparant is Bastiaan Vassen
Beroep:
Hooischipper
Peeter ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 01-01-1718 in Waspik met Geertruij Bastiaensdr VASSEN, 22 jaar oud. Geertruij is een dochter van Bastiaan Huberti VASSEN en Joanna Willemsse BUIJS. Zij is gedoopt op 25-11-1695 in Waspik. Geertruij is overleden.
Notitie bij Geertruij: bij geboorte Maria: Gertrudis
bij geboorte Adrianus Vossen
Kinderen van Peeter en Geertruij:
1 Maria van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.1]. Zij is gedoopt op 11-01-1719 in Waspik. Maria is overleden op 12-02-1719 in Waspik, 1 maand oud. Zij is begraven op 13-02-1719 in Waspik.
Notitie bij Maria: Bij overlijden van Hasselt
2 Hubertus (Huybert) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.2]. Hij is gedoopt op 12-08-1720 in Waspik. Huybert is overleden op 19-08-1739 in Raamsdonk, 19 jaar oud.
Notitie bij Huybert: op 19-08-1739 is begraven Huybert zoon van Pieter van Hassel
3 Joanna van HASSEL, gedoopt op 22-03-1722 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.3.
4 Maria Peeters van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.4]. Zij is gedoopt op 04-07-1723 in Waspik. Maria is overleden op 23-03-1750 in Waspik, 26 jaar oud.
5 Bastiaan Petersz van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.5], geboren in Raamsdonk. Hij is gedoopt omstreeks 1725 in Waspik. Bastiaan is overleden op 30-09-1727 in Raamsdonk, ongeveer 2 jaar oud.
Notitie bij Bastiaan: in het impost register van Raamsdonk wordt vermeld dat op 30-09-1727 is begraven Bastiaen, kind van Peter van Hassel.
6 Franciscus Petersz (Frans) van HASSEL, geboren in 1727 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.
7 Bastiaan Petersz van HASSEL, geboren in 1729 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.
8 Adriaan Petersz van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.8]. Hij is gedoopt op 10-06-1731 in Waspik. Adriaan is overleden na 13-03-1801, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: RA Groot Waspik, deel 64/f38v, transport dd 26 juli 1752
compareerde Jan Boeser
2e comparant is Thomas de Bont en Adriaen van Hassel, Poldermeesters

RA Groot Waspik, deel 64/f40, transport dd 11 aug 1752
compareerde Fransus van Hassel
2e comparant is Adriaen van Hassel

RA Groot Waspik, deel 64/f75, transport dd 24 jan 1754
compareerde Fransus van Hassel
2e comparant is Adriaen van Hassel

RA Groot Waspik, deel 64/f111v, transport dd 8 juli 1755
compareerde Bastiaen van Hassel
2e comparant is Adriaen van Hassel

RA Groot Waspik, deel 68/f056, transport dd 13 maart 1801
compareerde Sijmen Vissers
2e comparant is Adriaen van Hassel
9 Joannes Petersz van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.9]. Hij is gedoopt op 30-10-1734 in Waspik. Joannes is overleden na 20-01-1786, minstens 51 jaar oud.
Notitie bij Joannes: RA Groot Waspik, deel 67/f16, transport dd 28 apr 1783
compareerde Johannes van Hassel
2e comparant Lambert Schoenmakers

RA Groot Waspik, deel 67/f29v, transport dd 29 aug 1783
compareerde Johannis van Hassel
2e comparant is Jan de Bont

RA Groot Waspik, deel 67 los blad Quitantie dd 20 jan 1786
compareerde Johannis van Hassel
2e comparant is Jan de Bont
1.2.2.1.1.2.4 Adrianus Huijberts (Adriaan) van HASSEL, zoon van Hubertus Adriaensz (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2) en Maria Adriaens CAMP. Hij is gedoopt op 22-02-1698 in Waspik. Adriaan is overleden op 26-10-1770 in Raamsdonk, 72 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Het impostregister van Raamsdonk vermeld het overlijden van onderstaande kinderen van Adriaan van Hassel
8 mrt 1727
7 aug 1730
18 jan 1734
28 jan 1734

Bron: RA Groot Waspik deel 63/f59v, dd 27 april 1741
Adriaan Huibertse van Hassel kan niet schrijven ( bij aangifte van zijn kind) rechterlijke archieven Groot Waspik
eerste com. Adriaen Huijberts van Hassel
tweede com Cornelis de Ville, Advocaat te ’s Gravenhage

RA Groot Waspik deel 63/f 159v transport dd 30-04-1746
comp Adriaan van Hassel
2e comparant Jan Hendrikse de Bont

RA Groot Waspik deel 63/f 159v transport dd 30-04-1746
comp Adriaan van Hassel
2e comparant Johannis van Hassel

RA Groot Waspik deel 64/f27v transport dd 04 febr 1752
compareerde Maarten van Son
2e comparant is Adriaen van Hassel
Adriaan trouwde, 22 jaar oud, op 03-11-1720 in Raamsdonk met Wilhelmina Jochemse (Willemijn) LANGERWERF, 28 jaar oud, nadat zij op 17-10-1720 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Waspik. Zie 1.4.3.1.8 voor persoonsgegevens van Willemijn.
Kinderen van Adriaan en Willemijn: zie 1.4.3.1.8.
1.2.2.1.1.2.5 Joannes Huijberts (Johan) van HASSEL, zoon van Hubertus Adriaensz (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2) en Maria Adriaens CAMP. Hij is gedoopt op 24-11-1699 in Waspik. Johan is overleden op 04-10-1791 in Waspik, 91 jaar oud.
Notitie bij Johan: OT als Jan Huijberts

RA Groot Waspik deel 63/159v, transport dd 30-04-1746
comp Adriaane van Hassel
2e comp Johannis van Hassel
Johan trouwde, 20 jaar oud, op 26-01-1720 in Waspik met Adriaentje BOUDEWIJNS, 25 jaar oud, nadat zij op 26-01-1720 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats. Adriaentje is een dochter van Adrianus Gerardi BOUDEWIJNS en Adriana Thomassen ZIJLMANS. Zij is gedoopt op 16-05-1694 in Waspik. Adriaentje is overleden op 20-11-1781 in Waspik, 87 jaar oud.
1.2.2.1.1.2.6 Fransiscus Huijbertsz van HASSEL, zoon van Hubertus Adriaensz (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2) en Maria Adriaens CAMP. Hij is gedoopt op 13-08-1703 in Waspik. Fransiscus is overleden op 26-10-1737 in Hendrik Luiten Ambacht, 34 jaar oud.
Notitie bij Fransiscus: OT als Francus (fout?)
Fransiscus trouwde in Waspik met Piternel Michiels TIMMERMANS, nadat zij op 08-01-1728 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Piternel is geboren in Hendrik Luiten Ambacht, dochter van Michiel Janssen TIMMERMANS en Adriana Jacobs VASSEN. Zij is gedoopt op 21-12-1704 in Waspik. Piternel is overleden op 07-11-1775 in Hendrik Luiten Ambacht, 70 jaar oud. Piternel trouwde later op 09-01-1739 in Waspik met Jan Willemse OTGENS (±1704-na 1775).
Notitie bij Piternel: Bij geboorte kinderen Petronella genoemd

Onbekende aantekening: j.d. van Hendrik Luyten Ambacht.

Hendrik Luiten Ambacht heeft altijd sterk onder de invloed van Raamdonk gestaan, zodat vroeger ook de rechtszittingen en de certificatie van de akten daar geschied is. (zie archnr. 2707)
Middelbare en lage justitie Civiele zaken: schepenbank Officier: schout van Hendrik Luiten Ambacht Criminele zaken: Hoge Vierschaar van het baljuwschap Zuid-Holland te Dordrecht Officier: baljuw van de Hoge Vierschaar Beroepshof: Hoge Vierschaar van het baljuwschap Zuid-Holland te Dordrecht.
Kinderen van Fransiscus en Piternel:
1 Hubertus Franse (Huijbert) van HASSEL, geboren in Hendrik Luiten Ambacht. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.1.
2 Michael Fransse van HASSEL, geboren in Hendrik Luiten Ambacht. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.2.
3 Adrianus Franse (Adriaen) van HASSEL, geboren in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.
4 Huberta van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.4], geboren omstreeks 1735 in Waspik. Huberta is overleden.
5 Maria Franse van HASSEL, gedoopt op 01-05-1736 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.5.
1.2.2.1.1.3.6 Petrus de BONT is geboren omstreeks 1700, zoon van Henricus Jansz (Hendrik) de BONT en Janneken Aertsen (Janneken) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.3). Petrus is overleden. Petrus trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vr 1731 met Cornelia van GIJSEL, ten hoogste 29 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1702. Cornelia is overleden.
Kinderen van Petrus en Cornelia:
1 Matthijs Peeterse (Mathieu) de BONT, geboren in Waspik (Groot Waspik). Volgt 1.2.2.1.1.3.6.1.
2 Anna de BONT, geboren op 21-06-1733 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.3.6.2.
3 Johanna Peterse de BONT [1.2.2.1.1.3.6.3], geboren in 1735. Johanna is overleden in 1795, 59 of 60 jaar oud.
4 Petrus de BONT [1.2.2.1.1.3.6.4], geboren in 1738. Petrus is overleden.
5 Joannes de BONT [1.2.2.1.1.3.6.5], geboren in 1744. Joannes is overleden.
6 Joannes (Jan Peters) de BONT [1.2.2.1.1.3.6.6], geboren in 1745. Joannes is overleden.
1.2.2.3.1.2.4 Ida Sijmonsdr de GAST, dochter van Sijmon Cornelizn (Sijmen) de GAST en Janneke Jans (Janneke) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.2). Zij is gedoopt op 10-02-1692 in Dussen. Ida is overleden. Ida ging in ondertrouw, 55 jaar oud, op 15-04-1747 in Dussen met Peter Arienzen van der MEIJDEN, ongeveer 52 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1695 in Herencijns. Peter is overleden.
Kind van Ida en Peter:
1 Jan Pietersen van der MEIJDEN, geboren op 13-12-1722 in Dussen. Volgt 1.2.2.3.1.2.4.1.
1.2.2.3.1.4.5 Anna Claes van HASSEL, dochter van Nicolaas Janszn (Claes) van HASSEL(T) (zie 1.2.2.3.1.4) en Gerretruijt Adriaensse (Geertruy) van GIJSEL. Zij is gedoopt op 29-03-1717 in Waspik. Anna is overleden. Anna trouwde met Adriaan WAGENBURG. Adriaan is geboren omstreeks 1724 in Raamsdonk. Adriaan is overleden op 09-02-1763, ongeveer 39 jaar oud. Adriaan trouwde later op 05-10-1755 in Waspik met Joanna Claes van HASSEL (geb. 1726), zie 1.2.2.3.1.4.9.
Notitie bij Adriaan: ook Wagenbergh
1.2.2.3.1.4.8 Adriaen Claesz van HASSEL, zoon van Nicolaas Janszn (Claes) van HASSEL(T) (zie 1.2.2.3.1.4) en Gerretruijt Adriaensse (Geertruy) van GIJSEL. Hij is gedoopt op 02-02-1722 in Waspik. Adriaen is overleden op 10-10-1797 in Waspik, 75 jaar oud.
Notitie bij Adriaen: Volgens impost register van Waspik is op 27 sept 1774 een kind van Adriaen van Hassel begraven.
Adriaen trouwde, 27 jaar oud, op 25-01-1750 in Waspik met Maria CONINX, 22 jaar oud, nadat zij op 09-01-1750 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Huberti Adriaens KONINX en Ida SWARTS. Zij is gedoopt op 07-09-1727 in Waspik. Maria is overleden op 30-12-1802 in Waspik, 75 jaar oud.
Notitie bij Maria: Ook KONINX
Kinderen van Adriaen en Maria:
1 Nicolaas Adriaensz van HASSEL, gedoopt op 23-10-1751 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.
2 Ida Adriaens van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.2]. Zij is gedoopt op 16-05-1755 in Waspik. Ida is overleden, 19 jaar oud. Zij is begraven op 27-09-1774 in Waspik.
Notitie bij Ida: mogelijk te waspik overleden en op 27 sept 1774 aldaar begraven
3 Geertrudis Adriaens (Geertrui) van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.3]. Zij is gedoopt op 28-04-1759 in Waspik. Geertrui is overleden op 19-03-1834 in Waspik, 74 jaar oud. Geertrui bleef ongehuwd.
Beroep:
Spinster
4 Hubertus Adriaensz (Huijbert) van HASSEL, gedoopt op 04-11-1762 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.4.
5 Adrianus Adriaensz (Adriaan) van HASSEL, geboren op 03-01-1767 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.5.
6 NN van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.6], geboren vr 1774 in Waspik. NN is overleden op 27-09-1774 in Waspik, minstens een jaar oud.
Notitie bij NN: volgens gemeentearchief Waspik is dit een kind van Adriaan
1.2.2.3.1.4.9 Joanna Claes van HASSEL, dochter van Nicolaas Janszn (Claes) van HASSEL(T) (zie 1.2.2.3.1.4) en Gerretruijt Adriaensse (Geertruy) van GIJSEL. Zij is gedoopt op 08-12-1726 in Waspik. Joanna is overleden. Joanna trouwde, 28 jaar oud, op 05-10-1755 in Waspik met Adriaan WAGENBURG, ongeveer 31 jaar oud, nadat zij op 19-09-1755 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Adriaan is geboren omstreeks 1724 in Raamsdonk. Adriaan is overleden op 09-02-1763, ongeveer 39 jaar oud. Adriaan is weduwnaar van Anna Claes van HASSEL (geb. 1717), zie 1.2.2.3.1.4.5.
Notitie bij Adriaan: ook Wagenbergh
1.4.3.1.5.1.1 Joachim de BONT, zoon van Bartholomeus Aerde de BONT (zie 1.4.3.1.5.1) en Maria Adriaensen de ZEU. Hij is gedoopt op 04-10-1748 in Waspik. Joachim is overleden op 12-03-1813 in Raamsdonk, 64 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer (1813)
Joachim trouwde, 25 jaar oud, op 30-01-1774 in Waspik met Anna Dirkse WIJDEMANS, 23 jaar oud, nadat zij op 14-01-1774 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-01-1774 in Waspik. Zij is gedoopt op 09-03-1750 in Waspik. Anna is overleden vr 12-03-1813, ten hoogste 63 jaar oud.
Kind van Joachim en Anna:
1 Bartholomeus de BONT. Volgt 1.4.3.1.5.1.1.1.
1.4.3.1.9.1.1 Joachim Meeuwsz LANGERWERF, zoon van Bartolomeus Petersz LANGERWERF (zie 1.4.3.1.9.1) en Adriana BLANKERS. Hij is gedoopt op 18-01-1760 in Waspik. Joachim is overleden op 17-04-1837 in Waspik, 77 jaar oud.
Notitie bij Joachim: RA Groot Waspik deel 69/f276 transport 25 apr 1804
compareerde Jochem Langerwerf
2e comp Antonie van Raamsdonk
Joachim trouwde, 46 jaar oud, op 08-06-1806 in Waspik met Adriana van HASSEL, 44 jaar oud. Zie 1.2.2.1.1.2.6.2.1 voor persoonsgegevens van Adriana.
1.2.2.1.1.2.1.3 Joanna van HASSEL, dochter van Peeter Huybertsz van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1) en Geertruij Bastiaensdr VASSEN. Zij is gedoopt op 22-03-1722 in Waspik. Joanna is overleden op 25-10-1799 in Raamsdonk, 77 jaar oud. Joanna trouwde, 22 jaar oud, op 11-09-1744 in Waspik met Christiaeni (Corstiaan) van DUSSELDORP, 24 jaar oud. Corstiaan is een zoon van Gerardi DUSSELDORP en Gertrudis van der KA. Hij is gedoopt op 24-09-1719 in Waspik. Corstiaan is overleden op 05-03-1808 in Waspik, 88 jaar oud.
Notitie bij Corstiaan: woonde bij overlijden onder 11 1/2 hoeve Groot Waspik, 4 kinderen en een kleinkind nalatend, kerkelijk horend te Raamsdonk.
RA Groot Waspik deel 64/26v transport dd 20 jan 1752
compareerde Christiaen van Dusseldorp x Johanna van Hassel
2e comparant is Jan Janse de Bont

RA Groot Waspik deel 64/39v transport dd 11 aug 1752
compareerde Christiaen van Dusseldorp
2e comparant is Fransus van Hassel
1.2.2.1.1.2.1.6 Franciscus Petersz (Frans) van HASSEL is geboren in 1727 in Raamsdonk, zoon van Peeter Huybertsz van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1) en Geertruij Bastiaensdr VASSEN. Hij is gedoopt op 11-04-1727 in Waspik. Frans is overleden op 21-12-1760 in Raamsdonk, 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij Frans: Het impost register van Raamsdonk vermeldt het overlijden van een kind van Frans van Hassel op 14-12-1759, echter geen doopinschrijving gevonden. Mogelijk geboren 1753 of 1754.

RA Groot Waspik deel 64/35v transport dd 16 mei 1752
compareerde Francus van Hassel
2e comparant is Adriaen Vass

RA Groot Waspik deel 64/39v transport dd 11 aug 1752
compareerde Christiaen van Dusseldorp
2e comparant is Fransus van Hassel

RA Groot Waspik deel 64/f40 transport dd 11 aug 1752
compareerde Fransus van Hassel
2e comparant is Adriaen van Hassel

RA Groot Waspik deel 64/f75 transport dd 24 jan 1754
compareerde Fransus van Hassel
2e comparant is Adriaen van Hassel
Frans trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 09-01-1753 in Raamsdonk met Petronella Jansse de SWART, 22 jaar oud. Petronella is een dochter van Joannis SWART en Elisabeth SNIJDERS. Zij is gedoopt op 27-08-1730 in Waspik. Petronella is overleden op 23-02-1808 in Waspik, 77 jaar oud. Petronella ging later in ondertrouw op 11-04-1766 in Raamsdonk met Johannes van DELFT (geb. ±1735).
Kinderen van Frans en Petronella:
1 Elisabeth Fransse van HASSEL, geboren in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.1.
2 Geertruij Fransse (Gertrude) van HASSEL, geboren omstreeks 1756 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.2.
3 Peter Fransse (Pieter) van HASSEL, geboren in 1758 in Waspik (Wasbeek). Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.3.
4 Maria van HASSEL, geboren in Middelborg?. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.4.
1729_00_00_bastiaan_p_van_hassel_1783_o.jpg 1729_00_00_bastiaan_p_van_hassel_1769_protocol_1.jpg 1729_00_00_bastiaan_p_van_hassel_1769_protocol_2.jpg
4 1729-00-00 Bastiaan P van HASSEL 1783 O
5 1729-00-00 Bastiaan P van HASSEL 1769 protocol 1
6 1729-00-00 Bastiaan P van HASSEL 1769 protocol 2
1.2.2.1.1.2.1.7 Bastiaan Petersz van HASSEL (afb. 4 t/m 6) is geboren in 1729 in Raamsdonk, zoon van Peeter Huybertsz van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1) en Geertruij Bastiaensdr VASSEN. Bastiaan is overleden op 13-09-1783 in Etten-Leur, 53 of 54 jaar oud. Hij is begraven op 14-09-1783 in Etten-Leur.
Notitie bij Bastiaan: Bij overlijden dochter Gertrudis: Sebastianus genoemd.

Uitgemaakt heden de 12e maart 1754, compareerde voor de ondergetekende schepeenen van ’s-Grevelduin, groot Waspik en 11 1/2 hoeven: Bastiaan van Hassel , verklaarde verkocht te hebben te cederen transportreren aan en in volle eigendom over te dragen aan en ten behoeve van Hendrik van e Hoek een buiten del gelegen in ’s-Grevelduin groot Waspik, belent ten oosten de weduwe Adriaen Hoevenars, ten westen Jan va Oirle strekkende ten zuiden van de halve heistraat af, noordwaarts op tot Cleijn Waspik toe, en dat met alle wegen, stegen, dijken, dammen, schouwen, lijen, wateropen en ale anderen naburen regten, baaten, schaaden en geregtigheden, met regt daarvan en toebhoende bijverloop het zelve te zullen vrijen en waren en alla verhoole commer calamien en aantal af te doen tot den laatsten december 1753 inclusief, en dat om van de somme zeshondert gulden (volgens publieke oop conditie, berusten te secretarie alhier, waarvan verkoper bekent ten vollen voldaan en betaald te zijn den eersten penning tot den laatsten alles zonder fraude.
Aldus gedaan en passeert te overstaan van Steeven Schuier en Thomas Compen, schepenen.
Kantlijn: Verkogt 600.0.0 kosten? 15.0.0 1/10 1.10.0 totaal 16.10.0 Solvit.
(RA Groot Waspik deel 64/f81, transport dd. 12 maart 1754)

Op heden den 8 july 1755, compareerde voor de ondergetekende schout en schepeenen van ’s-Grevelduin, groot Waspik en 11 1/2 hoeven: Bastiaan van Hassel , verklaarde verkocht te hebben te cederen transporteren en in volle vrije eigendom over te dragen aan en ten behoeve van Adriaen van Hassel een akker saayland groot omtrent 400 met een bijstervaart agteraan gelegen groot omtrent tweehonderd bebost ..... gelegen onder twaalfs/halve hoeve Groot Waspik, belent ten oosten van de akker van Nel van Driel en den bijster der weduwe Jan Sterrenbergh, ten westen van de akker en bijster van weduwe Huijbert Otjens, strekkende uit den noorden van de halve heistraat af zuidwaarts op tot het oud vaartje toe, en dat met alle wegen, stegen, dijken, dammen, schouwen, wateropen en ale anderen naburen regten, baaten, schaaden en geregtigheden als van outs daar aan en toe behoort hebbende, belovende hij comparant het voorzegde verkogte te zullen vrijen en waren en alla verhoole commer calamien en aantal af te doen tot den laatsten december 1759 inclusief, partijen verklaarden de kooppenning te bedragen een somma van zevenhondert gulden waar van de verkoper bekent ten vollen voldaan en betaald te zijn den eersten penning tot den laatsten alles zonder fraude.
Aldus gedaan en passeert te overstaan van Adrianus Govaerdus van Andel, schout, Thomas Compen en Adriaen Schouten, schepenen.
Kantlijn: Verkogt 700.0.0 kosten? 17.10.0 1/10 1.15.0 totaal 19.5.0 Solvit.
(RA Groot Waspik deel 64/f111v, transport dd. 8 juli 1755)

Inv. 522. Registers van publieke verkopingen, verhuringen en onderhandse koopcontracten, 22-10-1774.
Compareede voor mij Marijnis Konings, de welke verkoopt an Bastiaan van Hassel een woonhuis met erve gelegen op de Leur aan de oost zijde van de Leursche Vaart voor de somme van 400 gulden. Bastiaan kocht dit huis voor zijn zoon Pieter van Hassel.

Aan de geboortedata van de kinderen te zien is hij tussen 1756 en 1758 verhuisd naar Etten-Leur


PROTOCOL ALLERHANDE ZAKEN INV. 466 dd 12-03-1769. (aanw)
Compareerden Jan Alberts, ondervorster? op de Leur, Jacob Snel en Bastiaan van Hasselt, alle wonende op de Leur voornoemt, denwelken ter requisitie van de Hoog geboore Heer drossaard der stad en Baronie van Breda, natione offici, onder presentatie van eede, hebben verklaart waar en waarachtig te wesen, darbij op gisterenavond tussen 5 en 6 uur in de Leursche Vaart, tussen de Leur en de swartenbergsche watermolen hebben gevonden het lichaam van Cornelis Strent, in leven Borgemeester tot Sevenbergen, dat hetzelve lichaam uit het water hebben getogen, gelegt in een baar, gevaert na de Leur, sonder daar aan enig leven te hebben bespeurt, en met behulp van andere persoonen het voornoemde lichaam gebragt ten huijse van Jacob Snels op de Lange Leur.
Aldus gedaan en verklaart, ten overstaan van de Heer Hermanus Heijting van der Hoog Schouter, Jacobus Hagens en Jacobus Lamb. van Eekelen schepenen der vrijheijt Etten, op de Leur, den 12 maart 1769.

VERKOOPACTE ETTEN 22 OCTOBER 1774 (aanw)
Voor de Heer Hermanus Heijting van der Hoog Schouter, Anselmus Segers en Jacobus Hagens, scheepenen in de palen van de hoeven onder de vrijheit Etten.
Compareerde Marijnis Jacob KOONINGS, der welke bekende verkogt, en Bastiaan van Hasselt, die mede compareerde verklaarde gekogt te hebben, ten behoeve van sijn soon Pieter van Hasselt, een huijs en erve gestaan en gelegen op de Leur aan de Oostsijde van de Leurschr Vaart, vrij en commerloos, en dat om en voor de somme van vier hondert gulden; in mindering van welke kooppenningen den cooper op het gekogte sal houden soodanige een hondert gulden, als door den vercooper van ’t gasthuis alhier, onder speciaal verbant, op den 7 meij 1774 zijn geligt, te betaalen een hondert gulden in januarij 1775, sonder intrest een jaar daarna vijftigh gulden, en soo voort van jaar tot jaar vijftigh gulden tot soo lange de volle som sal zijn voldaan, moetende de cooper jaarlijks voor interest betaalen drie gulden thien stuivers per cento van die twee hondert gulden welke na betaalinge van voornoemde een hondert gulden in januarij 1775 nog onbetaald blijven, en ook jaarlijks voldoen den interest van het capitaal het welk voor reekening van de cooper op het gekogte blijft gehypothequeert en hierboven is genoemt; den vercooper met sijne vrouw zullen op den 1 meij 1775 moeten gaan woonen in het klijn kamertje van de verkogte huijsing naast so naast sijdr, het gebruik hebben van de helft van den solder alsmede van de erve tot twee bedden hofs naast selve noordlijk, en sulix geduurende haar leven lang mogen blijven gebruiken en bewoonen, sonder daar voor eenige betaalinge te doen, en wanneer een van beijde coomen te overlijden mag de langer leevende ieman tot desselve oppassing bij hem off haar in neemen en laten woonen, mits niet meer dan een kind hebbende, dog bij aldien mog te gebeuren dat den verkooper off sijn vrouw, om een of andere redenen, de voorgemelde wooning ??? te verlaten, soo sal den cooper als dan dadelijk daar over de vrije dispositie ten sijnen profijte hebben en behoude; sullende de des coopers vader en moeder met hunne kinderen, op den 2 meij 1775 hun intrek kunnen neemen in het vertrek naast of suidsijde, daar den vercooper thans bewoont wordend en daarvan, gelijk ook van het verdere bij den vercooper nu in gebruik, het vrije gebruik hebben.
De staande en leggende eijsere plaaten tegenwoordig in de wooning van den verkooper leggende, mag door derselve bij verhuijsing op den 1 mey 1775 laten verleggen ten sijnen costen in de wooning bij hem alsdan te betrekken, dog den eijgendom van beijde die plaaten blijft aan den cooper. En eijders onder conditie, dat alle onkosten, die ter saake van dese vercoopingh sullen coomen te vallen tot de ? cassatie, veertigste penning en puijregten incluis bij den cooper alleen sullen te moeten te moeten worden gedragen en betaald.
Actum Etten 22 october 1774
VERVOLG:
Comparerende den vercooper Marijnis Jacob Koonings, derwelke bekende, dat aan hem in mindering der cooppenningen in het voorenstaande contract gemeld sijn betaald eenhondert guldens.
Verklarende dien volgens denselven en sijn gekogte pand tot dus verre te ontslaan:
Actum Etten den januarij 1775 present de ondergetijkende.
Beroep:
Schipper
1733_01_16_dymphina_g__van_den_noorden_1805_b.jpg
7 1733-01-16 Dymphina G van den NOORDEN 1805 B
Bastiaan trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 05-11-1753 in Raamsdonk met Dymphina Goverdina (Dingena) van den NOORDEN (afb. 7), 20 jaar oud. Dingena is geboren op 16-01-1733 in Nieuw Gastel, dochter van Wilhelmus van der NOORD(EN) en Helena JANSSE. Zij is gedoopt op 16-01-1733 in Gastel. Dingena is overleden op 15-03-1805 in Breda, 72 jaar oud. Zij is begraven op 18-03-1805 in Breda.
Notitie bij Dingena: Ook van den NOORD

Begraafboek: Den 15 maart gestorven & begraven den 18 de, Dingena van den Noot, wed. Sebastiaan van Hassel,
2 maal geluit f. 7 8 baarkleet f. 1.16 totaal f. 9.4Bij overlijden \gertrudis Dymphna Vandenoot genoemd
Bij overlijden Huijbert Dingen van den Noort

RA Groot Waspik deel 649f190, transport dd. 22 febri 1803
Compareerde Huijbertus van Hassel
2e comparant is Armen en kerk van Raamsdonk

RA Groot Waspik deel 69/f191v, transport dd. 22 febr 1803
Compareerde Dingena van der Noord wed Bastiaen van Hassel
2e comparant is Huijbertus van Hassel
Kinderen van Bastiaan en Dingena:
1 Petrus Bastiani van HASSEL, geboren in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.1.
2 Helena Bastiani van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.2], geboren in Raamsdonk. Zij is gedoopt op 09-08-1756 in Raamsdonk. Helena is overleden op 18-08-1756 in Raamsdonk, 9 dagen oud.
3 Wilhelmus (Willem) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.3], geboren in Etten-Leur (Leur). Hij is gedoopt op 11-02-1758 in Etten-Leur (Etten). Willem is overleden.
4 Hubertus Bastiani (Huijbert) van HASSEL, geboren in Etten-Leur (Leur). Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.
5 Helena van HASSEL, geboren in Etten-Leur (Leur). Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.5.
6 Gertrudis Bastiani van HASSEL, geboren in Etten-Leur (Etten). Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.6.
7 Maria van HASSEL, geboren in Etten-Leur (Leur). Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.7.
8 Wilhelmina van HASSEL, geboren in Etten-Leur (Leur). Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.8.
9 Johanna van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.9], geboren in Etten-Leur (Leur). Zij is gedoopt op 25-06-1775 in Etten-Leur (Etten). Johanna is overleden op 13-04-1814 in Breda, 38 jaar oud.
Notitie bij Johanna: 1814 wonende Haagdijk C105
Johanna bleef ongehuwd.
1.2.2.1.1.2.4.3 Catharina Adriaens van HASSEL is geboren in Raamsdonk, dochter van Adrianus Huijberts (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.4) en Wilhelmina Jochemse (Willemijn) LANGERWERF (zie 1.4.3.1.8). Zij is gedoopt op 27-07-1724 in Waspik. Catharina is overleden op 11-04-1805 in Raamsdonk, 80 jaar oud.
Notitie bij Catharina: RA Groot Waspik deel 67/f5 transport dd 14 jan 1783
compareerde Dingena Hoevenaar
2e comparant Catharina van Hassel wed Jan Hoevenaar
Catharina trouwde, 31 jaar oud, op 08-02-1756 in Waspik met Johannes HOEVENAAR, 33 jaar oud. Johannes is een zoon van Adrianus HOEVENAARS en Antonia LIJTEN. Hij is gedoopt op 15-02-1722 in Waspik. Johannes is overleden op 18-12-1766 in Waspik, 44 jaar oud.
Kind van Catharina en Johannes:
1 Johannes HOEVENAAR, geboren in 1763 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.4.3.1.
1728_02_03_maria_a_van_hassel_o_1816.jpg
8 1728-02-03 Maria A van HASSEL O 1816
1.2.2.1.1.2.4.5 Maria Adriaens van HASSEL (afb. 8) is geboren in Raamsdonk, dochter van Adrianus Huijberts (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.4) en Wilhelmina Jochemse (Willemijn) LANGERWERF (zie 1.4.3.1.8). Zij is gedoopt op 03-02-1728 in Waspik. Maria is overleden op 05-03-1816 om 01:00 in Raamsdonk, 88 jaar oud. Maria trouwde, 34 jaar oud, op 09-05-1762 in Waspik met Franciscus Adriaans KAMP, 28 jaar oud. Franciscus is geboren in Raamsdonk, zoon van Adriaan KAMP en Joanna van der KA. Hij is gedoopt op 15-05-1733 in Waspik. Franciscus is overleden op 18-01-1815 in Raamsdonk, 81 jaar oud.
Notitie bij Franciscus: NOTE gehuwd met dispensatie vanwege vierde graads bloedverwant.
Kinderen van Maria en Franciscus:
1 Johanna KAMP [1.2.2.1.1.2.4.5.1], geboren na 1762. Johanna is overleden op 28-02-1836 in Waspik, ten hoogste 74 jaar oud.
2 Joachim KAMP [1.2.2.1.1.2.4.5.2], geboren omstreeks 1768. Joachim is overleden.
1.2.2.1.1.2.4.9 Johanna van HASSEL is geboren omstreeks 1743, dochter van Adrianus Huijberts (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.4) en Wilhelmina Jochemse (Willemijn) LANGERWERF (zie 1.4.3.1.8). Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: RA Groot Waspik deel 66/f437, transport dd 26 april 1782
compareerde Johanna van Hassel
2e comparant Huijbert van Hassel

item deel 66/f437v, transport dd 26 april 1782
compareerde Johanna van Hassel en Andries Hoevenaar
2e comparant Hendrik Janse Schoenmakers
Johanna trouwde, ten hoogste 39 jaar oud, vr 26-04-1782 met Andries HOEVENAAR, ten hoogste 39 jaar oud. Andries is geboren omstreeks 1743. Andries is overleden.
1.2.2.1.1.2.6.1 Hubertus Franse (Huijbert) van HASSEL is geboren in Hendrik Luiten Ambacht, zoon van Fransiscus Huijbertsz van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6) en Piternel Michiels TIMMERMANS. Hij is gedoopt op 12-11-1729 in Waspik. Huijbert is overleden op 13-02-1787 in Waspik, 57 jaar oud. Hij is begraven op 13-02-1787 in Waspik.
Notitie bij Huijbert: RA Groot Waspik deel 66/f184v, transport dd 27 mrt 1722
Comp Cornelis Janse van Steenhoven
2e comparant Huijbert Franse van Hassel

RA Groot Waspik deel 66/f185, transport dd 27 mrt 1722
Comp Cornelis Janse van Steenhoven
2e comparant Huijbert Franse van Hassel

RA Groot Waspik deel 66/f226, willekeur dd 26 mrt 1774
Comp Huijbert Franse van Hassel
2e comparant Jonkvr Apolonia Agnieta en Catha Maria Reijnders

RA Groot Waspik deel 67/f6v, transport dd 25 jan 1783
Comp Cornelis Laurense Wijdemans
2e comparant Huijbert van Hassel

RA Groot Waspik deel 67/f7, transport dd 5 jan 1783
Comp Huijbert Franse van Hassel
2e comparant Adriaen Lips
Huijbert trouwde, 20 jaar oud, op 26-04-1750 in Waspik met Alegonda Gerritse DOLK, 28 jaar oud, nadat zij op 10-04-1750 in Raamsdonk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats. Alegonda is een dochter van Gerardi DOLCK en Adriana de JONGH. Zij is gedoopt op 03-11-1721 in Waspik. Alegonda is overleden op 07-03-1794 in Waspik, 72 jaar oud.
Notitie bij Alegonda: woonde voor trouwen in Groot Waspik.

RA Groot Waspik deel 67/f255 transport dd 27 febr 1792
compareerde Allegonda Dolk wed Huijbert Franse van Hassel
2e comparant Peeter Peeterse Schaap
Kinderen van Huijbert en Alegonda:
1 Franciscus Huijberts (Frans) van HASSEL, gedoopt op 05-10-1751 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.1.1.
2 Gerardus Huijberts (Gerrit) van HASSEL, gedoopt op 01-08-1754 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.1.2.
3 Michiel Huijberts van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.1.3]. Hij is gedoopt op 21-10-1757 in Waspik. Michiel is overleden op 17-04-1758 in Waspik, 5 maanden oud.
4 Michiel Huijberts van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.1.4], geboren omstreeks 1760. Michiel is overleden na 20-04-1804, minstens 44 jaar oud.
Notitie bij Michiel: RA Groot Waspik deel 69/f271 transport 20 apr 1804
compareerde Arnoldus de Bont
2e comp Michiel van Hassel
1731_michiel_fransse_van_hassel_ov_acte_09_03_1814_van_hassel_deel_2.jpg 1731_michiel_fransse_van_hassel_ov_acte_09_03_1814_van_hassel_deel_1.jpg
9 1731 Michiel Fransse van Hassel ov acte 09-03-1814 van Hassel deel 2
10 1731 Michiel Fransse van Hassel ov acte 09-03-1814 van Hassel deel 1
1.2.2.1.1.2.6.2 Michael Fransse van HASSEL (afb. 9 en 10) is geboren in Hendrik Luiten Ambacht, zoon van Fransiscus Huijbertsz van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6) en Piternel Michiels TIMMERMANS. Hij is gedoopt op 12-06-1731 in Waspik. Michael is overleden op 09-03-1814 om 01:00 in Waspik, 82 jaar oud.
Notitie bij Michael: Ook Michiel, bij huwelijk Mahhiel
Michael trouwde, 29 jaar oud, op 26-10-1760 in Waspik met Adriana Peterse ZIJLMANS, 29 jaar oud, nadat zij op 09-10-1760 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Adriana is geboren in Raamsdonk, dochter van Peter ZEIJLMANS en Adriana SCHOENMAKERS. Zij is gedoopt op 23-04-1731 in Waspik. Adriana is overleden op 10-12-1800 in Waspik, 69 jaar oud.
Notitie bij Adriana: Ook Zeijlmans en Zylmans genaamd
Kinderen van Michael en Adriana:
1 Adriana van HASSEL, geboren in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.2.1.
2 Anna Maria van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.2.2]. Zij is gedoopt op 31-08-1763 in Waspik. Anna is overleden op 12-09-1783 in Waspik, 20 jaar oud.
3 Maria van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.2.3]. Zij is gedoopt op 04-11-1765 in Waspik. Maria is overleden op 19-06-1790 in Waspik, 24 jaar oud.
Notitie bij Maria: laat bij overlijden geen goederen na.
4 Franciscus (Frans) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.2.4], geboren in Waspik. Hij is gedoopt op 13-10-1768 in Waspik. Frans is overleden op 12-10-1841 in Waspik, 72 jaar oud.
Notitie bij Frans: Tweeling met Petronella
Frans bleef ongehuwd.
5 Petronella van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.2.5]. Zij is gedoopt op 13-10-1768 in Waspik. Petronella is overleden op 03-01-1769 in Waspik, 2 maanden oud.
Notitie bij Petronella: Tweeling met Frans
1733_12_11_adrianus_f_van_hassel_o_1817.jpg
11 1733-12-11 Adrianus F van HASSEL O 1817
1.2.2.1.1.2.6.3 Adrianus Franse (Adriaen) van HASSEL (afb. 11) is geboren in Raamsdonk, zoon van Fransiscus Huijbertsz van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6) en Piternel Michiels TIMMERMANS. Hij is gedoopt op 11-12-1733 in Waspik. Adriaen is overleden op 03-10-1817 om 06:00 in Raamsdonk, 83 jaar oud.
Notitie bij Adriaen: 1798 geen kinderen in het ouderlijk huis.

De Impost register van Hendrik Luijten Ambacht worden de navolgendeoverlijdens vermeld allen kinderen van Adriaan van Hassel
24 jnui 1765
20 mrt 1766
27 apr 1767
5 febr 1770
5 mrt 1771
20 juni 1774
11 okt 1774 levenloos kind begraven wordt niet in het doopregistervermeld
24 apr 1776
RA. Groot Waspik deel 66/f79v, willekeur, dd, 13 mrt 1768
Comp. Adriaen Franse van Hassel
en Hendrik Janse Schoenmaklers
RA. Groot Waspik deel 66/f65v, willekeur, dd, 9-1-1769
Comp. Adriaen Franse van Hassel
en Hendrik Janse Schoenmaklers
RA. Groot Waspik deel 66/f253v, Transport, dd, 6 juni 1775
comp. Andries Franse Kamp en Adriaen Franse van Hassel
2e Comparant: Matthijs Franse Kamp
Beroep:
Arbeider
Adriaen trouwde, 26 jaar oud, op 10-02-1760 in Waspik met Hendrina Jacobse (Hendrien) van der KAA, 28 jaar oud, nadat zij op 25-01-1760 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Hendrien is een dochter van Jacbi Jansen (Jacob) van de KAA en Catharina de JONG. Zij is gedoopt op 27-08-1731 in Waspik. Hendrien is overleden op 06-10-1806 in Waspik, 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrien: Bij huwelijk van der Ca
Kinderen van Adriaen en Hendrien:
1 Franciscus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.1]. Hij is gedoopt op 02-02-1761 in Waspik. Franciscus is overleden op 05-02-1770 in Raamsdonk, 9 jaar oud.
2 Jacobus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.2]. Hij is gedoopt op 01-03-1762 in Waspik. Jacobus is overleden op 24-06-1765 in Raamsdonk, 3 jaar oud.
3 Petronella (Petronilla) van HASSEL, geboren in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.3.
4 Catharina van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.4], geboren in Waspik. Zij is gedoopt op 15-09-1765 in Waspik. Catharina is overleden op 20-03-1766 in Raamsdonk, 6 maanden oud.
5 Jacobus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.5]. Hij is gedoopt op 28-10-1766 in Waspik. Jacobus is overleden op 27-04-1767 in Raamsdonk, 5 maanden oud.
6 Jacobus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.6], geboren in 1767. Hij is gedoopt op 05-12-1767 in Waspik. Jacobus is overleden op 22-03-1798 in Raamsdonk, 30 of 31 jaar oud. Jacobus bleef ongehuwd.
7 Michael van HASSEL, gedoopt op 06-01-1769 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.
8 Catharina van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.8], geboren in Raamsdonk. Zij is gedoopt op 18-03-1770 in Waspik. Catharina is overleden op 05-03-1771 in Raamsdonk, 11 maanden oud.
Notitie bij Catharina: zie opmerking bij Catharina van Hassel geb 14-0-1771
9 Catharina van HASSEL, geboren in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.9.
10 Franciscus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.10], geboren in Waspik. Hij is gedoopt op 04-01-1773 in Waspik. Franciscus is overleden op 20-06-1774 in Raamsdonk, 1 jaar oud.
11 NN van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.11], levenloos geboren kind, geboren op 11-10-1774 in Hendrik Luiten Ambacht.
12 Franciscus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.12]. Hij is gedoopt op 25-01-1776 in Waspik. Franciscus is overleden op 24-04-1776 in Raamsdonk, 2 maanden oud.
13 Fransiscus van HASSEL, geboren in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.
14 Bartolomeus (Bartel) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.14]. Hij is gedoopt op 24-08-1780 in Waspik. Bartel is overleden op 02-11-1780 in Raamsdonk, 2 maanden oud.
Notitie bij Bartel: overleden als Bartel, zoon van Adriaan van Hassel
1.2.2.1.1.2.6.5 Maria Franse van HASSEL, dochter van Fransiscus Huijbertsz van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6) en Piternel Michiels TIMMERMANS. Zij is gedoopt op 01-05-1736 in Waspik. Maria is overleden op 10-01-1799 in Waspik, 62 jaar oud. Maria trouwde, 28 jaar oud, op 13-05-1764 met Matthijs Peeterse (Mathieu) de BONT, 33 jaar oud. Zie 1.2.2.1.1.3.6.1 voor persoonsgegevens van Mathieu.
Kinderen van Maria en Mathieu:
1 Franciscus de BONT, geboren op 23-02-1766 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.5.1.
2 Matthijs (Matheus / Mathias) de BONT, geboren vr 1769. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.5.2.
3 Joannes de BONT [1.2.2.1.1.2.6.5.3], geboren in 1769. Joannes is overleden.
4 Cornelis Matysse (Corneille) de BONT, geboren op 29-04-1770 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.5.4.
5 Petronella de BONT, geboren op 03-10-1778 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.5.5.
1.2.2.1.1.3.6.1 Matthijs Peeterse (Mathieu) de BONT is geboren in Waspik (Groot Waspik), zoon van Petrus de BONT (zie 1.2.2.1.1.3.6) en Cornelia van GIJSEL. Hij is gedoopt op 23-02-1731 in Waspik. Mathieu is overleden. Mathieu trouwde, 33 jaar oud, op 13-05-1764 met Maria Franse van HASSEL, 28 jaar oud. Zie 1.2.2.1.1.2.6.5 voor persoonsgegevens van Maria.
Kinderen van Mathieu en Maria: zie 1.2.2.1.1.2.6.5.
1.2.2.1.1.3.6.2 Anna de BONT is geboren op 21-06-1733 in Waspik, dochter van Petrus de BONT (zie 1.2.2.1.1.3.6) en Cornelia van GIJSEL. Anna is overleden. Anna trouwde, 21 jaar oud, op 28-10-1754 in Waspik met Johannes Corneli van STEENHOVEN, 28 jaar oud, nadat zij op 10-10-1754 in Raamsdonk in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is geboren op 01-11-1725 in Waspik. Johannes is overleden.
1.2.2.3.1.2.4.1 Jan Pietersen van der MEIJDEN is geboren op 13-12-1722 in Dussen, zoon van Peter Arienzen van der MEIJDEN en Ida Sijmonsdr de GAST (zie 1.2.2.3.1.2.4). Jan is overleden. Jan trouwde met Adriaentje van GIESSEN. Adriaentje is geboren omstreeks 1725. Adriaentje is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.1 Nicolaas Adriaensz van HASSEL, zoon van Adriaen Claesz van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8) en Maria CONINX. Hij is gedoopt op 23-10-1751 in Waspik. Nicolaas is overleden op 06-02-1818 in Waspik, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1818.
Beroep:
Arbeider
Nicolaas trouwde met Johanna Jansse de RUIJTER. Johanna is een dochter van Jan Joannes de RUYTER en Catharina SCHETS. Zij is gedoopt op 14-12-1758 in Waspik. Johanna is overleden op 22-01-1838 in Waspik, 79 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Bij geboorte Anna Catharina Joanna
Beroep:
Werkster
Kinderen van Nicolaas en Johanna:
1 Adrianus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.1]. Hij is gedoopt op 20-02-1786 in Waspik. Adrianus is overleden vr 02-1803, ten hoogste 17 jaar oud.
2 Anna Catharina (Catharina) van HASSEL, gedoopt op 19-03-1788 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.2.
3 Joannes van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.3]. Hij is gedoopt op 13-01-1790 in Raamsdonk. Joannes is overleden vr 01-1794 in Raamsdonk, ten hoogste 4 jaar oud.
Notitie bij Joannes: jong overleden
4 Maria van HASSEL, gedoopt op 01-12-1791 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.4.
5 Johannes van HASSEL, gedoopt op 15-01-1794 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.5.
6 Adriana van HASSEL, gedoopt op 28-02-1796 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.6.
7 Joanna van HASSEL, gedoopt op 01-10-1798 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.7.
8 Gertrudis van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.8]. Zij is gedoopt op 27-10-1801 in Raamsdonk. Gertrudis is overleden.
9 Adrianus (Adriaan) van HASSEL, gedoopt op 13-02-1803 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.
1.2.2.3.1.4.8.4 Hubertus Adriaensz (Huijbert) van HASSEL, zoon van Adriaen Claesz van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8) en Maria CONINX. Hij is gedoopt op 04-11-1762 in Waspik. Huijbert is overleden op 16-01-1834 in Rotterdam, 71 jaar oud. Huijbert:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 08-02-1789 in Rotterdam met Alida GIBELIJN, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 15-01-1789 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Alida is geboren omstreeks 1764 in Rotterdam. Alida is overleden op 24-09-1808 in Rotterdam, ongeveer 44 jaar oud. Zij is begraven op 28-09-1808 in Rotterdam.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 27-08-1809 in Rotterdam met Elisabeth van HAAREN, 33 jaar oud. Elisabeth is geboren op 10-07-1776 in Boxtel, dochter van Cornelis van HAAREN en Antonetta (Antonia) de VAAN. Elisabeth is overleden op 07-01-1841 in Rotterdam, 64 jaar oud.
Kinderen van Huijbert en Alida:
1 Maria van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.4.1]. Zij is gedoopt op 14-02-1792 in Rotterdam. Maria is overleden op 06-01-1798 in Rotterdam, 5 jaar oud. Zij is begraven op 09-01-1798 in Rotterdam.
2 Christiaan van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.4.2], geboren omstreeks 1795. Christiaan is overleden op 18-10-1803 in Rotterdam, ongeveer 8 jaar oud. Hij is begraven op 20-10-1803 in Rotterdam.
1.2.2.3.1.4.8.5 Adrianus Adriaensz (Adriaan) van HASSEL is geboren op 03-01-1767 in Waspik, zoon van Adriaen Claesz van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8) en Maria CONINX. Hij is gedoopt op 03-01-1767 in Waspik. Adriaan is overleden op 14-05-1826 in Waspik, 59 jaar oud.
Beroep:
Dagloner
Adriaan trouwde, 32 jaar oud, op 12-05-1799 in Waspik met Johanna van LAARHOVEN, 26 jaar oud. Johanna is een dochter van Huibert van LAARHOVEN en Antonet van der POEL. Zij is gedoopt op 11-05-1773 in Moergestel. Johanna is overleden op 25-07-1824 in Waspik, 51 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Bij overlijden dochter Johanna Laerhove genaamd
Kinderen van Adriaan en Johanna:
1 Anthonia van HASSEL, geboren op 02-04-1800 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.5.1.
2 Maria van HASSEL, geboren op 27-11-1802 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.5.2.
3 Adriana van HASSEL, gedoopt op 27-07-1804 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.5.3.
4 Huybertus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.5.4], geboren op 27-02-1806 in Waspik. Huybertus is overleden op 12-06-1807 in Waspik, 1 jaar oud.
5 Hubertus (Huibert) van HASSEL, geboren op 06-05-1809 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.5.5.
1.4.3.1.5.1.1.1 Bartholomeus de BONT, zoon van Joachim de BONT (zie 1.4.3.1.5.1.1) en Anna Dirkse WIJDEMANS. Bartholomeus begon een relatie met Johanna van DUSSELDORP.
Kind van Bartholomeus en Johanna:
1 Joghem de BONT. Volgt 1.4.3.1.5.1.1.1.1.
1.2.2.1.1.2.1.6.1 Elisabeth Fransse van HASSEL is geboren in Raamsdonk, dochter van Franciscus Petersz (Frans) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6) en Petronella Jansse de SWART. Zij is gedoopt op 23-08-1755 in Waspik. Elisabeth is overleden op 08-09-1837 in Geertruidenberg, 82 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Ook van HASSELT
Elisabeth trouwde, 19 jaar oud, op 18-06-1775 in Waspik met Antonius (Antonie) KIVITS, 29 jaar oud. Antonie is een zoon van Cornelis Willemsz KIVITS en Regina van der PLUIJM. Hij is gedoopt op 02-08-1745 in Dussen. Antonie is overleden op 27-09-1816 in Geertruidenberg, 71 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Kinderen van Elisabeth en Antonie:
1 Pieternella KIVITS [1.2.2.1.1.2.1.6.1.1], geboren na 1775. Pieternella is overleden.
2 Cornelis KIVITS [1.2.2.1.1.2.1.6.1.2], geboren na 1775. Cornelis is overleden.
3 Regina Johanna KIVITS [1.2.2.1.1.2.1.6.1.3], geboren omstreeks 1780. Regina is overleden.
4 Cornelis KIVITS [1.2.2.1.1.2.1.6.1.4], geboren omstreeks 1780. Cornelis is overleden.
5 Francisca (Francoise) KIVITS, geboren in 1783 in Geertruidenberg. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.1.5.
6 Elisabeth KIVITS [1.2.2.1.1.2.1.6.1.6], geboren in 1788 in Geertruidenberg. Elisabeth is overleden op 27-03-1853 in Geertruidenberg, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Ook KIEVITS
7 Antonia KIVITS, geboren in 1791 in Geertruidenberg. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.1.7.
8 Christianus Bartholomeus KIVITS [1.2.2.1.1.2.1.6.1.8], geboren in 1799 in Geertruidenberg. Christianus is overleden op 09-01-1852 om 23:30 in Geertruidenberg, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1852. Christianus bleef ongehuwd.
Beroep:
Zalmvissersknecht (1852)
1.2.2.1.1.2.1.6.2 Geertruij Fransse (Gertrude) van HASSEL is geboren omstreeks 1756 in Raamsdonk, dochter van Franciscus Petersz (Frans) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6) en Petronella Jansse de SWART. Zij is gedoopt in 1756 in Waspik. Gertrude is overleden op 29-04-1819 in Geertruidenberg, ongeveer 63 jaar oud. Gertrude trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 15-08-1773 in Waspik met Simon OTGENS, 25 jaar oud. Simon is een zoon van Johannis OTGENS en Adriana SCHEERDER. Hij is gedoopt op 06-11-1747 in Waspik. Simon is overleden op 28-05-1818 in Geertruidenberg, 70 jaar oud.
Beroep:
Friperer?? (1812)
Kinderen van Gertrude en Simon:
1 Franciscus OTGENS [1.2.2.1.1.2.1.6.2.1]. Hij is gedoopt op 23-02-1775 in Waspik. Franciscus is overleden.
2 Petronella (Petronille) OTJENS, geboren op 02-01-1778 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.2.2.
3 Geertruij OTGENS, geboren in 1794 in Waspik. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.2.3.
1.2.2.1.1.2.1.6.3 Peter Fransse (Pieter) van HASSEL is geboren in 1758 in Waspik (Wasbeek), zoon van Franciscus Petersz (Frans) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6) en Petronella Jansse de SWART. Hij is gedoopt op 03-01-1758 in Waspik. Pieter is overleden in 1808 in Etten-Leur, 49 of 50 jaar oud. Hij is begraven op 04-04-1808 in Etten-Leur.
Notitie bij Pieter: RA Groot Waspik deel 66/f399v transport dd 31 maart 1781
compareerde Peeter van Hassel
2e comparant is Hendrik Janse Schoenmaker
Pieter trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 18-02-1781 in Waspik met Anna Elisabeth Z(E)IJLMANS, 28 jaar oud. Anna is een dochter van Theodorus Z(E)IJLMANS en Adriana Maria SCHETS. Zij is gedoopt op 06-02-1753 in Waspik. Anna is overleden vr 04-1808 in Raamsdonk, ten hoogste 55 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Anna:
1 Franciscus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.6.3.1], geboren in 1781 in Waspik (Wasbeek). Hij is gedoopt op 22-12-1781 in Waspik. Franciscus is overleden.
2 Adriana Maria van HASSEL, geboren in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.
3 Franciscus van HASSEL, geboren omstreeks 1790. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.3.3.
1.2.2.1.1.2.1.6.4 Maria van HASSEL is geboren in Middelborg?, dochter van Franciscus Petersz (Frans) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6) en Petronella Jansse de SWART. Zij is gedoopt op 04-12-1759 in Waspik. Maria is overleden op 10-06-1814 in Etten-Leur, 54 jaar oud.
Notitie bij Maria: in haar overlijdensakte worden door de griffier en de veldwachter als vader en moeder opgegeven Jan van Hassel en Anna Paay

In doopacte zoon Franciscus als geboorteplaats van Maria genoemd Middelborg
Raamsdonk?
Zou volgens andere informatie Raamsdonk zijn.
Is Middelborg deel van Raamsdonk, of is Middelborg in Zeeland.
Beroep:
Koopvrouw (1814)
Maria trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vr 1786 met Bartholomeus MOONEN, ten hoogste 31 jaar oud. Bartholomeus is geboren op 27-07-1755 in ’s-Grevelduin-Capelle, zoon van Henricus (Hendrick) MOONEN en Anna PAAP. Hij is gedoopt op 27-07-1755 in Waspik. Bartholomeus is overleden op 15-01-1810 in Etten-Leur, 54 jaar oud.
Notitie bij Bartholomeus: Geboorteplaats in doopacte Franciscus genoemd ’s Grave Duijn Kapel
Beroep:
Schipper
Kinderen van Maria en Bartholomeus:
1 Franciscus MOONEN [1.2.2.1.1.2.1.6.4.1]. Zij is gedoopt op 24-03-1786 in Etten-Leur. Franciscus is overleden.
2 Bartholomeeus MOONEN, geboren op 08-04-1803 in Leur. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.4.2.
1.2.2.1.1.2.1.7.1 Petrus Bastiani van HASSEL is geboren in Waspik, zoon van Bastiaan Petersz van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7) en Dymphina Goverdina (Dingena) van den NOORDEN. Hij is gedoopt op 20-09-1754 in Raamsdonk. Petrus is overleden op 30-05-1818 in Gheel BE, 63 jaar oud.
Notitie bij Petrus: stukken betreffende de bekostiging van de verpleging van krankzinnigen uit Roosendaal 1818 (zie inv.nr 664 Roosendaal).
Beroep:
Herbergier
1759_10_16_gertrudis_bertels_oa_1828_08_21.jpg
12 1759-10-16 Gertrudis Bertels OA 1828-08-21
Petrus trouwde, 33 jaar oud, op 27-01-1788 in Roosendaal met Gertrudis (Gertruij) BERTELS (afb. 12), 28 jaar oud, nadat zij op 10-01-1788 in ondertrouw zijn gegaan. Gertruij is geboren in Roosendaal, dochter van Cornelis BERTELS en Cornelia van HAM. Zij is gedoopt op 16-10-1759 in Roosendaal. Gertruij is overleden op 21-08-1828 in Roosendaal, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1828.
Notitie bij Gertruij: Ook Bartels genoemd
Beroep:
Tapster
Kinderen van Petrus en Gertruij:
1 Dymphna Petronella van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.1.1]. Zij is gedoopt op 21-02-1789 in Roosendaal. Dymphna is overleden vr 03-1794, ten hoogste 5 jaar oud.
2 Cornelia Dijmphna van HASSEL, gedoopt op 25-03-1790 in Roosendaal. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.1.2.
3 Sebastiaan (Bastiaan) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.1.3]. Hij is gedoopt op 07-05-1792 in Roosendaal. Bastiaan is overleden.
Notitie bij Bastiaan: Ook van Assel
4 Dymphna Petronella Josepha van HASSEL, geboren in Roosendaal. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.1.4.
5 Carolina van HASSEL, geboren in Roosendaal. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.
1760_12_04_hubertus_b_van_hassel_1789_afk_t.jpg
13 1760-12-04 Hubertus B van HASSEL 1789 afk T
1.2.2.1.1.2.1.7.4 Hubertus Bastiani (Huijbert) van HASSEL (afb. 13) is geboren in Etten-Leur (Leur), zoon van Bastiaan Petersz van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7) en Dymphina Goverdina (Dingena) van den NOORDEN. Hij is gedoopt op 04-12-1760 in Etten-Leur (Etten). Huijbert is overleden op 15-07-1838 om 03:00 in Oosterhout, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1838.
Beroepen:
Schipper
Koopman (1821, 1823, 1825, 1829)
Huijbert trouwde, 29 jaar oud, op 27-12-1789 in Oosterhout met Johanna van DONGEN, 19 jaar oud, nadat zij op 12-12-1789 in Oosterhout in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren in Oosterhout, dochter van Nicolaas van DONGEN en Hendrina (Henrica) TACK. Zij is gedoopt op 04-03-1770 in Oosterhout. Johanna is overleden op 02-06-1857 om 03:00 in Oosterhout, 87 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Bij geboorte Adrianus en Anna Maria: Joanna
Kinderen van Huijbert en Johanna:
1 Dijmphina (Dijmphena) van HASSEL, gedoopt op 15-06-1791 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.1.
2 Hendrica van HASSEL, gedoopt op 24-06-1792 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.2.
3 Nicolaa (Clazina) van HASSEL, geboren in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.3.
4 Sebastianus (Sebastiaan) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.4], geboren in Oosterhout. Hij is gedoopt op 01-12-1794 in Oosterhout. Sebastiaan is overleden vr 11-1803 in Oosterhout, ten hoogste 8 jaar oud.
5 Nicolaus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.5], geboren in Oosterhout. Hij is gedoopt op 01-06-1796 in Oosterhout. Nicolaus is overleden vr 11-1799 in Oosterhout, ten hoogste 3 jaar oud.
6 Joannes van HASSEL, geboren in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.
7 Anna Maria van HASSEL, geboren in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.
8 Nicolaus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.8], geboren in Oosterhout. Hij is gedoopt op 02-12-1799 in Oosterhout. Nicolaus is overleden op 17-09-1813 in Oosterhout, 13 jaar oud.
9 Hubertus (Huijbert) van HASSEL, geboren op 22-12-1800 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.
10 Adrianus (Adriaan) van HASSEL, gedoopt op 09-02-1802 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.10.
11 Sebastianus (Bastiaan) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.11]. Hij is gedoopt op 09-11-1803 in Oosterhout. Bastiaan is overleden vr 1883, ten hoogste 80 jaar oud.
Notitie bij Bastiaan: in het bevolkingsregister van oosterhout (gezinskaarten 1840) staat Sebastiaan nog vermeld als ongehuwd.
Blijkens testament van zuster Adriana Cornelia voor 1883 zonder kinderen overleden.
Huwelijksgetuige bij nicht Carline op 25 jan 1835
Beroepen:
Timmerman
Timmerman
12 Elisabeth van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.12], geboren in Oosterhout. Zij is gedoopt op 25-12-1804 in Oosterhout. Elisabeth is overleden op 31-08-1816 om 14:30 in Oosterhout, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1816.
13 Johanna van HASSEL, geboren in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.13.
14 Nicolaus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.14], geboren in Oosterhout. Hij is gedoopt op 14-08-1808 in Oosterhout. Nicolaus is overleden op 17-09-1813 in Oosterhout, 5 jaar oud.
15 Adriana Cornelia van HASSEL, geboren op 25-10-1812 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.15.
16 Cornelia van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.16], geboren op 09-04-1815 om 18:30 in Oosterhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1815. Cornelia is overleden op 07-07-1815 om 15:00 in Oosterhout, 2 maanden oud.
1.2.2.1.1.2.1.7.5 Helena van HASSEL is geboren in Etten-Leur (Leur), dochter van Bastiaan Petersz van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7) en Dymphina Goverdina (Dingena) van den NOORDEN. Zij is gedoopt op 14-07-1763 in Etten-Leur (Etten). Helena is overleden op 01-05-1837 om 04:00 in Etten-Leur, 73 jaar oud.
Beroep:
Spinster
Helena ging in ondertrouw, 29 jaar oud, op 06-04-1793 in Rijsbergen met Petrus Josephus Johannes (Peeter Jan) GEERTS, 28 jaar oud. Peeter Jan is geboren in Rijsbergen, zoon van Johannes Petrus (Jan) GEERTS en Elisabeth Johannes van GAAL. Hij is gedoopt op 27-12-1764 in Rijsbergen. Peeter Jan is overleden op 16-09-1809 in Etten-Leur, 44 jaar oud.
Kinderen van Helena en Peeter Jan:
1 Digna (Dimpna) GEERTS, gedoopt in 1794. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.5.1.
2 Elisabeth Maria GEERTS [1.2.2.1.1.2.1.7.5.2], geboren in 1797 in Rijsbergen. Elisabeth is overleden op 02-05-1827 in Etten-Leur, 29 of 30 jaar oud.
3 Johanna GEERTS [1.2.2.1.1.2.1.7.5.3], geboren in Etten-Leur. Zij is gedoopt op 03-09-1805 in Etten-Leur. Johanna is overleden.
1.2.2.1.1.2.1.7.6 Gertrudis Bastiani van HASSEL is geboren in Etten-Leur (Etten), dochter van Bastiaan Petersz van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7) en Dymphina Goverdina (Dingena) van den NOORDEN. Zij is gedoopt op 08-01-1766 in Etten-Leur (Etten). Gertrudis is overleden op 16-07-1844 om 11:00 in Gheel BE, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1844.
Notitie bij Gertrudis: Woonachtig in Breda, maar is overleden ten huize van Henricus Vennekens, Winkelom te Gheel. Daar werden patienten gehuisvest en behandeld te Gheel.
Gertrudis trouwde met Joannes Baptista (Jan) SCHEEMEN. Jan is geboren in 1762 in Breda. Jan is overleden vr 1844, ten hoogste 82 jaar oud.
Notitie bij Jan: In overlijdensacte vrouw Gertrudis: SCHEMELS genaamd.
1.2.2.1.1.2.1.7.7 Maria van HASSEL is geboren in Etten-Leur (Leur), dochter van Bastiaan Petersz van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7) en Dymphina Goverdina (Dingena) van den NOORDEN. Zij is gedoopt op 24-12-1768 in Etten-Leur (Etten). Maria is overleden op 13-04-1840 in Breda, 71 jaar oud. Maria trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1798 met Jacobus SCHATTELEIJN, 26 of 27 jaar oud. Jacobus is geboren op 05-10-1771 in Geertruidenberg, zoon van Matheus Adriaensz. SCHATTELEIJN en Adriana PELS. Jacobus is overleden op 12-03-1841 in Breda, 69 jaar oud.
Beroep:
Militair
Kind van Maria en Jacobus:
1 Dimphna SCHATTELEIJN [1.2.2.1.1.2.1.7.7.1], geboren op 26-12-1798 in Geertruidenberg. Dimphna is overleden.
1.2.2.1.1.2.1.7.8 Wilhelmina van HASSEL is geboren in Etten-Leur (Leur), dochter van Bastiaan Petersz van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7) en Dymphina Goverdina (Dingena) van den NOORDEN. Zij is gedoopt op 30-07-1771 in Etten-Leur (Etten). Wilhelmina is overleden op 15-05-1826 in Breda, 54 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: Moeder in het ziekengasthuis, haar man was Broeder in het oudemannenhuis te Breda.
Beroep:
Moeder in het ziekengasthuis te Breda (1826)
Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op 01-05-1796 in Breda met Theodorus Johannes de VET, 26 jaar oud. Theodorus is een zoon van Johannes de VET en Elisabeth Petronella ROOVERS. Hij is gedoopt op 22-03-1770 in Breda. Theodorus is overleden op 06-08-1843 in Breda, 73 jaar oud.
Beroepen:
Broeder (1843 in het Oude mannen Gasthuis te Breda)
Armenknecht (1820)
Kinderen van Wilhelmina en Theodorus:
1 Johanna de VET [1.2.2.1.1.2.1.7.8.1]. Zij is gedoopt op 14-03-1797 in Breda. Johanna is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 04-01-1799 in Breda.
2 Sebastiaan Wilhelmus de VET [1.2.2.1.1.2.1.7.8.2]. Hij is gedoopt op 12-05-1798 in Breda. Sebastiaan is overleden, 27 dagen oud. Hij is begraven op 08-06-1798 in Breda.
3 Adriana Johanna de VET, gedoopt op 19-05-1799 in Breda. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.8.3.
4 Dimphna Gertrudis de VET, gedoopt op 08-09-1801 in Breda. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.8.4.
5 Johannes de VET [1.2.2.1.1.2.1.7.8.5]. Hij is gedoopt op 10-03-1804 in Breda. Johannes is overleden op 20-10-1825 in Breda, 21 jaar oud.
Beroep:
Schoenmaker (1825)
6 Cornelis de VET [1.2.2.1.1.2.1.7.8.6]. Hij is gedoopt op 02-12-1806 in Breda. Cornelis is overleden.
Beroep:
Kleermaker (1826)
7 Sebastiaan de VET, gedoopt op 02-02-1810 in Breda. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.8.7.
1763_johannes_hoevenaar_o_1848.jpg
14 1763 Johannes Hoevenaar O 1848
1.2.2.1.1.2.4.3.1 Johannes HOEVENAAR (afb. 14) is geboren in 1763 in Waspik, zoon van Johannes HOEVENAAR en Catharina Adriaens van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.4.3). Johannes is overleden op 15-10-1848 om 23:00 in Raamsdonk, 84 of 85 jaar oud.
Beroep:
Bouwman (1848)
Johannes trouwde met Johanna LIPS. Johanna is overleden vr 1848.
1.2.2.1.1.2.6.1.1 Franciscus Huijberts (Frans) van HASSEL, zoon van Hubertus Franse (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.1) en Alegonda Gerritse DOLK. Hij is gedoopt op 05-10-1751 in Waspik. Frans is overleden op 18-01-1791 in Loon op Zand, 39 jaar oud.
Notitie bij Frans: RA Groot Waspik deel 69/f161 transport 26 mei 1802
compareerde Catharina Lanschot wed Gerrit van Hassel
2e comp 2 kinderen Frans Huijbertse van Hassel

RA Groot Waspik deel 69/f161 transport 26 mei 1802
compareerde Catharina ?? Hol wed Gerrit van Hassel
2e comp 2 kinderen Frans Huijbertse van Hassel
Frans trouwde, 34 jaar oud, op 07-05-1786 in Loon op Zand met Paulina Cecilia van DIJCK, 32 jaar oud, nadat zij op 21-04-1786 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Paulina is een dochter van Jacobus van DIJK en Anna Maria van LANSCHOT. Zij is gedoopt op 15-11-1753 in Loon op Zand. Paulina is overleden op 25-09-1837 in Waalwijk, 83 jaar oud. Paulina trouwde later op 19-02-1797 in Loon op Zand met Hendrik SMOLDERS (±1750-1804).
Notitie bij Paulina: of van Dijk, Deijck
Bij OT Pouwlina
Bij kerk. huw Pauwelina van Deijck
Beroep:
Winkelierster
Kinderen van Frans en Paulina:
1 Huberta (Huiberdina) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.1.1.1], geboren in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 26-03-1787 in Loon op Zand. Huiberdina is overleden op 17-11-1787 in Waalwijk, 7 maanden oud.
Notitie bij Huiberdina: Overleden als Huiberdina.
2 Maria Anna van HASSEL, geboren in Loon op Zand. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.1.1.2.
3 Allegonda van HASSEL, geboren in Loon op Zand. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.1.1.3.
1.2.2.1.1.2.6.1.2 Gerardus Huijberts (Gerrit) van HASSEL, zoon van Hubertus Franse (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.1) en Alegonda Gerritse DOLK. Hij is gedoopt op 01-08-1754 in Waspik. Gerrit is overleden op 13-03-1800 in Waalwijk, 45 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Bij een brand in de kerk van Waalwijk 1824 zijn alle doopboeken verloren gegaan.

RA. Groot Waspik deel 69/f 61, Transport 26 mei 1802
compareerde Catharina Lanschot, wed Gerrit van Hassel
2e Comparant: 2 kinderen Frans Huijberde van Hassel
RA. Groot Waspik deel 69/f 61v, Transport 26 mei 1802
compareerde Catharina Lanschot, wed Gerrit van Hassel
2e Comparant: 2 kinderen Frans Huijberde van Hassel
Beroep:
Herbergier
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 07-01-1787 in Waspik met Catharina van LANSCHOT, 40 of 41 jaar oud, nadat zij op 18-12-1786 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is een dochter van Lambert Franciscus van LAN(T)SCHOT en Catharina MIERKS. Zij is gedoopt in 1746 in Waalwijk. Catharina is overleden op 05-04-1821 in Waalwijk, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Bij een brand in de kerk van Waalwijk 1824 zijn alle doopboeken verloren gegaan.

RA. Groot Waspik deel 69/f 61, Transport 26 mei 1802
compareerde Catharina Lanschot, wed Gerrit van Hassel
2e Comparant: 2 kinderen Frans Huijberde van Hassel
RA. Groot Waspik deel 69/f 61v, Transport 26 mei 1802
compareerde Catharina Lanschot, wed Gerrit van Hassel
2e Comparant: 2 kinderen Frans Huijberde van Hassel
Beroep:
Herbergierster
1.2.2.1.1.2.6.2.1 Adriana van HASSEL is geboren in Waspik, dochter van Michael Fransse van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.2) en Adriana Peterse ZIJLMANS. Zij is gedoopt op 15-11-1761 in Waspik. Adriana is overleden op 17-04-1845 in Waspik, 83 jaar oud. Adriana trouwde, 44 jaar oud, op 08-06-1806 in Waspik met Joachim Meeuwsz LANGERWERF, 46 jaar oud. Zie 1.4.3.1.9.1.1 voor persoonsgegevens van Joachim.
1.2.2.1.1.2.6.3.3 Petronella (Petronilla) van HASSEL is geboren in Waspik, dochter van Adrianus Franse (Adriaen) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3) en Hendrina Jacobse (Hendrien) van der KAA. Zij is gedoopt op 23-09-1763 in Waspik. Petronilla is overleden op 15-07-1839 in Waspik, 75 jaar oud.
Notitie bij Petronilla: Bij overlijden dochter en doop Adrianus Petronilla genaamd.
Bij doop Adrianus genoemd als komende van Raamsdonk
Beroep:
Broodslijtster
Petronilla trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vr 1791 met Sebastiaan (Bastiaan) van den HEUVEL, ten hoogste 31 jaar oud. Bastiaan is geboren omstreeks 1760. Bastiaan is overleden op 23-07-1809 in Oosterhout, ongeveer 49 jaar oud.
Kinderen van Petronilla en Bastiaan:
1 Christiaan van den HEUVEL, geboren in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.3.1.
2 Adrianus van den HEUVEL [1.2.2.1.1.2.6.3.3.2]. Hij is gedoopt op 23-04-1798 in Oosterhout. Adrianus is overleden.
3 Helena van den HEUVEL [1.2.2.1.1.2.6.3.3.3]. Zij is gedoopt op 16-02-1802 in Oosterhout. Helena is overleden.
4 Hendrica (Henrika) van den HEUVEL, geboren op 30-06-1806 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.3.4.
1.2.2.1.1.2.6.3.7 Michael van HASSEL, zoon van Adrianus Franse (Adriaen) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3) en Hendrina Jacobse (Hendrien) van der KAA. Hij is gedoopt op 06-01-1769 in Waspik. Michael is overleden op 01-03-1824 in Delfshaven, 55 jaar oud.
Notitie bij Michael: Ook Mighiel, Machiel,
Beroepen:
Winkelier
Arbeider
Michael trouwde, 36 jaar oud, op 26-05-1805 in Rotterdam met Johanna van ERP, 33 jaar oud, nadat zij op 11-05-1805 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is een dochter van Everardus (Everd) van ERP en Angelina (Engelina) de NOOIJ. Zij is gedoopt op 31-05-1771 in Boxtel. Johanna is overleden op 13-09-1844 in Rotterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij Johanna: In de overlijdensacte staat oud 73 jaar 10 maanden en 12 dagen en dochter van Wilhelmus van Erp en Johanna van Leeuwen. Haar geboortedatum zou dan 01-11-1771 zijn. In het doopboek van Boxtel is op die datum geen doop gevonden en ook de genoemde ouders komen in Boxtel niet voor, zowel niet in doop als in trouwboek.

Bij overlijden zoon Hendrikus: Johanna Maria
Beroepen:
Broodslijtster (1844)
Koopvrouw (1829)
Kinderen van Michael en Johanna:
1 Adrianus (Adriaan) van HASSELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.1]. Hij is gedoopt op 05-09-1806 in Rotterdam. Adriaan is overleden.
Notitie bij Adriaan: Volkstelling 1829: woonde bij zijn moeder,
Beroep:
Timmermansknecht (1829)
2 Everdina Johanna van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.7.2]. Zij is gedoopt op 01-01-1809 in Rotterdam. Everdina is overleden op 18-04-1814 in Rotterdam, 5 jaar oud.
3 Hendrikus Silvius (Hendrik) van HASSELT, geboren op 17-02-1814 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.
1.2.2.1.1.2.6.3.9 Catharina van HASSEL is geboren in Raamsdonk, dochter van Adrianus Franse (Adriaen) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3) en Hendrina Jacobse (Hendrien) van der KAA. Zij is gedoopt op 14-09-1771 in Waspik. Catharina is overleden op 29-07-1827 om 21:00 in Raamsdonk, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1827.
Notitie bij Catharina: genlias vermeldt als geboorte datum 18 maart 1770, dit is de geboortedatum van haar overleden zuster
Catharina trouwde, 51 jaar oud, op 05-07-1823 in Raamsdonk met Adriaan KOEVOET, 39 jaar oud. Adriaan is een zoon van Petrus (Pieter) KOEVOET en Geertrudis (Geertruij) van RITSEL. Hij is gedoopt op 19-03-1784 in Waspik. Adriaan is overleden op 07-05-1838 in Raamsdonk, 54 jaar oud. Adriaan trouwde later op 28-05-1829 in Raamsdonk met Anna FIJNEMAN (1782-vr 1838).
Notitie bij Adriaan: schoenmaker
Beroep:
Schoenmaker (1827)
1.2.2.1.1.2.6.3.13 Fransiscus van HASSEL is geboren in Waspik, zoon van Adrianus Franse (Adriaen) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3) en Hendrina Jacobse (Hendrien) van der KAA. Hij is gedoopt op 03-03-1778 in Waspik. Fransiscus is overleden op 17-05-1820 in Rotterdam, 42 jaar oud.
Beroep:
Schippersknecht
Fransiscus:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 17-07-1811 in Rotterdam met Maria Anna BREKELMANS, 40 jaar oud. Maria is geboren in Loon op Zand, dochter van Adriaan BREKELMANS en Catharina BRENT. Zij is gedoopt op 26-04-1771 in Loon op Zand. Maria is overleden op 21-11-1813 in Rotterdam, 42 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 28-06-1815 in Rotterdam met Anna Maria SUIJSKENS, 35 jaar oud. Anna is geboren in Rotterdam, dochter van Hendrik SUIJSKENS en Macheltje ZWEBENS. Zij is gedoopt op 07-06-1780 in Rotterdam. Anna is overleden op 03-03-1858 in Rotterdam, 77 jaar oud. Anna is weduwe van Pieter Hendrik BROUWMANS (±1775-1811), met wie zij trouwde op 11-11-1810 in Rotterdam.
Notitie bij Anna: geboren Schiedamsedijk 3
Kind van Fransiscus en Anna:
1 Adrianus van HASSEL, geboren op 18-12-1817 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.
1.2.2.1.1.2.6.5.1 Franciscus de BONT is geboren op 23-02-1766 in Waspik, zoon van Matthijs Peeterse (Mathieu) de BONT (zie 1.2.2.1.1.3.6.1) en Maria Franse van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.5). Franciscus is overleden op 22-09-1837 in Geertruidenberg, 71 jaar oud. Franciscus trouwde met Dingena (Dijmphna) SCHOENMAKERS. Dijmphna is geboren in 1770. Dijmphna is overleden in 1847, 76 of 77 jaar oud.
Kinderen van Franciscus en Dijmphna:
1 Mattheus (Matthijs) de BONT [1.2.2.1.1.2.6.5.1.1], geboren in 1797. Matthijs is overleden in 1854, 56 of 57 jaar oud.
2 Maria de BONT [1.2.2.1.1.2.6.5.1.2], geboren in 1801. Maria is overleden in 1872, 70 of 71 jaar oud.
3 Petrus de BONT [1.2.2.1.1.2.6.5.1.3], geboren in 1803. Petrus is overleden in 1853, 49 of 50 jaar oud.
1.2.2.1.1.2.6.5.2 Matthijs (Matheus / Mathias) de BONT is geboren vr 1769, zoon van [waarschijnlijk] Matthijs Peeterse (Mathieu) de BONT (zie 1.2.2.1.1.3.6.1) en Maria Franse van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.5). Matheus / Mathias is overleden op 26-09-1769 in Waspik, minstens een jaar oud. Matheus / Mathias trouwde, minstens 19 jaar oud, op 27-01-1788 met Petronella SPRANGERS, ongeveer 14 jaar oud, nadat zij op 05-01-1788 in Baarle-Nassau in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats. Petronella is geboren omstreeks 1774 in Capelle?. Petronella is overleden.
Notitie bij Petronella: Ook Sprang
Meurer 7 kinderen
1.2.2.1.1.2.6.5.4 Cornelis Matysse (Corneille) de BONT is geboren op 29-04-1770 in Waspik, zoon van Matthijs Peeterse (Mathieu) de BONT (zie 1.2.2.1.1.3.6.1) en Maria Franse van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.5). Corneille is overleden op 05-05-1822 in Waspik, 52 jaar oud. Corneille trouwde, 43 jaar oud, op 12-05-1813 in Raamsdonk met Johanna (Jeanne) SCHOENMAKERS, 42 jaar oud. Jeanne is geboren op 26-12-1770 in Raamsdonk, dochter van Lambert SCHOENMAKERS en Huibertina ZIJLMANS. Jeanne is overleden op 26-07-1837 in Waspik, 66 jaar oud.
1.2.2.1.1.2.6.5.5 Petronella de BONT is geboren op 03-10-1778 in Waspik, dochter van Matthijs Peeterse (Mathieu) de BONT (zie 1.2.2.1.1.3.6.1) en Maria Franse van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.5). Petronella is overleden op 20-07-1823 in Raamsdonk, 44 jaar oud. Petronella trouwde met Cornelis van TILBORGH. Cornelis is geboren in 1744. Cornelis is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.1.2 Anna Catharina (Catharina) van HASSEL, dochter van Nicolaas Adriaensz van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1) en Johanna Jansse de RUIJTER. Zij is gedoopt op 19-03-1788 in Raamsdonk. Catharina is overleden op 22-04-1837 om 20:00 in Waspik, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1837.
Notitie bij Catharina: Volgens ov acte 46 jr

werkster
Detail resultaat: (Moeder bruid)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.175
Inventarisnr: 8773
Gemeente: Waspik
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 9
Datum: 23-05-1850
Bruidegom Christoffel Schouten
Geboorteplaats: Raamsdonk
Bruid Cornelia van Dongen
Geboorteplaats: Dongen
Vader bruidegom Franciscus Schouten
Moeder bruidegom Adriana van Moergestel
Vader bruid Cornelis van Dongen
Moeder bruid Catharina van Hassel
Beroep:
Werkster (1837)
Catharina trouwde, 27 jaar oud, op 07-05-1815 in Waspik met Cornelis van DONGEN, 27 jaar oud. Cornelis is geboren in Raamsdonk, zoon van Jacobus Adriaense van DONGEN en Gertrudis (Geertruida) BOTERMANS. Hij is gedoopt op 26-02-1788 in Waspik. Cornelis is overleden op 01-10-1822 om 02:00 in Waspik, 34 jaar oud. Cornelis begon eerder een relatie met Maria de JONG (±1790-1814).
Notitie bij Cornelis: dagloner

Genlias vermeld geen geboorteplaats
Beroep:
Dagloner (1822)
Kinderen van Catharina en Cornelis:
1 Johanna van DONGEN, geboren op 11-02-1816 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.2.1.
2 Jacobus (Jakobus) van DONGEN [1.2.2.3.1.4.8.1.2.2], geboren op 01-10-1817 in Waspik. Jacobus is overleden op 19-09-1821 in Waspik, 3 jaar oud.
3 Nicolaas van DONGEN, geboren op 11-05-1819 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.2.3.
4 Jacoba van DONGEN [1.2.2.3.1.4.8.1.2.4], geboren op 24-10-1821 in Waspik. Jacoba is overleden op 14-02-1822 in Waspik, 3 maanden oud.
5 Cornelia van DONGEN, geboren op 01-01-1823 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.2.5.
1.2.2.3.1.4.8.1.4 Maria van HASSEL, dochter van Nicolaas Adriaensz van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1) en Johanna Jansse de RUIJTER. Zij is gedoopt op 01-12-1791 in Raamsdonk. Maria is overleden op 10-06-1837 in Waspik, 45 jaar oud. Maria trouwde, 32 jaar oud, op 24-05-1824 in Waspik met Gerardus (Gerrit Jan) van HAPEREN, 28 jaar oud. Gerrit Jan is een zoon van Gerardus van HAPERT en Elisabeth VERSCHUREN. Hij is gedoopt op 05-01-1796 in Dussen. Gerrit Jan is overleden op 30-10-1889 in Waspik, 93 jaar oud. Gerrit Jan trouwde later op 16-05-1841 in Raamsdonk met Elisabeth SCHEP (1798-vr 1889).
Notitie bij Gerrit Jan: schippersknecht
Beroep:
Schippersknecht
Kinderen van Maria en Gerrit Jan:
1 Elisabeth van HAPEREN [1.2.2.3.1.4.8.1.4.1], geboren op 31-10-1824 in Waspik. Elisabeth is overleden op 20-07-1889 in Waspik, 64 jaar oud.
2 Nicolaas van HAPEREN [1.2.2.3.1.4.8.1.4.2], geboren op 02-04-1826 in Waspik. Nicolaas is overleden op 24-10-1834 in Waspik, 8 jaar oud.
3 Gerardus van HAPEREN [1.2.2.3.1.4.8.1.4.3], geboren op 04-12-1828 in Waspik. Gerardus is overleden op 20-07-1829 in Waspik, 7 maanden oud.
4 Johanna van HAPEREN [1.2.2.3.1.4.8.1.4.4], geboren op 07-01-1831 in Waspik. Johanna is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.1.5 Johannes van HASSEL, zoon van Nicolaas Adriaensz van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1) en Johanna Jansse de RUIJTER. Hij is gedoopt op 15-01-1794 in Raamsdonk. Johannes is overleden op 20-02-1863 in Waspik, 69 jaar oud.
Beroep:
Dagloner
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 31-07-1824 in Dussen met Elisabeth RIBBERS (RIPPERS), 23 jaar oud, nadat zij op 11-07-1824 in Waspik in ondertrouw zijn gegaan. Elisabeth is een dochter van Petrus (Pieter) RIBBERS en Elisabeth STRAVERS. Zij is gedoopt op 02-05-1801 in Dussen. Elisabeth is overleden op 09-07-1876 in Waspik, 75 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: In acte overlijden dochter Rippers genaamd.
Kinderen van Johannes en Elisabeth:
1 Nicolaas van HASSEL, geboren op 04-12-1824 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.
2 Pieter van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.2], geboren op 24-11-1826 in Waspik. Pieter is overleden op 29-05-1827 in Waspik, 6 maanden oud.
3 NN van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.3], levenloos geboren kind, geboren op 08-08-1828 in Waspik. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-08-1828.
4 Johanna van HASSEL, geboren op 17-10-1829 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.5.4.
5 Cornelia van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.5], geboren op 02-05-1832 in Waspik. Cornelia is overleden op 11-06-1840 in Waspik, 8 jaar oud.
6 Adriana van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.6], geboren op 04-08-1834 in Waspik. Adriana is overleden op 18-02-1836 in Waspik, 1 jaar oud.
7 Petronella van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.7], geboren op 21-11-1835 in Waspik. Petronella is overleden op 07-04-1837 in Waspik, 1 jaar oud.
8 Adriana van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.8], geboren op 29-12-1836 in Waspik. Adriana is overleden op 23-05-1838 in Waspik, 1 jaar oud.
9 Pitronella van HASSEL, geboren op 09-05-1838 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.5.9.
10 Cornelis van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.10], geboren op 29-10-1839 in Waspik. Cornelis is overleden.
11 Cornelia van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.11], geboren op 23-06-1843 in Waspik. Cornelia is overleden op 25-05-1844 in Waspik, 11 maanden oud.
12 Johannes van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.12], geboren op 02-03-1845 in Waspik. Johannes is overleden op 08-08-1863 in Veen, 18 jaar oud (oorzaak: verdronken in de Maas).
Notitie bij Johannes: schippersknecht, verdronken in de Maas bij Veen.
Beroep:
Schippersknecht
1.2.2.3.1.4.8.1.6 Adriana van HASSEL, dochter van Nicolaas Adriaensz van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1) en Johanna Jansse de RUIJTER. Zij is gedoopt op 28-02-1796 in Raamsdonk. Adriana is overleden op 30-09-1869 in Waspik, 73 jaar oud.
Beroep:
Winkelierster (1858)
Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 25-10-1822 in Waspik met Cornelis BELLAARD, 23 jaar oud. Cornelis is een zoon van NN en Pieternella (Petronella) BELLAARD. Hij is gedoopt op 25-12-1798 in Dordrecht. Cornelis is overleden op 01-04-1849 in Waspik, 50 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Vader onbekend, genoemd naar moederscheepsmakersknecht
Beroep:
scheepsmakersknecht
Kinderen van Adriana en Cornelis:
1 Clasina BELLAARD [1.2.2.3.1.4.8.1.6.1], geboren na 1822 in Waspik. Clasina is overleden op 23-07-1841 in Waspik, ten hoogste 19 jaar oud.
2 Pitronella BELLAARD [1.2.2.3.1.4.8.1.6.2], geboren op 03-02-1826 in Waspik. Pitronella is overleden op 12-04-1840 in Waspik, 14 jaar oud.
3 Johannes BELLAARD, geboren op 15-06-1829 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.6.3.
4 Cornelis BELLAARD [1.2.2.3.1.4.8.1.6.4], geboren op 03-09-1833 in Waspik. Cornelis is overleden.
5 Nicolaas BELLAARD [1.2.2.3.1.4.8.1.6.5], geboren op 28-02-1838 in Waspik. Nicolaas is overleden op 30-10-1841 in Waspik, 3 jaar oud.
1.2.2.3.1.4.8.1.7 Joanna van HASSEL, dochter van Nicolaas Adriaensz van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1) en Johanna Jansse de RUIJTER. Zij is gedoopt op 01-10-1798 in Raamsdonk. Joanna is overleden op 07-07-1875 in Waspik, 76 jaar oud.
Beroep:
Werkster
Joanna trouwde, 36 jaar oud, op 07-02-1835 in Waspik met Wilhelmus (Willem) STRIJP, 35 jaar oud. Willem is een zoon van Adrianus Janse (Adriaan) (van) STRIJP en Cornelia Peterse van der PLUYM. Hij is gedoopt op 25-10-1799 in Dussen. Willem is overleden op 04-04-1842 in Waspik, 42 jaar oud.
Notitie bij Willem: schippersknecht / arbeider
Beroepen:
Schippersknecht
Arbeider
Kinderen van Joanna en Willem:
1 Cornelia STRIJP [1.2.2.3.1.4.8.1.7.1], geboren op 15-09-1835 in Waspik. Cornelia is overleden op 15-01-1836 in Waspik, 4 maanden oud.
2 Nicolaas STRIJP [1.2.2.3.1.4.8.1.7.2], geboren op 21-01-1837 in Waspik. Nicolaas is overleden op 24-12-1897 in Waspik, 60 jaar oud.
3 Cornelia STRIJP [1.2.2.3.1.4.8.1.7.3], geboren op 06-07-1838 in Waspik. Cornelia is overleden op 08-08-1838 in Waspik, 1 maand oud.
4 Adrianus STRIJP [1.2.2.3.1.4.8.1.7.4], geboren op 06-07-1838 in Waspik. Adrianus is overleden op 20-09-1838 in Waspik, 2 maanden oud.
5 Johanna Cornelia STRIJP [1.2.2.3.1.4.8.1.7.5], geboren op 15-10-1839 in Waspik. Johanna is overleden op 26-12-1891, 52 jaar oud.
1.2.2.3.1.4.8.1.9 Adrianus (Adriaan) van HASSEL, zoon van Nicolaas Adriaensz van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1) en Johanna Jansse de RUIJTER. Hij is gedoopt op 13-02-1803 in Raamsdonk. Adriaan is overleden op 26-05-1867 om 16:00 in Raamsdonk, 64 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Adriaen woonde met zijn kinderen bij overlijden van zijn vrouw op 12 mrt1840 te Raamsdonk in huis gemerkt met nr. 278

Bij geboorte Nicolaas en Anna en Johanna Cornelia niet kunnende schrijven, ook niet bij overlijden kleinkind Cornelia de MEIJER
Beroepen:
Schipper
Vletter (1830, 1841)
Arbeider (1831, 1833, 1837, 1839, 1840, 1842, 1845, 1848, 1850, 1855, 1864, 1867+)
Adriaan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 27-11-1828 in Raamsdonk met Cornelia SCHEP, 23 jaar oud, nadat zij op 16-11-1828 in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is geboren in Raamsdonk, dochter van Hubertus Huibertse (Huibert) SCHEP en Anna Janse WAAS. Zij is gedoopt op 14-12-1804 in Raamsdonk. Cornelia is overleden op 12-03-1840 om 04:00 in Raamsdonk, 35 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: overleden binnen drie weken na geboorte van Johanna (die enkele dagen daarna ook is overleden).
Ov Reg Raamsdonk 9

Bij geboorte van Huibert zou ze 41 jt jaar zijn, dus geboren 1796.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 28-01-1841 in Vlijmen met Adriana van HELVOORT, 27 jaar oud. Adriana is geboren op 17-09-1813 in Vlijmen en Engelen, dochter van Gijsbert van HELVOORT en Geertruida (Geertrui) de VAAN. Adriana is overleden op 08-10-1886 in Raamsdonk, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-10-1886.
Notitie bij Adriana: Bij overlijden: Helvoirt
Beroep:
Winkelierster (1886)
Kinderen van Adriaan en Cornelia:
1 Anna van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.1], geboren op 27-02-1829 in Raamsdonk. Anna is overleden op 27-03-1829 om 18:00 in Raamsdonk, 1 maand oud.
2 Nicolaas van HASSEL, geboren op 20-03-1830 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.
3 Anna van HASSEL, geboren op 20-11-1831 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.3.
4 Johanna van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.4], geboren op 20-09-1833 om 18:00 in Raamsdonk. Johanna is overleden op 02-12-1833 om 10:00 in Raamsdonk, 2 maanden oud.
5 Huibert van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.5], geboren op 29-08-1837 om 05:00 in Raamsdonk. Huibert is overleden op 16-04-1838 om 04:30 in Raamsdonk, 7 maanden oud.
6 Johanna van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.6], geboren op 09-03-1839 om 00:00 in Raamsdonk. Johanna is overleden op 03-04-1839 om 23:00 in Raamsdonk, 25 dagen oud.
7 Johanna van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.7], geboren op 24-02-1840 om 06:00 in Raamsdonk. Johanna is overleden op 16-03-1840 om 18:00 in Raamsdonk, 21 dagen oud.
Kinderen van Adriaan en Adriana:
8 Gijsbert van HASSEL, geboren op 18-11-1841 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.
9 Cornelis van HASSEL, geboren op 28-12-1842 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.
10 Cornelia van HASSEL, geboren op 12-10-1845 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.
11 Maria van HASSEL, geboren op 04-05-1848 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.11.
12 Geertruij van HASSEL, geboren op 05-10-1850 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.12.
13 Johanna van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.13], geboren op 02-10-1855 om 01:00 in Raamsdonk. Johanna is overleden op 15-09-1874 in Raamsdonk, 18 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.
1.2.2.3.1.4.8.5.1 Anthonia van HASSEL is geboren op 02-04-1800 in Waspik, dochter van Adrianus Adriaensz (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.5) en Johanna van LAARHOVEN. Anthonia is overleden op 27-09-1830 in Waspik, 30 jaar oud.
Notitie bij Anthonia: ongehuwd moeder van Adrianus
Anthonia bleef ongehuwd.
Beroep:
kantwerkster
Kind van Anthonia uit onbekende relatie:
1 Adrianus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.5.1.1], geboren op 18-07-1830 in Waspik. Adrianus is overleden op 09-12-1830 in Waspik, 4 maanden oud.
1.2.2.3.1.4.8.5.2 Maria van HASSEL is geboren op 27-11-1802 in Waspik, dochter van Adrianus Adriaensz (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.5) en Johanna van LAARHOVEN. Maria is overleden op 18-04-1851 in Waspik, 48 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 29-04-1826 in Waspik met Simon JACOBS, 27 jaar oud. Simon is geboren op 16-08-1798 in Breda, zoon van Franciscus JACOBS en Geertruida (Gertrudis) LAMMERS. Simon is overleden op 12-12-1851 in Waspik, 53 jaar oud.
Beroep:
Schoenmaker
Kinderen van Maria en Simon:
1 Joanna Geertruida JACOBS [1.2.2.3.1.4.8.5.2.1], geboren op 21-02-1827 in Waspik. Joanna is overleden op 01-07-1829 in Waspik, 2 jaar oud.
2 Johanna Antonia JACOBS [1.2.2.3.1.4.8.5.2.2], geboren op 27-04-1828 in Waspik. Johanna is overleden op 12-01-1840 in Waspik, 11 jaar oud.
3 Johanna JACOBS, geboren op 12-05-1831 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.5.2.3.
1.2.2.3.1.4.8.5.3 Adriana van HASSEL, dochter van Adrianus Adriaensz (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.5) en Johanna van LAARHOVEN. Zij is gedoopt op 27-07-1804 in Waspik. Adriana is overleden op 27-06-1859 in Waspik (’s-Grevelduin Capelle), 54 jaar oud.
Notitie bij Adriana: ongehuwd moeder van Adrianus
Beroep:
Diensmeid (Terheiden)
Adriana trouwde, 36 jaar oud, op 01-05-1841 in Waspik met Johannes de BONT, 37 jaar oud. Johannes is geboren op 24-04-1804 in Capelle, zoon van Matthijs (Matheus / Mathias) de BONT en Petronella SPRANGERS. Johannes is overleden op 27-11-1857 in Waspik, 53 jaar oud.
Notitie bij Johannes: dagloner arbeider
Beroep:
Dagloner, arbeider (1844)
Kind van Adriana uit onbekende relatie:
1 Adrianus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.5.3.1], geboren op 06-04-1839 in Waspik. Adrianus is overleden op 01-09-1840 in Waspik, 1 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: Onbekende vader, naam van moeder.
Kinderen van Adriana en Johannes:
2 Adrianus de BONT, geboren op 24-09-1844 in Capelle. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.5.3.2.
3 Cornelis de BONT [1.2.2.3.1.4.8.5.3.3], geboren op 18-07-1848 in Waspik. Cornelis is overleden op 11-12-1852 in Waspik, 4 jaar oud.
1.2.2.3.1.4.8.5.5 Hubertus (Huibert) van HASSEL is geboren op 06-05-1809 in Waspik, zoon van Adrianus Adriaensz (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.5) en Johanna van LAARHOVEN. Huibert is overleden op 04-03-1858 om 10:00 in Raamsdonk, 48 jaar oud.
Beroepen:
Schipper (1844, 1849, 1858+)
Schippersknecht (1840, 1842, 1843, 1845, 1846)
Huibert trouwde, 26 jaar oud, op 03-12-1835 in Raamsdonk met Petronella van STRIEN, 27 jaar oud. Petronella is geboren op 13-04-1808 in Raamsdonk, dochter van Huibert van STRIEN en Maria van STRIEN. Petronella is overleden op 23-07-1883 in Raamsdonk, 75 jaar oud.
Notitie bij Petronella: Ook Pitronella genaamd
Kinderen van Huibert en Petronella:
1 Johanna van HASSEL, geboren op 20-11-1836 in Waspik. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.5.5.1.
2 Huibert van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.5.5.2], geboren op 21-06-1839 in Raamsdonk. Huibert is overleden op 26-07-1839 in Raamsdonk, 1 maand oud.
3 Huiberdina van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.5.5.3], geboren op 27-09-1840 om 22:00 in Raamsdonk. Huiberdina is overleden op 23-09-1841 in Raamsdonk, 11 maanden oud.
4 Huibert van HASSEL, geboren op 26-01-1842 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.
5 Adriana van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.5.5.5], geboren op 27-01-1843 om 16:00 in Raamsdonk. Adriana is overleden op 31-05-1843 om 16:00 in Raamsdonk, 4 maanden oud.
6 Adriana van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.5.5.6], geboren op 27-01-1844 om 01:00 in Raamsdonk. Adriana is overleden op 27-10-1844 in Raamsdonk, 9 maanden oud.
7 Adrianus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.5.5.7], geboren op 27-10-1845 om 13:00 in Raamsdonk. Adrianus is overleden op 22-02-1846 in Raamsdonk, 3 maanden oud.
8 Maria van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.5.5.8], geboren op 28-06-1849 om 08:00 in Raamsdonk. Maria is overleden op 10-07-1872 in Raamsdonk, 23 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
1.4.3.1.5.1.1.1.1 Joghem de BONT, zoon van Bartholomeus de BONT (zie 1.4.3.1.5.1.1.1) en Johanna van DUSSELDORP.
Kind van Joghem uit onbekende relatie:
1 Henricus Cornelis de BONT. Volgt 1.4.3.1.5.1.1.1.1.1.
1.2.2.1.1.2.1.6.1.5 Francisca (Francoise) KIVITS is geboren in 1783 in Geertruidenberg, dochter van Antonius (Antonie) KIVITS en Elisabeth Fransse van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6.1). Francoise is overleden op 06-10-1845 in ’s-Hertogenbosch, 61 of 62 jaar oud. Francoise trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 30-04-1813 in Geertruidenberg met Pierre Felix CASTENMILLER, 29 of 30 jaar oud. Pierre is geboren in 1783 in Maastricht, zoon van Michaelis Joseph CASTENMILLER en Maria Agretis van der BURGHT. Pierre is overleden.
Notitie bij Pierre: Korporaal, gelegerd in Geertruidenberg.
Toestemming van de administratie raad. 17-02-1813.
Kind al geboren in 1811, en bij het huwelijk erkend.
Beroep:
Korporaal 120e cie Kannoniers Gardes CotesKannonier (Geertruidenberg 1811, 1813)
Kind van Francoise en Pierre:
1 Pierre Joseph CASTENMILLER [1.2.2.1.1.2.1.6.1.5.1], geboren op 30-07-1811 in Geertruidenberg. Pierre is overleden.
Notitie bij Pierre: Geboren voor het huwelijk van de ouders.
1.2.2.1.1.2.1.6.1.7 Antonia KIVITS is geboren in 1791 in Geertruidenberg, dochter van Antonius (Antonie) KIVITS en Elisabeth Fransse van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6.1). Antonia is overleden op 26-08-1856 in Geertruidenberg, 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1856.
Kind van Antonia uit onbekende relatie:
1 Hendriks KIVITS [1.2.2.1.1.2.1.6.1.7.1], geboren in 1827 in Geertruidenberg. Hendriks is overleden.
Notitie bij Hendriks: Niet kunnende schrijven
Beroep:
Zalmvisser (1856)
1.2.2.1.1.2.1.6.2.2 Petronella (Petronille) OTJENS is geboren op 02-01-1778 in Waspik, dochter van Simon OTGENS en Geertruij Fransse (Gertrude) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6.2). Petronille is overleden. Petronille trouwde, 34 jaar oud, op 28-06-1812 in Geertruidenberg met Pierre Corneille de HAAN, 20 of 21 jaar oud. Pierre is geboren in 1791 in Breda, zoon van Guillaume Corneille de HAAN en Martine van ENNETEN. Pierre is overleden.
Beroep:
Bakker (1812)
1.2.2.1.1.2.1.6.2.3 Geertruij OTGENS is geboren in 1794 in Waspik, dochter van Simon OTGENS en Geertruij Fransse (Gertrude) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6.2). Geertruij is overleden op 10-12-1844 om 23:00 in Geertruidenberg, 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij Geertruij: Niet kunnende schrijven
Geertruij trouwde met Tigelius Augustus de BREU.
Kinderen van Geertruij en Tigelius:
1 Constantinus de BREU [1.2.2.1.1.2.1.6.2.3.1], geboren in 1815. Constantinus is overleden.
Beroep:
Timmerman (1844)
2 Johanna Helena de BREU, geboren in 1830 in Geertruidenberg. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.2.3.2.
1.2.2.1.1.2.1.6.3.2 Adriana Maria van HASSEL is geboren in Raamsdonk, dochter van Peter Fransse (Pieter) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6.3) en Anna Elisabeth Z(E)IJLMANS. Zij is gedoopt op 17-01-1784 in Waspik. Adriana is overleden op 23-06-1844 in Etten-Leur, 60 jaar oud.
Notitie bij Adriana: bij geboorte Bartolomeus Anna Maria, bij geboorte Petrus Franciscus Maria
Beroep:
Mandenmaker
Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 24-05-1807 in Etten-Leur (Leur) met Jacobus Jacobusse BRUIJNZEELS, 22 jaar oud, nadat zij op 09-05-1807 in Etten-Leur in ondertrouw zijn gegaan. Jacobus is een zoon van Jacobus Cornelius BRUIJNSEELS en Johanna Wilhelmus (Anna) THIJSSEN. Hij is gedoopt op 23-01-1785 in Etten-Leur. Jacobus is overleden op 19-05-1852 in Etten-Leur, 67 jaar oud. Jacobus trouwde later op 24-05-1807 in Etten-Leur (Leur) met Maria Petrus van HASSEL (±1780-vr 1853).
Notitie bij Jacobus: Vader tekent bij geboorte Bartholomeus als BRUIJNSEELS, maar in acte staat BRUIJNZEELS.
Beroep:
Mandenmaker (1814, 1816)
Kinderen van Adriana en Jacobus:
1 Jacobus Franciscus BRUIJNSEELS, geboren na 1807 in Geertruidenberg. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.1.
2 Anna Elizabeth BRUIJNZEELS, gedoopt op 01-10-1809 in Etten-Leur. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.2.
3 Pieter BRUIJNSEELS [1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.3], geboren op 22-04-1812 in Etten-Leur. Pieter is overleden op 03-10-1814 in Etten-Leur, 2 jaar oud.
Notitie bij Pieter: BS-Geb, BHIC, 50.055, Gem Etten-Leur, Aktenr 50
Kind Pieter Bruijnseels
Geboortedatum: 22-04-1812
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacobus Bruijnseels
Moeder Adriana Maria van Hassel
4 Bartholomeus BRUIJNZEELS, geboren op 17-01-1814 in Etten-Leur. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4.
5 Petrus Franciscus BRUIJNSEELS, geboren op 14-04-1816 in Etten-Leur. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.5.
6 Anna BRUIJNZEELS [1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.6], geboren op 21-06-1821 in Etten-Leur. Anna is overleden op 17-02-1906 in Etten-Leur, 84 jaar oud.
7 Adriana Maria BRUIJNSEELS [1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.7], geboren op 16-04-1823 in Etten-Leur. Adriana is overleden op 22-11-1838 in Etten-Leur, 15 jaar oud.
Notitie bij Adriana: Ook Bruijnzeels.


Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 2519
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 99
Overledene Adriana Maria Bruijnseels
Overlijdensdatum: 22-11-1838
Vader Jacobus Bruijnseels
Moeder Adriana Maria van Hassel
Partner


Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 2520
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 74
Overledene Adriana Maria van Hassel
Overlijdensdatum: 23-06-1844
Vader Pieter van Hassel
Moeder Anna Elisabeth Zijlmans
Partner Jacobus Bruijnseels
Relatie: echtgenote van
8 Cornelis BRUIJNSEELS [1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.8], geboren op 09-02-1825 in Etten-Leur. Cornelis is overleden op 09-07-1914 in Etten-Leur, 89 jaar oud.
1.2.2.1.1.2.1.6.3.3 Franciscus van HASSEL is geboren omstreeks 1790, zoon van Peter Fransse (Pieter) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6.3) en Anna Elisabeth Z(E)IJLMANS. Franciscus is overleden.
Notitie bij Franciscus: Mogelijk een zoon uit dit gezin.
Franciscus trouwde, ten hoogste 32 jaar oud, vr 1822 met Hendrica van der LINDEN, ten hoogste 30 jaar oud. Hendrica is geboren omstreeks 1792. Hendrica is overleden.
Kind van Franciscus en Hendrica:
1 Pieter Wilhelmus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.6.3.3.1], geboren op 25-02-1822 in Utrecht. Pieter is overleden.
1.2.2.1.1.2.1.6.4.2 Bartholomeeus MOONEN is geboren op 08-04-1803 in Leur, zoon van Bartholomeus MOONEN en Maria van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6.4). Bartholomeeus is overleden. Bartholomeeus trouwde, 32 jaar oud, op 19-09-1835 in ’s-Hertogenbosch met Angenieske van MULLEKOM, 23 jaar oud. Angenieske is geboren op 04-04-1812 in Heerewaarden, dochter van Hermanus van MULLEKOM en Johanna WILLEMSE. Angenieske is overleden.
Kind van Bartholomeeus en Angenieske:
1 Hendrikus Bartholomeus MOONEN, geboren omstreeks 1845 in Wageningen. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.4.2.1.
1.2.2.1.1.2.1.7.1.2 Cornelia Dijmphna van HASSEL, dochter van Petrus Bastiani van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.1) en Gertrudis (Gertruij) BERTELS. Zij is gedoopt op 25-03-1790 in Roosendaal. Cornelia is overleden op 21-01-1881 in Antwerpen BE, 90 jaar oud. Cornelia trouwde, ten hoogste 39 jaar oud, vr 1829 met Guilielmus HOEDEMAKERS, ten hoogste 34 jaar oud. Guilielmus is geboren omstreeks 1795. Guilielmus is overleden.
Kind van Cornelia en Guilielmus:
1 Carolus Josephus HOEDEMAKERS [1.2.2.1.1.2.1.7.1.2.1], geboren in 1829. Carolus is overleden na 01-1882, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij Carolus: ijzerdraaier, wonend roosendaal, als getuige 52 jr
Beroep:
IJzerdraaier
1.2.2.1.1.2.1.7.1.4 Dymphna Petronella Josepha van HASSEL is geboren in Roosendaal, dochter van Petrus Bastiani van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.1) en Gertrudis (Gertruij) BERTELS. Zij is gedoopt op 19-03-1794 in Roosendaal. Dymphna is overleden op 09-02-1841 in Roosendaal, 46 jaar oud.
Notitie bij Dymphna: 036.03.14 inv 19 rsd 95 n 93 Kopie BHIC
Dymphna trouwde met Wilhelmus van BIESEN. Wilhelmus is geboren op 12-03-1791 in Waalwijk, zoon van Bernard van BIESEN en Maria SCHIPPERS. Wilhelmus is overleden.
Beroep:
Schipper
1.2.2.1.1.2.1.7.1.5 Carolina van HASSEL is geboren in Roosendaal, dochter van Petrus Bastiani van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.1) en Gertrudis (Gertruij) BERTELS. Zij is gedoopt op 04-10-1796 in Roosendaal. Carolina is overleden op 23-12-1875 in Roosendaal, 79 jaar oud.
Notitie bij Carolina: herbergierster
Beroep:
Herbergierster
Carolina:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 30-06-1822 in Roosendaal met Johannes SMITS, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats. Johannes is geboren op 02-12-1794 in Druten, zoon van Johannes (Jan) SMITS en Gertrudis PEETERS. Johannes is overleden op 08-02-1832 in Roosendaal, 37 jaar oud.
Beroep:
Schippersknecht
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 25-01-1835 in Roosendaal met Adrianus Laurentius BRUIJNINGS, 24 jaar oud. Adrianus is geboren op 04-11-1810 in Roosendaal, zoon van Petrus (Pieter) BRUIJNINCX en Henrica DAMEN. Adrianus is overleden op 24-06-1854 in Roosendaal, 43 jaar oud.
Beroep:
Schippersknecht
Kind van Carolina en Johannes:
1 Johannes SMITS, geboren op 17-10-1824 in Roosendaal. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.1 Dijmphina (Dijmphena) van HASSEL, dochter van Hubertus Bastiani (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4) en Johanna van DONGEN. Zij is gedoopt op 15-06-1791 in Oosterhout. Dijmphena is overleden op 28-02-1871 om 21:00 in Oosterhout, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1871. Dijmphena trouwde, 18 jaar oud, op 13-08-1809 in Oosterhout met Cornelis van der MADE (MAADE), 25 jaar oud. Cornelis is geboren in Oosterhout, zoon van Adrianus (Adriaan) van der MADE en Cornelia DAMEN. Hij is gedoopt op 16-11-1783 in Oosterhout. Cornelis is overleden op 07-12-1858 om 21:00 in Oosterhout, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-12-1858.
Notitie bij Cornelis: vleeshouwer

bij de volkstelling van 1840 woonde zij te Oosterhout wijk A-554
Beroep:
Vleeshouwer (1858)
1.2.2.1.1.2.1.7.4.2 Hendrica van HASSEL, dochter van Hubertus Bastiani (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4) en Johanna van DONGEN. Zij is gedoopt op 24-06-1792 in Oosterhout. Hendrica is overleden op 26-04-1821 om 08:00 in Oosterhout, 28 jaar oud.
Notitie bij Hendrica: bij geboorte Cornelis en Huijbert: Hendrika
Bij geboorte van Huijbert in 1820 in acte 25 jr oud, dus geboren ca 1795!
Hendrica trouwde, 22 jaar oud, op 10-11-1814 in Oosterhout met Adriaan Cornelis van den NOORT, 28 jaar oud. Adriaan is geboren op 01-07-1786 in Oosterhout. Adriaan is overleden op 16-02-1857 in Oosterhout, 70 jaar oud.
Beroepen:
Bakker (1818)
Schipper (1832)
Broodbakker (1820, 1821 in de St. Jansstraat Oosterhout, 1857)
Kinderen van Hendrica en Adriaan:
1 Cornelis van de NOORT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.2.1], geboren op 24-11-1815 om 02:00 in Oosterhout. Cornelis is overleden.
2 Johanna van den NOORT, geboren op 26-09-1818 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.2.2.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.3 Nicolaa (Clazina) van HASSEL is geboren in Oosterhout, dochter van Hubertus Bastiani (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4) en Johanna van DONGEN. Zij is gedoopt op 05-10-1793 in Oosterhout. Clazina is overleden op 09-10-1870 in Oosterhout, 77 jaar oud. Clazina trouwde, 22 jaar oud, op 28-04-1816 in Oosterhout met Cornelis OOMES, 25 jaar oud. Cornelis is een zoon van Albertus OOMES en Pieternella TAK. Hij is gedoopt op 13-11-1790 in Oosterhout. Cornelis is overleden op 04-11-1870 in Oosterhout, 79 jaar oud.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.6 Joannes van HASSEL is geboren om 12:30 in Oosterhout, zoon van Hubertus Bastiani (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4) en Johanna van DONGEN. Hij is gedoopt op 24-06-1797 in Oosterhout. Joannes is overleden op 10-12-1874 in Oosterhout, 77 jaar oud.
Notitie bij Joannes: Haar ouders woonden op hetzelfde adres, mogelijk inwonend.

Dossier CBG van Hassel:
Gaat op 9 augustus 1856 een associatie aan met zijn schoonzoon Johannes Hermanus van der Pol in Hout, staaf ijzer, steenkolen en slijpstenen.
Beroepen:
Schipper
Koopman/Winkelier (1829, 1830, 1831, 1834, 1856)
Schipper
Joannes trouwde, 31 jaar oud, op 18-05-1829 in Oosterhout met Catharina HOFMAN, 33 jaar oud. Catharina is een dochter van Julianus Johannes HOFMAN en Geertruida Elisabeth (Geertrui) SCHOUTEN. Zij is gedoopt op 23-02-1796 in Oosterhout. Catharina is overleden op 17-03-1853 in Oosterhout, 57 jaar oud.
Beroep:
Winkelierster (1830)
Kinderen van Joannes en Catharina:
1 Johanna Elisabeth van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.1], geboren op 07-03-1830 om 11:30 in Oosterhout. Johanna is overleden op 12-03-1830 in Oosterhout, 5 dagen oud.
2 Geertruida Pietronella van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.2], geboren op 07-03-1830 om 12:00 in Oosterhout. Geertruida is overleden op 26-04-1830 om 11:30 in Oosterhout, 1 maand oud.
3 Johanna Catharina van HASSEL, geboren op 01-03-1831 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.
4 Julianus Hubertus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.4], geboren op 12-08-1832 om 22:00 in Oosterhout. Julianus is overleden op 04-08-1833 in Oosterhout, 11 maanden oud.
5 Geertruida Elisabeth van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.5], geboren op 19-01-1834 om 19:00 in Oosterhout. Geertruida is overleden op 15-01-1838 om 05:00 in Oosterhout, 3 jaar oud.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.7 Anna Maria van HASSEL is geboren in Oosterhout, dochter van Hubertus Bastiani (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4) en Johanna van DONGEN. Zij is gedoopt op 22-11-1798 in Oosterhout. Anna is overleden op 10-08-1837 om 14:00 in Oosterhout, 38 jaar oud. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 28-04-1823 in Oosterhout met Adrianus (Adriaan) van der AA, 35 jaar oud. Adriaan is geboren in Ginneken, zoon van Joannes van der AA en Jacoba WIJGERS. Hij is gedoopt op 05-03-1788 in Ginneken. Adriaan is overleden op 16-02-1855 om 05:00 in Oosterhout, 66 jaar oud.
Beroep:
Timmerman/schrijnwerker (1823, 1828, 1831, 1832, 1835, 1837, 1855)
Kinderen van Anna en Adriaan:
1 Johannes van der AA [1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.1], geboren op 12-03-1824 in Oosterhout. Johannes is overleden op 14-03-1860 in Oosterhout, 36 jaar oud.
2 Johanna van der AA [1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.2], geboren op 28-05-1825 in Oosterhout. Johanna is overleden op 25-05-1826 om 10:00 in Oosterhout, 11 maanden oud.
3 Johanna Maria van der AA [1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.3], geboren op 24-09-1826 om 16:00 in Oosterhout. Johanna is overleden op 19-07-1828 om 17:30 in Oosterhout, 1 jaar oud.
4 Huibert Cornelis van der AA, geboren op 02-06-1828 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.4.
5 Hendrik Adriaan van der AA [1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.5], geboren op 28-03-1830 in Oosterhout. Hendrik is overleden op 14-10-1832 om 01:00 in Oosterhout, 2 jaar oud.
6 Hendrika Jacoba van der AA [1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.6], geboren op 01-11-1831 om 06:00 in Oosterhout. Hendrika is overleden op 04-06-1855 om 23:00 in Oosterhout, 23 jaar oud.
7 Adriaan Hendrik van der AA [1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.7], geboren op 30-08-1833 in Oosterhout. Adriaan is overleden op 24-01-1835 om 12:30 in Oosterhout, 1 jaar oud.
8 Adriaan Hendrik van der AA [1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.8], geboren op 06-08-1835 om 07:00 in Oosterhout. Adriaan is overleden op 08-01-1852 in Oosterhout, 16 jaar oud.
1800_12_22_hubertus_van_hassel_1800_d.jpg
15 1800-12-22 Hubertus van HASSEL 1800 D
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9 Hubertus (Huijbert) van HASSEL (afb. 15) is geboren op 22-12-1800 in Oosterhout, zoon van Hubertus Bastiani (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4) en Johanna van DONGEN. Hij is gedoopt op 22-12-1800 in Oosterhout. Huijbert is overleden op 17-08-1840 om 03:00 in Oosterhout, 39 jaar oud.
Notitie bij Huijbert: Detail resultaat: (Bruidegom)

bevolkingsregister in 1830-1834 J683, blz 138 f451.

BS-Huw, BHIC 50.132, inv.nr 6443, gem Raamsdonk, Aktnr 19 15-05-1856 :
Bruidegom Hubertus van Hassel
Geboorteplaats: Oosterhout
Bruid Anna Kamp
Geboorteplaats: Raamsdonk

036.03.11 inv 27 memorie 151 kopie bhic
Vader bruidegom Hubertus van Hassel
Moeder bruidegom Wilhelmina Canters
Vader bruid Cornelis Kamp
Moeder bruid Geertruij van Aalstvrij geloot van militaire dienst nr 59
persoonsbeschrijving
lengte 1,625 EL
Voorhoofd Laag
Ogen Blauw
Neus gewoon
Mond gewoon
Kin Rond
Haar Blond
Kenmerken Geen
Beroep:
Schipper (1829, 1830, 1831, 1832, 1834, 1840)
Huijbert trouwde, 28 jaar oud, op 30-07-1829 in Oosterhout met Wilhelmina (Maria) CANTERS, 27 jaar oud. Maria is geboren op 15-11-1801 in Oosterhout, dochter van Cornelis Wouter CANTERS en Anna Maria van BEIJNEN. Zij is gedoopt op 15-11-1801 in Oosterhout. Maria is overleden op 06-12-1878 om 07:30 in Oosterhout, 77 jaar oud. Maria trouwde later op 17-01-1843 met Johannes VERPAALEN (1790-1864).
Notitie bij Maria: In geboorteacte en overl acte moeder: Kanters. Is later officieel gewijzigd in Canters

Bijgeboorte Anna Maria: Kanters

In de huwelijksacte is apart vermeld dat de naam volgens de Staatsraad dd 30-03-1808 dat de naam CANTERS is en niet KANTERS zoals in haar doopacte en de overlijdensacte van haar moeder
Beroep:
Zonder beroep
Kinderen van Huijbert en Maria:
1 Hubertus van HASSEL, geboren op 27-04-1830 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.
2 Anna Maria van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.2], geboren op 21-09-1831 om 05:00 in Oosterhout. Anna is overleden op 30-05-1834 om 08:00 in Oosterhout, 2 jaar oud.
3 Cornelis van HASSEL, geboren op 21-10-1832 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.
4 Quirinus Johannes van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.4], geboren op 03-01-1834 om 10:00 in Oosterhout. Quirinus is overleden op 18-06-1834 in Oosterhout, 5 maanden oud.
Notitie bij Quirinus: bij overlijden wijk J 684
5 Anna Maria van HASSEL, geboren op 15-05-1834 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.5.
6 Anna Maria van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.6], geboren op 15-05-1835 in Oosterhout. Anna is overleden.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.10 Adrianus (Adriaan) van HASSEL, zoon van Hubertus Bastiani (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4) en Johanna van DONGEN. Hij is gedoopt op 09-02-1802 in Oosterhout. Adriaan is overleden op 22-04-1875 in Oosterhout, 73 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: bev.reg 1837 deel 3 blad 645 1852 vernr D174
Beroep:
Leerlooier (1835, 1837, 1838, 1842)
Adriaan trouwde, 33 jaar oud, op 17-09-1835 in Oosterhout met Anna KERREMANS, 27 jaar oud. Anna is een dochter van Josephus KERREMANS en Eva LINSSEN. Zij is gedoopt op 16-04-1808 in Oosterhout. Anna is overleden op 13-09-1885 om 00:30 in Oosterhout, 77 jaar oud.
Kinderen van Adriaan en Anna:
1 Johanna Maria van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.10.1], geboren op 17-01-1837 om 13:00 in Oosterhout. Johanna is overleden op 09-10-1918 in Oosterhout, 81 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.
2 Wilhelmina Eva van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.10.2], geboren op 06-12-1838 om 23:00 in Oosterhout. Wilhelmina is overleden op 20-06-1924 om 04:00 in Oosterhout, 85 jaar oud. Wilhelmina bleef ongehuwd.
3 Josephus Johannes van HASSEL, geboren op 14-02-1842 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.10.3.
4 Catharina Anna van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.10.4], geboren op 25-01-1844 om 06:00 in Oosterhout. Catharina is overleden op 20-05-1885 om 08:00 in Oosterhout, 41 jaar oud.
Notitie bij Catharina: zonder beroep
Catharina bleef ongehuwd.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.13 Johanna van HASSEL is geboren in Oosterhout, dochter van Hubertus Bastiani (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4) en Johanna van DONGEN. Zij is gedoopt op 11-12-1805 in Oosterhout. Johanna is overleden op 03-01-1892 in Oosterhout, 86 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Bij huwelijk vastgelegd dat de achternaam van HASSEL is. Was dus bij geboorte waarschijnliojk fout geschreven.
Johanna trouwde, 19 jaar oud, op 16-06-1825 in Oosterhout met Josephus Johannes MOONEN, 27 jaar oud. Josephus is geboren in Breda, zoon van Joannes Baptista MOONEN en Joanna STEVENS. Hij is gedoopt op 16-01-1798 in Breda. Josephus is overleden op 26-01-1871 in Oosterhout, 73 jaar oud.
Notitie bij Josephus: Op 17 januari ? vertrokken naar Wouw.
Bij huwelijk geconstateerd dat in het Militieregister de voornamen ten onrechte zijn omgedraaid.
Beroepen:
Goud- en Zilversmid (1825x, 1843)
Goudsmit (1826, 1841)
Zilversmid (1827, 1830, 1832, 1835, 1837, 1839, 1845, 1846, 1848, 1849)
Kinderen van Johanna en Josephus:
1 Anna Maria MOONEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.13.1], geboren op 30-05-1826 in Oosterhout. Anna is overleden.
2 Huijbert Johannaes MOONEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.13.2], geboren op 05-12-1827 om 15:00 in Oosterhout. Huijbert is overleden.
Beroep:
Smid (1864)
3 Johanna Sophia MOONEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.13.3], geboren op 14-07-1830 om 17:00 in Oosterhout. Johanna is overleden.
4 Elisabeth Hendrika Dimphna Johanna MOONEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.13.4], geboren op 23-12-1832 om 06:30 in Oosterhout. Elisabeth is overleden op 23-04-1853, 20 jaar oud.
5 Josephus Johannes MOONEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.13.5], geboren op 30-05-1835 om 23:30 in Oosterhout. Josephus is overleden.
6 Dimphna Anna Cornelia MOONEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.13.6], geboren op 08-10-1837 om 16:30 in Oosterhout. Dimphna is overleden.
7 Sebastiaan Johannes Josephus MOONEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.13.7], geboren op 05-09-1839 om 17:00 in Oosterhout. Sebastiaan is overleden.
8 Anna Maria Cornelia MOONEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.13.8], geboren op 17-09-1841 om 19:00 in Oosterhout. Anna is overleden.
9 Johannes Josephus MOONEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.13.9], geboren op 10-07-1843 om 10:00. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-07-1843. Johannes is overleden.
10 Johanna Sophia MOONEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.13.10], geboren op 05-03-1845 om 06:30 in Oosterhout. Johanna is overleden.
11 Cornelia Sophia Johanna MOONEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.13.11], geboren op 12-05-1846 om 05:30 in Oosterhout. Cornelia is overleden.
12 Cornelia Sophia Johanna MOONEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.13.12], geboren op 01-04-1848 om 22:00 in Oosterhout. Cornelia is overleden.
13 Johanna Dimphna MOONEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.13.13], geboren op 02-12-1849 in Oosterhout. Johanna is overleden.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.15 Adriana Cornelia van HASSEL is geboren op 25-10-1812 in Oosterhout, dochter van Hubertus Bastiani (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4) en Johanna van DONGEN. Adriana is overleden op 07-04-1883 in Princenhage, 70 jaar oud. Adriana trouwde, 31 jaar oud, op 29-08-1844 in Oosterhout met Petrus Antonius de BRUIN, 40 jaar oud. Petrus is geboren op 19-06-1804 in Duiven, zoon van Antonius (Antonie) de BRUIN en Maria Magdalena KRAIJVANGER. Petrus is overleden op 10-09-1868 in Helmond, 64 jaar oud.
Notitie bij Petrus: rector der Latijnse scholen
Volkstelling 1840 wijk F351.
Op 01-01-1858 vertrokken naar Helmond.
1.2.2.1.1.2.1.7.5.1 Digna (Dimpna) GEERTS, dochter van Petrus Josephus Johannes (Peeter Jan) GEERTS en Helena van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.5). Zij is gedoopt in 1794. Dimpna is overleden. Dimpna begon een relatie met Christiaan SCHUURMANS. Christiaan is overleden in 1831.
Kinderen van Dimpna en Christiaan:
1 Johanna SCHUURMANS [1.2.2.1.1.2.1.7.5.1.1], geboren in 1814. Johanna is overleden.
2 Angelina SCHUURMANS [1.2.2.1.1.2.1.7.5.1.2], geboren in 1819. Angelina is overleden in 1899, 79 of 80 jaar oud.
1.2.2.1.1.2.1.7.8.3 Adriana Johanna de VET, dochter van Theodorus Johannes de VET en Wilhelmina van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.8). Zij is gedoopt op 19-05-1799 in Breda. Adriana is overleden op 02-10-1854 in Breda, 55 jaar oud. Adriana trouwde, 21 jaar oud, op 27-08-1820 in Breda met Johannes Frederik THEEUWISSEN, 23 jaar oud. Hij is gedoopt op 07-06-1797 in Breda. Johannes is overleden op 18-11-1857 in Breda, 60 jaar oud.
Beroepen:
Droogscheerder (1820)
Ambtenaar Gemeente belastingen (1857)
1.2.2.1.1.2.1.7.8.4 Dimphna Gertrudis de VET, dochter van Theodorus Johannes de VET en Wilhelmina van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.8). Zij is gedoopt op 08-09-1801 in Breda. Dimphna is overleden op 27-12-1843 in Breda, 42 jaar oud. Dimphna trouwde, 21 jaar oud, op 19-12-1822 in Breda met Bartholomeus HERTOG.
1.2.2.1.1.2.1.7.8.7 Sebastiaan de VET, zoon van Theodorus Johannes de VET en Wilhelmina van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.8). Hij is gedoopt op 02-02-1810 in Breda. Sebastiaan is overleden op 01-11-1850 in Breda, 40 jaar oud. Sebastiaan trouwde met Johanna de ROOS. Zij is gedoopt op 24-09-1808 in Gouda. Johanna is overleden op 11-11-1871 in Gouda, 63 jaar oud.
Kind van Sebastiaan en Johanna:
1 Sebastianus de VET, geboren op 04-11-1837 in Gouda. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.8.7.1.
1.2.2.1.1.2.6.1.1.2 Maria Anna van HASSEL is geboren in Loon op Zand, dochter van Franciscus Huijberts (Frans) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.1.1) en Paulina Cecilia van DIJCK. Zij is gedoopt op 29-05-1788 in Loon op Zand. Maria is overleden op 27-03-1869 in Loon op Zand, 80 jaar oud. Maria trouwde, 29 jaar oud, op 04-05-1818 in Loon op Zand met Johannes Francis de WIT, 30 jaar oud. Johannes is geboren in Raamsdonk, zoon van Franciscus Dirkse (Frans) de WIT en Petronella Cornelisse (Pieternella) de JONG. Hij is gedoopt op 07-06-1787 in Waspik. Johannes is overleden op 14-01-1836 in Loon op Zand, 48 jaar oud.
Beroep:
Bouwman (1820, 1821, 1823)
Kinderen van Maria en Johannes:
1 Jacobus de WIT [1.2.2.1.1.2.6.1.1.2.1], geboren op 06-06-1820 om 06:00 in Loon op Zand. Jacobus is overleden.
2 Theodorus Hendricus de WIT [1.2.2.1.1.2.6.1.1.2.2], geboren op 28-12-1821 om 01:00 in Loon op Zand. Theodorus is overleden.
3 Hendricus Lambertus de WIT [1.2.2.1.1.2.6.1.1.2.3], geboren op 19-04-1823 om 23:30 in Loon op Zand. Hendricus is overleden.
1.2.2.1.1.2.6.1.1.3 Allegonda van HASSEL is geboren in Loon op Zand, dochter van Franciscus Huijberts (Frans) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.1.1) en Paulina Cecilia van DIJCK. Zij is gedoopt op 23-03-1790 in Loon op Zand. Allegonda is overleden op 11-12-1817 om 06:30 in Loon op Zand (Kaatsheuvel), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1817.
Notitie bij Allegonda: gehuwd met zwager.
Bij overlijden Aldegonda genoemd.
Allegonda trouwde, 25 jaar oud, op 10-02-1816 in Loon op Zand met Adriaan de WIT, 27 jaar oud. Adriaan is een zoon van Franciscus Dirkse (Frans) de WIT en Petronella Cornelisse (Pieternella) de JONG. Hij is gedoopt op 10-12-1788 in Raamsdonk. Adriaan is overleden. Adriaan is weduwnaar van Johanna OOMEN (±1788-vr 1816).
Beroep:
Bouwman
1.2.2.1.1.2.6.3.3.1 Christiaan van den HEUVEL is geboren in Oosterhout, zoon van Sebastiaan (Bastiaan) van den HEUVEL en Petronella (Petronilla) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.3). Hij is gedoopt in 1791 in Oosterhout. Christiaan is overleden.
Notitie bij Christiaan: Bij huwelijk niet kunnende schrijven
Beroep:
Timmermansknecht (1818)
Christiaan trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 23-08-1818 in Terheijden met Maria van SCHEIJNDEL, 27 of 28 jaar oud. Maria is geboren in 1790 in Terheijden, dochter van Gijsbert van SCHEIJNDEL en Geertruij van BROCKX. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: Bij huwelijk niet kunnende schrijven
Beroep:
Naaister (1818)
1.2.2.1.1.2.6.3.3.4 Hendrica (Henrika) van den HEUVEL is geboren op 30-06-1806 in Oosterhout, dochter van Sebastiaan (Bastiaan) van den HEUVEL en Petronella (Petronilla) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.3). Henrika is overleden op 30-06-1873 in Waspik, 67 jaar oud. Henrika trouwde, 22 jaar oud, op 31-01-1829 in Waspik met Jo(h)annes van HOIJDONK, 27 jaar oud. Jo(h)annes is geboren op 25-04-1801 in Oosterhout, zoon van Govert van HOOIJDONK en Adriana (Anna) MERTENS. Jo(h)annes is overleden.
Kinderen van Henrika en Jo(h)annes:
1 Govert van HOIJDONK [1.2.2.1.1.2.6.3.3.4.1], geboren omstreeks 1830 in Waspik. Govert is overleden.
2 Sebastiaan van HOIJDONK [1.2.2.1.1.2.6.3.3.4.2], geboren omstreeks 1833 in Waspik. Sebastiaan is overleden.
3 Adriana van HOIJDONK [1.2.2.1.1.2.6.3.3.4.3], geboren omstreeks 1835 in Waspik. Adriana is overleden.
4 Pietronella van HOIJDONK [1.2.2.1.1.2.6.3.3.4.4], geboren op 30-12-1841 in Waspik. Pietronella is overleden.
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3 Hendrikus Silvius (Hendrik) van HASSELT is geboren op 17-02-1814 in Rotterdam, zoon van Michael van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7) en Johanna van ERP. Hij is gedoopt op 19-02-1814 in Rotterdam. Hendrik is overleden op 25-03-1866 in Rotterdam, 52 jaar oud.
Beroep:
Kleermaker
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 18-10-1843 in Rotterdam met Johanna Cornelia LEEFLANG, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 11-05-1814 in Rotterdam, dochter van Jan LEEFLANG en Cornelia LAMMERS. Johanna is overleden op 08-07-1893 in Rotterdam, 79 jaar oud. Johanna is weduwe van Willem Cornelis (Wim) van AS (1801-1840), met wie zij trouwde op 09-03-1836 in Rotterdam.
Beroep:
Winkelierster (Gelderse Kade.)
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 (Gewettigd) Hendrikus Petrus LEEFLANG (van HASSELT) [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.1], geboren op 15-06-1843 in Rotterdam, zoon van Johanna Cornelia LEEFLANG. Hendrikus is overleden op 31-07-1844 in Rotterdam, 1 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: Geboren voor het huwelijk. Is bij het huwelijk erkend door de vader. 18-10-1843/1345
2 Johanna Cornelia van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.2], geboren op 10-08-1844 in Rotterdam. Johanna is overleden op 26-02-1845 in Rotterdam, 6 maanden oud.
3 Johannes Hendrikus van HASSELT, geboren op 09-02-1846 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.
4 Johanna Cornelia van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.4], geboren op 09-04-1848 in Rotterdam. Johanna is overleden op 19-08-1848 in Rotterdam, 4 maanden oud.
5 Hendrikus Bernardus van HASSELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.5], geboren op 20-05-1849 in Rotterdam. Hendrikus is overleden op 15-09-1849 in Rotterdam, 3 maanden oud.
Notitie bij Hendrikus: overleden aan de Molensteeg.
6 Hendrikus Johannes van HASSELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.6], geboren op 13-12-1850 in Rotterdam. Hendrikus is overleden op 03-06-1851 in Rotterdam, 5 maanden oud.
7 Johanna Cornelia van HASSELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.7], geboren op 09-06-1852 in Rotterdam. Johanna is overleden op 10-07-1852 in Rotterdam, 1 maand oud.
Notitie bij Johanna: bij geboorte en overlijden wonende Vissersdijk 4-251
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1 Adrianus van HASSEL is geboren op 18-12-1817 in Rotterdam, zoon van Fransiscus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13) en Anna Maria SUIJSKENS. Adrianus is overleden op 02-09-1908 in Rotterdam, 90 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: overleden Coolsingel 93 Rdam.
Kleermaker.
in 1847 wonende Rozono 5-408
Beroep:
Kleermaker
Adrianus trouwde, 28 jaar oud, op 14-10-1846 in Rotterdam met Adriana Elisabeth ROBBERS, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 30-11-1821 in Vlissingen, dochter van Pieter ROBBERS en Johanna Corneliia van BREEMEN. Adriana is overleden op 14-11-1910 in Rotterdam, 88 jaar oud.
Beroep:
Naaister
Kinderen van Adrianus en Adriana:
1 Fransiscus Adrianus (Frans) van HASSEL, geboren op 11-01-1847 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.
2 Johanna Catharina van HASSEL, geboren op 10-04-1849 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.2.
3 Leonardus (Leo) van HASSEL, geboren op 24-08-1851 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.
4 Maria Cornelia van HASSEL, geboren op 10-06-1855 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.4.
1.2.2.3.1.4.8.1.2.1 Johanna van DONGEN is geboren op 11-02-1816 in Waspik, dochter van Cornelis van DONGEN en Anna Catharina (Catharina) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.2). Johanna is overleden op 05-03-1881 in Waspik, 65 jaar oud. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 23-11-1843 in Waspik met Constantinus (Stans) de VRIES, ongeveer 28 jaar oud. Stans is geboren omstreeks 1815, zoon van Jacobus de VRIES en Antonia SNELLENS. Stans is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.1.2.3 Nicolaas van DONGEN is geboren op 11-05-1819 in Waspik, zoon van Cornelis van DONGEN en Anna Catharina (Catharina) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.2). Nicolaas is overleden op 17-03-1890 in Waspik, 70 jaar oud. Nicolaas trouwde, 25 jaar oud, op 05-06-1844 in Waspik met Pieternella MUSTERS, ongeveer 24 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1820 in Loon op Zand, dochter van Jan MUSTERS en Maria SNELLES. Pieternella is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.1.2.5 Cornelia van DONGEN is geboren op 01-01-1823 in Waspik, dochter van Cornelis van DONGEN en Anna Catharina (Catharina) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.2). Cornelia is overleden op 20-06-1900 in Waspik, 77 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.175
Inventarisnr: 8773
Gemeente: Waspik
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 9
Datum: 23-05-1850

Vader bruidegom Franciscus Schouten
Moeder bruidegom Adriana van Moergestel
Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1850 in Waspik met Christoffel SCHOUTEN, ongeveer 25 jaar oud. Christoffel is geboren omstreeks 1825 in Raamsdonk, zoon van Franciscus SCHOUTEN en Adriana van MOERGESTEL. Christoffel is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.1.5.1 Nicolaas van HASSEL is geboren op 04-12-1824 in Waspik, zoon van Johannes van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.5) en Elisabeth RIBBERS (RIPPERS). Nicolaas is overleden op 24-11-1873 in ’s-Hertogenbosch, 48 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: werkte voor zijn trouwen als schippersknecht bij Pluim.
Schipper te Waspik, later Den Bosch, varende op een aak.
30-05-1869 vertrokken naar Den Bosch.
Beroepen:
Schipper (1857, 1872 met Rijnpatent (volgens IVR schepenregister Rotterdam), 1873)
Arbeider (1869)
Nicolaas:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 16-06-1853 in Waspik met Hendrika ZIJLMANS, 19 jaar oud. Hendrika is geboren op 24-09-1833 in Waspik, dochter van Hendrik Petersz ZIJLMANS en Quirijna (Carolina) de VOS. Hendrika is overleden op 03-02-1863 in Utrecht, 29 jaar oud.
Notitie bij Hendrika: overleden op de geboortedag van dochter Johanna
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 24-10-1863 in ’s-Hertogenbosch met Aldegundis (Allegonda) PELS, 25 jaar oud. Allegonda is geboren op 01-01-1838 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Henricus PELS en Maria MULDERS. Allegonda is overleden op 03-03-1908 in ’s-Hertogenbosch, 70 jaar oud. Allegonda trouwde later omstreeks 1875 in ’s-Hertogenbosch met Johannes Wilhelmus SALFISCHBERGER (geb. 1823).
Notitie bij Allegonda: Ook Aldegondis genaamd
Kinderen van Nicolaas en Hendrika:
1 NN van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.1], levenloos geboren zoon, geboren op 12-02-1854 in Waspik. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1854.
2 Johannes van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.2], geboren in 05-1855 in Dordrecht. Johannes is overleden op 15-07-1855 in Amsterdam, 2 maanden oud.
3 Hendrikus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.3], geboren op 30-07-1856 in Waspik. Hendrikus is overleden op 24-04-1880 in Luik BE, 23 jaar oud. Hendrikus bleef ongehuwd.
Beroep:
Schippersknecht
4 Cornelis van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.4], geboren op 25-12-1857 om 23:30 in Raamsdonk. Cornelis is overleden op 04-03-1858 in Dordrecht, 2 maanden oud.
5 Crijna van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.5], geboren op 16-01-1860 in Delft. Crijna is overleden op 01-09-1860 in Woudrichem (Waardhuizen), 7 maanden oud.
Notitie bij Crijna: Ook VERHASSEL
6 Krijna van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.6], geboren op 01-01-1861 in Haarlem. Krijna is overleden op 05-08-1861 in Rhoon, 7 maanden oud.
7 Johannes Cornelis van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.7], geboren op 01-01-1862 in Rotterdam. Johannes is overleden op 21-04-1862 in Capelle op d’ Yssel, 3 maanden oud.
Notitie bij Johannes: volgens zijlemans overleden 26 nov 1863 utrecht
8 Johanna van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.8], geboren op 03-02-1863 in Utrecht. Johanna is overleden op 26-11-1863 in Utrecht, 9 maanden oud.
Kinderen van Nicolaas en Allegonda:
9 Hendrika Maria van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.9], geboren op 18-07-1865 in Delft. Hendrika is overleden op 13-01-1866 in Zaltbommel, 5 maanden oud.
10 Nicolaas van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.10], geboren op 23-11-1866 in Leeuwen. Nicolaas is overleden op 08-12-1866 in Huussen, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1866.
11 Johannes van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.11], geboren op 29-10-1867 in Gendt. Johannes is overleden op 11-06-1868 in Schijndel, 7 maanden oud.
12 Maria van HASSEL, geboren op 20-07-1869 in ’s-Hertogenbosch. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.12.
13 Elisabeth van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.13], geboren op 15-03-1872 om 22:00 in ’s-Hertogenbosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1872. Elisabeth is overleden op 14-07-1872 in ’s-Hertogenbosch, 3 maanden oud.
Notitie bij Elisabeth: overleden aan boord van een schip liggend in de Zuid Willemsvaart en wonende binnen de gemeente Den Bosch.
14 Nicolaas van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.14], geboren op 16-03-1873 om 02:00 in ’s-Hertogenbosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1873. Nicolaas is overleden op 10-06-1873 in ’s-Hertogenbosch, 2 maanden oud.
15 Nicolaas van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.15], geboren op 05-07-1874 in Driel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1874. Nicolaas is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.1.5.4 Johanna van HASSEL is geboren op 17-10-1829 in Waspik, dochter van Johannes van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.5) en Elisabeth RIBBERS (RIPPERS). Johanna is overleden op 23-10-1865 in Besoijen, 36 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid (1850, bij Cornelis Schenkels te Waspik)
Johanna trouwde, 34 jaar oud, op 12-05-1864 in Waalwijk met Jacobus Josephus SPOOR, 36 jaar oud. Jacobus is geboren op 07-10-1827 in Antwerpen (Vorst) BE, zoon van Arnoldus SPOOR en Johanna WEEX. Jacobus is overleden op 06-10-1908 in Waalwijk, 80 jaar oud. Jacobus trouwde later op 07-02-1866 in Waalwijk met Johanna Wilhelmina HOOIJEN (1838-1908).
Beroep:
Schoenmaker
Kind van Johanna en Jacobus:
1 Johanna Josephina SPOOR [1.2.2.3.1.4.8.1.5.4.1], geboren omstreeks 1870 in Waalwijk. Johanna is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.1.5.9 Pitronella van HASSEL is geboren op 09-05-1838 in Waspik, dochter van Johannes van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.5) en Elisabeth RIBBERS (RIPPERS). Pitronella is overleden op 19-09-1906 om 13:00 in Waspik, 68 jaar oud.
Notitie bij Pitronella: Bij huwelijk Petronella genaamd.
Bij overlijden kind NN Petronella genaamd.
Bij haar overlijden Pieternella genaamd

voor haar huwelijk dienstbode
Detail resultaat: (Bruid)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.175
Inventarisnr: 8774
Gemeente: Waspik
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 18
Datum: 06-06-1866
Bruidegom Cornelis Zijlmans
Geboortedatum: 27-06-1837
Geboorteplaats: Waspik
Bruid Petronella van Hassel
Geboortedatum: 09-05-1838
Geboorteplaats: Waspik
Vader bruidegom Evert Zijlmans
Moeder bruidegom Cornelia IJPelaar
Vader bruid Johannes van Hassel
Moeder bruid Elisabeth Ribbers
Pitronella trouwde, 28 jaar oud, op 06-06-1866 in Waspik met Cornelis ZIJLMANS, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 27-06-1837 in Waspik, zoon van Everardus (Evert) ZIJLMANS en Cornelia IJPELAAR. Cornelis is overleden op 12-08-1910 in Waspik, 73 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Ook wel Zylmans genaamd
Beroep:
Schoenmaker
Kinderen van Pitronella en Cornelis:
1 Cornelia ZIJLMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.5.9.1], geboren op 28-08-1867 in Waspik. Cornelia is overleden op 22-10-1869 in Waspik, 2 jaar oud.
2 Johannes Cornelis ZIJLMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.5.9.2], geboren op 29-07-1868 in Waspik. Johannes is overleden op 23-10-1868 in Waspik, 2 maanden oud.
3 Hendrik ZIJLMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.5.9.3], geboren op 23-09-1869 in Waspik. Hendrik is overleden op 03-10-1870 in Waspik, 1 jaar oud.
4 Elisabeth ZIJLMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.5.9.4], geboren op 31-12-1870 in Waspik. Elisabeth is overleden op 17-07-1871 in Waspik, 6 maanden oud.
5 Cornelia ZIJLMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.5.9.5], geboren op 27-12-1872 in Waspik. Cornelia is overleden op 23-06-1873 in Waspik, 5 maanden oud.
6 Elisabeth ZIJLMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.5.9.6], geboren op 28-01-1874 in Waspik. Elisabeth is overleden op 05-05-1874 in Waspik, 3 maanden oud.
7 Cornelia ZIJLMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.5.9.7], geboren op 06-02-1875 in Waspik. Cornelia is overleden op 10-06-1875 in Waspik, 4 maanden oud.
8 NN ZIJLMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.5.9.8], levenloos geboren kind, geboren op 29-03-1876 in Waspik.
9 NN ZIJLMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.5.9.9], levenloos geboren kind, geboren op 03-01-1879 in Waspik.
10 Johannes Everardus ZIJLMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.5.9.10], geboren op 10-01-1880 in Waspik. Johannes is overleden op 12-07-1880 in Waspik, 6 maanden oud.
11 NN ZIJLMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.5.9.11], levenloos geboren kind, geboren op 10-07-1881 in Waspik.
1.2.2.3.1.4.8.1.6.3 Johannes BELLAARD is geboren op 15-06-1829 in Waspik, zoon van Cornelis BELLAARD en Adriana van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.6). Johannes is overleden op 19-03-1895 in Leiden, 65 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Bij overlijden BELLARD
Beroepen:
Varensgezel (1858)
Schipper (1895)
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 21-07-1858 in Geertruidenberg met Johanna Helena de BREU, 27 of 28 jaar oud. Zie 1.2.2.1.1.2.1.6.2.3.2 voor persoonsgegevens van Johanna.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2 Nicolaas van HASSEL is geboren op 20-03-1830 om 21:00 in Raamsdonk, zoon van Adrianus (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9) en Cornelia SCHEP. Nicolaas is overleden op 29-09-1894 in Rotterdam, 64 jaar oud.
Beroep:
Gemeenteopzichter
Nicolaas trouwde, 26 jaar oud, op 04-04-1856 in Dussen met Johanna van der PLUIJM, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 15-02-1826 in Dussen, dochter van Adriaan Willemse van der PLUIJM en Johanna van LIJNSVELT. Johanna is overleden op 03-09-1919 in Rotterdam, 93 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas en Johanna:
1 Adrianus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.1], geboren op 11-12-1856 in Rotterdam. Adrianus is overleden op 31-12-1929 in Utrecht, 73 jaar oud. Adrianus bleef ongehuwd.
Beroep:
Priester (Priester, orde der Domincanen, geprofest 24-09-1879.
Kapelaan te Rotterdam, Leeuwarden, Schiedam, Tiel, Nijmegen, Utrecht.)
2 Cornelis Adrianus Simon van HASSEL, geboren op 28-10-1858 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.
3 Cornelia Maria van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.3], geboren op 07-02-1861 in Rotterdam. Cornelia is overleden na 1919, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: meer info zie GK
Beroep:
Huishoudster
4 Johanna Adriana van HASSEL, geboren op 04-07-1863 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4.
5 Adriaan Nicolaas van HASSEL, geboren op 25-12-1865 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.5.
6 Adriana Maria van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.6], geboren op 13-04-1869 in Rotterdam. Adriana is overleden op 11-12-1870 in Rotterdam, 1 jaar oud.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.3 Anna van HASSEL is geboren op 20-11-1831 om 00:00 in Raamsdonk, dochter van Adrianus (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9) en Cornelia SCHEP. Anna is overleden op 12-06-1913 om 04:00 in Raamsdonk, 81 jaar oud. Anna trouwde, 30 jaar oud, op 20-06-1862 met Joannes de MEIJER, 32 jaar oud. Joannes is geboren op 24-12-1829 in Raamsdonk, zoon van Cornelis de MEIJER en Maria van SCHIJNDEL. Joannes is overleden op 06-02-1904 in Raamsdonk, 74 jaar oud.
Notitie bij Joannes: Afwezig bij geboorte dochter Maria

Van de 10 kinderen is er geen enkele ouder dan anderhalf jaar geworden.
Beroepen:
Arbeider (1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1873)
Vletter (1873)
Kinderen van Anna en Joannes:
1 Cornelis de MEIJER [1.2.2.3.1.4.8.1.9.3.1], geboren op 15-08-1863 om 06:00 in Raamsdonk. Cornelis is overleden op 15-08-1863 om 17:00 in Raamsdonk, geen dag oud.
2 Cornelia de MEIJER [1.2.2.3.1.4.8.1.9.3.2], geboren op 14-05-1864 om 07:00 in Raamsdonk. Cornelia is overleden op 03-08-1864 om 08:00 in Raamsdonk, 2 maanden oud.
3 Adrianus de MEIJER [1.2.2.3.1.4.8.1.9.3.3], geboren op 30-04-1865 om 08:00 in Raamsdonk. Adrianus is overleden op 02-02-1867 om 08:00 in Raamsdonk, 1 jaar oud.
4 Cornelis de MEIJER [1.2.2.3.1.4.8.1.9.3.4], geboren op 23-02-1866 in Raamsdonk. Cornelis is overleden op 12-03-1866 om 01:00 in Raamsdonk, 17 dagen oud.
5 Cornelia de MEIJER [1.2.2.3.1.4.8.1.9.3.5], geboren op 25-03-1867 om 09:00 in Raamsdonk. Cornelia is overleden op 11-04-1867 om 04:00 in Raamsdonk, 17 dagen oud.
6 Adriana de MEIJER [1.2.2.3.1.4.8.1.9.3.6], geboren op 18-03-1868 om 23:00 in Raamsdonk. Adriana is overleden op 12-04-1868 in Raamsdonk, 25 dagen oud.
7 Maria de MEIJER [1.2.2.3.1.4.8.1.9.3.7], geboren op 13-03-1869 om 16:30 in Raamsdonk. Maria is overleden op 07-05-1869 om 11:00 in Raamsdonk, 1 maand oud.
8 Adrianus de MEIJER [1.2.2.3.1.4.8.1.9.3.8], geboren op 28-02-1870 om 10:00 in Raamsdonk. Adrianus is overleden op 18-03-1870 om 04:00 in Raamsdonk, 18 dagen oud.
9 Maria de MEIJER [1.2.2.3.1.4.8.1.9.3.9], geboren op 20-01-1871 om 12:00 in Raamsdonk. Maria is overleden op 22-03-1871 om 15:00 in Raamsdonk, 2 maanden oud.
10 Adriana de MEIJER [1.2.2.3.1.4.8.1.9.3.10], geboren op 12-02-1873 in Raamsdonkveer. Adriana is overleden op 25-12-1873 om 01:00 in Raamsdonk, 10 maanden oud.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.8 Gijsbert van HASSEL is geboren op 18-11-1841 in Raamsdonk, zoon van Adrianus (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9) en Adriana van HELVOORT. Gijsbert is overleden op 21-03-1898 in Rotterdam, 56 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Ook Gijsbertus
Beroepen:
Gemeenteopzichter grondwerken
Vletter (1868, 1871, 1873, 1877, 1886)
Schipper (1867, 1870, 1879, 1880, 1881, 1894)
Arbeider (1867, 1873)
Gijsbert trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1866 in Raamsdonk met Dingena BOELAARS, 25 jaar oud. Dingena is geboren op 04-10-1840 in Raamsdonk, dochter van Huibert BOELAARS en Maria VISSERS. Dingena is overleden op 04-02-1919 in Rotterdam, 78 jaar oud.
Kinderen van Gijsbert en Dingena:
1 NN van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.1], levenloos geboren dochter, geboren op 14-05-1867 om 23:00 in Raamsdonk.
2 Maria Adriana van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.2], geboren op 10-07-1868 in Raamsdonk. Maria is overleden. Maria bleef ongehuwd.
3 Adrianus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.3], geboren op 09-05-1870 in Raamsdonk. Adrianus is overleden op 24-08-1889 in Raamsdonk, 19 jaar oud. Adrianus bleef ongehuwd.
Beroep:
Zonder beroep
4 Adriana van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.4], geboren op 28-07-1871 om 01:00 in Raamsdonk. Adriana is overleden op 21-02-1934 in Rotterdam, 62 jaar oud.
Notitie bij Adriana: woont per 03-03-1894 bij zus Maria Adriana in tot overlijden in 1934
5 Cornelia Maria van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.5], geboren op 28-08-1873 om 08:00 in Raamsdonk. Cornelia is overleden op 06-02-1879 in Raamsdonk, 5 jaar oud.
6 Hendricus (Hendrik) van HASSEL, geboren op 07-09-1874 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.6.
7 Hubertus (Hubert) van HASSEL, geboren op 25-11-1875 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.
8 Gerardus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.8], geboren op 24-07-1877 in Raamsdonk. Gerardus is overleden op 16-05-1895 om 10:00 in Rotterdam, 17 jaar oud.
Beroepen:
Los werkman
Schipper
9 Cornelia Maria van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.9], geboren op 17-06-1879 om 22:30 in Raamsdonk. Cornelia is overleden op 27-08-1879 om 18:00 in Raamsdonk, 2 maanden oud.
Notitie bij Cornelia: Ov Reg Raamsdonk
10 Cornelis Alouisius van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.10], geboren op 21-06-1880 om 08:00 in Raamsdonk. Cornelis is overleden op 19-09-1880 om 14:00 in Raamsdonk, 2 maanden oud.
11 Cornelia Maria van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.11], geboren op 04-07-1881 om 04:00 in Raamsdonk. Cornelia is overleden op 21-08-1881 om 21:00 in Raamsdonk, 1 maand oud.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.9 Cornelis van HASSEL is geboren op 28-12-1842 om 04:00 in Raamsdonk, zoon van Adrianus (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9) en Adriana van HELVOORT. Cornelis is overleden op 24-03-1924 in Rotterdam, 81 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: 25-09-1889 vertrokken naar Rotterdam
Beroepen:
Schipper/vletter (tot 1900)
Los werkman (na 1900)
Gemeentearbeider (na 1900)
Arbeider (1867, 1873, 1884)
Cornelis:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 10-04-1869 in Raamsdonk met Antonia BOELAARS, 27 jaar oud. Antonia is geboren op 22-09-1841 in Raamsdonk, dochter van Huibert BOELAARS en Maria VISSERS. Antonia is overleden op 04-02-1901 in Rotterdam, 59 jaar oud.
Notitie bij Antonia: zus Dingena getrouwd met broer Gijsbert van Cornelis.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 18-09-1901 in Rotterdam met Elisabeth Bernardina Johanna MAAS, 43 jaar oud. Elisabeth is geboren op 12-01-1858 in Rotterdam, dochter van Lucas MAAS en Johanna Maria KNOOPS. Elisabeth is overleden op 29-09-1938 in Rotterdam, 80 jaar oud. Elisabeth is weduwe van Casper Fransiscus van LINN (±1856-vr 1901), met wie zij trouwde op 14-11-1883 in Rotterdam.
Notitie bij Elisabeth: Per 01-09-1936 naar het St. Antonius Gasthuis Kmr 2 521, Nieuwe Binnenweg 33
Kinderen van Cornelis en Antonia:
1 Maria Adriana van HASSEL, geboren op 05-10-1870 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.1.
2 Maria Adriana van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.2], geboren op 11-01-1872 in Raamsdonk. Maria is overleden op 14-04-1872 om 09:00 in Raamsdonk, 3 maanden oud.
Notitie bij Maria: Bij overlijden: Adriana
3 Adrianus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.3], geboren op 20-02-1873 om 06:00 in Raamsdonk. Adrianus is overleden op 19-05-1873 om 02:00 in Raamsdonk, 2 maanden oud.
4 Adrianus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.4], geboren op 08-04-1875 om 08:00 in Raamsdonk. Adrianus is overleden op 22-09-1895 in Rotterdam, 20 jaar oud. Adrianus bleef ongehuwd.
Beroep:
Los werkman
5 Adriana Johanna van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.5], geboren op 02-07-1876 in Raamsdonk. Adriana is overleden op 25-07-1876 in Raamsdonk, 23 dagen oud.
6 Hubertus van HASSEL, geboren op 07-02-1878 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.6.
7 Cornelis Johannes van HASSEL, geboren op 10-12-1882 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.
8 Johannes van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.8], geboren op 21-08-1884 om 07:00 in Raamsdonk. Johannes is overleden op 18-09-1884 om 15:00 in Raamsdonk, 28 dagen oud.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.10 Cornelia van HASSEL is geboren op 12-10-1845 om 04:00 in Raamsdonk, dochter van Adrianus (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9) en Adriana van HELVOORT. Cornelia is overleden op 07-07-1929 om 12:30 in Raamsdonk, 83 jaar oud. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 10-04-1872 in Raamsdonk met Gerrit BOSSERS, 30 jaar oud. Gerrit is geboren op 20-10-1841 in Raamsdonk, zoon van Adriaan BOSSERS en Maria Jacobs JOORE. Gerrit is overleden op 01-02-1919 om 22:00 in Raamsdonk, 77 jaar oud.
Beroepen:
Schipper (1873, 1874, 1876, 1877, 1879, 1897, 1908)
Zonder beroep (1911, 1919)
Kinderen van Cornelia en Gerrit:
1 Maria BOSSERS, geboren op 06-02-1873 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.1.
2 Johanna Adriana BOSSERS [1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.2], geboren op 03-10-1874 om 23:00 in Raamsdonk. Johanna is overleden.
3 Adrianus BOSSERS [1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.3], geboren op 03-01-1876 om 03:00 in Raamsdonk. Adrianus is overleden.
4 Adrianus Nicolaas BOSSERS, geboren op 07-10-1877 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.4.
5 Adriana Maria BOSSERS, geboren op 07-12-1879 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.5.
6 Adrianus Antonius BOSSERS, geboren op 15-02-1885 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.6.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.11 Maria van HASSEL is geboren op 04-05-1848 in Raamsdonk, dochter van Adrianus (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9) en Adriana van HELVOORT. Maria is overleden op 20-04-1931 in Rotterdam, 82 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode (1869)
Maria trouwde, 21 jaar oud, op 04-08-1869 in Rotterdam met Wouter KIVITS, 32 of 33 jaar oud. Wouter is geboren in 1836 in Dussen, zoon van Cornelis KIVITS en Johanna RIJKEN. Wouter is overleden op 12-12-1900 in Rotterdam, 63 of 64 jaar oud.
Beroep:
Schipper
1.2.2.3.1.4.8.1.9.12 Geertruij van HASSEL is geboren op 05-10-1850 om 07:00 in Raamsdonk, dochter van Adrianus (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9) en Adriana van HELVOORT. Geertruij is overleden op 28-07-1932 in Rotterdam, 81 jaar oud. Geertruij trouwde, 29 jaar oud, op 13-05-1880 in Raamsdonk met Antonie WINTERMANS, 27 jaar oud. Antonie is geboren op 08-05-1853 in Raamsdonk, zoon van Adriaan WINTERMANS en Anna SNIJDERS. Antonie is overleden op 26-03-1945 in Rotterdam, 91 jaar oud. Antonie is weduwnaar van Magrita KERSTEN (1851-1879), met wie hij trouwde op 08-02-1877 in Raamsdonk.
Notitie bij Antonie: op 26-05-1897 in Rotterdam, daar wer vertrokken 05-08-1903

Meer info over de kinder op de GK
Beroepen:
Baggerman bij de Gemeente
Arbeider (1883, 1884, 1886, 1888)
Kinderen van Geertruij en Antonie:
1 Adriaan WINTERMANS, geboren op 17-02-1883 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.12.1.
2 Adriana Johanna WINTERMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.9.12.2], geboren op 15-10-1884 om 05:00 in Raamsdonk. Adriana is overleden op 09-01-1891 om 02:00 in Raamsdonk, 6 jaar oud.
3 Adriaan Nicolaas WINTERMANS, geboren op 15-08-1886 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.12.3.
4 Anna Maria WINTERMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.9.12.4], geboren op 05-04-1888 om 08:00 in Raamsdonk. Anna is overleden op 24-03-1889 om 16:00 in Raamsdonk, 11 maanden oud.
5 Anthonius Adrianus WINTERMANS, geboren op 19-09-1891 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.12.5.
1.2.2.3.1.4.8.5.2.3 Johanna JACOBS is geboren op 12-05-1831 in Waspik, dochter van Simon JACOBS en Maria van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.5.2). Johanna is overleden op 08-09-1854 in Waspik, 23 jaar oud. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 12-06-1851 in Waspik met Dingeman VERSCHUREN, ongeveer 26 jaar oud. Dingeman is geboren omstreeks 1825, zoon van Laurens VERSCHUREN en Maria de BONT. Dingeman is overleden op 21-07-1904 in Capelle, ongeveer 79 jaar oud.
1.2.2.3.1.4.8.5.3.2 Adrianus de BONT is geboren op 24-09-1844 om 02:00 in Capelle, zoon van Johannes de BONT en Adriana van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.5.3). Adrianus is overleden. Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op 11-11-1871 in Waspik met Cornelia van den RIJKEN, 28 jaar oud. Cornelia is geboren op 28-12-1842 in Waspik, dochter van Andreas (Andries) van den RIJKEN en Anna IJPELAAR. Cornelia is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.5.5.1 Johanna van HASSEL is geboren op 20-11-1836 in Waspik, dochter van Hubertus (Huibert) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.5.5) en Petronella van STRIEN. Johanna is overleden op 25-09-1897 in Raamsdonk, 60 jaar oud. Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 17-06-1865 in Raamsdonk met Cornelis CORNEL, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 25-02-1837 in Raamsdonk, zoon van Antonius CORNEL en Goudina ZIJLMANS. Cornelis is overleden op 27-02-1911 in Raamsdonk, 74 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: arbeider
Beroep:
Arbeider
1.2.2.3.1.4.8.5.5.4 Huibert van HASSEL is geboren op 26-01-1842 om 04:00 in Raamsdonk, zoon van Hubertus (Huibert) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.5.5) en Petronella van STRIEN. Huibert is overleden op 17-06-1873 in Raamsdonk, 31 jaar oud.
Beroepen:
Schipper (1869, 1872, 1873)
Arbeider (1867, 1868,)
Huibert trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1866 in Raamsdonk met Cornelia SNIJDERS, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 16-07-1839 in Raamsdonk, dochter van Hubertus Hubertsen SNIJDERS en Anna Peters OOMEN. Cornelia is overleden op 31-01-1932 in Raamsdonk, 92 jaar oud.
Beroep:
Zonder beroep (1932)
Kinderen van Huibert en Cornelia:
1 Hubertus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.1], geboren op 14-09-1867 om 05:00 in Raamsdonk. Hubertus is overleden op 20-11-1867 in Raamsdonk, 2 maanden oud.
2 Hubertus Johannes van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.2], geboren op 30-07-1868 om 01:00 in Raamsdonk. Hubertus is overleden op 09-05-1917 in Raamsdonk, 48 jaar oud. Hubertus bleef ongehuwd.
Beroep:
Spoorwegarbeider
3 Hubertus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.3], geboren op 29-11-1869 om 01:00 in Raamsdonk. Hubertus is overleden op 11-09-1870 in Raamsdonk, 9 maanden oud.
4 Petrus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.4], geboren op 10-03-1871 om 21:00 in Raamsdonk. Petrus is overleden op 29-09-1871 in Raamsdonk, 6 maanden oud.
5 Anna Petronella van HASSEL, geboren op 16-05-1872 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.
6 Hubertus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.6], geboren op 22-05-1873 om 16:00 in Raamsdonk. Hubertus is overleden op 07-11-1873 in Raamsdonk, 5 maanden oud.
1.4.3.1.5.1.1.1.1.1 Henricus Cornelis de BONT, zoon van Joghem de BONT (zie 1.4.3.1.5.1.1.1.1). Henricus trouwde met Hendrica Cornelia van STEENOVEN.
Kind van Henricus en Hendrica:
1 Cornelia Maria de BONT [1.4.3.1.5.1.1.1.1.1.1].
1.2.2.1.1.2.1.6.2.3.2 Johanna Helena de BREU is geboren in 1830 in Geertruidenberg, dochter van Tigelius Augustus de BREU en Geertruij OTGENS (zie 1.2.2.1.1.2.1.6.2.3). Johanna is overleden na 1895, minstens 65 jaar oud. Johanna trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 21-07-1858 in Geertruidenberg met Johannes BELLAARD, 29 jaar oud. Zie 1.2.2.3.1.4.8.1.6.3 voor persoonsgegevens van Johannes.
1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.1 Jacobus Franciscus BRUIJNSEELS is geboren na 1807 in Geertruidenberg, zoon van Jacobus Jacobusse BRUIJNZEELS en Adriana Maria van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2). Jacobus is overleden op 13-08-1889 in Princenhage, ten hoogste 82 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.130
Inventarisnr: 6308
Gemeente: Princenhage
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 25
Datum: 28-06-1837
Bruidegom Jacobus Franciscus Bruijnseels
Geboorteplaats: Geertruidenberg
Bruid Goverdina Dirven
Geboorteplaats: Princenhage
Vader bruidegom Jacobus Bruijnseels
Moeder bruidegom Anna Maria van Hassel
Vader bruid Antonie Dirven
Moeder bruid Petronella van der VeekenDetail resultaat: (Moeder)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 6387
Gemeente: Princenhage
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 40
Overledene Jacobus Franciscus Bruijnseels
Overlijdensdatum: 13-03-1889
Vader Jacobus Bruijnseels
Moeder Maria van Hassel
Partner Goverdina Dirven
Relatie: Weduwnaar van
Jacobus trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, op 28-06-1837 in Princenhage met Goverdina DIRVEN, 42 jaar oud. Goverdina is geboren in Princenhage, dochter van Antonie (Anthonij Goris) DIRVEN en Petronella Anthonij (Pieternella) van der VEEKEN. Zij is gedoopt op 19-03-1795 in Princenhage. Goverdina is overleden op 15-02-1853 in Princenhage, 57 jaar oud. Goverdina is weduwe van Johannes OONINCX (1796-1827), met wie zij trouwde op 12-02-1824 in Princenhage. Goverdina trouwde voorheen op 03-07-1828 in Princenhage met Adrianus BASTIAENSEN.
1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.2 Anna Elizabeth BRUIJNZEELS, dochter van Jacobus Jacobusse BRUIJNZEELS en Adriana Maria van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2). Zij is gedoopt op 01-10-1809 in Etten-Leur. Anna is overleden op 12-03-1863 in Udenhout, 53 jaar oud.
Beroep:
Winkelierster
Anna:
(1) begon een relatie met Petrus (Pieter) BERKELMANS. Pieter is geboren in 1813 in Udenhout. Pieter is overleden op 06-10-1868 in Ginneken, 54 of 55 jaar oud.
(2) trouwde, 38 of 39 jaar oud, in 1848 in Etten-Leur met Petrus Josephus van WOERKENS, 42 of 43 jaar oud. Petrus is geboren op 10-02-1805 in Breda, zoon van Petrus Josephus (Pieter) van WOERKENS en Maria Theresia van BOEKELMANS. Petrus is overleden op 15-05-1851 in Breda, 46 jaar oud. Petrus trouwde voorheen op 24-04-1836 in Udenhout met Adriana BERTENS (1811-1878).
Beroepen:
Stoelendraaier
Winkelier
Kind van Anna en Petrus:
1 Jacobus Johannes van WOERKENS [1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.2.1], geboren op 02-03-1850 in Breda. Jacobus is overleden op 17-11-1868 in Breda, 18 jaar oud.
1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4 Bartholomeus BRUIJNZEELS is geboren op 17-01-1814 om 05:00 in Etten-Leur, zoon van Jacobus Jacobusse BRUIJNZEELS en Adriana Maria van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2). Bartholomeus is overleden op 05-03-1908 in Princenhage, 94 jaar oud.
Notitie bij Bartholomeus: Vader tekent bij geboorte Bartholomeus als BRUIJNSEELS, maar in acte staat BRUIJNZEELS.
Detail resultaat: (Moeder bruidegom)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.130
Inventarisnr: 6309
Gemeente: Princenhage
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 15
Datum: 07-05-1846
Bruidegom Bartholomeus Bruijnseels
Geboorteplaats: Etten-Leur
Bruid Clara de Jongh
Geboorteplaats: Princenhage
Vader bruidegom Jacobus Bruijnseels
Moeder bruidegom Anna Maria van Hassel
Vader bruid Antonie de Jongh
Moeder bruid Catharina Schellekens

Detail resultaat: (Moeder)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 550
Inventarisnr: 2438
Gemeente: Princenhage
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 62
Overledene Bartholomeus Bruijnseels
Overlijdensdatum: 05-03-1908
Vader Jacobus Bruijnseels
Moeder Anna Maria van Hassel
Partner Clara de Jongh
Relatie: Echtgenoot van
Bartholomeus trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1846 in Princenhage met Carla de JONGH, 21 jaar oud. Carla is geboren op 19-09-1824 in Princenhage, dochter van Antonius (Anthonie) de JONGH en Cathrine (Catharina) SCHELLEKENS. Carla is overleden op 02-06-1908 in Princenhage, 83 jaar oud.
Kinderen van Bartholomeus en Carla:
1 Jacobus BRUIJNSEELS [1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4.1], geboren op 04-08-1849 in Princenhage. Jacobus is overleden op 20-06-1850 in Princenhage, 10 maanden oud.
2 Antonius BRUIJNSEELS [1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4.2], geboren op 05-09-1850 in Princenhage. Antonius is overleden op 16-03-1851 in Princenhage, 6 maanden oud.
3 Maria Adriana BRUIJNSEELS [1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4.3], geboren op 06-10-1852 in Princenhage. Maria is overleden op 24-02-1917 in Princenhage, 64 jaar oud.
4 Johanna BRUIJNSEELS [1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4.4], geboren op 06-10-1855 in Princenhage. Johanna is overleden.
5 Jacobus BRUIJNSEELS [1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4.5], geboren op 12-10-1857 in Princenhage. Jacobus is overleden op 27-12-1902 in Vught, 45 jaar oud.
6 Adrianus BRUIJNSEELS [1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4.6], geboren op 28-03-1864 in Princenhage. Adrianus is overleden op 24-10-1865 in Princenhage, 1 jaar oud.
1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.5 Petrus Franciscus BRUIJNSEELS is geboren op 14-04-1816 om 09:00 in Etten-Leur, zoon van Jacobus Jacobusse BRUIJNZEELS en Adriana Maria van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2). Petrus is overleden.
Notitie bij Petrus: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 45
Kind Petrus Franciscus Bruijnseels
Geboortedatum: 14-04-1816
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacobus Bruijnseels
Moeder Maria van Hassel
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.188
Inventarisnr: 9413
Gemeente: Zevenbergen
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 6
Datum: 29-04-1844
Bruidegom Petrus Franciscus Bruijnseels
Geboorteplaats: Etten-Leur
Bruid Adriana van de Weijgert
Geboorteplaats: Zevenbergen
Vader bruidegom Jacobus Bruijnseels
Moeder bruidegom Maria van Hassel
Vader bruid Jan van de Weijgert
Moeder bruid Jacoba van Aken
Petrus trouwde, 28 jaar oud, op 29-04-1844 in Zevenbergen met Adriana van de WEIJGERT, ongeveer 24 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1820 in Zevenbergen, dochter van Johannes (Jan) van de WIJGAERT en Jacoba van AKEN. Adriana is overleden.
1.2.2.1.1.2.1.6.4.2.1 Hendrikus Bartholomeus MOONEN is geboren omstreeks 1845 in Wageningen, zoon van Bartholomeeus MOONEN (zie 1.2.2.1.1.2.1.6.4.2) en Angenieske van MULLEKOM. Hendrikus is overleden.
Beroep:
Schipper
Hendrikus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 16-07-1873 in Wageningen met Johanna BUIS, ongeveer 21 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1852 in Wageningen, dochter van Cornelius BUIS en Pieternella KEUKENS. Johanna is overleden.
Kind van Hendrikus en Johanna:
1 Cornelis Bartholomeus MOONEN, geboren op 03-05-1875 in Someren. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.6.4.2.1.1.
1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1 Johannes SMITS is geboren op 17-10-1824 in Roosendaal, zoon van Johannes SMITS en Carolina van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5). Johannes is overleden op 14-09-1905 in Roosendaal, 80 jaar oud. Johannes trouwde met Joanna Wilhelmina DEKKERS. Joanna is geboren op 14-12-1827 in Roosendaal, dochter van Godefridus DEKKERS en Anna Cornelia BROOS. Joanna is overleden op 24-09-1906 in Roosendaal, 78 jaar oud.
Beroep:
Winkelierster
Kind van Johannes en Joanna:
1 Anna Cornelia SMITS, geboren op 28-05-1852 in Roosendaal. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1.1.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.2.2 Johanna van den NOORT is geboren op 26-09-1818 om 07:00 in Oosterhout, dochter van Adriaan Cornelis van den NOORT en Hendrica van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.2). Johanna is overleden op 09-10-1857 om 01:00 in Oosterhout, 39 jaar oud. Johanna begon een relatie met Johannes van SON.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3 Johanna Catharina van HASSEL is geboren op 01-03-1831 in Oosterhout, dochter van Joannes van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.6) en Catharina HOFMAN. Johanna is overleden op 06-08-1907 in Oosterhout, 76 jaar oud.
Notitie bij Johanna: zonder beroep bij overlijden
Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 30-06-1856 in Oosterhout met Johannes Hermanus van der POL, 21 jaar oud. Johannes is geboren op 04-11-1834 in Zierikzee, zoon van Wilhelmus van der POL en Joanna Catharina CRUL. Johannes is overleden op 15-02-1908 in Oosterhout, 73 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Koopman
Beroep:
Koopman (1857, 1858, 1859, 1862, 1863, 1865, 1868 1903)
Kinderen van Johanna en Johannes:
1 Catharina Johanna Maria van der POL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.1], geboren op 21-08-1857 om 09:00. Catharina is overleden.
2 Willem Johannes Joseph van der POL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.2], geboren op 28-10-1858 in Oosterhout. Willem is overleden.
3 Jacqueline Wilhelmina Maria van der POL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.3], geboren op 28-10-1859 om 09:00 in Oosterhout. Jacqueline is overleden op 19-08-1898 in Oosterhout, 38 jaar oud.
Notitie bij Jacqueline: ongehuwd
Jacqueline bleef ongehuwd.
4 Johannes Hermanus Josephus van der POL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.4], geboren op 24-01-1862 in Oosterhout. Johannes is overleden.
5 Adriaan Jacobus Josephus van der POL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.5], geboren op 11-06-1863 om 17:00 in Oosterhout. Adriaan is overleden.
6 Adriaan Jacobus Josephus van der POL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.6], geboren in 1864 in Oosterhout. Adriaan is overleden op 03-02-1921 in Oosterhout, 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Koopman
Adriaan bleef ongehuwd.
Beroep:
Koopman
7 Hubertus Adrianus Josephus van der POL, geboren op 06-05-1865 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.7.
8 Johanna Maria van der POL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.8], geboren op 22-06-1868 om 08:00 in Oosterhout. Johanna is overleden.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.4 Huibert Cornelis van der AA is geboren op 02-06-1828 om 18:00 in Oosterhout, zoon van Adrianus (Adriaan) van der AA en Anna Maria van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7). Huibert is overleden op 23-12-1897 om 02:30 in Oosterhout, 69 jaar oud.
Beroepen:
Orgelmaker (1864, 1868)
Boekhandelaar (1897)
Huibert trouwde, 39 jaar oud, op 04-02-1868 in Oosterhout met Cornelia Johanna van LOON, 27 of 28 jaar oud. Cornelia is geboren in 1840 in Oosterhout, dochter van Antonie van LOON en Maria Dymphna SCHOORMANS. Cornelia is overleden.
1830_04_27_hubertus_van_hassel_1830_g.jpg
16 1830-04-27 Hubertus van HASSEL 1830 G
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1 Hubertus van HASSEL (afb. 16) is geboren op 27-04-1830 om 10:00 in Oosterhout, zoon van Hubertus (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9) en Wilhelmina (Maria) CANTERS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1830. Hij is gedoopt op 28-04-1830 in Oosterhout. Hubertus is overleden op 05-08-1914 om 03:30 in Oosterhout, 84 jaar oud.
Notitie bij Hubertus: Wordt bij geboorte acte Catharina Maria genoemd: Barthelomeus. bij aangifte door vroe- en heelmeester.

Schipper
Persoon:
Catharina Maria van Hassel
geboorte: 15-11-1865 Raamsdonk
overlijden: 01-12-1935 Oosterhout?

Ouders:
Hubertus van Hassel, 84, 1830-1914 (x1856, 11k)
Anna Kamp, 73, 1830-1904 (x1856, 11k)

Gezin:
Wilhelmina Maria van Hassel, 2 maanden, 1857-1857
Wilhelmina Geertruida van Hassel, 82, 1858-1940 (x1887, 1k)
Cornelis Hubertus van Hassel, 67, 1859-1927 (x1887, 5k)
Johannes Hubertus van Hassel, 25, 1860-1886
Geetruida Wilhelmina Maria van Hassel, 48, 1862-1910
Anna Maria van Hassel, 80, 1864-1944 (x1886, 1k)
Catharina Maria van Hassel, 70, 1865-1935
Hubertus Marinus van Hassel, 48, 1867-1916 (x1895, 9k)
Hendrikus Hubertus van Hassel, 19, 1868-1887
Adrianus Gerardus van Hassel, 18, 1870-1888
Petrus Marinus van Hassel, 17 dagen, 1871-1871

Wonende St. Jansstsraat F45-48
Later ook landbouwer.

Volgens Bev. Reg Oosterhout G791 13 juli 1875 vertrokken van raamsdonk naar oostserhout.
Varende op een schip met domicilie Geertruidenberg, wonende te Oosterhout aan de St Jansstraat F-45-48.

Kwam in 07-05-1858 met zijn schip te Geertruidenberg.
BS-Huw, BHIC 50.132, inv.nr 6443, gem Raamsdonk, Aktnr 19 15-05-1856
Bruidegom Hubertus van Hassel
Geboorteplaats: Oosterhout
Bruid Anna Kamp
Geboorteplaats: Raamsdonk
Vader bruidegom Hubertus van Hassel
Moeder bruidegom Wilhelmina Canters
Vader bruid Cornelis Kamp
Moeder bruid Geertruij van Aalst

kopie notariele akte aankoop van een woonhuis aan de St Janstraat te Oosterhout op 15-01-1876.

Op 12-11-1895 woonde Johanna Maria de Swart, nicht, bij hen in. Geboren 12-11-1880 zonder beroep, ze kwam van Raamsdonk en is op 08-01-1899 weer vertrokken naar Raamsdonk.

van Maurik heeft foto van ca 1910
Beroepen:
Schipper (1857, 1858, 1859, 1860, 1862, 1865, 1867, 1871, 1886, 1887)
Zonder beroep (1914)
Hubertus trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1856 in Raamsdonk met Anna KAMP, 26 jaar oud. Anna is geboren op 01-05-1830 om 19:00 in Raamsdonk (Waspik), dochter van Cornelius (Cornelis) CAMP en Gertrudis (Geertruij) van AALST. Anna is overleden op 01-04-1904 om 11:00 in Oosterhout, 73 jaar oud.
Notitie bij Anna: in 1859 wonende Geertruidenberg
Kinderen van Hubertus en Anna:
1 Wilhelmina Maria van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.1], geboren op 24-02-1857 om 02:00 in Raamsdonk. Wilhelmina is overleden op 04-05-1857 in Baesrode BE/OVl, 2 maanden oud.
2 Wilhelmina Geertruida van HASSEL, geboren op 26-02-1858 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2.
3 Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL, geboren op 18-06-1859 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.
4 Johannes Hubertus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.4], geboren op 21-12-1860 om 23:00 in Raamsdonk. Johannes is overleden op 10-09-1886 in Oosterhout, 25 jaar oud.
Notitie bij Johannes: schipper
Cornelis en Johannes waren getuigen bij het huwelijk van hun zuster AnnaMaria op 21 sept 1909
Beroep:
Schipper (1886)
5 Geetruida Maria van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.5], geboren op 29-08-1862 om 04:00 in Raamsdonk. Geetruida is overleden op 29-09-1910 in ’s-Hertogenbosch, 48 jaar oud.
Notitie bij Geetruida: 05-03-1885 vertrokken naar den bosch in het klooster congregatie Liefdezusters.
Op 02-07-1886 vertrokken naar Vierlingsbeek.
Op 02-06-1899 vertrokken naar Rotterdam.
Op 30-07-1901 van Rotterdam naar Den Bosch.
6 Anna Maria van HASSEL, geboren op 24-04-1864 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.
7 Catharina Maria van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.7], geboren op 15-11-1865 om 04:00 in Raamsdonk. Catharina is overleden op 01-12-1935 om 08:00 in Oosterhout, 70 jaar oud.
Notitie bij Catharina: naaister

Na het overlijden van haar ouders werd zij de hoofdbewoonster van het pand St Janstraat F45-48
Catharina bleef ongehuwd.
8 Hubertus Marinus van HASSEL, geboren op 19-01-1867 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.
9 Hendricus (Hendrik) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.9], geboren op 26-04-1868 in Raamsdonk. Hendrik is overleden op 14-07-1887 om 07:30 in Oosterhout, 19 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Bij overlijden Hendrikus Hubertus
Beroep:
Timmerman (1887)
10 Adrianus Gerardus (Adriaan) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.10], geboren op 02-04-1870 om 08:00 in Raamsdonk. Adriaan is overleden op 29-08-1888 in Oosterhout, 18 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Op 05-11-1886 vertrokken naar Breda
zonder beroep akte 178
11 Petrus Marinus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.11], geboren op 29-07-1871 in Raamsdonk. Petrus is overleden op 15-08-1871 in Raamsdonk, 17 dagen oud.
Notitie bij Petrus: Ov Reg Raamsdonk 90
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3 Cornelis van HASSEL is geboren op 21-10-1832 om 17:00 in Oosterhout, zoon van Hubertus (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9) en Wilhelmina (Maria) CANTERS. Cornelis is overleden op 11-11-1900 om 13:30 in Oosterhout, 68 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: in 1864 schipper, later fabrieksarbeider
Volgens bev.reg Oosterhout wonende De Laan F70, later Frederikstr of H96 (1895)

Afwezig bij geboorte Hubertus JJ
Beroepen:
Fabrieksarbeider (1896, 1900)
Schipper (1864, 1865, 1870)
Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 28-04-1864 in Oosterhout met Johanna van der LINDEN, 34 jaar oud. Johanna is geboren op 25-10-1829 in Oosterhout, dochter van Jacobus van der LINDEN en Petronella STADHOUDERS. Johanna is overleden op 01-09-1896 om 02:00 in Oosterhout, 66 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Johanna:
1 Hubertus Johannes Jacobus van HASSEL, geboren op 25-04-1865 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1.
2 Petronella Wilhelmina Anna Maria van HASSEL, geboren op 18-10-1870 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.2.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.5 Anna Maria van HASSEL is geboren op 15-05-1834 om 21:30 in Oosterhout, dochter van Hubertus (Huijbert) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9) en Wilhelmina (Maria) CANTERS. Anna is overleden op 13-12-1895 in Rotterdam, 61 jaar oud. Anna:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 29-05-1861 in Oosterhout met Hendrikus KOOIMAN, 30 jaar oud, nadat zij op 17-05-1861 in Oosterhout in ondertrouw zijn gegaan. Hendrikus is geboren op 26-08-1830 in Rotterdam, zoon van Johannes KOOIMAN en Pieternella IGNATIUS. Hendrikus is overleden op 11-12-1873 in Rotterdam, 43 jaar oud. Hendrikus is weduwnaar van Johanna Maria GIDDING (1831-1861), met wie hij trouwde op 20-07-1859 in Rotterdam.
Beroep:
Stalhouder
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 08-10-1874 in Rotterdam met Ludovicus (Louis) COCKX, 30 jaar oud, nadat zij op 10-09-1874 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Louis is geboren op 19-11-1843 in Antwerpen BE, zoon van Josephus COCKX en Clara Maria JANSSENS. Louis is overleden.
Kind van Anna en Hendrikus:
1 NN KOOIMAN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.5.1], geboren in 1862 in Rotterdam. NN is overleden op 18-02-1862 in Rotterdam, geen jaar oud.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.10.3 Josephus Johannes van HASSEL is geboren op 14-02-1842 om 06:00 in Oosterhout, zoon van Adrianus (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.10) en Anna KERREMANS. Josephus is overleden op 08-11-1918 om 08:00 in Oosterhout, 76 jaar oud.
Notitie bij Josephus: koopman/kruidenier, Klappijnstraat d 357, kerkstraat E29
akte 85 overgebracht naar Oosterhout.
het huwelijk is voltrokken te Antwerpen. 12-06-1895 uit Antwerpen vertrokken naar Oosterhout. Bev.reg oosterhout fiche 519-1 jan 1900.
Beroepen:
Koopman
Kruidenier
Zonder beroep (1918)
Josephus trouwde, 53 jaar oud, op 29-10-1895 in Oosterhout met Anna Paulina Hubertina KEIJZER, 35 jaar oud. Anna is geboren op 28-06-1860 in Maastricht, dochter van Louis Francois KEYZER en Anna Elisabeth Sibilla ZYR. Anna is overleden op 31-10-1930 in Oosterhout, 70 jaar oud.
1.2.2.1.1.2.1.7.8.7.1 Sebastianus de VET is geboren op 04-11-1837 in Gouda, zoon van Sebastiaan de VET (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.8.7) en Johanna de ROOS. Sebastianus is overleden op 31-01-1909 in Gouda, 71 jaar oud. Sebastianus begon een relatie met Johanna BOOT. Johanna is geboren op 20-09-1839 in Gouda. Johanna is overleden op 30-04-1893 in Gouda, 53 jaar oud.
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3 Johannes Hendrikus van HASSELT is geboren op 09-02-1846 in Rotterdam, zoon van Hendrikus Silvius (Hendrik) van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3) en Johanna Cornelia LEEFLANG. Johannes is overleden na 1910 in Den Haag?, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij Johannes: kleermaker
02-03-1909 vertrokken naar Den Haag, Hevenstraat 123
Beroep:
Kleermaker
Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 03-02-1869 in Rotterdam met Mathilda Hendrika HITTERS, 20 jaar oud. Mathilda is geboren op 04-03-1848 in Amsterdam, dochter van Cornelis Wilhelmus HITTERS en Anna Maria VISSER. Mathilda is overleden na 1910 in Den Haag?, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Mathilda: Ook WITTERS of SITTERS
Ook Mathilda Maria
Kinderen van Johannes en Mathilda:
1 Cornelis van HASSELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.1], geboren op 25-08-1869 in Rotterdam. Cornelis is overleden op 27-08-1869 in Rotterdam, 2 dagen oud.
2 Hendrikus Silvius (Henri) van HASSELT, geboren op 15-07-1870 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.
3 Cornelis Wilhelmus (Kees) van HASSELT, geboren op 05-10-1872 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.
4 Johannes Hendrikus van HASSELT, geboren op 02-01-1875 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.
5 George Jacobus van HASSELT, geboren op 10-01-1877 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.5.
6 Mathilda Hendrika (Thil) van HASSELT, geboren op 29-07-1880 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.6.
7 Wilhelmus Josephus (Wim) van HASSELT, geboren op 03-09-1882 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.
8 Adriaan (Aad) van HASSELT, geboren op 02-07-1886 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1 Fransiscus Adrianus (Frans) van HASSEL is geboren op 11-01-1847 om 12:00 in Rotterdam, zoon van Adrianus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1) en Adriana Elisabeth ROBBERS. Frans is overleden op 13-01-1888 in Rotterdam, 41 jaar oud.
Notitie bij Frans: Overleden aert van Nesstraat 83 Rotterdam
Pakhuisknecht.
Beroep:
Pakhuisknecht
Frans trouwde, 36 jaar oud, op 09-05-1883 in Rotterdam met Anna Elisabeth JANSSEN, 37 jaar oud. Anna is geboren op 16-05-1845 in Rotterdam, dochter van Pieter JANSSEN en Barbara op de LOCHT. Anna is overleden op 25-01-1907 in Rotterdam, 61 jaar oud. Anna trouwde later op 02-08-1893 in Rotterdam met Leonardus (Leo) van HASSEL (1851-1932), zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.
Beroep:
Wasvrouw
Kind van Frans en Anna:
1 Adrianus Lambertus Franciscus (Adriaan) van HASSEL, geboren op 10-05-1884 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1.
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.2 Johanna Catharina van HASSEL is geboren op 10-04-1849 in Rotterdam, dochter van Adrianus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1) en Adriana Elisabeth ROBBERS. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 06-06-1877 in Rotterdam met Lambertus Wilhelmus van LAAK, 27 jaar oud. Lambertus is geboren op 04-08-1849 in Rotterdam, zoon van Johannes Jacobus van LAAK en Grietje OTTES. Lambertus is overleden op 25-01-1892 in Rotterdam, 42 jaar oud.
Beroep:
Boekbinder
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3 Leonardus (Leo) van HASSEL is geboren op 24-08-1851 in Rotterdam, zoon van Adrianus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1) en Adriana Elisabeth ROBBERS. Leo is overleden op 24-02-1932 in Rotterdam, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1932.
Notitie bij Leo: Naar NOI gegaan per ? Wellicht als soldaat?
Zoon uit buitenechtelijke relatie in 1887.
Op 1 dec 1892 weer naar Rotterdam terug gekomen.
In 1893 getrouwd met de weduwe van zijn broer, die in 1888 was overleden.
Zijn zoon uit Lahat woonde er ook tot zijn huwelijk in 1906, evenals de zoon uit het eerste huwelijk van Anna Elizabeth woonde er ook tot zijn huwelijk in 1906.
Vrouw Anna Elizabeth in 1907 overleden.
Sindsdien steeds inwonend. bv bij zoon Franciscus Adrianus per 01-12-1892 vanuit Lahore. Per 08021929 weer eigen GK
Beroep:
Loopknecht Gezag (1893)
Leo:
(1) begon een relatie met Wong SO.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 02-08-1893 in Rotterdam met Anna Elisabeth JANSSEN, 48 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats. Anna is geboren op 16-05-1845 in Rotterdam, dochter van Pieter JANSSEN en Barbara op de LOCHT. Anna is overleden op 25-01-1907 in Rotterdam, 61 jaar oud. Anna is weduwe van Fransiscus Adrianus (Frans) van HASSEL (1847-1888), met wie zij trouwde op 09-05-1883 in Rotterdam, zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.
Beroep:
Wasvrouw
Kind van Leo en Wong:
1 Franciscus Adrianus (Frans) van HASSEL, geboren op 03-05-1887 in Lahat Residentie Palembang ID. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.4 Maria Cornelia van HASSEL is geboren op 10-06-1855 in Rotterdam, dochter van Adrianus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1) en Adriana Elisabeth ROBBERS. Maria is overleden op 05-12-1936 in Rotterdam, 81 jaar oud.
Notitie bij Maria: Ingeschreven Rotterdam 03041889
Meer informatie op de GK echtgenoot
Beroepen:
Naaister
Tapster (tapster Raamstraat 39,)
Maria trouwde, 32 jaar oud, op 24-08-1887 in Rotterdam met Willem Lambertus FRITZ, 34 jaar oud. Willem is geboren op 21-07-1853 in Vlissingen, zoon van Joseph Franciscus FRITS en Helena van ALPHEN. Willem is overleden op 16-07-1921 in Kralingen, 67 jaar oud.
Beroepen:
Hofmeester
Lantaarnopsteker
1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.12 Maria van HASSEL is geboren op 20-07-1869 om 00:00 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Nicolaas van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.5.1) en Aldegundis (Allegonda) PELS. Maria is overleden op 02-07-1905 in ’s-Hertogenbosch, 35 jaar oud.
Notitie bij Maria: dienstbode
03-11-1886 vertrokken naar Almelo
Maria trouwde, 25 jaar oud, op 25-07-1894 in ’s-Hertogenbosch met Willem VERHOEVEN, 26 of 27 jaar oud. Willem is geboren in 1867, zoon van Gerardus VERHOEVEN en Hendrica (Henderien) van ERP. Willem is overleden.
Beroep:
Dagloner (1922)
Kind van Maria en Willem:
1 Gerardus VERHOEVEN, geboren in 1895 in ’s-Hertogenbosch. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.12.1.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2 Cornelis Adrianus Simon van HASSEL is geboren op 28-10-1858 in Rotterdam, zoon van Nicolaas van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2) en Johanna van der PLUIJM. Cornelis is overleden op 16-02-1950 in Wamel, 91 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: schoenmaker 1890, koffiehuishouder 1916, winkelchef 1920

meer info op GK
Beroepen:
Zetkastelein (1922)
Schoenmaker (1890)
Koffiehuis houder (1916, 1920)
(1920)
Cornelis:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 31-05-1883 in Kralingen met Johanna Maria Adriana CANTA, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 24-12-1858 in Rotterdam, dochter van Petrus Theodorus CANTA en Wilhelmina Catharina Francisca van REEKUM. Johanna is overleden op 21-04-1911 in Rotterdam, 52 jaar oud.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 15-01-1913 in Rotterdam met Wilhelmina Maria Geertruida van STARRENBURG, 47 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 23-06-1865 in Rotterdam, dochter van Johannes Leonardus van STARRENBURG en Johanna Geertruida Petronella van der HOVEN. Wilhelmina is overleden op 05-02-1937 in Schiedam, 71 jaar oud. Wilhelmina is weduwe van Johannes Gerardus THIJSSEN (±1856-vr 1912).
Kinderen van Cornelis en Johanna:
1 Nicolaas Petrus Adrianus Maria van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.1], geboren op 27-05-1884 in Rotterdam. Nicolaas is overleden op 03-04-1890 in Rotterdam, 5 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Overleden na 5 jaar aan de Schiedamsedijk Rotterdam.
2 Wilhelmina Petronella maria van HASSEL, geboren op 29-05-1888 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.2.
3 Nicolaas Petrus Adrianus Maria van HASSEL, geboren op 29-07-1890 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.
4 Petrus Lambertus Adrianus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.4], geboren op 25-04-1894 in Rotterdam. Petrus is overleden.
Notitie bij Petrus: priesterstudent 19-09-1916 van Velp naar naar Oudenbosch, 03-09 1919 naar Nijmegen.
Beroep:
Priester
5 Adrianus Johannes Antonius Joseph van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.5], geboren op 18-04-1897 in Rotterdam. Adrianus is overleden op 09-11-1897 in Rotterdam, 6 maanden oud.
Notitie bij Adrianus: na 7 maanden overleden, Wijnbrugstraat Rotterdam.
6 Johannes Franciscus Arnoldus van HASSEL, geboren op 14-10-1898 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4 Johanna Adriana van HASSEL is geboren op 04-07-1863 in Rotterdam, dochter van Nicolaas van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2) en Johanna van der PLUIJM. Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: A.J.F. Savenije kom ik voor het eerst in Rotterdam tegen in 1888. Hij is smid en woont dan in
de van Oldebarneveltstraat 21.
Waar de tweede voorletter, J., vandaan komt weet ik niet, misschien van zijn grootvader Jean
Eustachius Savenije.
In 1891 t/m 1894 staat hij vermeld als smid met adres Schiedamschedijk 19.
Vanaf 1896 is zijn adres Schiedamschedijk 8 en hij noemt zich koffiehuishouder, en soms ook
tapper. Dat blijft zo tot 1913 waarna hij vermeld staat als particulier met adres op de Nieuwe
Binnenweg 211b.. Van 1916 tot 1923 is hij blijkbaar reiziger. Vanaf dat jaar noemt hij zich
handelsreiziger en woont dan op de Havenstraat 154b. Na zijn overlijden in 1928 blijft zijn
weduwe daar wonen met haar zoon Nicolaas Johannes Adriaan.
Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 10-08-1887 in Rotterdam met Arnoldus Johannes Philippus SAVENIJE, 27 jaar oud. Arnoldus is geboren op 23-06-1860 in Amsterdam, zoon van Phocas Theodorus SAVENIJE en Geertruida Johanna Cornelia SMIT. Arnoldus is overleden op 30-09-1928 in Rotterdam, 68 jaar oud.
Beroepen:
Smid (1887, 1891, 1894)
Koffiehuis houder / Tapper (1896)
Smid
(Reiger in wijnen)
van 1916 tot 1923     Handelsreiziger
Kinderen van Johanna en Arnoldus:
1 Phocas Eustachius Nicolaas SAVENIJE, geboren op 29-04-1888 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4.1.
2 Nicolaas Johannes Adriaan SAVENIJE [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4.2], geboren op 30-05-1892. Nicolaas is overleden.
Beroep:
Musicus
3 Geertruida Elizabeth Maria SAVENIJE, geboren op 31-03-1897 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4.3.
4 Adriaan Nicolaas Johannes SAVENIJE, geboren op 12-08-1899 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4.4.
5 Anna Eustatia SAVENIJE, geboren op 30-03-1902 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4.5.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.5 Adriaan Nicolaas van HASSEL is geboren op 25-12-1865 in Rotterdam, zoon van Nicolaas van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2) en Johanna van der PLUIJM. Adriaan is overleden op 12-01-1942 in Rotterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Op 16-07-1919 vertrokken uit Rotterdam (GK).

Zus Cornelia M komt bij hem inwonen
Gaat inwonen bij zus Johanna Adriana per 01-071886, per 11-06-1924 vertrokken naar Hillegersberg dorpstraat 47.
Beroep:
Kantoorbediende (1919)
Adriaan trouwde, 53 jaar oud, op 16-07-1919 in Rotterdam met Adriana Stefana Alida van den HOOFF, 23 jaar oud. Adriana is geboren op 16-01-1896 in Rotterdam, dochter van Peter van den HOOFF en Jannetje Maria de GROEN. Adriana is overleden op 09-09-1948 in Haarlem, 52 jaar oud. Adriana trouwde later op 18-10-1947 in Rotterdam met Cornelis KAPITEIJN (1888-1951).
Kinderen van Adriaan en Adriana:
1 Johanna Adriana van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.5.1].
2 Maria van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.5.2].
1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.6 Hendricus (Hendrik) van HASSEL is geboren op 07-09-1874 in Raamsdonk, zoon van Gijsbert van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8) en Dingena BOELAARS. Hendrik is overleden op 26-10-1926 in Rotterdam, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1926.
Notitie bij Hendrik: gemeentereiniger
Beroepen:
Baggerman bij de Gemeente
Schipper
Gemeentereiniger
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 01-07-1903 in Rotterdam met Maria Dorothea STOLWIJK, 26 jaar oud. Maria is geboren op 10-10-1876 in Rotterdam, dochter van Hendrikus Petrus STOLWIJK en Pieternella de VOS. Maria is overleden na 1926, minstens 50 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Maria:
1 Dingena Petronella (Dinph) van HASSEL, geboren op 29-04-1904 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.6.1.
2 Hendrikus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.6.2], geboren op 02-03-1913 in Rotterdam. Hendrikus is overleden op 20-08-1970 in Rotterdam, 57 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: melkbezorger, later meteropnemer
Hendrikus bleef ongehuwd.
3 Henricus Gijsbertus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.6.3], geboren op 22-03-1913 in Rotterdam.
4 Pieternella Adriana van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.6.4].
1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7 Hubertus (Hubert) van HASSEL is geboren op 25-11-1875 om 23:00 in Raamsdonk, zoon van Gijsbert van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8) en Dingena BOELAARS. Hubert is overleden op 05-05-1956 in Rotterdam, 80 jaar oud.
Beroepen:
Aardwerker (1 bij de Gemeente)
Grondwerker
Heibaas
Schipper
Baas plaatwerker (2)
Hubert trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1900 in Rotterdam met Maria Anna LADHOUWER, 25 jaar oud. Maria is geboren op 12-02-1875 in Rotterdam, dochter van Hendrik LATHOUWERS en Johanna Maria VERSCHUREN. Maria is overleden op 20-02-1959 in Rotterdam, 84 jaar oud.
Kinderen van Hubert en Maria:
1 Dimphna Adriana van HASSEL, geboren op 07-03-1901 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.1.
2 Johanna Maria van HASSEL, geboren op 13-07-1902 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.2.
3 Adriana Antonia Maria van HASSEL, geboren op 13-05-1904 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.3.
4 Gijsbertus Antonius van HASSEL, geboren op 05-09-1905 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.
5 Hendrika Maria van HASSEL, geboren op 07-02-1907 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.5.
6 Hendricus Cornelis van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.6], geboren op 18-06-1910 in Rotterdam. Hendricus is overleden op 06-03-1921 in Rotterdam, 10 jaar oud.
Notitie bij Hendricus: overleden aan de Coolsingel 63.
7 Maria Adriana van HASSEL, geboren op 07-04-1914 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.7.
8 Petronella Maria van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.8], geboren op 14-06-1917 in Rotterdam. Petronella is overleden op 18-10-1917 in Rotterdam, 4 maanden oud.
Notitie bij Petronella: overleden Bajonetsraat
1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.1 Maria Adriana van HASSEL is geboren op 05-10-1870 om 02:00 in Raamsdonk, dochter van Cornelis van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9) en Antonia BOELAARS. Maria is overleden op 23-02-1946 in Rotterdam, 75 jaar oud. Maria:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 16-02-1898 in Rotterdam met Theodotus Eduwardus VERBEEK, 33 jaar oud. Theodotus is geboren op 12-03-1864 in Rotterdam, zoon van Theodorus Willebrordus Christiaan VERBEEK en Anna Fransisca KANDERUS. Theodotus is overleden op 15-12-1925 in Rotterdam, 61 jaar oud.
Beroep:
Kasteleijn
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 10-09-1930 in Rotterdam met Antonius Petrus Johannes ter WOORT, 65 jaar oud. Antonius is geboren op 25-01-1865 in Amsterdam. Antonius is overleden op 12-07-1933 in Rotterdam, 68 jaar oud.
(3) trouwde, 63 jaar oud, op 18-07-1934 in Rotterdam met Gerardus Wilhelmus BOXELAAR, 58 jaar oud. Gerardus is geboren op 12-04-1876 in Den Haag. Gerardus is overleden op 26-11-1959 in Haarlem, 83 jaar oud. Gerardus trouwde voorheen met NN.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.6 Hubertus van HASSEL is geboren op 07-02-1878 in Raamsdonk, zoon van Cornelis van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9) en Antonia BOELAARS. Hubertus is overleden op 20-02-1952 in Rotterdam, 74 jaar oud.
Notitie bij Hubertus: los werkman, havenarbeider, bootwerker
woonde op 18-09-1941 Oostkousdijk 13c

5 kinderen, waarvan de oudste 2 maanden werd. Boiovendien kind in huis opgenomen, waarvan moeder is overleden na de geboorte, en dit kind is ook minder dan een maand geworden.
Beroepen:
Los werkman
Bootwerker
Aardwerker
Stadsheier
Hubertus trouwde, 22 jaar oud, op 25-07-1900 in Rotterdam met Maria Theresia WACKER, 19 jaar oud. Maria is geboren op 15-11-1880 in Delfshaven, dochter van Nicolaas Johannes WACKER en Wilhelmina Everdina HENDRIKS. Maria is overleden op 01-02-1972 in Rotterdam, 91 jaar oud.
Kinderen van Hubertus en Maria:
1 Nicolaas Johannes van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.6.1], geboren op 15-09-1900 in Rotterdam. Nicolaas is overleden op 05-12-1900 in Rotterdam, 2 maanden oud.
2 Cornelis van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.6.2], geboren op 30-04-1902 in Rotterdam. Cornelis is overleden op 26-06-1902 in Rotterdam, 1 maand oud.
Notitie bij Cornelis: overleden Gaffeldwarsstraat
3 Wilhelmina Everdina van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.6.3], geboren op 22-10-1903 in Rotterdam. Wilhelmina is overleden op 12-11-1903 in Rotterdam, 21 dagen oud.
4 NN van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.6.4], levenloos geboren zoon, geboren op 18-11-1904 in Rotterdam. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1904.
Notitie bij NN: gaffeldwarsstraat
5 Hubertus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.6.5], geboren op 21-08-1905 in Rotterdam. Hubertus is overleden op 21-08-1905 in Rotterdam, geen dag oud.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7 Cornelis Johannes van HASSEL is geboren op 10-12-1882 om 23:00 in Raamsdonk, zoon van Cornelis van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9) en Antonia BOELAARS. Cornelis is overleden op 19-07-1964 in Rotterdam, 81 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: voerman, stratenmaker 1905 en gemeentewerker 1907
per 12-09-1938
Beroepen:
Broodbakker ?
Voerman
Grondwerker
Straatmaker
Cornelis:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1905 in Rotterdam met Petronella SPANENBURG, 19 jaar oud. Petronella is geboren op 11-11-1885 in Waddinxveen, dochter van Willem SPANENBURG en Maria Alida van TEEFFELEN. Petronella is overleden op 08-12-1905 in Rotterdam, 20 jaar oud.
Notitie bij Petronella: Overleden 2 weken na geboorte dochter Antonia M
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 29-05-1907 in Rotterdam met Maria Alida SPANENBURG, 17 jaar oud. Maria is geboren op 30-04-1890 in Waddinxveen, dochter van Willem SPANENBURG en Maria Alida van TEEFFELEN. Maria is overleden op 25-12-1967 in Rotterdam, 77 jaar oud.
Notitie bij Maria: zus van Petronella
Kind van Cornelis en Petronella:
1 Antonia Maria Alida van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.1], geboren op 24-11-1905 in Rotterdam. Antonia is overleden op 18-12-1905 in Rotterdam, 24 dagen oud.
Notitie bij Antonia: gaffeldwarsstraat
Bij Hubertus van Hassel ingeschreven op de GK.
Moeder is op 8 dec overleden.
Kinderen van Cornelis en Maria:
2 Antonia (Tonny) van HASSEL, geboren op 26-03-1910 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.2.
3 Willem (Willem) van HASSEL, geboren op 13-05-1913 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.
4 Theodorus Cornelis (Theo) van HASSEL, geboren op 20-01-1927 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.4.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.1 Maria BOSSERS is geboren op 06-02-1873 om 06:00 in Raamsdonk, dochter van Gerrit BOSSERS en Cornelia van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10). Maria is overleden op 30-10-1954 in Geertruidenberg, 81 jaar oud (oorzaak: Darmkanker). Maria trouwde, 23 jaar oud, op 21-01-1897 in Raamsdonk met Antonius VERMEEREN, 28 jaar oud. Antonius is geboren op 26-05-1868 in Raamsdonk, zoon van Josephus VERMEEREN en Anna Catharina VERDUIN. Antonius is overleden op 23-12-1937 in Ruhrort DE, 69 jaar oud (oorzaak: Na breuk-operatie uit bed gevakllen.).
Beroep:
Schipper (1897)
1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.4 Adrianus Nicolaas BOSSERS is geboren op 07-10-1877 om 15:30 in Raamsdonk, zoon van Gerrit BOSSERS en Cornelia van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10). Adrianus is overleden.
Beroep:
Schipper (1929)
Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op 04-08-1905 in Zevenbergen met Cornelia ROPS.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.5 Adriana Maria BOSSERS is geboren op 07-12-1879 om 21:30 in Raamsdonk, dochter van Gerrit BOSSERS en Cornelia van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10). Adriana is overleden. Adriana trouwde, 31 jaar oud, op 27-04-1911 in Raamsdonk met Hubertus Adrianus van der PLUIJM, 36 of 37 jaar oud. Hubertus is geboren in 1874 in Dussen, zoon van Leonardus van der PLUIJM en Theodora van der PLUIJM. Hubertus is overleden.
Beroep:
Metselaar (1911)
1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.6 Adrianus Antonius BOSSERS is geboren op 15-02-1885 in Raamsdonk, zoon van Gerrit BOSSERS en Cornelia van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10). Adrianus is overleden.
Beroep:
Schipper (1908, 1919, 1929)
Adrianus trouwde, 23 jaar oud, op 12-11-1908 in Raamsdonk met Johanna Goverdina Maria de RUIJTER, 23 of 24 jaar oud. Johanna is geboren in 1884 in Raamsdonk, dochter van Cornelis de RUIJTER en Elisabeth SNELLES. Johanna is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.12.1 Adriaan WINTERMANS is geboren op 17-02-1883 om 14:00 in Raamsdonk, zoon van Antonie WINTERMANS en Geertruij van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.12). Adriaan is overleden.
Beroepen:
Verver
Plaatswerker
Adriaan trouwde, 27 jaar oud, op 01-06-1910 met NN.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.12.3 Adriaan Nicolaas WINTERMANS is geboren op 15-08-1886 in Raamsdonk, zoon van Antonie WINTERMANS en Geertruij van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.12). Adriaan is overleden.
Notitie bij Adriaan: Gaat na huwelijk inwonen vij zijn ouders en krijgen daar ook hun kind
Beroep:
Los werkman
Adriaan trouwde, 25 jaar oud, op 27-09-1911 met Johanna Geertruida JANSEN, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 20-10-1887 in Rotterdam, dochter van Wilhelmus Petrus JANSEN en Geertruida Margaretha BOGAARDS. Johanna is overleden.
Kinderen van Adriaan en Johanna:
1 Antonie Adrianus WINTERMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.9.12.3.1], geboren op 17-12-1912 in Rotterdam. Antonie is overleden.
2 Wilhelmus Petrus Antonia WINTERMANS [1.2.2.3.1.4.8.1.9.12.3.2], geboren op 11-12-1914.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.12.5 Anthonius Adrianus WINTERMANS is geboren op 19-09-1891 in Raamsdonk, zoon van Antonie WINTERMANS en Geertruij van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.12). Anthonius is overleden. Anthonius trouwde, 41 jaar oud, op 09-08-1933 met nn.
1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5 Anna Petronella van HASSEL is geboren op 16-05-1872 om 10:00 in Raamsdonk, dochter van Huibert van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4) en Cornelia SNIJDERS. Anna is overleden op 14-01-1949 om 12:00 in Raamsdonk, 76 jaar oud.
Beroep:
Werkster (1901)
Anna trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1897 in Raamsdonk met Adrianus Cornelis van UIJEN, 24 jaar oud. Adrianus is geboren op 22-07-1872 in Raamsdonk, zoon van Cornelis van UIJEN en Cartharina SCHIPPEREN. Adrianus is overleden op 22-01-1911 om 12:00 in Raamsdonk, 38 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: Toestemming voor huwelijk van commanderende officier van het zesde regiment Infanterie
Beroepen:
Bierbrouwersknecht (x1897, 1898, 1900, 1904, +1911)
Arbeider (1901)
Broodbakker (1903)
Kinderen van Anna en Adrianus:
1 Catharina Huiberdina van UIJEN, geboren op 21-02-1898 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.1.
2 Hubertus van UIJEN [1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.2], geboren op 26-03-1899 in Raamsdonk. Hubertus is overleden op 10-09-1899 om 07:30 in Raamsdonk, 5 maanden oud.
3 Hubertus Johannes van UIJEN [1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.3], geboren op 27-08-1900 om 18:00 in Raamsdonk. Hubertus is overleden op 22-01-1901 om 07:30 in Raamsdonk, 4 maanden oud.
4 Cornelis Hubertus van UIJEN [1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.4], geboren op 20-12-1901 om 21:30 in Raamsdonk. Cornelis is overleden op 08-07-1922 om 00:15 in Raamsdonk, 20 jaar oud.
5 Hubertus Johannes van UIJEN [1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.5], geboren op 18-07-1903 om 03:30 in Raamsdonk. Hubertus is overleden.
6 Hybertus Johannes van UIJEN, geboren in 1904 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.6.
7 Helena Huiberdina van UIJEN, geboren op 25-08-1904 in Raamsdonk. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.7.
8 Cornelia Johanna van UIJEN [1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.8], geboren op 12-11-1905 in Raamsdonk. Cornelia is overleden op 30-12-1921 in Raamsdonk, 16 jaar oud.
9 Huiberdina Adriana van UIJEN [1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.9], geboren op 12-12-1906 in Raamsdonk. Huiberdina is overleden op 02-11-1907 in Raamsdonk, 10 maanden oud.
1.2.2.1.1.2.1.6.4.2.1.1 Cornelis Bartholomeus MOONEN is geboren op 03-05-1875 in Someren, zoon van Hendrikus Bartholomeus MOONEN (zie 1.2.2.1.1.2.1.6.4.2.1) en Johanna BUIS. Cornelis is overleden op 31-10-1962 in Rotterdam, 87 jaar oud. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 20-05-1903 in Wemeldinge met Maria Franceska VERSCHURE, 23 jaar oud. Maria is geboren op 11-05-1880 in Waspik, dochter van Johannes VERSCHURE en Dijmhna de BONT. Maria is overleden op 15-01-1964 in Druten, 83 jaar oud.
1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1.1 Anna Cornelia SMITS is geboren op 28-05-1852 in Roosendaal, dochter van Johannes SMITS (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1) en Joanna Wilhelmina DEKKERS. Anna is overleden op 12-01-1905 in Roosendaal, 52 jaar oud. Anna trouwde, 32 jaar oud, op 15-10-1884 met Servatius BROOS, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-10-1884 in Roosendaal. Servatius is geboren op 05-05-1853 in Roosendaal, zoon van Petrus BROOS en Adriana Appollonia SCHAUWEN. Servatius is overleden op 09-06-1915 in Roosendaal, 62 jaar oud.
Beroep:
Steenhouwer
1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.7 Hubertus Adrianus Josephus van der POL is geboren op 06-05-1865 in Oosterhout, zoon van Johannes Hermanus van der POL en Johanna Catharina van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3). Hubertus is overleden op 23-01-1921 in Oosterhout, 55 jaar oud.
Notitie bij Hubertus: Koopman
Beroep:
Koopman (1903)
Hubertus trouwde, 38 jaar oud, op 01-09-1903 in Raamsdonk met Cornelia Anna Maria de BONT, 35 of 36 jaar oud. Cornelia is geboren in 1867 in Raamsdonk, dochter van Adrianus Jansz de BONT en Antonia van STEENOVEN. Cornelia is overleden.
Kind van Hubertus en Cornelia:
1 Antonia Josephina Maria van der POL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.7.1], geboren omstreeks 1904 in Oosterhout. Antonia is overleden op 30-12-1904 in Oosterhout, ongeveer een jaar oud.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2 Wilhelmina Geertruida van HASSEL is geboren op 26-02-1858 om 03:00 in Raamsdonk, dochter van Hubertus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1) en Anna KAMP. Wilhelmina is overleden op 30-05-1940 in Ginneken, 82 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: na het overlijden van haar man is zij met haar dochter verhuisd naar Oosterhout en is gaan wonen bij haar zuster Catharina Maria in de St. Janstraat F45-48. Van daar is zij op 29-01-1936 verhuisd naar Ginneken, Kalishoek 3.
Wilhelmina trouwde, 28 jaar oud, op 20-01-1887 in Oosterhout met Wouter (Wout) van DONGEN, 23 jaar oud. Wout is geboren op 04-02-1863 in Hooge Zwaluwe, zoon van Jan van DONGEN en Helena KLEIN. Wout is overleden op 10-08-1914 in Rotterdam, 51 jaar oud.
Notitie bij Wout: Meer info op GK.
zou op 02-12-1885 vertrokken zijn naar Dordrecht.

dit echtpaar is op 12-01-1916 verhuisd van Rotterdam naar Oosterhout en zijn bij haar zuster Catharina Maria gaan wonen in de St Janstraat F 45-48, en vandaar op 22 jan 1936 verhuisd naar Kalishoek nr 3 te Ginneken.
Beroepen:
Schipper (1887, 1888)
Scheepsreder
Kinderen van Wilhelmina en Wout:
1 Helena Adriana van DONGEN, geboren op 23-11-1887 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2.1.
2 Hubertus Johannes van DONGEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2.2], geboren op 03-12-1888 om 08:00 in Oosterhout. Hubertus is overleden.
Notitie bij Hubertus: gaat op 12-01-1916 inwonen bij zus Helena
Beroep:
Kantoorbediende
3 Johanna Maria van DONGEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2.3], geboren op 13-10-1890 in Rotterdam. Johanna is overleden.
1859_06_18_cornelis_h_van_hassel_1891_gezin.jpg 1859_06_18_ccornelis_h_van_hassel_1910.jpg 1859_06_18_cornelis_h_van_hassel_1927_bidprentje.jpg 1859_06_18_cornelis_h_van_hassel_joubertstraat_8_2008.jpg
17 1859-06-18 Cornelis H van HASSEL 1891 gezin
18 1859-06-18 Ccornelis H van HASSEL 1910
19 1859-06-18 Cornelis H van HASSEL 1927 Bidprentje
20 1859-06-18 Cornelis H van HASSEL Joubertstraat 8 2008
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3 Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL (afb. 17 t/m 20) is geboren op 18-06-1859 om 08:00 in Raamsdonk, zoon van Hubertus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1) en Anna KAMP. Kees is overleden op 09-01-1927 om 19:00 in Rotterdam, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1927. Hij is begraven op 13-01-1927 in Crooswijk.
Notitie bij Kees: Extr Mil Reg. inschr 1878 nr 18, en op 14-05-1878 ingelijfd en op 14-05-1883 na volbrachtte dienst is ontslagen.

Meer informatie op de GK.

Cornelis was de oudste zoon, met twee oudere zussen.
Is geboortedatum 28/06 of 18/06 CBG PK en acte controleren.

Schipper, maar was reumatisch, waardoor zijn zoon Jan (Johannes Cornelis) vaak al op jonge leeftijd het werk aan boord moest doen.
Hij voer tot 1906 op de Maasstroom 25, daarna tot 1907 op de Maasstroom 21, daarna op de in 1907 net nieuw gebouwde Maasstroom 31.
Dit schip was een investering van Ballast Maatschappij van de familie van Rietschoten.

Wanneer aan de wal gegaan?


Op 03-10-1887 vertrokken van Oosterhout naar Rotterdam.

er is een foto uit 1906 met daarop hun drie zonen Johannes, Adrianus en Hubertus Wouter.
Woonde aan de Joubertstraat 8 in Charlois. Op dit adres woonde later een sergeant die Bart tegenkwam tijdens herhalingsoefening Mariniers.
Later Christ de Wetstraat Rotterdam, zijstraat Paul Krugerlaan.
De schepen zijn met van Hassel als schipper steeds gesignaleerd bij Lobith tot aan zijn overlijden in 1927 (b.v. op 11 november 1927 nog). Daarna is de Maasstroom 31 overgenomer door eerst schipper Hendriks en later schipper Maris.
Toen hij overleden was is zijn vrouw naar de Joubertstraat gegaan.Cornelis en zijn broer Johannes waren getuigen bij het huwelijk van hun zuster AnnaMaria op 21 sept 1909

Schipper op de Maastroom 31. Dit schip volgens de kranten van KB gesignaeerd op 1904, inna 1927 is de schipper Maris.
Op 18-10-1926 en 11-11-1926 nog Lobith gepasseerd onder de naam van Hassel.
O 2405-1927 wordt nog Hassel genoemd bij passage Lobith (foutje van de observator? of n van de zonen aan boord?), maar op 27-05 is dat Hendriks. 17-06 weer Hassel (foutje van de observator?), op 19/7 en 3/8 weer Hendriks.
Er zijn veel maatschappen met Maasstroom van Rietschoten
Beroep:
Schipper (1886, 1887, op de Maasstroom 25, 21 en 31, bij overlijden 1927 zetschipper)
1863_anna_m_vissers_1937_bidprentje.jpg
21 1863 Anna M VISSERS 1937 Bidprentje
Kees trouwde, 28 jaar oud, op 13-09-1887 in Hoeven en St Martens Polder met Anna Maria (Marie) VISSERS (afb. 21), 24 jaar oud. Marie is geboren op 07-03-1863 in Oudenbosch, dochter van Johannes VISSERS en Adriana JANSSEN. Zij is gedoopt op 09-03-1863 in Oudenbosch. Marie is overleden op 03-03-1937 om 01:00 in Rotterdam, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1937. Zij is begraven op 05-03-1937 in Rotterdam.
Notitie bij Marie: Ouders kwamen uit Hoeven, zij uit Oudenbosch


Volgens acte overleden 3 maart, volgens bidprentje 2 maart.
Kinderen van Kees en Marie:
1 Hubertus Johannes Cornelis van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.1], geboren op 11-09-1888 om 23:00 in Rotterdam. Hubertus is overleden vr 03-1894, ten hoogste 5 jaar oud.
Notitie bij Hubertus: Is hij schipper op de Maasstroom geweest?
Deze persoon verder uitzoeken.
2 Johannes Cornelis (Jan) van HASSEL, geboren op 09-01-1890 in Den Haag. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.
3 Hubertus Johannes Cornelis van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.3], geboren op 15-04-1894 om 11:00 in Westervoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1894. Hubertus is overleden vr 1906, ten hoogste 12 jaar oud.
4 Adrianus Petrus Wilhelm (Janus) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.4], geboren op 31-08-1898 in Duisburg-Ruhrort DE. Janus is overleden op 06-08-1917 in Duisburg-Ruhrort DE, 18 jaar oud (oorzaak: verdronken in de Rhijn). Hij is begraven op 13-08-1917 in Duisburg-Ruhrort DE.
Notitie bij Janus: Janus is verdronken in Ruhrort., toedracht niet bekend. Janus was ongehuwd. Scheepsmatroos.
Janus bleef ongehuwd.
5 Hubertus Wouter (Bart) van HASSEL, geboren op 03-12-1900 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6 Anna Maria van HASSEL is geboren op 24-04-1864 om 05:00 in Raamsdonk, dochter van Hubertus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1) en Anna KAMP. Anna is overleden op 22-11-1944 in Oosterhout, 80 jaar oud.
Beroep:
Zonder beroep (1895)
Anna trouwde, 22 jaar oud, op 01-07-1886 in Oosterhout met Wilhelmus van der PUT, 23 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 04-06-1863 in Dongen, zoon van Cornelis van der PUT en Johanna Maria KLIJS. Wilhelmus is overleden op 21-09-1909 om 06:00 in Dongen, 46 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmus: vleeshouwer
Beroep:
Vleeshouwer, slachter (1886, 1887, 1888, 1890, 1891, 1892, 1894, 1897, 1898, 1900, 1902, 1903, 1909)
Kinderen van Anna en Wilhelmus:
1 Cornelis Hubertus van der PUT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.1], geboren op 27-04-1887 in Dongen. Cornelis is overleden op 21-04-1890 om 13:00 in Dongen, 2 jaar oud.
2 Hubertus Johannes van der PUT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.2], geboren op 19-09-1888 om 02:00 in Dongen. Hubertus is overleden na 1939, minstens 51 jaar oud.
Beroep:
Slager (1909)
3 Johanna Maria van der PUT, geboren op 26-01-1890 in Dongen. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.3.
4 Anna Gertruda van der PUT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.4], geboren op 14-07-1891 om 17:00 in Dongen. Anna is overleden.
5 Adriana Cornelia van der PUT. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.5.
1894_04_01_cornelis_a_van_der_put_g_1894.jpg
22 1894-04-01 Cornelis A van der PUT G 1894
6 Cornelis Andreas van der PUT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.6] (afb. 22), geboren op 01-04-1894 om 16:00 in Dongen. Cornelis is overleden.
1895_11_15_wilhelmina_van_der_put_g_1895.jpg
23 1895-11-15 Wilhelmina van der PUT G 1895
7 Wilhelmina Catharina Maria van der PUT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.7] (afb. 23), geboren op 15-11-1895 om 20:00 in Dongen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1895. Wilhelmina is overleden.
8 Andreas Adrianus van der PUT, geboren op 16-09-1897 in Dongen. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.8.
9 Johannes Henricus van der PUT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.9], geboren op 29-11-1898 om 02:00 in Dongen. Johannes is overleden.
10 NN van der PUT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.10], levenloos geboren zoon, geboren op 28-06-1900 in Dongen.
11 Adrianus Franciscus van der PUT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.11], geboren op 22-01-1902 om 22:00 in Dongen. Adrianus is overleden.
12 Henricus Waltherus van der PUT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.12], geboren op 26-06-1903 om 10:00 in Dongen. Henricus is overleden.
13 Maria Albina van der PUT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.13], geboren op 30-07-1907 in Dongen. Maria is overleden.
Beroep:
Rijkstelefoniste
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8 Hubertus Marinus van HASSEL is geboren op 19-01-1867 om 22:00 in Raamsdonk, zoon van Hubertus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1) en Anna KAMP. Hubertus is overleden op 18-01-1916 in Oosterhout, 48 jaar oud.
Notitie bij Hubertus: schipper op de DANKBAARHEID

Bev. Reg: St Janstraat F56, later Klappeijstraat 428 -424
Beroepen:
Schipper op de Dankbaarheid
Beurtschipper (1899)
Schipper (1896, 1897, 1898)
Hubertus trouwde, 28 jaar oud, op 25-07-1895 in Oosterhout met Anna Elisabeth van der LOGT, 25 jaar oud. Anna is geboren op 12-03-1870 in Oosterhout, dochter van Pieter van der LOGT en Anna Elisabeth de BOER. Anna is overleden op 06-02-1944 in Oosterhout, 73 jaar oud.
Notitie bij Anna: uit bevolkingsregister blijkt dat Anna op 14 november 1890 vertrokken is naar Breda en op 16 dec 1895 terug keerde naar Oosterhout

Anna van de Logt verhuisde op 1 januari 1920 naar de Klappijstraat wijkD-370, alwaar ze ook is overleden.
Beroep:
Winkelierster (textiel)
Kinderen van Hubertus en Anna:
1 Hubertus Marinus Cornelis (Bart) van HASSEL, geboren op 01-01-1896 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.
2 Petrus Christianus Wilhelmus (Piet) van HASSEL, geboren op 08-02-1897 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.2.
3 Johannes Henricus Adrianus (Jan) van HASSEL, geboren op 29-01-1898 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.3.
4 Anna Elisabeth Maria van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.4], geboren op 28-06-1899 om 12:00 in Oosterhout. Zij is gedoopt in Oosterhout. Anna is overleden op 14-09-1899 om 09:00 in Oosterhout, 2 maanden oud.
5 Wilhelmus Johannes Marie (Willem) van HASSEL, geboren op 28-10-1901 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.5.
6 Anna Elisabeth Maria Albina van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.6], geboren op 27-10-1903 in Oosterhout. Anna is overleden op 10-05-1979 in Tilburg, 75 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ze legde in ca 1924 haar religieuze professie af. Zuster Crecentia, dochter van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Zij behoorde tot de eerste vier zusters die in 1928 naar Purworejo vertrok om daar de missie van midden Java te beginnen.

Bev. reg oosterhout: 27-04-1916 vertrokken naar Engelen, 23-07-1918 weer terug in Oosterhout. 13-06-1922 vertrokken naar Tilburg.
Beroep:
Kloosterzuster
7 Henricus Franciscus Aloijsius Maria van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.7], geboren op 10-03-1905 in Oosterhout. Henricus is overleden op 03-07-1905 in Oosterhout, 3 maanden oud.
8 Catharina Wilhelmina Maria Josephina (Toos) van HASSEL, geboren op 29-11-1906 in Oosterhout. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.
9 Joseph Ignatius Franciscus Maria van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.9], geboren op 03-12-1908 in Oosterhout. Joseph is overleden op 09-09-1909 in Oosterhout, 9 maanden oud.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1 Hubertus Johannes Jacobus van HASSEL is geboren op 25-04-1865 om 18:00 in Oosterhout, zoon van Cornelis van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3) en Johanna van der LINDEN. Hubertus is overleden op 18-03-1949 in Breda, 83 jaar oud.
Notitie bij Hubertus: Horlogemaker/winkelier te Breda 04-11-1898 vertrokken naar Breda.

Be.reg Breda: Hubertus heeft op de onderstaande adressen gewoond
1899-1918 Havenmarkt 22a,
Nieuwe Dieststraat 17,
Haven 12,
vanaf 06-09-1926 Tolbrugstraat 16.
Beroep:
Horlogemaker / winkelier
Hubertus trouwde, 34 jaar oud, op 14-09-1899 in Breda met Amnna TALBOOM, 36 jaar oud. Amnna is geboren op 28-04-1863 in Breda, dochter van Johannes TALBOOM en Antonia BALLIJ. Amnna is overleden op 09-01-1937 in Breda, 73 jaar oud.
Kinderen van Hubertus en Amnna:
1 Cornelis Johannes Hubertus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1.1], geboren op 25-02-1900 in Breda. Cornelis is overleden op 23-06-1980 in Breda, 80 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: horlogemaker/winkelier
Cornelis bleef ongehuwd.
Beroep:
Horlogemaker / winkelier
2 Antonia Johanna Anna van HASSEL, geboren op 05-12-1901 in Breda. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1.2.
3 Petronella Josephina Johanna van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1.3], geboren op 14-10-1903 in Breda. Petronella is overleden.
Notitie bij Petronella: was in 1938 winkelbediende thuis,
mogelijk na 1938 gehuwd.
Beroep:
Winkelbediende
4 Johannes Cornelis Hubertus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1.4], geboren op 02-04-1905 in Breda. Johannes is overleden op 29-07-1943 in Breda, 38 jaar oud.
Notitie bij Johannes: coiffeur, muziekhandelaar, winkelier.
18-09-1924 vertrokken naar Amsterdam en op 17-04-1931 van Zevenbergen weer terug in Breda, naar de Tolbrugstraat 16,
ongehuwd.
Johannes bleef ongehuwd.
Beroepen:
Winkelier
Muziekhandeloaar
Coiffeur
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.2 Petronella Wilhelmina Anna Maria van HASSEL is geboren op 18-10-1870 om 01:00 in Oosterhout, dochter van Cornelis van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3) en Johanna van der LINDEN. Petronella is overleden op 30-11-1958 in Roermond, 88 jaar oud.
Notitie bij Petronella: Zijn beide op 23 dec 1895 vertrokken naar Groningen
Petronella trouwde, 25 jaar oud, op 27-11-1895 in Oosterhout met Josephus Maria Ignatius SUIJS, 23 jaar oud. Josephus is geboren op 16-09-1872 in Oisterwijk, zoon van Josephus Johannes SLUIJS en Henriette Jacoba Antoinetta Petronella Johanna SIMONS. Josephus is overleden op 24-05-1930 in Nijmegen, 57 jaar oud.
Notitie bij Josephus: in 1895 kandidaat notaris te Oosterhout.
Beroepen:
Kandidaat Notaris (Oosterhout)
Leraar Frans
Leraar MO
Kinderen van Petronella en Josephus:
1 Joseph SUIJS, geboren op 05-01-1897 in Groningen. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.2.1.
2 Maria Johanna Henriette SLUIJS [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.2.2], geboren op 03-10-1909 in Soerabaja ID. Maria is overleden.
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2 Hendrikus Silvius (Henri) van HASSELT is geboren op 15-07-1870 in Rotterdam, zoon van Johannes Hendrikus van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3) en Mathilda Hendrika HITTERS. Henri is overleden op 15-02-1943 in Den Haag, 72 jaar oud.
Beroep:
Kleermaker
Henri:
(1) trouwde met Madame WARNARS.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 18-07-1894 in Den Haag met Johanna Cornelia Elisabeth ERNST, ongeveer 21 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1873, dochter van Franciscus Antonius ERNST en Maria Elisabeth de RUIJTER. Johanna is overleden.
(3) trouwde, 29 jaar oud, op 07-12-1899 in Rotterdam met Wilhelmina Helena (Mien) OFFERS, 20 jaar oud. Mien is geboren op 19-05-1879 in Rotterdam, dochter van Gerrit Elisa OFFERS en Clara Anna Cornelia van WOERDEN. Mien is overleden op 23-02-1965 in Den Haag, 85 jaar oud. Zij is begraven op 26-02-1965 in Den Haag.
Kinderen van Henri en Mien:
1 Mathilda Clara (Thilly) van HASSELT, geboren op 01-01-1901 in Den Haag. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.1.
2 Hendrikus Silvius (Henk) van HASSELT, geboren op 10-01-1904 in Den Haag. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2.
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3 Cornelis Wilhelmus (Kees) van HASSELT is geboren op 05-10-1872 in Rotterdam, zoon van Johannes Hendrikus van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3) en Mathilda Hendrika HITTERS. Kees is overleden op 16-01-1951 in Rotterdam, 78 jaar oud.
Notitie bij Kees: Krantenartikel:
C.W. van Hasselt. Een bekende figuur uit de Rotterdamsche sportwereld, zal Woensdag 60 jaar worden. De heer C.W. van Hasstel Sr.(want er is een C.W. van Hasselt Jr. die zich ook al verdienstelijk maakt op sportgebied) zal Woensdag a.s. zijn zestigsten verjaardag vieren. Hij is in de Rotterdamsche- en in de Nederlandsche sportwereld een merkwaardige figuur: sportman van de daad en tevens organisator.
En zoowel in het eene als in het ander is hij uitblinker geweest.
De jeugdige Kees van Hasselt speelde voetbal in de eerste jaren toen de bruine bal over de Nederlandsche weiden rolde. Hij deed het goed, heel goed; hij was in zijn tijd vele seizoenen achtereen met Jules v.d. Linde, van R.A.P. --- twee jongens, klein van postuur, maar stevig ---
de beste back van Nederland. Sparta, R.A.P, H.V.V, H.F.C. waren toen de clubs. Hij speelde tegen Hisgen en Schrder, tegen de
Beukema’s en Sol, tegen oude Haarlemmers als Pim Mulier, de Menten’s en tegen zijn stadgenooten Jan Kan, Cor Bakker, Dirk van Prooye en andere corypheen uit dien tijd.
Ook de zwemsport had de aandacht van den jeugdigen van Hasselt en op dit gebied waren zijn triomfen al even groot. Wie de annalen opslaat van den Nederlandschen Zwembond ziet op den naam van Kees van Hasselt kampioenschappen en records. We gaan die niet allemaal napluizen.
Sportman van de daad is van Hasselt lang gebleven, maar dit belette hem niet om al jong te beginnen aandacht te schenken aan den organisatorischen kant van de sport. En mogelijk zijn op dat terrein zijn triomfen nog luisterrijker geweest.
Het is aan het initiatief van den jubilaris van Woensdag te danken, dat de internationale voetbalwedstrijden tusschen Belgi en Nederland zijn ontstaan.
Van Hasselt trok voor het eerst in het begin van deze eeuw met een combinatie Rotterdamsche spelers den Moerdijk over, om tegen zijn Belgische vrienden een wedstrijd te spelen. Uit dien wedstrijd is de serie ontstaan, die de grondsteen geweest is voor het internationale voetbal van Nederland. Geen wonder dan ook, dat de jubilaris, die eere-lid is van tal van organisaties, o.m. dien titel mag dragen van den Koninklijken Belgischen Voetbalbond. Op organisatorisch terrein heeft van Hasselt verder de Zilveren Voetbalcommissie mee helpen stichten in het jaar, dat Rotterdam verstoken was van eerste klas-voetbal. En al die jaren is hij de Z.V.C. trouw gebleven en heeft hij deel uitgemaakt van de kern der organisatie.
Van Hasselt heeft verder meegeholpen aan de oprichten van de Zwaluwen, de vereeniging, die zooveel goeds gedaan heeft voor de verbetering van het spel; hij behoorde tot de oprichters van de Nederlandsche Corinthians, hij heeft medegewerkt tot de totstandkoming van den wedstrijd om den Gouden Onafhankelijkheidsbeker, tot dien om den Maas- en Scheldebeker en heeft nog steeds zitting
in deze comit’s.
Deze warmvoelende Rotterdammer, die tevens warmvoelend Nederlander is, was altijd bereid om te helpen als er werkelijk groote belangen op het spel stonden. We zien hem in actie voor de burgerwacht, hij neemt de leiding als de sportwereld een geschenk moet geven voor het stadhuis, hij is in de weer, als de gemeenteraad een voetbalverbod op Zondag wil uitvaardigen, hij strijdt
voor het amateurisme, hij vichet tegen het wedden, hij verzamelt gelden voor het Nederlandsch Olympisch Comit, hij helpt menschen huldigen, die dat verdienen en bij blijft bij dit alles trouw aan het mooie, zuivere sportprincipe, dat diep in hem zit geworteld en dat zijn heele, zonnige persoonlijkheid typeert.
Beroepen:
Koopman
Organisator tentoonstellingen
Kleermaker (tot 1945)
Directeur Houtrusthal Den Haag (per 1945)
Kees trouwde, 27 jaar oud, op 28-06-1900 in Nieuw Lekkerland met Sophie Hermine Madelaine van HELDEN, 26 jaar oud. Sophie is geboren op 01-02-1874 in Nieuw Lekkerland, dochter van Justinus Johannes van HELDEN en Elise Georgina Annette Hermance KRAIJENHOFF. Sophie is overleden in 02-1957 in Den Haag, 82 of 83 jaar oud.
Kinderen van Kees en Sophie:
1 Johannes Hendrikus van HASSELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.1], geboren op 29-08-1901 in Rotterdam. Johannes is overleden in 1982, 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Opmerking op de gezinskaart: Deze persoon wijzigt nogal een de gegevens in zijn pas. Bij verlenging of vernieuwing oppassen.
Johannes bleef ongehuwd.
Beroep:
Kunsthandelaar
2 Justinus Johannes van HASSELT, geboren op 14-03-1903 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.2.
3 Cornelis Wilhelmus van HASSELT, geboren op 12-03-1908 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.
4 Rudolph Ermine van HASSELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.4], geboren op 24-02-1909. Rudolph is overleden op 24-10-1911, 2 jaar oud.
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4 Johannes Hendrikus van HASSELT is geboren op 02-01-1875 in Rotterdam, zoon van Johannes Hendrikus van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3) en Mathilda Hendrika HITTERS. Johannes is overleden op 15-02-1949 in Rotterdam, 74 jaar oud.
Beroep:
Rijwielhandelaar/electricien/monteur
Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 29-05-1907 in Rotterdam met Adriana Johanna BREDDELS, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 15-06-1885 in Zaltbommel, dochter van Gerrit Jan BREDDELS en Tonia Hendrika NIJHOF. Adriana is overleden op 06-11-1948 in Rotterdam, 63 jaar oud.
Kind van Johannes en Adriana:
1 Mathilda Hendrika van HASSEL(T), geboren op 14-03-1908 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.1.
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.5 George Jacobus van HASSELT is geboren op 10-01-1877 in Amsterdam, zoon van Johannes Hendrikus van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3) en Mathilda Hendrika HITTERS. George is overleden.
Notitie bij George: 22-01-1901 vertrokken naar Den Haag.
Beroep:
Kleermaker
George trouwde, 26 jaar oud, op 22-07-1903 in Den Haag met Maria Justina MAYSTR, 20 jaar oud. Maria is geboren op 15-09-1882 in Delfshaven, dochter van Antonie MAYSTR en Maria Rosina van ’t HOEN. Maria is overleden.
Kind van George en Maria:
1 Anton van HASSELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.5.1].
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.6 Mathilda Hendrika (Thil) van HASSELT is geboren op 29-07-1880 in Rotterdam, dochter van Johannes Hendrikus van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3) en Mathilda Hendrika HITTERS. Thil is overleden. Thil trouwde, 25 jaar oud, op 17-08-1905 in Rotterdam met Johannes Marie WELS, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 10-04-1876 in Rotterdam, zoon van Pieter Hendrik WELS en Julia VERTIN. Johannes is overleden.
Beroepen:
Koopman in koffie
Kantoorbediende
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7 Wilhelmus Josephus (Wim) van HASSELT is geboren op 03-09-1882 in Rotterdam, zoon van Johannes Hendrikus van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3) en Mathilda Hendrika HITTERS. Wim is overleden.
Notitie bij Wim: decorateur, kunstschilder.
Beroep:
Decorateur, kunstschilder
Wim trouwde, 38 of 39 jaar oud, in 1921 met Louise de VAVASEUR.
Kind van Wim en Louise:
1 Annemarie van HASSELT. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1.
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8 Adriaan (Aad) van HASSELT is geboren op 02-07-1886 in Rotterdam, zoon van Johannes Hendrikus van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3) en Mathilda Hendrika HITTERS. Aad is overleden op 03-09-1950 in Rotterdam, 64 jaar oud.
Beroep:
Kleermaker
Aad:
(1) begon een relatie met Mies EVERSDIJK.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 31-03-1910 in Roermond met Elisabeth (Betsy) SANDERS, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 02-09-1946 in Rotterdam. Betsy is geboren op 03-01-1886 in Rotterdam, dochter van Abraham Marcus SANDERS en Sophia SAMSON. Betsy is overleden.
Notitie bij Betsy: Na scheiding 29-12-1928 verhuisd naar Brussel BE
(3) trouwde met Wilhelmina Hendrika FRIESEN.
Kind van Aad en Mies:
1 (Adoptie) Johanna EVERSDIJK [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.3].
Kinderen van Aad en Betsy:
2 George Jacobus van HASSEL, geboren op 10-01-1911 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.1.
3 Adriaan van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.2].
1 (Adoptie) Johanna EVERSDIJK [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.3].
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1 Adrianus Lambertus Franciscus (Adriaan) van HASSEL is geboren op 10-05-1884 in Rotterdam, zoon van Fransiscus Adrianus (Frans) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1) en Anna Elisabeth JANSSEN. Adriaan is overleden op 06-10-1975 in Apeldoorn, 91 jaar oud.
Beroepen:
Havenarbeider (2)
Gasfitter (1906 1)
Adriaan trouwde, 21 jaar oud, op 14-02-1906 in Rotterdam met Petronella Hendrika Adriana op ’t LAND, 18 jaar oud. Petronella is geboren op 11-04-1887 in Den Helder, dochter van Pieter op ’t LAND en Mijntje STILLEBROER. Petronella is overleden op 21-01-1963 in Rotterdam, 75 jaar oud.
Kinderen van Adriaan en Petronella:
1 Franciscus Adrianus (Frans) van HASSEL, geboren op 07-06-1906 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1.1.
2 Pieter (Pieter) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1.2], geboren op 02-03-1909 in Rotterdam. Pieter is overleden op 18-04-1945 in Marl DE, 36 jaar oud. Hij is begraven in Dusseldorf DE.
Notitie bij Pieter: Slachtofferregister
Achternaam Hassel
Tussenvoegsels van
Voornaam Pieter
Voorletters P.
Beroep Schilder
Geboorteplaats Rotterdam Geboortedatum 02-03-1909
Overlijdensplaats Marl, Landkreis Recklinghausen Overlijdensdatum 18-04-1945

Begraafplaats Nederlands ereveld te Dsseldorf
Gemeente Dsseldorf
Provincie Stadtkreis Dsseldorf
Land B.R.D.
Vak A
Rij 4
Nummer 21
Beroep:
Schilder
3 Adrianus Franciscus (Adriaan) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1.3], geboren op 01-10-1911 in Rotterdam. Adriaan is overleden op 23-10-1911 in Rotterdam, 22 dagen oud.
4 Pieternella Elisabeth van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1.4.
5 Adrianus Johannes van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1.5].
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1 Franciscus Adrianus (Frans) van HASSEL is geboren op 03-05-1887 in Lahat Residentie Palembang ID, zoon van Leonardus (Leo) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3) en Wong SO. Frans is overleden op 03-11-1963 in Rotterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij Frans: Buitenechtelijk kind, geboren uit een Javaanse vrouw Wong So.
Geboren in Ned. Oost Indie
Op 1 dec 1892 met ouders naar Rotterdam gekomen.
1906 drijfriemenmaker, later monteur
Beroep:
Drijfriemenmaker
Frans trouwde, 19 jaar oud, op 27-06-1906 in Rotterdam met Anna Maria BRAAMS, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats. Anna is geboren op 22-05-1885 in Rotterdam, dochter van Lodewicus BRAAMS en Jacoba Maria BRUSCHETTO. Anna is overleden na 1963, minstens 78 jaar oud.
Kinderen van Frans en Anna:
1 Leonardus (Leo) van HASSEL, geboren op 25-08-1906 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.
2 Jacoba Maria van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.2], geboren op 16-05-1909 in Rotterdam. Jacoba is overleden.
Notitie bij Jacoba: volgens persoonskaart 05-04-1929 vertrokken uit Rotterdam naar Noordwijk St Maria gesticht. Per 06061929 weer terug thuis, per 05091929 eigen GK.
3 Franciscus Adrianus (Frans) van HASSEL, geboren op 04-04-1911 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.3.
4 Lodewikus Johannes van HASSEL, geboren op 07-03-1913 in Rotterdam. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.4.
5 Johannes Franciscus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.5], geboren op 09-02-1918 in Rotterdam. Johannes is overleden op 15-02-1918 in Rotterdam, 6 dagen oud.
Notitie bij Johannes: 6 dagen oud overleden
6 Maria Johanna van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.6.
7 NN van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.7], levenloos geboren kind, geboren op 08-02-1921 in Rotterdam.
Notitie bij NN: Geboren Goudsesingel 52 Rotterdam
1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.12.1 Gerardus VERHOEVEN is geboren in 1895 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Willem VERHOEVEN en Maria van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.12). Gerardus is overleden.
Beroep:
Treinrangeerder (1922)
Gerardus:
(1) trouwde met Johanna Alphonsa Cornelia SLUIJTERS. Johanna is overleden vr 1922.
(2) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 19-05-1922 in Made en Drimmelen met Catharina DUBBELMAN, 23 of 24 jaar oud. Catharina is geboren in 1898 in Made en Drimmelen, dochter van Willem DUBBELMAN en Johanna VERSCHUREN. Catharina is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.2 Wilhelmina Petronella maria van HASSEL is geboren op 29-05-1888 in Rotterdam, dochter van Cornelis Adrianus Simon van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2) en Johanna Maria Adriana CANTA. Wilhelmina is overleden op 09-03-1920 in Rotterdam, 31 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 04-06-1913 in Rotterdam met Petrus Hendrikus HOOGSTRATEN, 34 jaar oud. Petrus is geboren op 01-11-1878 in Rotterdam, zoon van Willem HOOGSTRATEN en Allegonda van VLOKHOVEN. Petrus is overleden op 11-01-1925 in Rotterdam, 46 jaar oud. Petrus trouwde later op 07-09-1921 in Utrecht met Petronella BESAMUSCA (1885-na 1925).
Notitie bij Petrus: muziek onderwijzer
Beroep:
Muziekonderwijzen
Kinderen van Wilhelmina en Petrus:
1 Wilhelmus Cornelis Johannes HOOGSTRATEN [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.2.1], geboren op 13-08-1914 in Rotterdam. Wilhelmus is overleden.
2 Johanna Wilhelmina HOOGSTRATEN [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.2.2].
3 Carolus Lambertus HOOGSTRATEN [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.2.3].
4 Cornelis Ignatius HOOGSTRATEN [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.2.4].
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3 Nicolaas Petrus Adrianus Maria van HASSEL is geboren op 29-07-1890 in Rotterdam, zoon van Cornelis Adrianus Simon van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2) en Johanna Maria Adriana CANTA. Nicolaas is overleden op 08-01-1957 in Arnhem, 66 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Bouwkundige, architect, wonende te Amsterdam

Dossier CBG van Hassel:
Vestigt zich in februari 1919 te Amsterdam als Architect
Beroepen:
Bouwkundige
Architect
Nicolaas trouwde, 26 jaar oud, op 13-09-1916 in Rotterdam met Catharina Wilhelmina KARSTEL, 23 jaar oud. Catharina is geboren op 16-05-1893 in Overschie, dochter van Gerardus Jacobus KARSTEL en Johanna VLAMIJNCK. Catharina is overleden na 1957 in Arnhem?, minstens 64 jaar oud.
Beroep:
Bouwkundige
Kinderen van Nicolaas en Catharina:
1 Johanna Helena van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.1.
2 Gerardus Jacobus Jozef van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.2.
3 Cornelis Petrus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.3].
4 Margaretha Maria van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.4.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6 Johannes Franciscus Arnoldus van HASSEL is geboren op 14-10-1898 in Rotterdam, zoon van Cornelis Adrianus Simon van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2) en Johanna Maria Adriana CANTA. Johannes is overleden op 10-01-1970 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Meer info op GK
Beroepen:
Vertegenwoordiger (in graanproducten)
Banketbakker
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 04-05-1927 in Rotterdam met Wilhelmina Alberdina van DIJK, 30 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 14-03-1897 in Rotterdam, dochter van Johannes Willebrordus van DIJK en Petronella Johanna ABELS. Wilhelmina is overleden na 1970, minstens 73 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Wilhelmina:
1 Johanna Cornelia Maria van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.1.
2 Petronella Johanna Maria van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.2].
3 Wilhelmina Johanna Maria van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.3.
4 Anna Albertina Maria van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.4.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4.1 Phocas Eustachius Nicolaas SAVENIJE is geboren op 29-04-1888 in Rotterdam, zoon van Arnoldus Johannes Philippus SAVENIJE en Johanna Adriana van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4). Phocas is overleden.
Beroep:
Machinist HAL
Phocas trouwde, 31 jaar oud, op 27-08-1919 met nn.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4.3 Geertruida Elizabeth Maria SAVENIJE is geboren op 31-03-1897 in Rotterdam, zoon van Arnoldus Johannes Philippus SAVENIJE en Johanna Adriana van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4). Geertruida is overleden in 1978, 80 of 81 jaar oud. Geertruida trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1920 met Christianus LHS van den BERG.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4.4 Adriaan Nicolaas Johannes SAVENIJE is geboren op 12-08-1899 in Rotterdam, zoon van Arnoldus Johannes Philippus SAVENIJE en Johanna Adriana van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4). Adriaan is overleden.
Beroep:
Slijter
Adriaan begon een relatie met Elizabeth Catherina TEUNISSEN.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4.5 Anna Eustatia SAVENIJE is geboren op 30-03-1902 in Rotterdam, dochter van Arnoldus Johannes Philippus SAVENIJE en Johanna Adriana van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4). Anna is overleden. Anna trouwde, 32 jaar oud, op 16-05-1934 met M A van BRUGGEMAN.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.6.1 Dingena Petronella (Dinph) van HASSEL is geboren op 29-04-1904 in Rotterdam, dochter van Hendricus (Hendrik) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.6) en Maria Dorothea STOLWIJK. Dinph is overleden op 16-02-1998 in Heemstede, 93 jaar oud.
Notitie bij Dinph: Ook Dingena Pieternella
Dinph trouwde, 32 jaar oud, op 10-06-1936 met Cornelis KAPITEIJN, 48 jaar oud. Cornelis is geboren op 26-04-1888 in Hillegom, zoon van Cornelius KAPITEIJN en Maria van DIEST. Cornelis is overleden op 01-12-1951 in Haarlem, 63 jaar oud. Cornelis trouwde voorheen op 17-05-1911 in Lisse met Jozephina Francisca TIMMERMANS (1887-1942). Cornelis trouwde later op 18-10-1947 in Rotterdam met Adriana Stefana Alida van den HOOFF (1896-1948).
Beroepen:
Handelsreiziger
1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.1 Dimphna Adriana van HASSEL is geboren op 07-03-1901 in Rotterdam, dochter van Hubertus (Hubert) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7) en Maria Anna LADHOUWER. Dimphna is overleden. Dimphna trouwde, 26 jaar oud, op 26-06-1927 in Rotterdam met Christiaan Bernardus KERKMANS, 25 jaar oud. Christiaan is geboren op 23-10-1901 in Rotterdam, zoon van Thomas Johannes KERKMANS en Maria Cicilia RENSEN. Christiaan is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.2 Johanna Maria van HASSEL is geboren op 13-07-1902 in Rotterdam, dochter van Hubertus (Hubert) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7) en Maria Anna LADHOUWER. Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: Spoorsingel 57 Rotterdam, 010 4669291
Beroep:
Kantoorbediende
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 29-05-1929 in Rotterdam met Joseph Johannes SPEELEVELD, 25 jaar oud. Joseph is geboren op 22-03-1904 in Rotterdam. Joseph is overleden.
Notitie bij Joseph: meer info GK
Beroep:
Schoenmaker
Kinderen van Johanna en Joseph:
1 Joseph Jacobus SPEELEVELD [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.2.1].
2 Hubertus SPEELEVELD [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.2.2].
1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.3 Adriana Antonia Maria van HASSEL is geboren op 13-05-1904 in Rotterdam, dochter van Hubertus (Hubert) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7) en Maria Anna LADHOUWER. Adriana is overleden.
Beroep:
Naaister
Adriana trouwde, 24 jaar oud, op 17-10-1928 in Rotterdam met Leonardus Johannes BASSANT, 26 jaar oud. Leonardus is geboren op 04-01-1902 in Rotterdam, zoon van Gabriel BASSANT en Adriana Alberdina ZOM. Leonardus is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4 Gijsbertus Antonius van HASSEL is geboren op 05-09-1905 in Rotterdam, zoon van Hubertus (Hubert) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7) en Maria Anna LADHOUWER. Gijsbertus is overleden op 30-11-1974 in Hilversum, 69 jaar oud.
Notitie bij Gijsbertus: Kantoorbediende
Beroep:
Kantoorbediende
Gijsbertus trouwde, 26 jaar oud, op 25-05-1932 in Rotterdam met Egbertha Elisabeth Theodora van KLAVEREN, 27 jaar oud. Egbertha is geboren op 10-04-1905 in Rotterdam, dochter van Egbertus Hendrikus van KLAVEREN en Theadora Elizabeth Maria ALINKHOF. Egbertha is overleden op 14-08-1974 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Kinderen van Gijsbertus en Egbertha:
1 Maria Anna Theadora van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.1].
2 Egbertus (Egbert) van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.2.
3 Theadora Maria Philippina van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.3.
4 Petronella Maria van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.4.
5 Hubertus van HASSEL [1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.5], geboren op 15-10-1941 in Amsterdam. Hubertus is overleden op 21-03-1949 in Amsterdam, 7 jaar oud.
6 Hendrikus Cornelis van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.6.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.5 Hendrika Maria van HASSEL is geboren op 07-02-1907 in Rotterdam, dochter van Hubertus (Hubert) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7) en Maria Anna LADHOUWER. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1931 in Rotterdam met L.A.C. JENTJES, ongeveer 26 jaar oud. L.A.C. is geboren omstreeks 03-1905. L.A.C. is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.7 Maria Adriana van HASSEL is geboren op 07-04-1914 in Rotterdam, dochter van Hubertus (Hubert) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7) en Maria Anna LADHOUWER.
Beroep:
Naaister
Maria trouwde, 19 jaar oud, op 21-06-1933 in Rotterdam met Adrianus A. BASSANT, ongeveer 21 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1912. Adrianus is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.2 Antonia (Tonny) van HASSEL is geboren op 26-03-1910 in Rotterdam, dochter van Cornelis Johannes van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7) en Maria Alida SPANENBURG. Tonny is overleden op 24-12-1998 in Rosmalen, 88 jaar oud. Tonny trouwde, 27 jaar oud, op 26-05-1937 in Rotterdam met Adrianus Godefridus (Jos) RENNIERS, 34 jaar oud. Jos is geboren op 29-08-1902 in Geertruidenberg. Jos is overleden op 19-10-1982 in ’s-Hertogenbosch, 80 jaar oud.
Notitie bij Jos: Antonia (Tonny) van Hassel, geboren 26-03-1910 te Rotterdam. overl. 24-12-1998 te Rosmalen.
was gehuwd dd. 26-05-1937 te Rotterdam, met:
Adrianus Godefridus (Jos) Renniers. geboren te Geertruidenberg dd. 29-08-1902 overl. 19-10-1982 te ’s-Hertogenbosch kinderen uit dit huwelijk::
Franciscus Cornelis (Frans), geb. te Geertruidenberg dd. 09-03-1938
Maria Adriana Antonis Francisca (Marianne), geboren te Geertruidenberg dd. 16-07-1942
Margriet Catharina( Mieke), geboren te Geertruidenberg dd. 16-06-1944.


Met deze Marianne is er emailcontact.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3 Willem (Willem) van HASSEL is geboren op 13-05-1913 in Rotterdam, zoon van Cornelis Johannes van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7) en Maria Alida SPANENBURG. Willem is overleden op 24-03-1987 in Rotterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij Willem: loodgieter, later opzichter gasfabriek
Willem trouwde, 29 jaar oud, op 03-02-1943 in Rotterdam met Adriana Ludwina (Jeane Sara Maria) DRIES, 29 jaar oud. Jeane Sara Maria is geboren op 29-01-1914 in Rotterdam. Jeane Sara Maria is overleden op 26-06-2007 in Bussum, 93 jaar oud.
Kinderen van Willem en Jeane Sara Maria:
1 Maria Theresia (Marianne) van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.1.
2 Wilhelmus Gerardus (Wim) van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.2.
3 Carla Jacoba Maria van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.3.
4 Antonia Theodora (Tonny) van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.4.
5 Cornelis Johannes (Kees) van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.5.
6 Olga Antonia (Olga) van HASSEL. Volgt 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.6.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.4 Theodorus Cornelis (Theo) van HASSEL is geboren op 20-01-1927 in Rotterdam, zoon van Cornelis Johannes van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7) en Maria Alida SPANENBURG. Theo is overleden op 02-03-2001 in Rotterdam, 74 jaar oud. Theo trouwde, 24 jaar oud, op 19-09-1951 in Rotterdam met Theodora Antonia (Thea) van BOEKHOUT, 24 jaar oud. Thea is geboren op 02-09-1927, dochter van Henricus van BOEKHOUT en Anna Jacoba van WOERKENS. Thea is overleden op 29-03-2011 in Rotterdam, 83 jaar oud.
1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.1 Catharina Huiberdina van UIJEN is geboren op 21-02-1898 om 10:00 in Raamsdonk, dochter van Adrianus Cornelis van UIJEN en Anna Petronella van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5). Catharina is overleden op 18-02-1930 om 08:00 in Raamsdonk, 31 jaar oud.
Beroep:
Werkster (1921)
Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1921 in Raamsdonk met Johannes Wilhelmus van der PLUIJM, 23 of 24 jaar oud. Johannes is geboren in 1897 in Raamsdonk, zoon van Johannes Antonie van der PLUIJM en Johanna FENS. Johannes is overleden.
Beroep:
Postbode, Brievenbesteller (1921, 1930)
1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.6 Hybertus Johannes van UIJEN is geboren in 1904 in Raamsdonk, zoon van Adrianus Cornelis van UIJEN en Anna Petronella van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5). Hybertus is overleden. Hybertus trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 15-05-1929 in Geertruidenberg met Johanna Adriana Maria GOOSSENS, 23 of 24 jaar oud. Johanna is geboren in 1905 in Geertruidenberg, dochter van Franciscus Jacobus GOOSSENS en Petronella OOMES. Johanna is overleden.
1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.7 Helena Huiberdina van UIJEN is geboren op 25-08-1904 om 07:30 in Raamsdonk, dochter van Adrianus Cornelis van UIJEN en Anna Petronella van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5). Helena is overleden op 25-04-1931 in Raamsdonk, 26 jaar oud. Helena trouwde, 23 jaar oud, op 24-11-1927 in Raamsdonk met Johannes van DONGEN, 28 of 29 jaar oud. Johannes is geboren in 1898 in Raamsdonk, zoon van David Adriaan van DONGEN en IJda Petronella van SETERS. Johannes is overleden.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2.1 Helena Adriana van DONGEN is geboren op 23-11-1887 om 10:30 in Oosterhout, dochter van Wouter (Wout) van DONGEN en Wilhelmina Geertruida van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2). Helena is overleden. Helena trouwde, 25 jaar oud, op 18-06-1913 met Petrus G SIBINGA.
1890_01_09_johannes_c_van_hassel_1916_foto_h.jpg
24 1890-01-09 Johannes C van HASSEL 1916 foto H
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2 Johannes Cornelis (Jan) van HASSEL (afb. 24) is geboren op 09-01-1890 in Den Haag, zoon van Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3) en Anna Maria (Marie) VISSERS. Jan is overleden op 24-05-1979 in Roosendaal, 89 jaar oud. Hij is gecremeerd op 28-05-1979 in Breda.
Notitie bij Jan: Jan is opgegroeid aan boord van de Maasstroom schepen, en in de Joubertstraat 8 in Rotterdam Charlois.
Hij ging in Duisburg op kostschool en later in Hoeven op school, inwonend bij zijn opa Hubertus. Ook is hij in Blerick op school geweest.

Hij moest al op 14 jarige leeftijd de zaken aan boord (Maasstroom) aan de gang houden vanwege reuma van zijn vader Cornelis. Uiteraard mocht dat niet bekend zijn, want dan zou men van boord moeten.

Hij is in dienst gegaan in 1911, maar werd tijdens de eerste wereldoorlog gemobiliseerd.Hij was hospitaalsoldaat.
Hij was gelegerd aan de grens, waar hij veel Belgische vluchtelingen heeft opgevangen.

Tijdens die periode is hij in 1916 getrouwd met Stiena.
Ook in 1916 liet hij met geleend geld (van Herwaarden verzekeringen, Gongrijp financieringen, Versmissen) een schip bouwen bij de werf Boot in Vrijenban/Delft, de Corma geheten.
Op dit schip is hij in 1916 gaan varen. Zoon Kees werd in 1917 aan boord geboren in Maastricht, en in 1918 werd dochter Corrie werd ook aan boord geboren in Delfzijl.

Het varen ging niet van harte. Als zoon Kees patent zou hebben dan zou hij liever aan de wal gaan om b.v. technisch werk, machinebankwerker o.i.d. te gaan doen.
Hij deed aan boord al veel aan electrotechniek, zelf radio bouwen e.d.
Tijdens het uitbreken van de 2e wereldoorlog lag men in Wageningen. Daar lag men 6 weken stil. In het begin van de 2e wereldoorlog was het schip verhuurd aan Damco.

Deel genomen aan de evacuatie van de Grebbeberg . Als lading moest het schip evacuees vervoeren. Met banken voor 400 man moest men 800 personen vervoeren.
Het werd ook beschoten. Naar Lekkerkerk.
Daarna werd weer gewone lading vervoerd.

In 1942 werd het schip de Corma door de Duitsers in beslag genomen, en omgebouwd tot landingsvaartuig (kop eraf gesloopt, motoren op het dek etc.). Ze moesten van boord en gingen inwonen bij Anna Vos, een zus van Christina, Paul Krugerlaan. Jaarsveldstraat.
Daar was het echter gevaarlijk vanwege de bombardementen op de Waalhaven. Daarom gingen ze daar in 1942 weg en naar familie in Roosendaal, de Vissers familie van zijn moeders zijde. Die hadden kennissen, de familie Vriens, die verhuisden en Johannes Cornelis kon in het oude huis, Vincenmtiusstraat 5. Daar al direct op de eerste dag een bombardement van het station van Roosendaal.

Later kon men het schip terug krijgen op voorwaarde dat Johannes in Duitsland ging varen. De keus was moeilijk. Weigeren betekende schip kwijt, maar ook zou zoon Kees naar Leipzig moeten voor tewerkstellinge en ook zoon Thijs was al ingedeeld bij de Arbeitsdienst. Dus toch maar gaan varen in Duitsland, met zonen Kees en Thijs, en ook dochter Corrie, aan boord. De jongste zoon Bart, toen 12 jaar oud, werd ondergebracht bij de grootouders in Roosendaal.
Ze moesten varen in opdracht van Hornemann.
Zand en grind, Roergebied. Xanten Krefeld v.v.
Anecdotes:
- Opzij van een ander schip dat bruine suiker moest lossen, die uit de van loodjes voorziene ruimte gehaald werd en in het cafe geruil d werd tegen jenever.

- In Brussel ijzer laden. Via het Albert kanaal. Ook voorzien van loodjes. Tijdens het varen kwam er steeds een fiets langs het kanaal. Kwam ’s avonds langs en wilde ijzer kopen. Kwam ’s nachts met een vrachtwagen en nam ca. 10 platen 244x122 mee. Het ijken Duitsland gebeurde toen met het anker op het roer, daardoor leek het schip zwaarder. De ijkmeester had het door maar betaalde toch.

- Elke drie maanden mocht een gezinslid naar Holland met een Auswesz. Op de terugweg moest Corrie de Corma zoeken. Vanuit Duisburg naar Krefeld met de tram. Schip lag in een uitgestorven hoek. Er was echter een kerel die Corrie in de gaten hield en ook uitstapte. Corrie ging een drogisterij binnen. Van daar uit is ze naar kennissen gegaan (Van Melle in Duisburg, felle Nazi’s, later nog contact met dochter Elfriede). Maar Kees zat op haar te wachten. Sleepboot kwam naar de haven in Duisburg, waarop Corrie kon meevaren. naar de Corma.

- Tegen het eind van de oorlog mocht er geen verlof meer opgenomen worden. Ze voeren toen bewust kort langs de kribben, en moesten toen naar de werf. Kees durfde dat niet, maar Thijs wel.
Thijs had een vaste vriendin in DE
Werf was Spaans in Moerdijk. Toen het zuiden bevrijd was gingen ze uiteraard niet meer terug. Ze werden door de gealieerden beschoten in Dongen. Drie maal door de Engelsen. 80 gaten.Schip toen gezonken in Dongen. Kanaal was niet diep, dus je kon er op lopen.
Zij gingen in bij boer Aartsen. Als het schip zou gaan drijven zou het weer beschoten worden.

Daarna verhuisd naar Theresiastraat en daarna naar Frans Halslaan.
Is toen hij naar Roosendaal ging (1942) direct aan de wal gebleven. Zoon Kees voer toen op de Corma. Schip bleef van Jan.
Later is het schip de Corma verkocht aan zoon Kees.
In de oorlog bij de HAV Bank gaan werken, in plaats van Piet van Loon (Petrus Waltherus, geb. 24-09-1913, overl. 18-07-1989) die ondergedoken was.
Heeft bij de Red Band de jeugdopleiding gegeven.

- Zou een pijp met gouden kop hebben gehad.Deze zou van Napoleon (zou familie zijn) gegeven zijn aan zijn vader. Heeft Jan later echter afgegeven aan notaris van Gastel of Rademakers, Ludwigstraat. die een verzamelaar was.Verhaal van een schip: De CORMA

Johannes Cornelis van Hassel gaf tegen het eind van de eerste wereldoorlog, met geleend geld (van Herwaarden verzekeringen, Gongrijp financieringen, Versmissen) opdracht een schip te bouwen bij werf Boot in Delft, de Corma, afkorting van Cornelis Maria.
Op dit schip is hij in 1916 gaan varen. Zoon Kees werd in 1917 aan boord geboren in Maastricht. Dochter Corrie werd ook aan boord geboren in Delfzijl (1918). Aanwezig is rijnpatent, douane verslussbuch.

Het schip was een slepschip, 516 BRT.
Lengte ca 50 meter.Het schip was verhuurd aan Damco.
Voor het uitbreken van de oorlog was het schipin opdracht van de nederlandse regeiring omgebouwd tot repatrieringsschip. er was accomodatie in de ruimen vor 400 personen.

Bij het uitbreken van de oorlog lag men in Wageningen, waar ze al zes weken lagen.
stil.
Deel genomen aan de evacuatie van de Grebbeberg . Als lading moest het schip evacuees vervoeren. Met banken voor 400 man moest men 800 personen vervoeren.
Het werd ook beschoten. Naar Lekkerkerk.
Daarna werd weer gewone lading vervoerd.
In 1942 werd het schip de Corma door de Duitsers in beslag genomen, en omgebouwd tot landingsvaartuig (kop eraf gesloopt, motoren op het dek etc.). Ze moesten van boord en gingen inwonen bij Anna Vos, een zus van Christina, Paul Krugerlaan. Daarna Jaarsveldstraat.

Later kon men het schip terug krijgen op voorwaarde dat Johannes in Duitsland ging varen. De keus was moeilijk. Weigeren betekende schip kwijt, maar ook zou zoon Kees naar Leipzig moeten voor tewerkstellinge en ook zoon Thijs was al ingedeeld bij de Arbeitsdienst. Dus toch maar gaan varen in Duitsland, met zonen Kees en Thijs, en ook dochter Corrie, aan boord.
Ze moesten varen in opdracht van Hornemann.
Zand en grind, Roergebied. Xanten Krefeld v.v.
Anecdotes:
- In Brussel ijzer laden. Via het Albert kanaal. Ook voorzien van loodjes. Tijdens het varen kwam er steeds een fiets langs het kanaal. Kwam ’s avonds langs en wilde ijzer kopen. Kwam ’s nachts met een vrachtwagen en nam ca. 10 platen 244x122 mee. Het ijken Duitsland gebeurde toen met het anker op het roer, daardoor leek het schip zwaarder. De ijkmeester had het door maar betaalde toch.

- Tegen het eind van de oorlog mocht er geen verlof meer opgenomen worden. Ze voeren toen bewust kort langs de kribben, en moesten toen naar de werf. Kees durfde dat niet, maar Thijs wel.
Werf was Spaans in Moerdijk. Toen het zuiden bevrijd was gingen ze uiteraard niet meer terug. Ze werden door de gealieerden beschoten in Dongen. Drie maal door de Engelsen. 80 gaten.Schip toen gezonken in Dongen. Kanaal was niet diep, dus je kon er op lopen.
Zij gingen in bij boer Aartsen. Als het schip zou gaan drijven zou het weer beschoten worden.

Zoon Cornelis bleef varen op de Corma, die eigendom bleef van johannes Cornelis. De eigendomsoverdracht naar zoon Kees is gebeurd op ??

Toen Kees aan de wal ging in ?1975? zijn zoons Peter en Kees er op gaan varen. daarna is het schip verkocht aan?

reparaties werden vaak gedaan op de vaste werf Hoebee te Dordrecht: Gerepareerd bij Hoebee, de schipper tevree.


Het schip heeft na de oorlog vaak gelegen voor defensie. dat betekende dat het schip vol geladen werd met defensiegoederen, varierende van hulpgoederen, voedsel, wapens, munitie. In moeilijke tijden kregen sleepboten opdracht om de schepen naar bepaalde plaatsen te brnegenwaar de goederen benodigd zouden zijn.

van ? tot ? Lithoyen
van ? tot ? Akersloot
van ? tot ? Zijkanaal F
van ? tot ? Nederhemert
van ? tot ? Alem
van ? tot ? De Zande bij Kampen
van 1965 tot ? Zoutkamp

In

Neef of achterneef Vriends van Johannes van Hassel 1890-01-09 zorgde voor huisvesting in 1942 in Roosendaal.
Beroepen:
Agent levensverzekering
van 20-05-1911 tot 10-12-1923     dienstplicht en dienst als soldaat (20-05-1911 opgeroepen voor korte oefening 6e Reg. Infanterie
01-07-1911 overgeplaatst naar 3e comp. hospitaalsoldaat
30-09-1911 groot verlof
14-08-1912 terug
07-09-1912 groot verlof
02-08-1914 terug militaire opkomst
26-06-1922 overgeplaatst 3e compagnie hospitaalsoldaten
11-12-1923 groot verlof
01-10-1930 definitief ontslag)
tot 1917     Schipper (op de Maasstroom)
vanaf 1917     Schipper (op de Corma)
1892_02_08_christina_mj_joosten_2.jpg 1892_02_08_christina_mj_joosten_1919_met_cornelis_en_cornelia.jpg
25 1892-02-08 Christina MJ JOOSTEN 2
26 1892-02-08 Christina MJ JOOSTEN 1919 met Cornelis en Cornelia
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1916 in Rotterdam met Christina Maria Johanna (Stiena) JOOSTEN (afb. 25 en 26), 24 jaar oud. Stiena is geboren op 08-02-1892 om 13:00 in Rotterdam, dochter van Theodorus (Theo) JOOSTEN en Cornelia Hendrika (Kee) THOMASSEN. Stiena is overleden op 07-11-1990 om 15:55 in Roosendaal, 98 jaar oud. Zij is gecremeerd op 10-11-1990 in Bergen op Zoom.
Notitie bij Stiena: Ouders woonden in de Paul Krugerstraat. Corry heeft ze wel gekend.
woont tot 1990 Frans Halslaan 61 4703 GR Roosendaal
vanaf 1947 St Theresiastraat 63 Roosendaal
Documenten: Identiteitskaart
overlijdensacte
overlijdensbericht

Kinderen zouden in Oudenbosch op internaat hebben gezeten?
Kinderen van Jan en Stiena:
1 Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL, geboren op 08-04-1917 in Sint Pieter. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.
2 Cornelia Hendrika (Corrie) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.2], geboren op 08-12-1918 in Delfzijl. Zij is gedoopt op 11-12-1918 in Delfzijl. Corrie is overleden op 02-03-2008 om 18:45 in Roosendaal, 89 jaar oud (oorzaak: Kwaadaardig gezwel in de maag.). Zij is gecremeerd op 06-03-2009 in Bergen op Zoom.
Notitie bij Corrie: Geboren aan boord in Delfzijl.
Bleef aan boord op de Corma bij haar ouders. Reden was dat er geen werk was. Er was steeds wel wat te helpen, o.a. bij belasting inspecteur Franken die haar vader had geholpen met verlaging van te betalen belasting.
Tijdens de oorlog aan boord, met Kees en Thijs.
Na de oorlog in Roosendaal gebeleven.
Daarna ook bij Piet Piek verzekering en Jo Gijssels verzekering ( deze was buurman in de Theresiastraat).

Op 14 sept 1953 is ze bij Philips in Roosendaal gaan werken. NLG 3 per dag. Altijd in de kantine. (Vriendin Riet Roset werkte ook in de kantine). Eerst leek er geen polaats (wat Corrie eigenlijk wel best vond), maar binnen een uur stond er toch een auto voor de deur van Personeelzaken. Toch kantine.
Kreeg NLG 7,50 mee om zich in Eindhoven te laten testen.
Heeft er precies 25 jaar gewerkt.
Op 60 jarige leeftijd met pensioen.
Is steeds thuis blijven wonen, ongehuwd. Heeft haar vader en moeder verzorgd tot hun overlijden.

Heeft opa Cornelis gekend, Bart en Thijs niet meer.
Corrie bleef ongehuwd.
Beroep:
Kantinemedewerkster (Bij Philips in Roosendaal)
3 Franciscus Adrianus (Frans) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.3], geboren op 18-11-1922 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 19-11-1922 in Amsterdam. Frans is overleden op 06-04-1923 in Alsum DE, 4 maanden oud. Hij is begraven in Ruhrort DE.
Notitie bij Frans: overleden 4 maanden oud aan longontsteking
4 Matheus Hubertus (Thijs) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.
5 Hubertus Adrianus (Bart) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5 Hubertus Wouter (Bart) van HASSEL is geboren op 03-12-1900 in Rotterdam, zoon van Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3) en Anna Maria (Marie) VISSERS. Bart is overleden op 22-09-1943 in Griethe am Rhein DE Wisselaard Kalkar, 42 jaar oud (oorzaak: verdronken in de Rhijn). Hij is begraven op 27-09-1943 in Crooswijk.
Notitie bij Bart: Is bij het verladen van grind verdronken bij Xanten, Grieth.
Was schipper op de BEERSTRATEN.
Beroepen:
Schipper (op de Beerstraten)
Zetschipper Rijnvaart (a/b Maasstroom)
Schippersknecht
Bart trouwde, 26 jaar oud, op 23-11-1927 in Rotterdam met Alida Antonetta (Alie) KLUWEN, 25 jaar oud. Alie is geboren op 17-12-1901 in Rotterdam, dochter van Roelof (Roelof) KLUWEN en Elisabetta Geertruida Barbara van NEIJENHOF. Alie is overleden op 02-02-1987 in Rotterdam, 85 jaar oud.
Kinderen van Bart en Alie:
1 Anna Maria Wilhelmina (Marie) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1.
2 Wilhelmina Elisabeth (Mien) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.
3 Cornelis Hubertus (Cor) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.3.
4 Roelof (Roel) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.4.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.3 Johanna Maria van der PUT is geboren op 26-01-1890 om 18:00 in Dongen, dochter van Wilhelmus van der PUT en Anna Maria van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6). Johanna is overleden op 12-01-1939 om 00:15 in Dongen, 48 jaar oud. Johanna trouwde, 30 jaar oud, op 06-12-1920 in Dongen met Johannes PETERS, 27 of 28 jaar oud. Johannes is geboren in 1892 in Uden, zoon van Wilhelmus PETERS en Johanna van den HEUVEL. Johannes is overleden.
Beroep:
Tramstationschef (1920)
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.5 Adriana Cornelia van der PUT, dochter van Wilhelmus van der PUT en Anna Maria van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6). Adriana trouwde met J. PETERS.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.8 Andreas Adrianus van der PUT is geboren op 16-09-1897 om 10:00 in Dongen, zoon van Wilhelmus van der PUT en Anna Maria van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6). Andreas is overleden op 17-10-1978 in Oosterhout, 81 jaar oud. Andreas trouwde met Maria Hendrika VERBUNT. Maria is geboren op 06-07-1897 in Oosterhout. Maria is overleden op 29-09-1964 in Oosterhout, 67 jaar oud.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1 Hubertus Marinus Cornelis (Bart) van HASSEL is geboren op 01-01-1896 om 06:00 in Oosterhout, zoon van Hubertus Marinus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8) en Anna Elisabeth van der LOGT. Bart is overleden op 24-01-1936 in Gent BE, 40 jaar oud (oorzaak: ongeluk). Hij is begraven in Gent BE.
Notitie bij Bart: schipper op de ANNA, verdronken in Gent en aldaar begraven.
Beroep:
Schipper (op De Anna)
Bart trouwde, 31 jaar oud, op 15-06-1927 in Selzaete BE met Adriana Ulalie (Adriana) BAUWENS, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 26-08-1905 in Terneuzen, dochter van Gustaaf BAUWENS en Jacoba de JONG. Adriana is overleden in 2003 in Terneuzen, 97 of 98 jaar oud. Adriana trouwde later op 26-08-1937 in Antwerpen BE met Hubertus Marinus (Bertus) VERINGA (1905-1990).
Notitie bij Adriana: ADDR Terneuzen
begin 1992 woonde Adriana Bauwens in `n bejaardehuis te Terneuzen, waar ze is overleden.
schipper
Kinderen van Bart en Adriana:
1 Hubertus Gustaaf (Ben) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.
2 Jacoba Anna Catharina (Coba) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.2.
3 Anna Elisabeth Maria (Anna) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.3.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.2 Petrus Christianus Wilhelmus (Piet) van HASSEL is geboren op 08-02-1897 om 10:00 in Oosterhout, zoon van Hubertus Marinus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8) en Anna Elisabeth van der LOGT. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1897. Hij is gedoopt in Oosterhout. Piet is overleden op 14-02-1981 in Valkenswaard, 84 jaar oud. Hij is begraven in Valkenswaard.
Notitie bij Piet: huisschilder
op 16-04-1928 vertrokken naar Eindhoven

Piet heeft tijdens zijn huwelijk met Maria Cuipers te Eindhoven op de Zeelsterstraat gewoond
Na zijn tweede huwelijk met Anna van der Boomen heeft Piet bij haar op de Heuvelstraat te Zeelst gewoond, na haar overlijden is hij kort daarna naar de peterstraat te Valkenswaard verhuisd. Nadat Piet enige jaren later een maagbloeding heeft gehad is hij overgebracht naar Bejaardencentrum Kempenhof te Valkenswaard, alwaar hij ook is overleden.
Beroep:
Huisschilder
Piet:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 02-08-1928 in Eindhoven met Maria CUIJPERS, 33 jaar oud. Maria is geboren op 03-09-1894 in Weert, dochter van Hendrik Hubert CUYPERS en Maria Mathea SCHEEPERS. Maria is overleden op 28-07-1966 in Eindhoven, 71 jaar oud.
Notitie bij Maria: kwam op 9 april 1924 van Den Haag naar Geertruidenberg als dienstbode in de Koestraaat B97.
Op 14 november vertrok zij naar Rotterdam en op 25 juni 1925 kwam ze weer terug in de Koestraaat B97. Op 16-10-1925 vertrokken naar De Lage Harm 107 te Dongen en weer later vertrokken voor huwelijk naar Eindhoven
(2) trouwde, 71 jaar oud, op 27-09-1968 in Veldhoven met Johanna Maria van den BOOMEN, 71 jaar oud. Johanna is geboren op 27-05-1897, dochter van Thomas Johannes van den BOOMEN en Johanna SCHEEPERS. Johanna is overleden op 08-02-1973 in Eindhoven, 75 jaar oud. Johanna begon eerder een relatie met Willem SLOOTS (±1895-vr 1968).
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.3 Johannes Henricus Adrianus (Jan) van HASSEL is geboren op 29-01-1898 om 12:00 in Oosterhout, zoon van Hubertus Marinus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8) en Anna Elisabeth van der LOGT. Jan is overleden op 30-11-1981 in Oosterhout, 83 jaar oud.
Notitie bij Jan: Vader op jonge leeftijd overleden.


Dit echtpaar heeft in de St Janstraat D 157 te Oosterhout gewoond
De laatste jaren van zijn leven heeft Jan in een bejaardenhuis te Dongen gewoond alwaar hij is overleden
Beroep:
Huisschilder (1921)
Jan trouwde, 36 jaar oud, op 09-08-1934 in Oosterhout met Elisabeth KANTERS, 46 jaar oud. Elisabeth is geboren op 28-06-1888 in Oosterhout, dochter van Paulus Johannes KANTERS en Elisabeth LIGTVOET. Elisabeth is overleden op 12-06-1966 in Oosterhout, 77 jaar oud.
1901_10_28_p_ha_wilhelmus_jm_van_hassel_g_1901.jpg
27 1901-10-28 P Ha Wilhelmus JM van Hassel G 1901
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.5 Wilhelmus Johannes Marie (Willem) van HASSEL (afb. 27) is geboren op 28-10-1901 om 23:00 in Oosterhout, zoon van Hubertus Marinus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8) en Anna Elisabeth van der LOGT. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1901. Willem is overleden op 24-10-1937 in Oosterhout, 35 jaar oud.
Notitie bij Willem: huisschilder
Willem trouwde, 31 jaar oud, op 04-05-1933 in Breda met Josephina Maria Elisabeth (Fien) LOIJENS, 36 jaar oud. Fien is geboren op 11-03-1897 in Teteringen. Fien is overleden.
Notitie bij Fien: Bron bev reg Oosterhout Fien is op 4 mei 1993 vertrokken van Breda naar Oosterhout, beiden woonden 1933 in den Leeuwensteeg c-104a te Oosterhout

Of Loijers
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8 Catharina Wilhelmina Maria Josephina (Toos) van HASSEL is geboren op 29-11-1906 in Oosterhout, dochter van Hubertus Marinus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8) en Anna Elisabeth van der LOGT. Toos is overleden op 27-01-1988 in Eindhoven, 81 jaar oud. Zij is begraven op 01-02-1988 in Eindhoven. Toos trouwde, 32 jaar oud, op 17-05-1939 in Oosterhout met Antonius Martinus (Anton) NELIS, 33 jaar oud. Anton is geboren op 14-12-1905 in Rotterdam, zoon van Martinus NELIS en Johanna (Jaan) van LIMPT. Anton is overleden op 12-09-1981 in Eindhoven, 75 jaar oud. Hij is begraven op 15-09-1981 in Eindhoven.
Notitie bij Anton: ADDR Domicilie Rotterdam
ADDR Eindhoven Na 1972

schipper
Beroep:
Schipper
Kinderen van Toos en Anton:
1 Johanna Huberta Wilhelmina (Jo) NELIS. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1.
2 Anna Elisabeth Maria (Anny) NELIS. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2.
3 Martina Johanna (Majo) NELIS [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.3].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1.2 Antonia Johanna Anna van HASSEL is geboren op 05-12-1901 in Breda, dochter van Hubertus Johannes Jacobus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1) en Amnna TALBOOM. Antonia is overleden op 10-04-1976 in Breda, 74 jaar oud.
Notitie bij Antonia: 28-02-1930 vertrokken naar Zevenbergen en op 29-10-1930 weer terug als winkelierster aan de Tolbrugstr 16.
Antonia was ongehuwd moeder.
Antonia bleef ongehuwd.
Kind van Antonia uit onbekende relatie:
1 Hubertus van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1.2.1.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.2.1 Joseph SUIJS is geboren op 05-01-1897 in Groningen, zoon van Josephus Maria Ignatius SUIJS en Petronella Wilhelmina Anna Maria van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.2). Joseph is overleden op 22-12-1956 in Amsterdam, 59 jaar oud.
Notitie bij Joseph: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/suijs:
SUIJS, Joseph (1897-1956)
Suijs, Joseph (bekend onder de Naam Suys), (Groningen 5-1-1897 - Amsterdam 22-12-1956). Zoon van Josephus Maria Ignatius Suys, kandidaat-notaris en leraar Frans, en Petronella Wilhelmina Anna Maria van Hassel. Gehuwd op 18-3-1948 met Sophia Jacomina Reitsma. Uit dit huwelijk werd 1 dochter geboren.

Als zoon van goed katholieke Brabantse ouders, bezocht Jef Suys de lagere school en de HBS in Soerabaja op Oost-Java. Na zijn eindexamen keerde hij terug naar Nederland om zich voor te bereiden op een universitaire studie. Hij volgde de opleiding voor het staatsexamen bij Johan Andras Dr Mouw en schreef zich in januari 1919 in als student Nederlandse letteren met als hoofdvak geschiedenis aan de universiteit van Leiden. Hier geraakte hij in het vaarwater van de communistische jeugdbond De Zaaier en trad hij ook toe tot de Communistische Partij Holland. Suys stond aan de radicale zijde van de partij en toonde zich een aanhanger van de koers die Herman Gorter voorstond. Na de ervaring van de Derde Internationale en het Groninger jaarcongres van de Communistische Partij zegde hij in november 1921 het lidmaatschap op, omdat hij elke mogelijkheid van links-communistische oppositie binnen de Internationale en tegen de partij dictatuur afgesneden vond.

Na voltooiing van zijn studie in 1924 kreeg Suys met ingang van september van dat jaar een gedeeltelijke leraarsbetrekking aan de Hoogere Handelsschool in Den Helder, een benoeming die hij als een ’verbanning’ ervoer. De vervulling van zijn in de leraarstijd geroemde pedagogische kwaliteiten kon op dit niveau van onderwijs nauwelijks een genoegdoening voor hem betekenen. Jef Suys was een middelmatig leraar voor velen, maar een eminent onderwijzer voor enkelen.

Toen Suys in 1919 een vijftal besprekingen over Tolstoi in De Nieuwe Amsterdammer publiceerde, trokken deze artikelen de aandacht van zijn ruim drie jaar oudere medestudent Jan Romein. Deze maakte hem lid van het literaire dispuut Literis Sacrum, en tussen beiden ontstond een levenslange vriendschap. In 1925 richtten Romein en Suys een Instituut voor Historische Leergangen op, een opleiding die de deelnemers met een mondelinge en schriftelijke cursus op het MO-examen voorbereidde. De medewerking van Suys duurde tot 1937, toen hij meer tijd voor zijn eigen studie wilde vrijmaken.

In de vroege jaren twintig was Suys geestelijk een richting ingeslagen die haaks op de communistische leek te staan. Zijn overpeinzingen concentreerden zich nu op het rationaliseringsproces binnen de westerse cultuur en de teloorgang van de menselijke individualiteit die hiermee vergezeld ging. Omtrent dit thema schreef hij in 1925 een aantal aforismen, ’Rede en werkelijkheid’, die pas drie jaar later gepubliceerd werden in Groot Nederland 26 (1928) I, 205-216. Nog in zijn studententijd had Suys twee denkers ontdekt door wie hij sterk benvloed zou worden: de socioloog Max Weber en Leo Sjestow, de Russische wijsgeer van het irrationalisme en individualisme. Over Sjestow, door hem gekarakteriseerd als ’filosoof van de crisis’, schreef Suys het boek waarop hij in 1931 na jaren van grondige voorbereiding bij N. van Wijk promoveerde: het onvolprezen Leo Sjestow’s protest tegen de rede. De intellectueele biografie van een Russisch denker.

Na dit crisisboek, dat inhoudelijk en stilistisch tegelijkertijd een apotheose was, verstomde Suys voor lange tijd. Het zou tot na de oorlog duren eer er weer een groot werk van hem verscheen. Het in 1946 verschenen boek De nieuwe politiek, voor Suys een hernieuwde doorbraak tot de politiek, behandelde in essentie het vraagstuk hoe de politiek een instrument voor het handhaven van een duurzame en ongewapende vrede kon zijn. De drie grote mogendheden, destijds de Verenigde Staten, het Britse wereldrijk en de Sovjet-Unie, dienden een politiek te voeren als waarborg voor de wereldvrede, waarbij met behoud van zelfstandigheid de soevereiniteit der afzonderlijke naties zou moeten worden prijsgegeven. Het democratisch meerderheidsbeginsel moest binnen de staatsstructuren worden vervangen door een ’unanimiteitsbeginsel’.

Toen er na de oorlog aan de door het initiatief van Suys’ vrienden Romein en N.W. Posthumus in 1947 opgerichte politiek-sociale ’zevende’ faculteit van de Universiteit van Amsterdam een hoogleraar in het nieuwe vak van de politicologie moest worden aangesteld, leek voor de commissie ter voorbereiding van de nieuwe faculteit Suys de aangewezen man. In oktober 1947 aanvaardde de Amsterdamse gemeenteraad dan ook de voordracht van het College van Curatoren van de Universiteit van Amsterdam en stelde de benoeming van Suys tot hoogleraar in de politieke wetenschappen voor bij de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J.J. Gielen. Met het formele argument dat in strijd met de voorschriften slechts n kandidaat in plaats van twee kandidaten op de voordracht was voorgekomen en derhalve een volwaardige discussie in de gemeenteraad niet mogelijk was geweest weigerde de minister echter de benoeming te bekrachtigen. Maar het was duidelijk dat op zijn minst ook politieke overwegingen meespeelden: de minister vreesde dat men in Amsterdam voor de nieuwe, juist politieke, faculteit een eenzijdig samengesteld links hooglerarencorps wilde doordrukken. Terwijl Suys zich aan zijn voorlopige leeropdracht wijdde en reeds in volle functie was, volgde in juli 1948 een nieuwe, formeel correcte voordracht, maar nu liet de fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad Suys vallen en schoof zij, buiten de voordracht om, haar eigen kandidaat, J. Barents, naar voren, die ten slotte benoemd werd. Het betekende dat Suys weer met lege handen was komen te staan. Eind 1946 had hij zijn baan in Den Helder reeds opgezegd en de sprong in het duister naar Amsterdam gewaagd. Na de mislukking van het hoogleraarschap betekende de baan van bibliothecaris van de Economisch-Historische Bibliotheek (1949-1950) voor hem een weinig bevredigende noodoplossing.

In 1950 werd hij ten slotte benoemd tot lector in de nieuwe geschiedenis aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Voor Suys kon dit niet meer dan een pleister op de wonde zijn: aan het eind van de rede bij het aanvaarden van zijn lectoraat op 25 september 1950 verklaarde hij het te betreuren dat ’de leeropdracht mijn aanleg en belangstelling slechts gedeeltelijk dekt’. De politicologie genoot nu zijn voorkeur. Sedert 1948 leed Suys aan een al maar erger wordend longemfyseem. Toch werden de Amsterdamse jaren gekenmerkt door een tot het eind volgehouden activiteit op het terrein van publicistiek: een blijvend lidmaatschap in de redactie van het tijdschrift De Nieuwe Stem met zeer puristisch, maar niet gemakkelijk leesbare bijdragen, in 1955 in een boekje gebundeld, dat misschien zijn politieke testament mag heten: Politiek en vrede. Rekenschap van een antithese.

Suys spande zich ook in voor de vredesbeweging. In december 1951 behoorde hij tot de ondertekenaars van het manifest ’Vredesbeweging de Derde Weg’. Toen men zich echter binnen de Derde Weg niet unaniem kon vastleggen op een principieel antimilitaristisch standpunt, zag hij zich in 1954 genoodzaakt afstand te doen van zijn plaats in de centrale werkgroep van de beweging. Een van zijn laatste daden, zo niet de laatste, was het voor hem typerende voorstel aan de redactie van De Nieuwe Stem om de naam van het tijdschrift in het licht van de Russische inval in Hongarije met ingang van 1 januari 1957 te veranderen in ’De Vrije Stem’. De redactie ging hiermee akkoord, kondigde haar voornemen ook officieel aan, maar toen het blad na de dood van Suys in januari 1957 verscheen, bleek dat toch weer onder de oude naam te geschieden. Ook in dit opzicht lijkt dit voorval typisch voor Suys: hoewel hij de roep van een ongekende geleerdheid en denkkracht had, moet zijn feitelijke invloed uiterst gering genoemd worden.

A: Correspondentie Romein-Suys in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

P: Behalve de reeds genoemde werken: korte bibliografie in onder L genoemd artikel van Romein.

L: Jan Romein, in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1956-1957. Levensberichten, 89-96; Fenna van den Burg, ’Een linkse non-conformist in de Koude Oorlog. Het denken van Jef Suys’, in Het tweede jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, 1980) 213-255; Lon Hanssen, ’Dilettanten in de genialiteit. Jan Romein en Jef Suys in de eerste twaalf jaren van hun vriendschap, 1919-1931’, in Maatstaf 35 (1987) 11/12 (nov./ dec.) 93-112; A. Romein-Verschoor, Omzien in verwondering (Amsterdam, 1988; 1e dr. Amsterdam, 1970-1971. 2 dl.).

Lon Hanssen
Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 3 (Den Haag 1989) Laatst gewijzigd op 10-02-2012
Joseph trouwde met Sophia Jacomina REITSMA.
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.1 Mathilda Clara (Thilly) van HASSELT is geboren op 01-01-1901 in Den Haag, dochter van Hendrikus Silvius (Henri) van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2) en Wilhelmina Helena (Mien) OFFERS. Thilly is overleden. Thilly trouwde, 25 jaar oud, op 08-10-1926 in Den Haag met Johannes Wilhelmus (Jan) SUYLING, 24 of 25 jaar oud. Jan is geboren in 1901. Jan is overleden op 15-12-1965 in Soest, 63 of 64 jaar oud. Hij is gecremeerd op 20-12-1965 in Driehuis Westerveld.
Kind van Thilly en Jan:
1 Marjolijn Suyling SUYLING. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.1.1.
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2 Hendrikus Silvius (Henk) van HASSELT is geboren op 10-01-1904 in Den Haag, zoon van Hendrikus Silvius (Henri) van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2) en Wilhelmina Helena (Mien) OFFERS. Henk is overleden op 26-02-1978 in Den Haag, 74 jaar oud. Hij is begraven op 03-03-1978 in Den Haag.
Notitie bij Henk: kleermaker, vertegenwoordiger kledingbedrijf, industrieel,
Beroep:
Kleermaker
Henk:
(1) begon een relatie met Nicolette Cornelia (Pop) BALTUS. Pop is geboren op 10-09-1898 in Den Haag, dochter van Georg Hendrik Nicolaas BALTUS en Johanna Margaretha MIJNLIEF. Pop is overleden.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 30-10-1926 in Den Haag met Maria Engelina Johanna (Mary) SCHROOT, 22 jaar oud. Mary is geboren op 13-08-1904 in Den Haag, dochter van Willem SCHROOT en Maria Margaretha Christina (Marie) SMIT. Mary is overleden op 19-06-1951 in Den Haag, 46 jaar oud. Zij is begraven op 22-06-1951 in Den Haag.
Kind van Henk en Mary:
1 Hendrikus Silvius (Han) van HASSEL, geboren op 27-11-1930 in Den Haag. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2.1.
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.2 Justinus Johannes van HASSELT is geboren op 14-03-1903 in Rotterdam, zoon van Cornelis Wilhelmus (Kees) van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3) en Sophie Hermine Madelaine van HELDEN. Justinus is overleden op 03-04-1945 in Den Haag, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1945. Hij is begraven op 28-11-1945 in Den Haag. Justinus trouwde, 31 jaar oud, op 06-09-1934 in Cabinias VEN met Amana Josefina MINDER, 22 jaar oud. Amana is geboren op 27-07-1912 in Tachira VEN. Amana is overleden.
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3 Cornelis Wilhelmus van HASSELT is geboren op 12-03-1908 in Rotterdam, zoon van Cornelis Wilhelmus (Kees) van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3) en Sophie Hermine Madelaine van HELDEN. Cornelis is overleden op 23-01-1994 in Bilthoven, 85 jaar oud. Hij is gecremeerd op 28-01-1994 in Den Haag.
Beroep:
Directie-assistent Houtrust Den Haag
Cornelis:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 06-05-1941 in Gouda met Margaretha A. (Greet) PANNEVIS, 30 jaar oud. Greet is geboren op 28-04-1911. Greet is overleden op 26-11-1971, 60 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 22-08-1957 met Maria Johanna Sophia van HELLENBERG, 49 jaar oud. Maria is geboren op 14-07-1908. Maria is overleden op 10-06-1991, 82 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Greet:
1 Cornelis Wilhelmus (Cees) van HASSELT. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.1.
2 Elise Jantine Madelaine van HASSELT. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.2.
3 Pieter Anthonie van HASSELT. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.3.
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.1 Mathilda Hendrika van HASSEL(T) is geboren op 14-03-1908 in Rotterdam, dochter van Johannes Hendrikus van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4) en Adriana Johanna BREDDELS. Mathilda is overleden op 30-12-1975 in Rotterdam, 67 jaar oud.
Beroep:
Houdster Reisburo
Mathilda:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 05-08-1931 in Rotterdam met Martinus BLOKLAND, 21 jaar oud. Martinus is geboren op 12-04-1910 in Rotterdam. Martinus is overleden op 02-06-1955 in Sondernach FR, 45 jaar oud. Martinus trouwde voorheen op 09-11-1927 in Rotterdam met Adriana Johanna CORNAX (geb. 1910). Dit huwelijk werd ontbonden op 10-07-1931 in Rotterdam.
(2) trouwde met Frederikus Johannes van de BURGHT.
Kinderen van Mathilda en Martinus:
1 Johannes Hendrikus BLOKLAND [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.1.1].
2 Martinus BLOKLAND [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.1.2].
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1 Annemarie van HASSELT, dochter van Wilhelmus Josephus (Wim) van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7) en Louise de VAVASEUR. Annemarie is overleden op 13-06-1991. Annemarie trouwde met Francois CHARMET.
Kinderen van Annemarie en Francois:
1 Arnaud CHARMET [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1.1].
2 Bruno CHARMET [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1.2].
3 Eric CHARMET [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1.3].
4 Oliver CHARMET [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1.4].
5 Rmy CHARMET [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1.5].
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.1 George Jacobus van HASSEL is geboren op 10-01-1911 in Rotterdam, zoon van Adriaan (Aad) van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8) en Elisabeth (Betsy) SANDERS. George is overleden op 14-11-1984 in Rotterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij George: van de persoonskaart afgevoerd 19-12-1932 Kleermaker, later hotelagent.
Beroep:
Kleermaker
George trouwde, 28 jaar oud, op 30-08-1939 in Rotterdam met Jeanette Berendina Johanna HAMETER, 28 jaar oud. Jeanette is geboren op 28-08-1911 in Meppel. Jeanette is overleden.
Kinderen van George en Jeanette:
1 Robert Adriaan George (Robbert) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.1.1.
2 George Jacobus van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.1.2].
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1.1 Franciscus Adrianus (Frans) van HASSEL is geboren op 07-06-1906 in Rotterdam, zoon van Adrianus Lambertus Franciscus (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1) en Petronella Hendrika Adriana op ’t LAND. Frans is overleden. Frans trouwde, 25 jaar oud, op 01-06-1932 in Rotterdam met SCHOOK.
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1.4 Pieternella Elisabeth van HASSEL, dochter van Adrianus Lambertus Franciscus (Adriaan) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1) en Petronella Hendrika Adriana op ’t LAND. Pieternella trouwde met L.H. van BAALEN.
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1 Leonardus (Leo) van HASSEL is geboren op 25-08-1906 in Rotterdam, zoon van Franciscus Adrianus (Frans) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1) en Anna Maria BRAAMS. Leo is overleden op 05-04-1966 in Rotterdam, 59 jaar oud.
Notitie bij Leo: broodbakker, fabrieksarbeider, onderhoudsmonteur. Woont 1089 te Rotterdam
Beroepen:
Broodbakker
Fabrieksarbeider
Onderhoudsmonteur
Leo trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1929 in Rotterdam met Cornelia BROUWERS, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 18-05-1904 in Rotterdam, dochter van Adrianus BROUWERS en Aaltje DUFOURNE. Cornelia is overleden.
Notitie bij Cornelia: woont in 1989 in Rotterdam
Kinderen van Leo en Cornelia:
1 Franciscus Adrianus (Frans) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.1].
2 Anna Maria van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.2.
3 Aleida Maria Cornelia van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.3.
4 Leonardus Adrianus (Leo) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.4.
5 Lodewikus Johannes van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.5.
6 Adrianus Franciscus (Adriaan) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.6.
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.3 Franciscus Adrianus (Frans) van HASSEL is geboren op 04-04-1911 in Rotterdam, zoon van Franciscus Adrianus (Frans) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1) en Anna Maria BRAAMS. Frans is overleden. Frans trouwde, 27 jaar oud, op 15-02-1939 in Rotterdam met NN NN.
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.4 Lodewikus Johannes van HASSEL is geboren op 07-03-1913 in Rotterdam, zoon van Franciscus Adrianus (Frans) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1) en Anna Maria BRAAMS. Lodewikus is overleden op 11-08-1987 in Rotterdam, 74 jaar oud.
Notitie bij Lodewikus: chauffeur, melkbezorger
Beroepen:
Chauffeur
Melkbezorger
Lodewikus trouwde, 24 jaar oud, op 03-11-1937 in Rotterdam met Cornelia (Neeltje) SNOEK, 24 jaar oud. Neeltje is geboren op 23-09-1913 in Nieuwenhoorn. Neeltje is overleden op 25-07-1982 in Rotterdam, 68 jaar oud.
Kinderen van Lodewikus en Neeltje:
1 Herman van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.4.1].
2 Louise Johanna van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.4.2.
3 Cornelia (Nellie) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.4.3], geboren op 29-11-1952 in Rotterdam. Nellie is overleden op 25-07-1982 in Rotterdam, 29 jaar oud.
Notitie bij Nellie: van de persoonskaart afgevoerd 1980. Woont Warmoezierhof 52 Hendrik Ido Ambacht.

Niet in bestand van Maurik
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.6 Maria Johanna van HASSEL, dochter van Franciscus Adrianus (Frans) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1) en Anna Maria BRAAMS. Maria trouwde met J.M. SCHOX.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.1 Johanna Helena van HASSEL, dochter van Nicolaas Petrus Adrianus Maria van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3) en Catharina Wilhelmina KARSTEL. Johanna trouwde met Pieter Gerard BARTELS. Pieter is een zoon van Wilhelmus Albertus Theodorus BARTELS en Maria Arnoldina Martina ELBERS.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.2 Gerardus Jacobus Jozef van HASSEL, zoon van Nicolaas Petrus Adrianus Maria van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3) en Catharina Wilhelmina KARSTEL. Gerardus trouwde met M.H.C.W. BOTTER.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.4 Margaretha Maria van HASSEL, dochter van Nicolaas Petrus Adrianus Maria van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3) en Catharina Wilhelmina KARSTEL. Margaretha trouwde met A.G.C. BLONK.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.1 Johanna Cornelia Maria van HASSEL, dochter van Johannes Franciscus Arnoldus van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6) en Wilhelmina Alberdina van DIJK. Johanna trouwde met BELT.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.3 Wilhelmina Johanna Maria van HASSEL, dochter van Johannes Franciscus Arnoldus van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6) en Wilhelmina Alberdina van DIJK. Wilhelmina trouwde met W.S. SCHRANDER.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.4 Anna Albertina Maria van HASSEL, dochter van Johannes Franciscus Arnoldus van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6) en Wilhelmina Alberdina van DIJK. Anna trouwde met C.J.J.M. van EEDEN.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.2 Egbertus (Egbert) van HASSEL, zoon van Gijsbertus Antonius van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4) en Egbertha Elisabeth Theodora van KLAVEREN. Egbert trouwde met L.J. de VRIES.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.3 Theadora Maria Philippina van HASSEL, dochter van Gijsbertus Antonius van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4) en Egbertha Elisabeth Theodora van KLAVEREN. Theadora trouwde met H.A. BERKESTIJN.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.4 Petronella Maria van HASSEL, dochter van Gijsbertus Antonius van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4) en Egbertha Elisabeth Theodora van KLAVEREN. Petronella trouwde met B.G. GOSSELINK.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.6 Hendrikus Cornelis van HASSEL, zoon van Gijsbertus Antonius van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4) en Egbertha Elisabeth Theodora van KLAVEREN. Hendrikus trouwde met E. BAMBERGEN.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.1 Maria Theresia (Marianne) van HASSEL, dochter van Willem (Willem) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3) en Adriana Ludwina (Jeane Sara Maria) DRIES. Marianne trouwde met Johan Hendrik (Henk) HOGE.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.2 Wilhelmus Gerardus (Wim) van HASSEL, zoon van Willem (Willem) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3) en Adriana Ludwina (Jeane Sara Maria) DRIES. Wim:
(1) trouwde met Barteline van ROON.
(2) trouwde met Irene VANJECEK.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.3 Carla Jacoba Maria van HASSEL, dochter van Willem (Willem) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3) en Adriana Ludwina (Jeane Sara Maria) DRIES. Carla trouwde met Martin Robert Victor (Martin) UITENBROEK.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.4 Antonia Theodora (Tonny) van HASSEL, dochter van Willem (Willem) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3) en Adriana Ludwina (Jeane Sara Maria) DRIES. Tonny trouwde met Johannes Dominicus FLAPPER.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.5 Cornelis Johannes (Kees) van HASSEL, zoon van Willem (Willem) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3) en Adriana Ludwina (Jeane Sara Maria) DRIES. Kees begon een relatie met Wilhelmina Catharina Henrica (Mieke) STRIJBOSCH.
1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.6 Olga Antonia (Olga) van HASSEL, dochter van Willem (Willem) van HASSEL (zie 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3) en Adriana Ludwina (Jeane Sara Maria) DRIES. Olga trouwde met Johannes Antonius Maria (Ton) SAMWEL.
1917_04_08_cornelis_h_van_hassel_1930_op_corma_achter_sleper_bij_duisburg.jpg 1917_04_08_cornelis_h_van_hassel_1945_trouwfoto.jpg 1917_04_08_cornelis_h_van_hassel_1990_45_h.jpg
28 1917-04-08 Cornelis H van HASSEL 1930 op Corma achter sleper bij Duisburg
29 1917-04-08 Cornelis H van HASSEL 1945 trouwfoto
30 1917-04-08 Cornelis H van HASSEL 1990 45 H
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1 Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL (afb. 28 t/m 30) is geboren op 08-04-1917 in Sint Pieter, zoon van Johannes Cornelis (Jan) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2) en Christina Maria Johanna (Stiena) JOOSTEN. Hij is gedoopt op 08-04-1917 in Sint Pieter. Kees is overleden op 25-10-1992 om 18:15 in Roosendaal, 75 jaar oud (oorzaak: Kanker). Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1992. Hij is gecremeerd op 29-10-1992 in Bergen op Zoom.
Notitie bij Kees: Na de kostschool ging Kees bij zijn vader aan boord van de Corma varen.
Aan het begin van de oorlog, Kees was toen 23 jaar, werd het schip in beslag genomen door de Duitsers. Ze moesten aan de wal gaan wonen, eerst in Rotterdam, later in Roosendaal.
Enige tijd na de inbeslagname werd het schip terug gegeven onder voorwaarde dat in Duitsland gevaren zou gaan worden, anders zou Kees in Leipzig te werk gesteld worden. Broer Thijs zat al in het Arbeitsamt. Thijs, Kees en hun zus Corrie zijn toen op de Corma gaan varen, met name in het Roergebied.

In 1944 lag het schip in Dongen aan de werf, toen het door de Engelsen werd beschoten en zonk. Men liet het schip liggen, want als het weer zou drijven zou het weer beschoten worden. Na de oorlog is het schip met hulp van de Dongense Brandweer gelicht.
Daarna zijn Thijs en Kees met zus Corrie weer op de Corma gaan varen. Toen Kees en Corry Vermeulen in 1946 trouwden is zus Corrie van boord gegaan.
Later ging ook Thijs zijn eigen weg.
Kees nam de Corma later over van zijn vader.
Toen de Nederlandse regering in het kader van de Koude Oorlog, munitievoorraden ging aanleggen gaf Kees zich hier voor op. Hij heeft als zodanig van ?? tot?? als magazijnschip gelgen in b.v. Lauwersoog, De Zande, Nederhemert en Lithoyen.
Toen dat afliep heeft hij nog enioge tijd gevaren, maar is daarna begin 1971 in Roosendaal aan de wal gaan wonen. Hij werd bewakingsbeambte bij de Liga koekfabrieken. Zoons Peter en Kees gingen nog enige jaren op de corma varen, maar in ?? werd de Corma verkocht.
Beroepen:
van 1940 tot 1971     Schipper (op de Corma)
vanaf 1972     Portier (Liga Roosendaal)
1922_01_18_cornelia_jm_vermeulen_1940.jpg 1922_01_18_cornelia_jm_vermeulen_met_kinderen.jpg 1922_01_18_cornelia_jm_vermeulen_pasfoto.jpg
31 1922-01-18 Cornelia JM VERMEULEN 1940
32 1922-01-18 Cornelia JM VERMEULEN met kinderen
33 1922-01-18 Cornelia JM VERMEULEN pasfoto
Kees trouwde, 28 jaar oud, op 04-07-1945 in Roosendaal met Cornelia Maria Johanna (Corry) VERMEULEN (afb. 31 t/m 33), 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-07-1945 in Roosendaal. De scheiding werd uitgesproken. Corry is geboren op 18-01-1922 in Amsterdam, dochter van Pieter Jacobus (Piet) VERMEULEN en Johanna Adriana VERMEULEN. Zij is gedoopt op 18-01-1922 in Roosendaal. Corry is overleden op 03-05-2000 om 23:00 in Roosendaal, 78 jaar oud (oorzaak: Ziekte). Zij is gecremeerd op 08-05-2000 in Bergen op Zoom.
Notitie bij Corry: Officiele naam volgens trouwboekje: Cornelia Maria Joanna.
Kinderen van Kees en Corry:
1 Johannes Cornelis Pieter (Johan) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1.
2 Pieter Jacobus Johannes (Peter) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2.
3 Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.3.
4 Christina Johanna Maria (Tiny) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.4.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4 Matheus Hubertus (Thijs) van HASSEL, zoon van Johannes Cornelis (Jan) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2) en Christina Maria Johanna (Stiena) JOOSTEN. Thijs trouwde met Johanna Catharina Elisabeth (Anny) DAM. Anny is geboren op 01-10-1927 in Hoeven, dochter van Adrianus Petrus DAM en Antonia CHRISTIANEN. Anny is overleden op 20-12-2005 in Roosendaal, 78 jaar oud (oorzaak: Rookvergiftiging. Viel op 18 dec 2005 van de trap, brak haar heup, kon zich niet meer bewegen. Brandende kaarsen in een kerststukje die het huis vulden met rook. Geopereerd, maar de toestand verslechterde snel en ze is na twee dagen overleden.). Zij is gecremeerd op 23-12-2005 in Bergen op Zoom.
Beroepen:
Verkoopster (Kachels vd Brink)
Medewerkster (Liga)
Alpha hulp
Kind van Thijs en Anny:
1 Anthonia Christina Johanna (Anita) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5 Hubertus Adrianus (Bart) van HASSEL, zoon van Johannes Cornelis (Jan) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2) en Christina Maria Johanna (Stiena) JOOSTEN. Bart:
(1) trouwde met Cornelia Dymphina Antonetta (Corrie) HEIJNEN. Corrie is geboren op 24-02-1929 in Roosendaal, dochter van Cornelis Gerardus HEIJNEN en Catharina VROLIJK. Corrie is overleden op 23-01-2012 in Essen BE, 82 jaar oud. Corrie begon eerder een relatie met Gaston QUICK.
Notitie bij Corrie: woont 2009 in Essen
(2) trouwde met Petronella Johanna (Nelly) van TILBURG. Nelly is geboren op 11-01-1931 in Dinteloord en Prinsenland, dochter van Dionisius van TILBURG en Dimphna Johanna SEBREGTS. Nelly is overleden op 22-06-1999 in Roosendaal, 68 jaar oud. Zij is gecremeerd op 26-06-1999 in Bergen op Zoom. Nelly trouwde voorheen met Jacobus Antonius Cornelis (Jac) BARTELEN.
Notitie bij Nelly: Ging in 1997 weg bij haar man Bart. Maar ze spraken er over om toch weer samen verder te gaan. Maar haar overlijden kwam eerder.
Kinderen van Bart en Corrie:
1 Johannes Cornelis Maria (John) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.1.
2 Gerardus Cornelis Maria (Ge) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2.
3 Catharina Maria (Carientje) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.3], geboren op 23-03-1957 in Roosendaal. Carientje is overleden op 23-03-1957 in Roosendaal, geen dag oud. Zij is begraven in Roosendaal.
4 Jacobus Johannes (Jacky) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.4], geboren op 23-03-1957 in Roosendaal. Jacky is overleden op 23-03-1957 in Roosendaal, geen dag oud. Hij is begraven in Roosendaal.
Notitie bij Jacky: deel van vijfling
5 Christina Maria (Tinneke) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.5], geboren op 23-03-1957 in Roosendaal. Tinneke is overleden op 23-03-1957 in Roosendaal, geen dag oud. Zij is begraven in Roosendaal.
Notitie bij Tinneke: vijfling geboren 9.40 uur
6 Hubertus Gerardus (Huber) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.6], geboren op 23-03-1957 in Roosendaal. Huber is overleden op 23-03-1957 in Roosendaal, geen dag oud.
7 Cornelia (Keesje) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.7], geboren op 23-03-1957 in Roosendaal. Keesje is overleden op 23-03-1957 in Roosendaal, geen dag oud.
Notitie bij Keesje: vijfling geboren om 10.05 uur
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1 Anna Maria Wilhelmina (Marie) van HASSEL, dochter van Hubertus Wouter (Bart) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5) en Alida Antonetta (Alie) KLUWEN. Marie trouwde met Abraham Joannes de GROOT. Abraham is een zoon van Joannes Cornelius de GROOT en Dorothea Emilia VILTERS.
Kinderen van Marie en Abraham:
1 Johannes Cornelis de GROOT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1.1].
2 Hubertus Wouter de GROOT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1.2].
3 Anna Elisabeth de GROOT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1.3].
4 Robertus Martinus de GROOT [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1.4].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2 Wilhelmina Elisabeth (Mien) van HASSEL, dochter van Hubertus Wouter (Bart) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5) en Alida Antonetta (Alie) KLUWEN. Mien trouwde met Adrianus Bernardus BOSSERS. Adrianus is geboren op 22-12-1922 in Dordrecht, zoon van Adrianus Petrus BOSSERS en Petronella van der MAAS. Adrianus is overleden op 16-02-1981 in Rotterdam, 58 jaar oud.
Kinderen van Mien en Adrianus:
1 Petronella Wilhelmina BOSSERS. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.1.
2 Alida Antoinette BOSSERS. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.2.
3 Adrianus Hubertus BOSSERS [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.3].
4 Walter Hubertus BOSSERS [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.4].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.3 Cornelis Hubertus (Cor) van HASSEL, zoon van Hubertus Wouter (Bart) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5) en Alida Antonetta (Alie) KLUWEN. Cor trouwde met Cornelia Huberdina KERKHOF. Cornelia is een dochter van Christoffel KERKHOF en Huberdina OLISLAGER.
Kinderen van Cor en Cornelia:
1 Goverdina Alida Maria van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.3.1].
2 Hubertus Christoffel van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.3.2].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.4 Roelof (Roel) van HASSEL, zoon van Hubertus Wouter (Bart) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5) en Alida Antonetta (Alie) KLUWEN. Roel trouwde met Mathilda Magdalena (Tilly) DAMMERS. Tilly is een dochter van Michiel Samuel Arnoldes DAMMERS en Johanna KALKSMA.
Kinderen van Roel en Tilly:
1 Roelof Hubertus Wouter van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.4.1].
2 Antoinette Johanna van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.4.2].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1 Hubertus Gustaaf (Ben) van HASSEL, zoon van Hubertus Marinus Cornelis (Bart) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1) en Adriana Ulalie (Adriana) BAUWENS. Ben trouwde met Antonia Michael (Tony) LINDEMAN. Tony is een dochter van Johannes Petrus Gerardus LINDEMAN en Elisabeth (Pleuntje) BOOGAARD.
Kinderen van Ben en Tony:
1 Angelica Patricia van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.1], geboren op 30-12-1960 in Sydney AU. Angelica is overleden op 01-01-1961 in Sidney AU, 2 dagen oud.
2 Hubertus Gustaaf (Ben) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.2.
3 Antony Brian (John) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.3.
4 Richard Robert van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.4.
5 John Henry van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.5].
6 Andrew David Benjamin van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.6.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.2 Jacoba Anna Catharina (Coba) van HASSEL, dochter van Hubertus Marinus Cornelis (Bart) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1) en Adriana Ulalie (Adriana) BAUWENS. Coba trouwde met Francois Cornelius (Charles) UVIJN. Charles is geboren op 17-06-1921 in Antoing BE, zoon van Fransiscus Cornelius UVIJN en Elvira Maria LOCGUET. Charles is overleden op 10-10-1973 in Antwerpen BE, 52 jaar oud.
Notitie bij Charles: ADDR Antwerpen
kapitein op sleepboot (binnen halen van zeeschepen)
Beroep:
Sleepboot-Capitein
Kinderen van Coba en Charles:
1 Walter Francois Cornelius (Walter) UVIJN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.2.1].
2 Liliane Germaine Cornelia (Liliane) UVIJN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.2.2].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.3 Anna Elisabeth Maria (Anna) van HASSEL, dochter van Hubertus Marinus Cornelis (Bart) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1) en Adriana Ulalie (Adriana) BAUWENS. Anna trouwde met Gilbert BELDERBOS.
Kinderen van Anna en Gilbert:
1 Guiliaume BELDERBOS [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.3.1].
2 Francois BELDERBOS [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.3.2].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1 Johanna Huberta Wilhelmina (Jo) NELIS, dochter van Antonius Martinus (Anton) NELIS en Catharina Wilhelmina Maria Josephina (Toos) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8). Jo trouwde met Hendricus Gerardus (Harrie) VERHOEVEN. Harrie is een zoon van Martinus Thomas VERHOEVEN en Geertruda SELTEN.
Kinderen van Jo en Harrie:
1 Catharina Geertruda Johanna (Carina) VERHOEVEN. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1.1.
2 Martinus Antonius Hendricus (Martien) VERHOEVEN. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1.2.
3 Geertruda Catharina Elisabeth (Gertie) VERHOEVEN. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1.3.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2 Anna Elisabeth Maria (Anny) NELIS, dochter van Antonius Martinus (Anton) NELIS en Catharina Wilhelmina Maria Josephina (Toos) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8). Anny trouwde met Wilhelm Joseph (Wim) van MAURIK. Wim is een zoon van Gerrit van MAURIK en Sofia MEIJER.
Kinderen van Anny en Wim:
1 Gerardus Antonius (Richard) van MAURIK. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2.1.
2 Catharina Sofia (Ingrid) van MAURIK. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2.2.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1.2.1 Hubertus van HASSEL, zoon van Antonia Johanna Anna van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1.2). Hubertus trouwde met B.M. DONDERS.
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.1.1 Marjolijn Suyling SUYLING, dochter van Johannes Wilhelmus (Jan) SUYLING en Mathilda Clara (Thilly) van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.1). Marjolijn trouwde met Franciscus Guilielmus M. (Frans) HERMANS.
Kinderen van Marjolijn en Frans:
1 Alexander Robert (Lex) HERMANS [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.1.1.1].
2 Erno HERMANS [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.1.1.2].
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2.1 Hendrikus Silvius (Han) van HASSEL is geboren op 27-11-1930 in Den Haag, zoon van Hendrikus Silvius (Henk) van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2) en Maria Engelina Johanna (Mary) SCHROOT. Han is overleden op 04-08-2006 in Den Haag, 75 jaar oud. Hij is gecremeerd op 10-08-2006 in Den Haag.
Notitie bij Han: van persoonskaarty afgevoerd 29-07-1968
Han:
(1) trouwde in Den Haag met Nicolette Cornelia BALTUS. Het huwelijk werd ontbonden op 30-05-1968 in Den Haag. Nicolette is geboren op 10-08-1898 in Rijswijk. Nicolette is overleden.
(2) trouwde met Hendrika Maria (Ria) van den BRUN. Ria is een dochter van Hendrik van den BRUN en Sophia Helena HEITMANS.
Kind van Han en Ria:
1 Henri Silvius (Henri) van HASSELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2.1.1].
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.1 Cornelis Wilhelmus (Cees) van HASSELT, zoon van Cornelis Wilhelmus van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3) en Margaretha A. (Greet) PANNEVIS. Cees trouwde met Beate Joke Thelma KIESLING.
Kinderen van Cees en Beate:
1 Cornelis Wilhelmus (Kees) van HASSELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.1.1].
2 Dick van HASSELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.1.2].
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.2 Elise Jantine Madelaine van HASSELT, dochter van Cornelis Wilhelmus van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3) en Margaretha A. (Greet) PANNEVIS. Elise begon een relatie met Paul (Paul) van SCHELT.
Kinderen van Elise en Paul:
1 Arnaud Bart van SCHELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.2.1].
2 Reinier Christiaan van SCHELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.2.2].
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.3 Pieter Anthonie van HASSELT, zoon van Cornelis Wilhelmus van HASSELT (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3) en Margaretha A. (Greet) PANNEVIS. Pieter trouwde met Marja ABELS.
Kinderen van Pieter en Marja:
1 Margot van HASSELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.3.1].
2 Thijs van HASSELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.3.2].
3 Bob van HASSELT [1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.3.3].
1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.1.1 Robert Adriaan George (Robbert) van HASSEL, zoon van George Jacobus van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.1) en Jeanette Berendina Johanna HAMETER. Robbert trouwde met J. van de BERG.
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.2 Anna Maria van HASSEL, dochter van Leonardus (Leo) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1) en Cornelia BROUWERS. Anna trouwde met J.J. VERHAGEN.
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.3 Aleida Maria Cornelia van HASSEL, dochter van Leonardus (Leo) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1) en Cornelia BROUWERS. Aleida trouwde met L.A. TROOST.
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.4 Leonardus Adrianus (Leo) van HASSEL, zoon van Leonardus (Leo) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1) en Cornelia BROUWERS. Leo trouwde met D. VINKE.
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.5 Lodewikus Johannes van HASSEL, zoon van Leonardus (Leo) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1) en Cornelia BROUWERS. Lodewikus trouwde met M.J.N. BRAVENBOER.
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.6 Adrianus Franciscus (Adriaan) van HASSEL, zoon van Leonardus (Leo) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1) en Cornelia BROUWERS. Adriaan trouwde met J. LAMBERTS.
1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.4.2 Louise Johanna van HASSEL, dochter van Lodewikus Johannes van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.4) en Cornelia (Neeltje) SNOEK. Louise trouwde met B. BRUINSMA.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1 Johannes Cornelis Pieter (Johan) van HASSEL, zoon van Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1) en Cornelia Maria Johanna (Corry) VERMEULEN. Johan trouwde met Maria Ebeltje (Marijke) van der VEGT. Marijke is een dochter van Helmig Jan (Helmig) van der VEGT en Johanna KARSSEN.
Kinderen van Johan en Marijke:
1 Angelique (Angelique) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1.1.
2 Edwin (Edwin) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1.2.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2 Pieter Jacobus Johannes (Peter) van HASSEL, zoon van Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1) en Cornelia Maria Johanna (Corry) VERMEULEN. Peter trouwde met Maatje Adriana (Maddy) FONDSE. Maddy is een dochter van Leendert Joost Adriaan FONDSE en Maatje (Maatje) van de VELDE. Maddy trouwde voorheen met C. FRANKEN.
Kinderen van Peter en Maddy:
1 Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2.1.
2 Leendert Pieter (Leon) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2.2.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.3 Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL, zoon van Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1) en Cornelia Maria Johanna (Corry) VERMEULEN. Kees trouwde met Gerrie Marie (Gerrie) KLEIN HAZEBROEK. Gerrie is een dochter van Willem Jan (Willem) KLEIN HAZEBROEK en Alfina Sophia (Sophie) BOONKAMP.
Kinderen van Kees en Gerrie:
1 Willem Cornelis (Wilco) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.3.1.
2 Cornelia Sofia Sandra (Sandra) van HASSEL. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.3.2.
3 Cornelis Jan Pieter (Kees Jan) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.3.3].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.4 Christina Johanna Maria (Tiny) van HASSEL, dochter van Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1) en Cornelia Maria Johanna (Corry) VERMEULEN. Tiny trouwde met Johannes (Johan) IZAKS. Johan trouwde voorheen met Ada (Ada) NN.
Kinderen van Tiny en Johan:
1 Karin Jolanda Christina (Karin) IZAKS. Volgt 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.4.1.
2 David Michael Johan (David) IZAKS [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.4.2].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1 Anthonia Christina Johanna (Anita) van HASSEL, dochter van Matheus Hubertus (Thijs) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4) en Johanna Catharina Elisabeth (Anny) DAM. Anita:
(1) trouwde met Petrus (Peter) DOGGEN. Peter is een zoon van Thieu (Thieu) DOGGEN en Elisabeth JONGENELEN.
(2) trouwde met Arnoldus F. J.M. (Noud) BOMINAAR. Noud is een zoon van Jacobus Hendrikus (Jac) BOMINAAR en Anna Cornelia Johanna (Cor) DEKKERS.
Kinderen van Anita en Noud:
1 Melanie Johanna Cornelia (Melanie) BOMINAAR [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1.1].
2 Ralph Jacobus Matheus (Ralph) BOMINAAR [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1.2].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.1 Johannes Cornelis Maria (John) van HASSEL, zoon van Hubertus Adrianus (Bart) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5) en Cornelia Dymphina Antonetta (Corrie) HEIJNEN. John trouwde met Ria van TREE. Ria is geboren op 27-01-1956 in Roosendaal, dochter van Anthonius van TREE en NN. Ria is overleden op 26-09-1988 in Kapellen BE, 32 jaar oud.
Kinderen van John en Ria:
1 Jeroen (Jeroen) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.1.1].
2 Ronald van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.1.2].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2 Gerardus Cornelis Maria (Ge) van HASSEL, zoon van Hubertus Adrianus (Bart) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5) en Cornelia Dymphina Antonetta (Corrie) HEIJNEN. Ge trouwde met Hermina Ferdina GOOR. Hermina is een dochter van Jozef GOOR en Anna FRANKEN.
Kind van Ge en Hermina:
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.1 Petronella Wilhelmina BOSSERS, dochter van Adrianus Bernardus BOSSERS en Wilhelmina Elisabeth (Mien) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2). Petronella trouwde met Jac RIJSDIJK.
Kinderen van Petronella en Jac:
1 Jac Petrus Paul (Peter Paul) RIJSDIJK [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.1.1].
2 Adrianus Johannes Martinus (Martijn) RIJSDIJK [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.1.2].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.2 Alida Antoinette BOSSERS, dochter van Adrianus Bernardus BOSSERS en Wilhelmina Elisabeth (Mien) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2). Alida trouwde met Gerrit OPMEER.
Kind van Alida en Gerrit:
1 Terence OPMEER [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.2.1].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.2 Hubertus Gustaaf (Ben) van HASSEL, zoon van Hubertus Gustaaf (Ben) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1) en Antonia Michael (Tony) LINDEMAN. Ben trouwde met Lorry BROOKS.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.3 Antony Brian (John) van HASSEL, zoon van Hubertus Gustaaf (Ben) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1) en Antonia Michael (Tony) LINDEMAN. John:
(1) trouwde met Michelle Lee MCKLE.
(2) trouwde met Wendy (Wendy) PENNINGH.
Kind van John en Michelle:
1 Jake Anthony van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.3.1].
Kind van John en Wendy:
2 Adriel Joy van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.3.2].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.4 Richard Robert van HASSEL, zoon van Hubertus Gustaaf (Ben) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1) en Antonia Michael (Tony) LINDEMAN. Richard trouwde met Rachel Dellisa LOWAH.
Kind van Richard en Rachel:
1 Joel Anthony van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.4.1].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.6 Andrew David Benjamin van HASSEL, zoon van Hubertus Gustaaf (Ben) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1) en Antonia Michael (Tony) LINDEMAN. Andrew trouwde met Rika EG.
Kind van Andrew en Rika:
1 Zach van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.6.1].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1.1 Catharina Geertruda Johanna (Carina) VERHOEVEN, dochter van Hendricus Gerardus (Harrie) VERHOEVEN en Johanna Huberta Wilhelmina (Jo) NELIS (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1). Carina trouwde met Fransiscus (Frans) VERMEULEN. Frans is een zoon van Johannes (Jan) VERMEULEN en NN NN.
Kinderen van Carina en Frans:
1 Bart VERMEULEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1.1.1].
2 Susanne VERMEULEN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1.1.2].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1.2 Martinus Antonius Hendricus (Martien) VERHOEVEN, zoon van Hendricus Gerardus (Harrie) VERHOEVEN en Johanna Huberta Wilhelmina (Jo) NELIS (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1). Martien:
(1) trouwde met Odette VERMAES. Odette is een dochter van NN VERMAES en Wilhelmina (Wilma) HOEFEN-WIJSARD.
(2) trouwde met NN NN.
Kind van Martien en Odette:
1 Ilona NN [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1.2.1].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1.3 Geertruda Catharina Elisabeth (Gertie) VERHOEVEN, dochter van Hendricus Gerardus (Harrie) VERHOEVEN en Johanna Huberta Wilhelmina (Jo) NELIS (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1). Gertie trouwde met John SPELBRINK. John is een zoon van Bernardus SPELBRINK.
Kinderen van Gertie en John:
1 Bernardus (Hein) SPELBRINK [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1.3.1].
2 Hendricus (Jan) SPELBRINK [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1.3.2].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2.1 Gerardus Antonius (Richard) van MAURIK, zoon van Wilhelm Joseph (Wim) van MAURIK en Anna Elisabeth Maria (Anny) NELIS (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2). Richard trouwde met Sindy (Sindy) VEROUDEN. Sindy is een dochter van Cornelis (Cor) VEROUDEN en Olga ANDRIESSEN.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2.2 Catharina Sofia (Ingrid) van MAURIK, dochter van Wilhelm Joseph (Wim) van MAURIK en Anna Elisabeth Maria (Anny) NELIS (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2). Ingrid begon een relatie met Richard van de CORPUT. Richard is een zoon van Bartholomeus van de CORPUT en Cornelia (Corrie) de BRESSER.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1.1 Angelique (Angelique) van HASSEL, dochter van Johannes Cornelis Pieter (Johan) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1) en Maria Ebeltje (Marijke) van der VEGT. Angelique ging een geregistreerd partnerschap aan met Erwin (Erwin) FREDERIKSEN. Erwin is een zoon van Anthony Joos (Tonny) FREDERIKSEN en Jozina (Joke) WILLEMSEN.
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1.2 Edwin (Edwin) van HASSEL, zoon van Johannes Cornelis Pieter (Johan) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1) en Maria Ebeltje (Marijke) van der VEGT. Edwin trouwde met Yvonne Marjolein (Yvonne) van LOENEN. Yvonne is een dochter van Alfred Rudolf (Fred) van LOENEN en Wilhelmina Martina Ida (Wil) ADRIAANS.
Kind van Edwin en Yvonne:
1 Joris Johannes (Joris) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1.2.1].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2.1 Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL, zoon van Pieter Jacobus Johannes (Peter) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2) en Maatje Adriana (Maddy) FONDSE. Kees trouwde met Anouk Petra Joyce (Anouk) HOUTER.
Kinderen van Kees en Anouk:
1 Timo Peter Kees Arjen (Timo) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2.1.1].
2 Per Len Matt (Per) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2.1.2].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2.2 Leendert Pieter (Leon) van HASSEL, zoon van Pieter Jacobus Johannes (Peter) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2) en Maatje Adriana (Maddy) FONDSE. Leon trouwde met Sylvia (Sylvia) FREYTERS.
Kind van Leon en Sylvia:
1 Fleur Petronella Maria (Fleur) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2.2.1].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.3.1 Willem Cornelis (Wilco) van HASSEL, zoon van Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.3) en Gerrie Marie (Gerrie) KLEIN HAZEBROEK.
Kind van Wilco uit onbekende relatie:
1 Lotus Sandra Anna (Lotus) van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.3.1.1].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.3.2 Cornelia Sofia Sandra (Sandra) van HASSEL, dochter van Cornelis Hubertus (Kees) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.3) en Gerrie Marie (Gerrie) KLEIN HAZEBROEK. Sandra ging een geregistreerd partnerschap aan met Gerdo (Gerdo) KARSSENBERG.
Kinderen van Sandra en Gerdo:
1 Yilla (Yilla) KARSSENBERG [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.3.2.1].
2 Jindi KARSSENBERG [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.3.2.2].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.4.1 Karin Jolanda Christina (Karin) IZAKS, dochter van Johannes (Johan) IZAKS en Christina Johanna Maria (Tiny) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.4). Karin ging samenwonen met Johan (Johan) de KEULENAER.
Kinderen van Karin en Johan:
1 Stphanie Charlotte Maria David Eric (Stphanie) de KEULENAER [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.4.1.1].
2 Sandrine Aurelie Christina Dirk Thirza de KEULENAER [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.4.1.2].
1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2.1 Carlo van HASSEL, zoon van Gerardus Cornelis Maria (Ge) van HASSEL (zie 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2) en Hermina Ferdina GOOR. Carlo trouwde met Lieve BERGH.
Kind van Carlo en Lieve:
1 Fientje van HASSEL [1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2.1.1].

Index (1625 personen)

AA, Adriaan Hendrik van der (*30-08-1833, †24-01-1835) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.7
AA, Adriaan Hendrik van der (*06-08-1835, †08-01-1852) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.8
AA, Adrianus (Adriaan) van der (~05-03-1788, †16-02-1855) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.7; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.4
AA, Hendrik Adriaan van der (*28-03-1830, †14-10-1832) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.5
AA, Hendrika Jacoba van der (*01-11-1831, †04-06-1855) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.6
AA, Huibert Cornelis van der (*02-06-1828, †23-12-1897) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.4]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.4
AA, Joannes van der (*29-03-1753, †17-09-1819) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.7
AA, Johanna van der (*28-05-1825, †25-05-1826) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.2
AA, Johanna Maria van der (*24-09-1826, †19-07-1828) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.3
AA, Johannes van der (*12-03-1824, †14-03-1860) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.1
AALST, Gertrudis (Geertruij) van (~12-05-1805, †09-11-1875) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1
ABELS, Marja [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.3]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.3.3.3
ABELS, Petronella Johanna [Schoonmoeder van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6
ADRIAANS, Wilhelmina Martina Ida (Wil) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1.2
ADRIAENS, Anneken (*±1582, †>07-06-1623) [Schoonmoeder van 1.2.2.10]  1.2.2.10
ADRIAENSDR, Truijken (*±1577) [Partner van 1.3.1]  1.3.1
AKEN, Jacoba van (*26-01-1790, †18-03-1837) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.5]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.5
ALINKHOF, Theadora Elizabeth Maria (*±1875) [Schoonmoeder van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4
ALPHEN, Helena van (*04-06-1831, †28-01-1887) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.4]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.4
ANDRIESSEN, Olga [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2.1
ANTHONIS, Janneken (*±1546) [Partner van 1.2]  1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.4
ARIENS, Neeltje (*±1614) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.6]  1.2.2.1.6
AS, Willem Cornelis (Wim) van (*11-01-1801, †29-07-1840)  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3
BAALEN, L.H. van [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1.4]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1.4
BALLIJ, Antonia (*±1823, †>1865) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1
BALTUS, Georg Hendrik Nicolaas (*01-06-1868, †05-12-1944) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2
BALTUS, Nicolette Cornelia (*10-08-1898) [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2.1
BALTUS, Nicolette Cornelia (Pop) (*10-09-1898) [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2
BAMBERGEN, E. [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.6]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.6
BARTELEN, Jacobus Antonius Cornelis (Jac)  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5
BARTELS, Pieter Gerard [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.1]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.1
BARTELS, Wilhelmus Albertus Theodorus (*14-05-1887) [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.1]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.1
BASSANT, Adrianus A. (*±1912) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.7]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.7
BASSANT, Gabriel (*1869) [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.3]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.3
BASSANT, Leonardus Johannes (*04-01-1902) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.3]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.3
BASTIAENS, Anneken (*±1577) [Schoonmoeder van 1.2.2.6]  1.2.2.6
BASTIAENSEN, Adrianus  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.1
BAUWENS, Adriana Ulalie (Adriana) (*26-08-1905, †2003) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.2; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.3
BAUWENS, Gustaaf (*±1870) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1
BEIJNEN, Anna Maria van (~13-03-1763, †22-10-1819) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9
BELDERBOS, Francois [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.3]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.3.2
BELDERBOS, Gilbert [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.3]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.3
BELDERBOS, Guiliaume [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.3]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.3.1
BELJAARTS, Willemina Arnoldi (*±1625) [Schoonmoeder van 1.4.3.1]  1.4.3.1
BELLAARD, Clasina (*>1822, †23-07-1841) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.6]  1.2.2.3.1.4.8.1.6.1
BELLAARD, Cornelis (~25-12-1798, †01-04-1849) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.6]  1.2.2.3.1.4.8.1.6; 1.2.2.3.1.4.8.1.6.3
BELLAARD, Cornelis (*03-09-1833) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.1.6]  1.2.2.3.1.4.8.1.6.4
BELLAARD, Johannes (*15-06-1829, †19-03-1895) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.6.3]  1.2.2.3.1.4.8.1.6.3; 1.2.2.1.1.2.1.6.2.3.2
BELLAARD, Nicolaas (*28-02-1838, †30-10-1841) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.1.6]  1.2.2.3.1.4.8.1.6.5
BELLAARD, Pieternella (Petronella) (*±1775) [Schoonmoeder van 1.2.2.3.1.4.8.1.6]  1.2.2.3.1.4.8.1.6
BELLAARD, Pitronella (*03-02-1826, †12-04-1840) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.6]  1.2.2.3.1.4.8.1.6.2
BELT [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.1]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.1
BERG, Christianus LHS van den [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4.3]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4.3
BERG, J. van de [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.1.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.1.1
BERGH, Lieve [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2.1
BERGHMANS, Jenneken Luijcas (*1669, †21-01-1704) [Partner van 1.2.2.3.1.4]  1.2.2.3.1.4
BERGHMANS, Lucas (*±1635) [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4]  1.2.2.3.1.4
BERKELMANS, Petrus (Pieter) (*1813, †06-10-1868) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.2]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.2
BERKESTIJN, H.A. [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.3]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.3
BERTELS, Cornelis (*±1715, †02-08-1785) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.1
BERTELS, Gertrudis (Gertruij) (~16-10-1759, †21-08-1828) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.1; 1.2.2.1.1.2.1.7.1.2; 1.2.2.1.1.2.1.7.1.4; 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5
BERTENS, Adriana (*27-09-1811, †21-12-1878)  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.2
BESAMUSCA, Petronella (*05-05-1885, †>1925)  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.2
BIESEN, Bernard van (*±1748, †22-09-1803) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.1.4]  1.2.2.1.1.2.1.7.1.4
BIESEN, Wilhelmus van (*12-03-1791) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.1.4]  1.2.2.1.1.2.1.7.1.4
BLANIER, Lambert (*±1622, †>21-12-1670) [Partner van 1.2.2.3.2]  1.2.2.3.2
BLANKER, Willem (*±1710) [Partner van 1.4.3.1.3.2]  1.4.3.1.3.2
BLANKERS, Adriana (*±1730) [Partner van 1.4.3.1.9.1]  1.4.3.1.9.1; 1.4.3.1.9.1.1
BLOKLAND, Johannes Hendrikus [Zoon van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.1.1
BLOKLAND, Martinus [Zoon van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.1.2
BLOKLAND, Martinus (*12-04-1910, †02-06-1955) [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.1
BLONK, A.G.C. [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.4
BOEKELMANS, Maria Theresia van (*1774) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.2]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.2
BOEKHOUT, Henricus van [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.4
BOEKHOUT, Theodora Antonia (Thea) van (*02-09-1927, †29-03-2011) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.4
BOELAARS, Antonia (*22-09-1841, †04-02-1901) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.9; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.1; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.6; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7
BOELAARS, Dingena (*04-10-1840, †04-02-1919) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.8; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.6; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7
BOELAARS, Huibert (*11-03-1816, †22-03-1887) [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8] [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.8; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9
BOER, Anna Elisabeth de (*07-07-1839, †16-12-1913) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8
BOGAARDS, Geertruida Margaretha [Schoonmoeder van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.12.3]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.12.3
BOMINAAR, Arnoldus F. J.M. (Noud) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1
BOMINAAR, Jacobus Hendrikus (Jac) (*16-06-1909, †24-08-1994) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1
BOMINAAR, Melanie Johanna Cornelia (Melanie) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1.1
BOMINAAR, Ralph Jacobus Matheus (Ralph) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1.2
BOMMELAER, Adriaen Aerts (*±1664) [Nummer 1.2.2.10.1]  1.2.2.10.1
BOMMELAER, Adriaen Jacobs (*±1580, †>23-03-1621) [Schoonvader van 1.2.2.10]  1.2.2.10
BOMMELAER, Aert Adriaansen (*±1620, †>21-12-1670) [Partner van 1.2.2.10]  1.2.2.10; 1.2.2.10.1
BONDT, Allegondis hendricks de (~22-12-1697) [Dochter van 1.2.2.1.1.3]  1.2.2.1.1.3.5
BONDT, Anna Hendrikcs de (~06-06-1696) [Dochter van 1.2.2.1.1.3]  1.2.2.1.1.3.4
BONDT, Joannis Hendricksz de (~04-09-1694) [Zoon van 1.2.2.1.1.3]  1.2.2.1.1.3.3
BONT, Adrianus de (*24-09-1844) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.5.3.2]  1.2.2.3.1.4.8.5.3.2
BONT, Adrianus Jansz de (†<1903) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.7]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.7
BONT, Anna de (*21-06-1733) [Nummer 1.2.2.1.1.3.6.2]  1.2.2.1.1.3.6.2
BONT, Apolonia de (~01-10-1690) [Dochter van 1.2.2.1.1.3]  1.2.2.1.1.3.1
BONT, Arnoldus Peters (Arnoldi) de (*26-05-1682, †08-02-1766) [Partner van 1.4.3.1.5]  1.4.3.1.5; 1.4.3.1.5.1
BONT, Bartholomeus de [Nummer 1.4.3.1.5.1.1.1]  1.4.3.1.5.1.1.1; 1.4.3.1.5.1.1.1.1
BONT, Bartholomeus Aerde de (~25-04-1713) [Nummer 1.4.3.1.5.1]  1.4.3.1.5.1; 1.4.3.1.5.1.1
BONT, Cornelia Anna Maria de (*1867) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.7]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3.7
BONT, Cornelia Maria de [Dochter van 1.4.3.1.5.1.1.1.1.1]  1.4.3.1.5.1.1.1.1.1.1
BONT, Cornelis de (*18-07-1848, †11-12-1852) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.5.3]  1.2.2.3.1.4.8.5.3.3
BONT, Cornelis Matysse (Corneille) de (*29-04-1770, †05-05-1822) [Nummer 1.2.2.1.1.2.6.5.4]  1.2.2.1.1.2.6.5.4
BONT, Dijmhna de [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.6.4.2.1.1]  1.2.2.1.1.2.1.6.4.2.1.1
BONT, Elisabeth Hendricks de (~11-03-1703) [Dochter van 1.2.2.1.1.3]  1.2.2.1.1.3.9
BONT, Franciscus de (*23-02-1766, †22-09-1837) [Nummer 1.2.2.1.1.2.6.5.1]  1.2.2.1.1.2.6.5.1
BONT, Henricus Cornelis de [Nummer 1.4.3.1.5.1.1.1.1.1]  1.4.3.1.5.1.1.1.1.1
BONT, Henricus Jansz (Hendrik) de (*±1670, †03-02-1708) [Partner van 1.2.2.1.1.3]  1.2.2.1.1.3; 1.2.2.1.1.3.6
BONT, Jan Huiberde (Jan) de (*±1630, †±11-03-1671) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.3]  1.2.2.1.1.3
BONT, Joachim de (~04-10-1748, †12-03-1813) [Nummer 1.4.3.1.5.1.1]  1.4.3.1.5.1.1; 1.4.3.1.5.1.1.1
BONT, Joannes de (*1744) [Dochter van 1.2.2.1.1.3.6]  1.2.2.1.1.3.6.5
BONT, Joannes de (*1769) [Zoon van 1.2.2.1.1.3.6.1]  1.2.2.1.1.2.6.5.3
BONT, Joannes (Jan Peters) de (*1745) [Dochter van 1.2.2.1.1.3.6]  1.2.2.1.1.3.6.6
BONT, Joghem de [Nummer 1.4.3.1.5.1.1.1.1]  1.4.3.1.5.1.1.1.1; 1.4.3.1.5.1.1.1.1.1
BONT, Johanna Peterse de (*1735, †1795) [Dochter van 1.2.2.1.1.3.6]  1.2.2.1.1.3.6.3
BONT, Johannes de (*24-04-1804, †27-11-1857) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.5.3]  1.2.2.3.1.4.8.5.3; 1.2.2.3.1.4.8.5.3.2
BONT, Maria de [Schoonmoeder van 1.2.2.3.1.4.8.5.2.3]  1.2.2.3.1.4.8.5.2.3
BONT, Maria de (*1801, †1872) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.6.5.1]  1.2.2.1.1.2.6.5.1.2
BONT, Maria Hendricks de (~26-03-1702) [Dochter van 1.2.2.1.1.3]  1.2.2.1.1.3.8
BONT, Mattheus (Matthijs) de (*1797, †1854) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.6.5.1]  1.2.2.1.1.2.6.5.1.1
BONT, Matthijs (Matheus / Mathias) de (*06-01-1748, †1826) [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.5.3]  1.2.2.3.1.4.8.5.3
BONT, Matthijs (Matheus / Mathias) de (*<1769, †26-09-1769) [Nummer 1.2.2.1.1.2.6.5.2]  1.2.2.1.1.2.6.5.2
BONT, Matthijs Peeterse (Mathieu) de (~23-02-1731) [Nummer 1.2.2.1.1.3.6.1]  1.2.2.1.1.2.6.5; 1.2.2.1.1.3.6.1; 1.2.2.1.1.2.6.5.1; 1.2.2.1.1.2.6.5.2; 1.2.2.1.1.2.6.5.4; 1.2.2.1.1.2.6.5.5
BONT, Peter Huijberde de (*±1634, []08-07-1696) [Schoonvader van 1.4.3.1.5]  1.4.3.1.5
BONT, Petronella de (*03-10-1778, †20-07-1823) [Nummer 1.2.2.1.1.2.6.5.5]  1.2.2.1.1.2.6.5.5
BONT, Petronella Hendricks de (~17-04-1693, †<?-06-1700) [Dochter van 1.2.2.1.1.3]  1.2.2.1.1.3.2
BONT, Petronella Hendriks de (~22-06-1700) [Dochter van 1.2.2.1.1.3]  1.2.2.1.1.3.7
BONT, Petrus de (*±1700) [Nummer 1.2.2.1.1.3.6]  1.2.2.1.1.3.6; 1.2.2.1.1.3.6.1; 1.2.2.1.1.3.6.2
BONT, Petrus de (*1738) [Dochter van 1.2.2.1.1.3.6]  1.2.2.1.1.3.6.4
BONT, Petrus de (*1803, †1853) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.6.5.1]  1.2.2.1.1.2.6.5.1.3
BOOGAARD, Elisabeth (Pleuntje) (*±1905) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1
BOOM, Laurens (*±1665)  1.2.2.1.1
BOOMEN, Johanna Maria van den (*27-05-1897, †08-02-1973) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.2
BOOMEN, Thomas Johannes van den (*±1865) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.2
BOONKAMP, Alfina Sophia (Sophie) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.3]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.3
BOOT, Johanna (*20-09-1839, †30-04-1893) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.8.7.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.8.7.1
BOSSERS, Adriaan (*27-08-1813, †02-03-1881) [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.10
BOSSERS, Adriana Maria (*07-12-1879) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.5]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.5
BOSSERS, Adrianus (*03-01-1876) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.3
BOSSERS, Adrianus Antonius (*15-02-1885) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.6]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.6
BOSSERS, Adrianus Bernardus (*22-12-1922, †16-02-1981) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.1; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.2
BOSSERS, Adrianus Hubertus [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.3
BOSSERS, Adrianus Nicolaas (*07-10-1877) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.4
BOSSERS, Adrianus Petrus (*18-05-1895) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2
BOSSERS, Alida Antoinette [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.2
BOSSERS, Cornelia (*±1630) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2]  1.2.2.1.1.2
BOSSERS, Frans (*±1652) [Partner van 1.2.2.3.1.1]  1.2.2.3.1.1
BOSSERS, Gerrit (*20-10-1841, †01-02-1919) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.10; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.1; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.4; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.5; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.6
BOSSERS, Johanna Adriana (*03-10-1874) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.2
BOSSERS, Maria (*06-02-1873, †30-10-1954) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.1]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.1
BOSSERS, Petronella Wilhelmina [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.1
BOSSERS, Walter Hubertus [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.2.4
BOTERMANS, Gertrudis (Geertruida) (*±1758, †29-05-1812) [Schoonmoeder van 1.2.2.3.1.4.8.1.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.2
BOTTER, M.H.C.W. [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.2
BOUDEWIJNS, Adriaentje (~16-05-1694, †20-11-1781) [Partner van 1.2.2.1.1.2.5]  1.2.2.1.1.2.5
BOUDEWIJNS, Adrianus Gerardi (*±1669) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.5]  1.2.2.1.1.2.5
BOUDEWIJNS, Cornelia Melsdr (*±1677, †>10-04-1715) [Nummer 1.2.2.1.2.3]  1.2.2.1.2.3
BOUDEWIJNS, Gerrit (*±1600) [Schoonvader van 1.2.2.1.2]  1.2.2.1.2
BOUDEWIJNS, Melchior Gerritsen (Mels) (*±1630, †<21-04-1693) [Partner van 1.2.2.1.2]  1.2.2.1.2; 1.2.2.1.2.3
BOXELAAR, Gerardus Wilhelmus (*12-04-1876, †26-11-1959) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.1]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.1
BRAAMS, Anna Maria (*22-05-1885, †>1963) [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.3; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.4; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.6
BRAAMS, Lodewicus (*13-09-1858, †22-10-1911) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1
BRAVENBOER, M.J.N. [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.5]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.5
BREDDELS, Adriana Johanna (*15-06-1885, †06-11-1948) [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4; 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.1
BREDDELS, Gerrit Jan (*14-03-1846) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4
BREEMEN, Johanna Corneliia van (*1801) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1
BREKELMANS, Adriaan (*1742, †22-10-1788) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.6.3.13]  1.2.2.1.1.2.6.3.13
BREKELMANS, Maria Anna (~26-04-1771, †21-11-1813) [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.13]  1.2.2.1.1.2.6.3.13
BRENT, Catharina (*1744, †06-02-1811) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.6.3.13]  1.2.2.1.1.2.6.3.13
BRESSER, Cornelia (Corrie) de [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2.2
BREU, Constantinus de (*1815) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.6.2.3]  1.2.2.1.1.2.1.6.2.3.1
BREU, Johanna Helena de (*1830, †>1895) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.6.2.3.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.6.3; 1.2.2.1.1.2.1.6.2.3.2
BREU, Tigelius Augustus de [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.6.2.3]  1.2.2.1.1.2.1.6.2.3; 1.2.2.1.1.2.1.6.2.3.2
BROCKX, Geertruij van [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.6.3.3.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.3.1
BROOKS, Lorry [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.2
BROOS, Anna Cornelia (~03-09-1803, †19-09-1863) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1
BROOS, Petrus (~30-06-1808, †16-06-1862) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1.1
BROOS, Servatius (*05-05-1853, †09-06-1915) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1.1
BROUWERS, Adriana Fransdr (*±1660) [Schoonmoeder van 1.4.3.1.3]  1.4.3.1.3
BROUWERS, Adrianus (*1877, †29-08-1911) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1
BROUWERS, Cornelia (*18-05-1904) [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.2; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.3; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.4; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.5; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.6
BROUWMANS, Pieter Hendrik (*±1775, †03-06-1811)  1.2.2.1.1.2.6.3.13
BRUGGEMAN, M A van [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4.5]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.4.5
BRUIJN, Adriaen Adriaens de (*±1608, †±1670) [Schoonvader van 1.2.2.1.5]  1.2.2.1.5
BRUIJN, Anna Adriaense (Anna) de (*1652, []02-05-1725) [Partner van 1.2.2.1.5]  1.2.2.1.5
BRUIJN, Huijbert Adriaensz de (*±1598, †<04-06-1676) [Schoonvader van 1.2.2.1.1]  1.2.2.1.1
BRUIJN, Petronella Huijbertse de (*±1630, †<20-04-1693) [Partner van 1.2.2.1.1]  1.2.2.1.1; 1.2.2.1.1.2; 1.2.2.1.1.3; 1.2.2.1.1.4
BRUIJNINCX, Petrus (Pieter) (~15-01-1781, †29-12-1860) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.1.5
BRUIJNINGS, Adrianus Laurentius (*04-11-1810, †24-06-1854) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.1.5
BRUIJNSEELS, Adriana Maria (*16-04-1823, †22-11-1838) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.7
BRUIJNSEELS, Adrianus (*28-03-1864, †24-10-1865) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4.6
BRUIJNSEELS, Antonius (*05-09-1850, †16-03-1851) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4.2
BRUIJNSEELS, Cornelis (*09-02-1825, †09-07-1914) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.8
BRUIJNSEELS, Jacobus (*04-08-1849, †20-06-1850) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4.1
BRUIJNSEELS, Jacobus (*12-10-1857, †27-12-1902) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4.5
BRUIJNSEELS, Jacobus Cornelius (~07-12-1743) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2
BRUIJNSEELS, Jacobus Franciscus (*>1807, †13-08-1889) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.1]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.1
BRUIJNSEELS, Johanna (*06-10-1855) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4.4
BRUIJNSEELS, Maria Adriana (*06-10-1852, †24-02-1917) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4.3
BRUIJNSEELS, Petrus Franciscus (*14-04-1816) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.5]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.5
BRUIJNSEELS, Pieter (*22-04-1812, †03-10-1814) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.3
BRUIJNZEELS, Anna (*21-06-1821, †17-02-1906) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.6
BRUIJNZEELS, Anna Elizabeth (~01-10-1809, †12-03-1863) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.2]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.2
BRUIJNZEELS, Bartholomeus (*17-01-1814, †05-03-1908) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4
BRUIJNZEELS, Jacobus Jacobusse (~23-01-1785, †19-05-1852) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2; 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.1; 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.2; 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4; 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.5
BRUIN, Antonius (Antonie) de (*24-01-1773) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.15]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.15
BRUIN, Petrus Antonius de (*19-06-1804, †10-09-1868) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.15]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.15
BRUINSMA, B. [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.4.2]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.4.2
BRUN, Hendrik van den (*06-10-1871, †20-04-1939) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2.1
BRUN, Hendrika Maria (Ria) van den [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2.2.1
BRUSCHETTO, Jacoba Maria (*1862, †10-10-1895) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1
BUIJS, Adriaentje Jans (*±1602) [Schoonmoeder van 1.2.2.9]  1.2.2.9
BUIJS, Gertrudis Melissen (*1688) [Partner van 1.4.3.1.3]  1.4.3.1.3; 1.4.3.1.3.2
BUIJS, Joanna Willemsse (*±1668) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1]  1.2.2.1.1.2.1
BUIS, Cornelius [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.6.4.2.1]  1.2.2.1.1.2.1.6.4.2.1
BUIS, Johanna (*±1852) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.6.4.2.1]  1.2.2.1.1.2.1.6.4.2.1; 1.2.2.1.1.2.1.6.4.2.1.1
BURGHT, Frederikus Johannes van de [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.1
BURGHT, Maria Agretis van der [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.6.1.5]  1.2.2.1.1.2.1.6.1.5
CAMP, Adriaan Cornelisse (*±1630) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2]  1.2.2.1.1.2
CAMP, Aeltje Cornelis (Aeltje) (*±1629, †<11-02-1697) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.3]  1.2.2.1.1.3
CAMP, Cornelius (Cornelis) (*16-11-1800, †02-02-1890) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1
CAMP, Gerrit Janse (*±1677, †>10-04-1715) [Partner van 1.2.2.1.2.3]  1.2.2.1.2.3
CAMP, Maria Adriaens (*1654, []20-11-1736) [Partner van 1.2.2.1.1.2]  1.2.2.1.1.2; 1.2.2.1.1.2.1; 1.2.2.1.1.2.4; 1.2.2.1.1.2.5; 1.2.2.1.1.2.6
CAMPEN, Jan Janssen van (*±1632, †<21-04-1693) [Partner van 1.2.2.1.2]  1.2.2.1.2; 1.2.2.1.2.1; 1.2.2.1.2.2
CAMPEN, Jan Matthijs Jan van (*±1600) [Schoonvader van 1.2.2.1.2]  1.2.2.1.2
CAMPEN, Joanna Janse van (*±1669) [Nummer 1.2.2.1.2.2]  1.2.2.1.2.2
CAMPEN, Maria Janse van (*±1666) [Nummer 1.2.2.1.2.1]  1.2.2.1.2.1
CANTA, Johanna Maria Adriana (*24-12-1858, †21-04-1911) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.2; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6
CANTA, Petrus Theodorus (*25-10-1820, †27-09-1866) [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2
CANTERS, Cornelis Wouter (~22-02-1764, †29-05-1831) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9
CANTERS, Wilhelmina (Maria) (*15-11-1801, †06-12-1878) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.5
CASTENMILLER, Michaelis Joseph [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.6.1.5]  1.2.2.1.1.2.1.6.1.5
CASTENMILLER, Pierre Felix (*1783) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.6.1.5]  1.2.2.1.1.2.1.6.1.5
CASTENMILLER, Pierre Joseph (*30-07-1811) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.6.1.5]  1.2.2.1.1.2.1.6.1.5.1
CHARMET, Arnaud [Zoon van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1.1
CHARMET, Bruno [Zoon van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1.2
CHARMET, Eric [Zoon van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1.3
CHARMET, Francois [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1
CHARMET, Oliver [Zoon van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1.4
CHARMET, Rmy [Zoon van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.7.1.5
CHRISTIANEN, Antonia (*06-04-1898, †05-09-1978) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4
CLAESDR, Eijken (*±1638, †<1670) [Partner van 1.2.2.3.1]  1.2.2.3.1; 1.2.2.3.1.2; 1.2.2.3.1.4
CLAESSEN, Lijsken Adriaen (*±1582) [Partner van 1.4.1]  1.4.1
CLOOT, Dingeken Jans (*±1615, †<1668) [Partner van 1.2.2.3]  1.2.2.3
CLOOT, Jan (*±1585) [Schoonvader van 1.2.2.6] [Schoonvader van 1.2.2.3]  1.2.2.3; 1.2.2.6
CLOOT, Jan Willemse (*±1650, †>02-12-1698) [Zoon van 1.2.2.6]  1.2.2.6.3
CLOOT, Lijske (*±1607) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.3]  1.2.2.1.3
CLOOT, Willem Jansse (*±1613, †>12-03-1668) [Partner van 1.2.2.6]  1.2.2.6
COCKX, Josephus (*1819) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.5
COCKX, Ludovicus (Louis) (*19-11-1843) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.5
CONINX, Maria (~07-09-1727, †30-12-1802) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8]  1.2.2.3.1.4.8; 1.2.2.3.1.4.8.1; 1.2.2.3.1.4.8.4; 1.2.2.3.1.4.8.5
CORNAX, Adriana Johanna (*04-07-1910)  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.4.1
CORNEL, Antonius (~23-11-1804, †14-01-1876) [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.5.5.1]  1.2.2.3.1.4.8.5.5.1
CORNEL, Cornelis (*25-02-1837, †27-02-1911) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.5.5.1]  1.2.2.3.1.4.8.5.5.1
CORPUT, Bartholomeus van de [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2.2
CORPUT, Richard van de [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2.2
CRUL, Joanna Catharina (*±1804) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.6.3
CUIJL, Aletta Aerts (Aeltje) (*±1650, †<30-10-1733) [Schoonmoeder van 1.4.3.1.5]  1.4.3.1.5
CUIJPERS, Maria (*03-09-1894, †28-07-1966) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.2
CUYPERS, Hendrik Hubert (*±1862) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.2
DAEMEN, Gulicken (*±1595) [Partner van 1.1.1.1] [Partner van 1.2.2.3.1]  1.1.1.1; 1.2.2.3.1; 1.2.2.3.1.1
DAM, Adrianus Petrus (*12-04-1895, †03-06-1970) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4
DAM, Johanna Catharina Elisabeth (Anny) (*01-10-1927, †20-12-2005) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1
DAMEN, Cornelia (~14-07-1752, †29-07-1807) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.1
DAMEN, Henrica (~1778, †07-09-1849) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.1.5
DAMMERS, Mathilda Magdalena (Tilly) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.4]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.4
DAMMERS, Michiel Samuel Arnoldes (*26-06-1907) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.4]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.4
DEKKERS, Anna Cornelia Johanna (Cor) (*01-05-1915, †01-12-2003) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1
DEKKERS, Godefridus (~18-06-1799, †28-11-1867) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1
DEKKERS, Joanna Wilhelmina (*14-12-1827, †24-09-1906) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1; 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1.1
DELFT, Johannes van (*±1735)  1.2.2.1.1.2.1.6
DIEST, Maria van (*08-04-1859) [Schoonmoeder van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.6.1]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.6.1
DIJCK, Paulina Cecilia van (~15-11-1753, †25-09-1837) [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.1.1]  1.2.2.1.1.2.6.1.1; 1.2.2.1.1.2.6.1.1.2; 1.2.2.1.1.2.6.1.1.3
DIJK, Jacobus van (~02-04-1710, †19-11-1755) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.6.1.1]  1.2.2.1.1.2.6.1.1
DIJK, Johannes Willebrordus van [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6
DIJK, Wilhelmina Alberdina van (*14-03-1897, †>1970) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.1; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.3; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.4
DIRVEN, Antonie (Anthonij Goris) (*±1765, †20-05-1840) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.1]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.1
DIRVEN, Goverdina (~19-03-1795, †15-02-1853) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.1]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.1
DOGGEN, Petrus (Peter) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1
DOGGEN, Thieu (Thieu) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1
DOLCK, Gerardi (*±1695) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.6.1]  1.2.2.1.1.2.6.1
DOLK, Alegonda Gerritse (~03-11-1721, †07-03-1794) [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.1]  1.2.2.1.1.2.6.1; 1.2.2.1.1.2.6.1.1; 1.2.2.1.1.2.6.1.2
DONDERS, B.M. [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1.2.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1.2.1
DONGEN, Cornelia van (*01-01-1823, †20-06-1900) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.2.5]  1.2.2.3.1.4.8.1.2.5
DONGEN, Cornelis van (~26-02-1788, †01-10-1822) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.2; 1.2.2.3.1.4.8.1.2.1; 1.2.2.3.1.4.8.1.2.3; 1.2.2.3.1.4.8.1.2.5
DONGEN, David Adriaan van [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.7]  1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.7
DONGEN, Helena Adriana van (*23-11-1887) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2.1
DONGEN, Hubertus Johannes van (*03-12-1888) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2.2
DONGEN, Jacoba van (*24-10-1821, †14-02-1822) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.2.4
DONGEN, Jacobus (Jakobus) van (*01-10-1817, †19-09-1821) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.1.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.2.2
DONGEN, Jacobus Adriaense van (*±1750) [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.1.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.2
DONGEN, Jan van (*±1820) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2
DONGEN, Johanna van (~04-03-1770, †02-06-1857) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4]  1.2.2.1.1.2.1.7.4; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.1; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.2; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.3; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.6; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.10; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.13; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.15
DONGEN, Johanna van (*11-02-1816, †05-03-1881) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.2.1]  1.2.2.3.1.4.8.1.2.1
DONGEN, Johanna Maria van (*13-10-1890) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2.3
DONGEN, Johannes van (*1898) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.7]  1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.7
DONGEN, Nicolaas van (*±1738, †21-09-1821) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4]  1.2.2.1.1.2.1.7.4
DONGEN, Nicolaas van (*11-05-1819, †17-03-1890) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.2.3]  1.2.2.3.1.4.8.1.2.3
DONGEN, Wouter (Wout) van (*04-02-1863, †10-08-1914) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.2.1
DRIES, Adriana Ludwina (Jeane Sara Maria) (*29-01-1914, †26-06-2007) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.1; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.2; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.3; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.4; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.5; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.6
DUBBELMAN, Catharina (*1898) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.12.1]  1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.12.1
DUBBELMAN, Willem (*1851) [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.12.1]  1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.12.1
DUFOURNE, Aaltje (*30-12-1877, †01-07-1928) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1
DUSSELDORP, Christiaeni (Corstiaan) van (~24-09-1719, †05-03-1808) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.3]  1.2.2.1.1.2.1.3
DUSSELDORP, Gerardi (*±1690) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.3]  1.2.2.1.1.2.1.3
DUSSELDORP, Johanna van [Partner van 1.4.3.1.5.1.1.1]  1.4.3.1.5.1.1.1; 1.4.3.1.5.1.1.1.1
EEDEN, C.J.J.M. van [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.4
EG, Rika [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.6]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.6
ELANTS, Adriaan (*±1610) [Schoonvader van 1.2.2.3.1]  1.2.2.3.1
ELANTS, Maria Aerden (*±1640, []27-01-1720) [Partner van 1.2.2.3.1]  1.2.2.3.1
ELBERS, Maria Arnoldina Martina (*28-05-1882, †15-04-1930) [Schoonmoeder van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.1]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.3.1
ENNETEN, Martine van [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.6.2.2]  1.2.2.1.1.2.1.6.2.2
ERNST, Franciscus Antonius [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2
ERNST, Johanna Cornelia Elisabeth (*±1873) [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.2
ERP, Everardus (Everd) van (*±1739, †16-05-1806) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.6.3.7]  1.2.2.1.1.2.6.3.7
ERP, Hendrica (Henderien) van (*15-08-1830) [Schoonmoeder van 1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.12]  1.2.2.3.1.4.8.1.5.1.12
ERP, Johanna van (~31-05-1771, †13-09-1844) [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.7]  1.2.2.1.1.2.6.3.7; 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3
EVERSDIJK, Johanna [Adoptiedochter van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.3; 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.3
EVERSDIJK, Mies [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8
FENS, Johanna (*1849) [Schoonmoeder van 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.1]  1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.1
FIJNEMAN, Anna (*04-03-1782, †<?-05-1838)  1.2.2.1.1.2.6.3.9
FLAPPER, Johannes Dominicus [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.4
FONDSE, Leendert Joost Adriaan (*21-06-1913, †08-09-1981) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2
FONDSE, Maatje Adriana (Maddy) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2.1; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2.2
FRANKEN, Anna [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2
FRANKEN, C.  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2
FREDERIKSEN, Anthony Joos (Tonny) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1.1
FREDERIKSEN, Erwin (Erwin) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1.1
FREYTERS, Sylvia (Sylvia) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.2.2
FRIESEN, Wilhelmina Hendrika [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8
FRITS, Joseph Franciscus (*07-08-1826, †<1866) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.4]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.4
FRITZ, Willem Lambertus (*21-07-1853, †16-07-1921) [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.4]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.4
GAAL, Elisabeth Johannes van [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.5
GAST, Adriana Sijmonse de (~13-01-1690) [Dochter van 1.2.2.3.1.2]  1.2.2.3.1.2.3
GAST, Cornelis de (*±1625) [Schoonvader van 1.2.2.3.1.2]  1.2.2.3.1.2
GAST, Ida Sijmonsdr de (~10-02-1692) [Nummer 1.2.2.3.1.2.4]  1.2.2.3.1.2.4; 1.2.2.3.1.2.4.1
GAST, Joannes Sijmonse de (~15-02-1689) [Zoon van 1.2.2.3.1.2]  1.2.2.3.1.2.2
GAST, Sijmon Cornelizn (Sijmen) de (*±1660, †<1696) [Partner van 1.2.2.3.1.2]  1.2.2.3.1.2; 1.2.2.3.1.2.4
GAST, Theodorus Sijmons de (~10-02-1688) [Zoon van 1.2.2.3.1.2]  1.2.2.3.1.2.1
GEERTS, Digna (Dimpna) (~1794) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.5.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.5.1
GEERTS, Elisabeth Maria (*1797, †02-05-1827) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.5.2
GEERTS, Johanna (~03-09-1805) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.5.3
GEERTS, Johannes Petrus (Jan) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.5
GEERTS, Petrus Josephus Johannes (Peeter Jan) (~27-12-1764, †16-09-1809) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.5; 1.2.2.1.1.2.1.7.5.1
GEIJSEL, Anna Joachim van (*±1630) [Partner van 1.4.3]  1.4.3; 1.4.3.1
GHELDEN, Maeiken Jans van (*±1607, †<1649) [Partner van 1.2.2.3]  1.2.2.3; 1.2.2.3.1; 1.2.2.3.2
GHELDER, Jan van (*±1575) [Schoonvader van 1.2.2.3]  1.2.2.3
GIBELIJN, Alida (*±1764, †24-09-1808) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.4]  1.2.2.3.1.4.8.4
GIDDING, Johanna Maria (*22-08-1831, †05-04-1861)  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.5
GIESSEN, Adriaentje van (*±1725) [Partner van 1.2.2.3.1.2.4.1]  1.2.2.3.1.2.4.1
GIJSEL, Adriaen van (*±1648) [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4]  1.2.2.3.1.4
GIJSEL, Cornelia van (*±1702) [Partner van 1.2.2.1.1.3.6]  1.2.2.1.1.3.6; 1.2.2.1.1.3.6.1; 1.2.2.1.1.3.6.2
GIJSEL, Gerretruijt Adriaensse (Geertruy) van (*1682, †>1742) [Partner van 1.2.2.3.1.4]  1.2.2.3.1.4; 1.2.2.3.1.4.5; 1.2.2.3.1.4.8; 1.2.2.3.1.4.9
GIJSSEL, Adriaen van (*±1590) [Schoonvader van 1.2.2.7]  1.2.2.7
GIJSSEL, Lijsken Adriaens van (*±1622, †<?-01-1677) [Partner van 1.2.2.7]  1.2.2.7; 1.2.2.7.1; 1.2.2.7.2
GILS, Arien Gerritse van (*±1674, †>10-04-1715) [Zoon van 1.2.2.1.4]  1.2.2.1.4.1
GILS, Gerrit van (*±1644, †<?-04-1715) [Partner van 1.2.2.1.4]  1.2.2.1.4; 1.2.2.1.4.2
GILS, Matheus Gerritse van (*±1680, †>10-04-1715) [Dochter van 1.2.2.1.4]  1.2.2.1.4.3
GILS, Peeter Gerritsen van (*±1615) [Schoonvader van 1.2.2.1.4]  1.2.2.1.4
GILS, Petronella van (*±1677, †>10-04-1715) [Nummer 1.2.2.1.4.2]  1.2.2.1.4.2
GLAVIMANS, Elisabeth Corstiaens (*±1666) [Partner van 1.2.2.10.1]  1.2.2.10.1
GOOR, Hermina Ferdina [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2.1
GOOR, Jozef (*06-10-1922, †29-12-1988) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2
GOOSSENS, Franciscus Jacobus [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.6]  1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.6
GOOSSENS, Johanna Adriana Maria (*1905) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.6]  1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.6
GOSSELINK, B.G. [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.4.4
GREVENBROECK, Jan (*±1667) [Partner van 1.2.2.1.2.2]  1.2.2.1.2.2
GROEN, Jannetje Maria de (*04-01-1856, †01-03-1912) [Schoonmoeder van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.5]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.5
GROOT, Abraham Joannes de [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1
GROOT, Anna Elisabeth de [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1.3
GROOT, Hubertus Wouter de [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1.2
GROOT, Joannes Cornelius de (*±1895) [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1
GROOT, Johannes Cornelis de [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1.1
GROOT, Robertus Martinus de [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1.4
HAAN, Guillaume Corneille de [Schoonvader van 1.2.2.1.1.2.1.6.2.2]  1.2.2.1.1.2.1.6.2.2
HAAN, Pierre Corneille de (*1791) [Partner van 1.2.2.1.1.2.1.6.2.2]  1.2.2.1.1.2.1.6.2.2
HAAREN, Cornelis van (*±1744) [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.4]  1.2.2.3.1.4.8.4
HAAREN, Elisabeth van (*10-07-1776, †07-01-1841) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.4]  1.2.2.3.1.4.8.4
HAM, Cornelia van (*02-07-1731, †01-04-1806) [Schoonmoeder van 1.2.2.1.1.2.1.7.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.1
HAMETER, Jeanette Berendina Johanna (*28-08-1911) [Partner van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.1; 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.1.1
HANSBERGEN, Cornelis Huijbertsz (*±1646) [Partner van 1.2.2.7.1]  1.2.2.7.1
HAPEREN, Elisabeth van (*31-10-1824, †20-07-1889) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.4.1
HAPEREN, Gerardus (Gerrit Jan) van (~05-01-1796, †30-10-1889) [Partner van 1.2.2.3.1.4.8.1.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.4
HAPEREN, Gerardus van (*04-12-1828, †20-07-1829) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.1.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.4.3
HAPEREN, Johanna van (*07-01-1831) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.4.4
HAPEREN, Nicolaas van (*02-04-1826, †24-10-1834) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.1.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.4.2
HAPERT, Gerardus van (*±1768) [Schoonvader van 1.2.2.3.1.4.8.1.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.4
HASSEL, Adriaan van [Zoon van 1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8]  1.2.2.1.1.2.6.3.7.3.3.8.2
HASSEL, Adriaan Arentsen van (*±1628, †12-07-1713) [Nummer 1.2.2.1.1]  1.2.2.1.1; 1.2.2.1.1.2; 1.2.2.1.1.3; 1.2.2.1.1.4
HASSEL, Adriaan Nicolaas van (*25-12-1865, †12-01-1942) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.5]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.5
HASSEL, Adriaan Petersz van (~10-06-1731, †>13-03-1801) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1]  1.2.2.1.1.2.1.8
HASSEL, Adriaantje Tonis van (*±1648) [Nummer 1.2.2.7.1]  1.2.2.7.1
HASSEL, Adriaen (Adriaen) van (*±1515) [Nummer 1]  1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4
HASSEL, Adriaen Claesz van (~02-02-1722, †10-10-1797) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8]  1.2.2.3.1.4.8; 1.2.2.3.1.4.8.1; 1.2.2.3.1.4.8.4; 1.2.2.3.1.4.8.5
HASSEL, Adriaen Jansz Tonis (*±1595, †<10-09-1629) [Nummer 1.1.1.1]  1.1.1.1; 1.2.2.3.1
HASSEL, Adriaen Mathijsz van (*±1575) [Nummer 1.2.1]  1.2.1; 1.2.1.2
HASSEL, Adriaen Michielsz van (*±1585) [Nummer 1.3.1]  1.3.1
HASSEL, Adriaenken Meusse van (*±1580, †<03-02-1607) [Dochter van 1.2]  1.2.3
HASSEL, Adriana van (~15-11-1761, †17-04-1845) [Nummer 1.2.2.1.1.2.6.2.1]  1.4.3.1.9.1.1; 1.2.2.1.1.2.6.2.1
HASSEL, Adriana van (~28-02-1796, †30-09-1869) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.6]  1.2.2.3.1.4.8.1.6; 1.2.2.3.1.4.8.1.6.3
HASSEL, Adriana van (~27-07-1804, †27-06-1859) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.5.3]  1.2.2.3.1.4.8.5.3; 1.2.2.3.1.4.8.5.3.2
HASSEL, Adriana van (*04-08-1834, †18-02-1836) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.5]  1.2.2.3.1.4.8.1.5.6
HASSEL, Adriana van (*29-12-1836, †23-05-1838) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.5]  1.2.2.3.1.4.8.1.5.8
HASSEL, Adriana van (*27-01-1843, †31-05-1843) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.5.5]  1.2.2.3.1.4.8.5.5.5
HASSEL, Adriana van (*27-01-1844, †27-10-1844) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.5.5]  1.2.2.3.1.4.8.5.5.6
HASSEL, Adriana van (*28-07-1871, †21-02-1934) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.4
HASSEL, Adriana Antonia Maria van (*13-05-1904) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.3]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.7.3
HASSEL, Adriana Cornelia van (*25-10-1812, †07-04-1883) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.15]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.15
HASSEL, Adriana Johanna van (*02-07-1876, †25-07-1876) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.5
HASSEL, Adriana Maria van (~17-01-1784, †23-06-1844) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2]  1.2.2.1.1.2.1.6.3.2; 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.1; 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.2; 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.4; 1.2.2.1.1.2.1.6.3.2.5
HASSEL, Adriana Maria van (*13-04-1869, †11-12-1870) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.6
HASSEL, Adrianus van (~20-06-1694) [Zoon van 1.2.2.1.1]  1.2.2.1.1.5
HASSEL, Adrianus van (~22-04-1698, †<?-04-1698) [Zoon van 1.2.2.1.1]  1.2.2.1.1.7
HASSEL, Adrianus van (~02-02-1722, †18-04-1766) [Zoon van 1.2.2.3.1.4]  1.2.2.3.1.4.7
HASSEL, Adrianus van (~20-02-1786, †<?-02-1803) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.1]  1.2.2.3.1.4.8.1.1
HASSEL, Adrianus (Adriaan) van (~09-02-1802, †22-04-1875) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.10]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.10; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.10.3
HASSEL, Adrianus (Adriaan) van (~13-02-1803, †26-05-1867) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.9]  1.2.2.3.1.4.8.1.9; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.3; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.11; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.12
HASSEL, Adrianus van (*18-12-1817, †02-09-1908) [Nummer 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.2; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.4
HASSEL, Adrianus van (*18-07-1830, †09-12-1830) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.5.1]  1.2.2.3.1.4.8.5.1.1
HASSEL, Adrianus van (*06-04-1839, †01-09-1840) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.5.3]  1.2.2.3.1.4.8.5.3.1
HASSEL, Adrianus van (*27-10-1845, †22-02-1846) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.5.5]  1.2.2.3.1.4.8.5.5.7
HASSEL, Adrianus van (*11-12-1856, †31-12-1929) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.1
HASSEL, Adrianus van (*09-05-1870, †24-08-1889) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.3
HASSEL, Adrianus van (*20-02-1873, †19-05-1873) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.3
HASSEL, Adrianus van (*08-04-1875, †22-09-1895) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.4
HASSEL, Adrianus Adriaensz (Adriaan) van (*03-01-1767, †14-05-1826) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.5]  1.2.2.3.1.4.8.5; 1.2.2.3.1.4.8.5.1; 1.2.2.3.1.4.8.5.2; 1.2.2.3.1.4.8.5.3; 1.2.2.3.1.4.8.5.5
HASSEL, Adrianus Claesz van (~23-05-1707, †<?-02-1722) [Zoon van 1.2.2.3.1.4]  1.2.2.3.1.4.2
HASSEL, Adrianus Franciscus (Adriaan) van [Nummer 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.6]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.6
HASSEL, Adrianus Franciscus (Adriaan) van (*01-10-1911, †23-10-1911) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1.3
HASSEL, Adrianus Franse (Adriaen) van (~11-12-1733, †03-10-1817) [Nummer 1.2.2.1.1.2.6.3]  1.2.2.1.1.2.6.3; 1.2.2.1.1.2.6.3.3; 1.2.2.1.1.2.6.3.7; 1.2.2.1.1.2.6.3.9; 1.2.2.1.1.2.6.3.13
HASSEL, Adrianus Gerardus (Adriaan) van (*02-04-1870, †29-08-1888) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.10
HASSEL, Adrianus Huijberts (Adriaan) van (~22-02-1698, †26-10-1770) [Nummer 1.2.2.1.1.2.4]  1.4.3.1.8; 1.2.2.1.1.2.4; 1.2.2.1.1.2.4.3; 1.2.2.1.1.2.4.5; 1.2.2.1.1.2.4.9
HASSEL, Adrianus Huijbertsz van (~04-04-1696, †<?-02-1698) [Zoon van 1.2.2.1.1.2]  1.2.2.1.1.2.3
HASSEL, Adrianus Johannes van [Zoon van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1.5
HASSEL, Adrianus Johannes Antonius Joseph van (*18-04-1897, †09-11-1897) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.5
HASSEL, Adrianus Lambertus Franciscus (Adriaan) van (*10-05-1884, †06-10-1975) [Nummer 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1.1; 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.1.1.4
HASSEL, Adrianus Petrus Wilhelm (Janus) van (*31-08-1898, †06-08-1917) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.4
HASSEL, Adriel Joy van [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.3]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.3.2
HASSEL, Aeltje Tonis van (*±1650, †>12-01-1677) [Nummer 1.2.2.7.2]  1.2.2.7.2
HASSEL, Aert Adriaensz van (*±1605) [Zoon van 1.2.1]  1.2.1.1
HASSEL, Aleida Maria Cornelia van [Nummer 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.3]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.3
HASSEL, Allegonda van (~23-03-1790, †11-12-1817) [Nummer 1.2.2.1.1.2.6.1.1.3]  1.2.2.1.1.2.6.1.1.3
HASSEL, Andrew David Benjamin van [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.6]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.6
HASSEL, Angelica Patricia van (*30-12-1960, †01-01-1961) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.1
HASSEL, Angelique (Angelique) van [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.1.1
HASSEL, Anna van (~15-12-1696) [Dochter van 1.2.2.1.1]  1.2.2.1.1.6
HASSEL, Anna van (*27-02-1829, †27-03-1829) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.9]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.1
HASSEL, Anna van (*20-11-1831, †12-06-1913) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.9.3]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.3
HASSEL, Anna Albertina Maria van [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.2.6.4
HASSEL, Anna Catharina (Catharina) van (~19-03-1788, †22-04-1837) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.2; 1.2.2.3.1.4.8.1.2.1; 1.2.2.3.1.4.8.1.2.3; 1.2.2.3.1.4.8.1.2.5
HASSEL, Anna Claes van (~29-03-1717) [Nummer 1.2.2.3.1.4.5]  1.2.2.3.1.4.5; 1.2.2.3.1.4.9
HASSEL, Anna Elisabeth Maria (Anna) van [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.3]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.3
HASSEL, Anna Elisabeth Maria van (*28-06-1899, †14-09-1899) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.4
HASSEL, Anna Elisabeth Maria Albina van (*27-10-1903, †10-05-1979) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.6
HASSEL, Anna Maria van [Nummer 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.2]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.1.2
HASSEL, Anna Maria van (~31-08-1763, †12-09-1783) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.6.2]  1.2.2.1.1.2.6.2.2
HASSEL, Anna Maria van (~22-11-1798, †10-08-1837) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.7; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.7.4
HASSEL, Anna Maria van (*21-09-1831, †30-05-1834) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.2
HASSEL, Anna Maria van (*15-05-1834, †13-12-1895) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.5
HASSEL, Anna Maria van (*15-05-1835) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.6
HASSEL, Anna Maria van (*24-04-1864, †22-11-1944) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.3; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.5; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.6.8
HASSEL, Anna Maria Wilhelmina (Marie) van [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.1
HASSEL, Anna Petronella van (*16-05-1872, †14-01-1949) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5]  1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5; 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.1; 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.6; 1.2.2.3.1.4.8.5.5.4.5.7
HASSEL, Anthonia van (*02-04-1800, †27-09-1830) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.5.1]  1.2.2.3.1.4.8.5.1
HASSEL, Anthonia Christina Johanna (Anita) van [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.4.1
HASSEL, Anthonis Antonisz van (*±1585, †>18-11-1615) [Nummer 1.1.3]  1.1.3
HASSEL, Antoinette Johanna van [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.4]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.5.4.2
HASSEL, Antonia (Tonny) van (*26-03-1910, †24-12-1998) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.2
HASSEL, Antonia Johanna Anna van (*05-12-1901, †10-04-1976) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1.2; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.3.1.2.1
HASSEL, Antonia Maria Alida van (*24-11-1905, †18-12-1905) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.1
HASSEL, Antonia Theodora (Tonny) van [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.4]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.4
HASSEL, Antonis Adriaensz. van (*±1546, †>1603) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3
HASSEL, Antonis Jans Matheus van (*±1617, †<?-01-1677) [Nummer 1.2.2.7]  1.2.2.7; 1.2.2.7.1; 1.2.2.7.2
HASSEL, Antony Brian (John) van [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.3]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.1.1.3
HASSEL, Bartolomeus (Bartel) van (~24-08-1780, †02-11-1780) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.6.3]  1.2.2.1.1.2.6.3.14
HASSEL, Bastiaan Petersz van (~±1725, †30-09-1727) [Zoon van 1.2.2.1.1.2.1]  1.2.2.1.1.2.1.5
HASSEL, Bastiaan Petersz van (*1729, †13-09-1783) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7]  1.2.2.1.1.2.1.7; 1.2.2.1.1.2.1.7.1; 1.2.2.1.1.2.1.7.4; 1.2.2.1.1.2.1.7.5; 1.2.2.1.1.2.1.7.6; 1.2.2.1.1.2.1.7.7; 1.2.2.1.1.2.1.7.8
HASSEL, Carla Jacoba Maria van [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.3]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.9.7.3.3
HASSEL, Carlo van [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.2.1
HASSEL, Carolina van (~04-10-1796, †23-12-1875) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.1.5; 1.2.2.1.1.2.1.7.1.5.1
HASSEL, Catharina van (~15-09-1765, †20-03-1766) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.6.3]  1.2.2.1.1.2.6.3.4
HASSEL, Catharina van (~18-03-1770, †05-03-1771) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.6.3]  1.2.2.1.1.2.6.3.8
HASSEL, Catharina van (~14-09-1771, †29-07-1827) [Nummer 1.2.2.1.1.2.6.3.9]  1.2.2.1.1.2.6.3.9
HASSEL, Catharina Adriaens (Katelijn) van (~13-07-1723, †24-07-1723) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.4]  1.2.2.1.1.2.4.2
HASSEL, Catharina Adriaens van (~27-07-1724, †11-04-1805) [Nummer 1.2.2.1.1.2.4.3]  1.2.2.1.1.2.4.3; 1.2.2.1.1.2.4.3.1
HASSEL, Catharina Adriani van (~12-08-1657, †11-04-1716) [Nummer 1.4.3.1]  1.4.3.1; 1.4.3.1.3; 1.4.3.1.5; 1.4.3.1.8; 1.4.3.1.9
HASSEL, Catharina Anna van (*25-01-1844, †20-05-1885) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.10]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.10.4
HASSEL, Catharina Jans van (*±1665) [Dochter van 1.2.2.3.1]  1.2.2.3.1.3
HASSEL, Catharina Maria van (*15-11-1865, †01-12-1935) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.7
HASSEL, Catharina Maria (Carientje) van (*23-03-1957, †23-03-1957) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.3
HASSEL, Catharina Wilhelmina Maria Josephina (Toos) van (*29-11-1906, †27-01-1988) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.1; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.8.8.2
HASSEL, Christiaan van (*±1795, †18-10-1803) [Zoon van 1.2.2.3.1.4.8.4]  1.2.2.3.1.4.8.4.2
HASSEL, Christina Johanna Maria (Tiny) van [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.4]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.4; 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.1.4.1
HASSEL, Christina Maria (Tinneke) van (*23-03-1957, †23-03-1957) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.5
HASSEL, Cornelia van (~27-11-1694, †16-03-1700) [Dochter van 1.2.2.1.1.2]  1.2.2.1.1.2.2
HASSEL, Cornelia van (*09-04-1815, †07-07-1815) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.16
HASSEL, Cornelia van (*02-05-1832, †11-06-1840) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.5]  1.2.2.3.1.4.8.1.5.5
HASSEL, Cornelia van (*23-06-1843, †25-05-1844) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.5]  1.2.2.3.1.4.8.1.5.11
HASSEL, Cornelia van (*12-10-1845, †07-07-1929) [Nummer 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.10; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.1; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.4; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.5; 1.2.2.3.1.4.8.1.9.10.6
HASSEL, Cornelia (Nellie) van (*29-11-1952, †25-07-1982) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.4]  1.2.2.1.1.2.6.3.13.1.3.1.4.3
HASSEL, Cornelia (Keesje) van (*23-03-1957, †23-03-1957) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.5.7
HASSEL, Cornelia Adriaens van (~17-05-1732, †18-01-1734) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.4]  1.2.2.1.1.2.4.7
HASSEL, Cornelia Dijmphna van (~25-03-1790, †21-01-1881) [Nummer 1.2.2.1.1.2.1.7.1.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.1.2
HASSEL, Cornelia Hendrika (Corrie) van (*08-12-1918, †02-03-2008) [Dochter van 1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2]  1.2.2.1.1.2.1.7.4.9.1.3.2.2
HASSEL, Cornelia Maria van (*07-02-1861, †>1919) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.2]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.2.3
HASSEL, Cornelia Maria van (*28-08-1873, †06-02-1879) [Dochter van 1.2.2.3.1.4.8.1.9.8]  1.2.2.3.1.4.8.1.9.8.5
HASSEL, Cornelia Maria van (*17-06-1879, †27-08-1879) [Dochter van