Stap 7: Zoeken in andere bronnen.

Naast de Burgerlijke Stand en de DTB zijn er ook nog andere bronnen die jou inzicht kunnen geven in de gegevens en leefomstandigheden van jouw voorouders.
Deze bronnen kenmerken zich echter doordat:
- er weinig op internet staat,
- je vaak zelf naar de archieven zult moeten gaan,
- je wel thuis via internet de inventarissen kunt doorzoeken, zodat je je kunt voorbereiden,
- secundaire archieven zijn vaak overheidsarchieven en de bronnen liggen dus veelal in het Nationaal-, Provinciaal-, Regionaal- of Stads-archief.

Er zijn enorm veel voorbeelden vanmogelijke bronnen te geven. Eigenlijk is elke registratie die vanuit het verleden is bewaard een potentiële bron.

Te denken valt aan b.v. Memories van Successie, Notariële Archieven, belastingregisters, volkstellingen, weesboeken, lidmaatboeken van kerken etc.