Genealogie Karssen

Direct naar de Kwartierstaat.

Direct naar de Stamreeks.

Direct naar de Parenteel.

De naam Karssen is duidelijk afkomstig van de voornaam Kars.

Deze voornaam is afgeleid van Christiaan.
Het woord christen (Gri. christianos, Lat. christianus), waarvan deze naam is afgeleid, werd blijkens de Bijbel het eerst in Antiochië gebruikt in de aanduiding "christenen" Christen is een afleiding van Christus, Gri. christos 'gezalfde'. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Spanje werd de naam Jezus hier nooit als doopnaam gebruikt, wel echter deze afleiding van Christus. Al vroeg in de Middeleeuwen komt hij in tal van verschillende vormen vaak voor: in het Middelhoogduits 737, Rheinland 959, Vlaanderen 11e eeuw, Utrecht 1196.
Voor ons komt deze naam naar voren in 1619 bij de geboorte van Kars SEEGERS, hoewel zijn moeder ook al KARSSEN genoemd werd.

Uit de volkstelling 2007 blijkt het wel heel duidelijk een typisch Harderwijkse naam te zijn.