bronnenStap 7: Zoeken in andere bronnen.

7.1    Introductie
7.2    Andere bronnen
7.3    Vroegere Nederlandse gebieden
7.4    Doelgroepen
7.5    Buitenland
7.6    Kadaster
7.7    Interessante websites

7.1    Introductie

Naast de Burgerlijke Stand en de DTB zijn er ook nog vele andere bronnen die jou inzicht kunnen geven in de gegevens en leefomstandigheden van jouw voorouders.
Deze bronnen kenmerken zich echter doordat:
-    er wel veel op internet staat, maar nog veel meer niet,
-    je vaak zelf naar de archieven zult moeten gaan,
-    je wel thuis via internet de inventarissen kunt doorzoeken, zodat je je kunt voorbereiden,
-    secundaire archieven zijn vaak overheidsarchieven en de bronnen liggen dus veelal in het Nationaal-, Provinciaal-, Regionaal- of Stads-archief.
Er zijn enorm veel voorbeelden van mogelijke bronnen te geven. Eigenlijk is elke registratie die vanuit het verleden is bewaard een potentiële bron.
Te denken valt aan b.v. Memories van Successie, Notariële Archieven, belastingregisters, volkstellingen, weesboeken, lidmaatboeken van kerken etc., maar denk ook aan archieven van bedrijven, stichtingen, verenigingen.
Zo kwam ik een register tegen van personen die vanaf 1767 toegang hadden tot een drinkwater pomp in Harderwijk.

7.2   Andere bronnen

De meeste grotere archiefdiensten hebben zoekwijzers / zoekhulpen / onderzoeksgidsen opgesteld om je te helpen met jouw onderzoek. Die vormen een goede hulp bij het zoeken naar personen in het buitenland, militaire voorouders, kadastrale gegevens, topografische kaarten. B.v. Nationaal Archief, Salha, BHIC, Gelders Archief
Ook loont het de moeite om in de klappers van het archief te kijken (online) om te zien wat er voor archieven beschikbaar zijn. Je staat versteld wat er allemaal bewaard is.
En kijk ook eens op Geneaknowhow.net naar de digitale bronnen. En natuurlijk creatief zoeken met Google.
Een onuitputtelijke bron is Delpher, de website van de Koninklijke Bibliotheek, met onder andere een verzameling kranten die terug gaat tot 1618.
Er is een veelheid aan andere bronnen beschikbaar. We noemen:
-    Memories van successie.  Dit zijn registers uit de periode 1818-1905 met de aangiften voor de successiebelasting. De memorie bevat de naam van de overledene, datum en plaats van overlijden, onroerende goederen, de erfgenamen met naam en woonplaats, aanwezigheid van een testament. Deze akten liggen in de provinciale archieven.
-    Notariële en Rechterlijke archieven. Vanaf 1811 werd het Vredegerecht ingevoerd, dat in 1838 werd vervangen door de Kantonrechter. Daarvoor spraken de Schout en Schepenen recht. De resultaten liggen vast in (Oud) Rechterlijke Archieven. Daar is veel achtergrondinformatie te halen voor uw stamboomverhaal.
-    Impost op Trouwen en Begraven. Impost is een algemene term voor belastingen, In dit geval was het vanaf ca 1700 een belasting van overheidswege naar inkomen en vermogen, met name in Holland. Je vindt de registratie in de Gaardersarchieven.

7.3    (Vroegere) Nederlandse gebieden

Vanwege de familiebanden is er veel interesse voor de voorouders in de voormalige rijksdelen. Probleem is dat de registratie niet is zoals we in Nederland gewend zijn, en vaak ook niet meer aanwezig. Wat er nog is vind je in het Nationaal Archief. Daarentegen zijn er diverse genealogische verenigingen die zich juist op die gebieden richten.

7.4    Doelgroepen

Er zijn diverse websites die zich richten op bepaalde groeperingen.
Zo zijn er verenigingen voor b.v. Joodse genealogie, met eigen websites. CBG heeft Dossiers over onderzoeken van b.v. Franse, Poolse, Australische, Schotse, Limburgse voorouders.
Ook kunt u zoeken naar militieregisters, kloosters, of op Biografieën van bekende Nederlanders, of op AlleGroningers   AlleFriezen  AlleDrenten   AlleLimburgers    Zeeuwen-Gezocht     AlleKolonisten.

7.5    België, Duitsland, andere landen

Onderzoek in het buitenland is meestal veel moeilijker dan in Nederland. Er zijn best mogelijkheden, maar je zult sneller naar een archief ter plaatse moeten, en de kosten zijn veelal ook hoger.
Internationale websites als MyHeritage, Familysearch en Geneanet bieden een goede start.

In België kunt u starten met het Rijksarchief in Brussel. Of op een specifiek Belgische startpagina zoals  A-Z/genealogie.

Genealogisch onderzoek in Duitsland gaat anders dan in Nederland: minder internet en meer archiefbezoek. Geen aktes van de Burgerlijke Stand online, geen centrale databases, vaak zoeken in afzonderlijke gemeentearchieven.
In 2010 werd een nieuwe wet op de persoonsgegevens van kracht die o.a. inhield dat termijnen van openbaarheid verruimd werden en de beschikbare akten verhuisden van Burgerlijke Stand (Standesamt) naar Archief. Geboorteakten zijn nu na 110 jaar openbaar, huwelijksakten na 80 jaar en overlijdens na 30 jaar.
De start van de Burgerlijke Stand verschilt ook van plaats tot plaats. Pas sinds 1874 kent Duitsland een nationale uniforme registratie (Personenstandsgesetz) die de taak van de kerken overnam. In delen van het Rijnland echter, dat in de Franse tijd een Frans Departement was, is hiermee al in 1798 begonnen.
Het is dus noodzakelijk zich eerst regionaal te oriënteren en daarvoor is het internet natuurlijk wel te gebruiken. Waar zijn de plaatselijke archieven, openingstijden, etc. In kleinere plaatsen is een archief niet altijd bezet en is het sterk aan te raden telefonisch of per e-mail een afspraak te maken.
Kijk ook of er regionale initiatieven zijn, zoals afdelingen van genealogische verenigingen, en eventueel mailinglijsten waar u een oproep kunt plaatsen. Een goed startpunt is CompGen.

7.6    Kadaster

Een aparte wereld gaat voor je open bij het zoeken naar het woning en grondbezit van jouw  voorouders in het kadaster.
Het zoeken naar kadastergegevens vergt enige kennis, maar de meeste archieven hebben hier een aparte zoekwijzer voor.
Het kadaster is opgericht om een rechtvaardige inning van de grondbelasting mogelijk te maken, door het vastleggen van het bezit en gebruik van onroerende eigendommen. Men is hiermee begonnen in 1811, maar het duurde tot 1832 voor alle percelen waren opgemeten.
Het Kadaster heeft Nederland opgedeeld in kadastrale gemeentes (volgens de toenmalige indeling, sindsdien niet aangepast), die weer verdeeld zijn in secties, aangeduid met een hoofdletter. Iedere sectie kent 1 of meer kaartbladen, waarop ieder perceel met eventuele bebouwing is ingetekend en genummerd.
De gegevens werden vastgelegd in minuutplans (kadastrale kaarten) en OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels), registers met gegevens over de eigenaar, diens beroep en woonplaats, oppervlakte van het perceel, het gebruik (bebouwing, weiland, bos etc) en de belastbare opbrengst.
Wijzigingen op de OAT werden genoteerd in een apart register, de SAT (Suppletoire Aanwijzende Tafel).
Daarnaast zijn er diverse andere hulpregisters: Kadastrale legger met per eigenaar onder een leggerartikel (een artikel is een uniek nummer voor de eigenaar) al zijn percelen in die kadastrale gemeente.
In de legger staan alle wijzigingen in het grondbezit.  Bij verandering van eigendom wordt het perceel onder het artikel van de oude eigenaar doorgestreept (met verwijzing naar het nieuwe artikel) en onder het artikel van de nieuwe eigenaar bijgeschreven (met verwijzing naar het oude artikel). Register 71 (vanaf 1844) geeft per perceel verwijzingen naar de leggerartikelen
Omdat wijzigingen in aparte registers zijn genoteerd moet je dus vanuit de huidige situatie terug werken naar het verleden door alle wijzigingen te reconstrueren. In 1989 is de werkwijze geautomatiseerd.

7.7    Interessante websites

Delpher
https://www.delpher.nl/
Onuitputtelijke bron van 100 miljoen pagina's informatie uit Nederlandse boeken, tijdschriften, kranten.
Europeana
https://www.europeana.eu/nl
Europeana is een soort Europese Delpher, met boeken, kranten en culturele voorwerpen. Initiatief van de EU. 
Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren
https://www.dbnl.org/
Website over Nederlandse literatuur, taal, en cultuurgeschiedenis, biografieën, portretten, jaarboeken, tijdschriften
Startpagina externe kranten

https://www.delpher.nl/nl/regio
Kranten op externe websites.
Let op: deze kranten staan dus niet op de website van Delpher, maar in een zoekopdracht op Delpher worden ze bij de keuze Doorzoek alles wel meegenomen.
Biografisch portaal
http://www.biografischportaal.nl/
Biografisch portaal met doorverwijzing naar 148.000 biografieën van en informatie over 80.000 kopstukken en andere opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu.
Beeldbank 2e wereldoorlog
https://beeldbankwo2.nl/nl/
Collectie foto's, tekeningen,affiches en films, beheerd door het NIOD.

Plaatsengids

https://www.plaatsengids.nl/
Informatie over alle 7.000 provincies, streken, gemeenten, plaatsen, dorpen, gehuchten en buurtschappen in Nederland. Met name over aspecten als topografie, gemeentelijke herindelingen, naamkunde, cultuurhistorie, landschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, bezienswaardigheden, natuur, toerisme en recreatie, evenementen, en het lokale verenigingsleven en overige voorzieningen (zoals dorpshuizen/MFC's, scholen en zorg- en welzijnsinstellingen).
GeneaKnowHow Bronnen
https://www.geneaknowhow.net/digi/bronnen.html
Verzamelsite met (verwijzingen naar) digitale bronbewerkingen van Nederland en België op internet en CD-Rom.
BHIC Stamboom

http://www.bhic.nl/onderzoeken/stamboom
Zoeken in databases van het Brabants Historisch Informatie Centrum: Gevangenisregisters, Belgische vluchtelingen, Militieregisters, Notaris- en  schepenakten, Raad van Brabant, Borgbrieven, Rechtbanken, Rekeningen Broederschap, Vredegerchten, Kentekens  etc.
MyHeritage

https://www.myheritage.nl/
Wereldwijde database waar 110 miljoen gebruikers hun gegevens hebben ingebracht, met 50 miljoen stambomen met 3,8 miljard personen. Omvat tevens 10 miljard historische gegevens. Eigenaar van o.a. Geni.com, Legacy Family Tree. Werkt nauw samen met FamilySearch.
Zoeken op beperkte schaal is gratis, Site-abonnement ca € 100/jr, Data-abonnement nog eens ca € 100/jr.
Ancestry

https://www.ancestry.com/
Wereldwijde database, met accent op Amerika. Eigenaar van sites als    Newspapers.com (17.000 kranten vanaf 1700 - 2000, ook wereldwijd), Rootsweb.com/ ( toegang tot plaatselijke en regionale websites in VS), bovendien een Wiki voor een wereldstamboom),  Findagrave.com/ (grootste verzameling begraafplaatsen te wereld, 180 miljoen graven), Fold3.com (Militair verleden o.a.1812, Indiaanse oorlogen, Burgeroorlog, Spaans Amerikaanse oorlog, WO I,  WO II, Vietnam, Korea).
Van Papier naar Digitaal
https://www.vpnd.nl/
Afbeeldingen van genealogische bronnen, waar mogelijk aangevuld met (links naar) de bewerkingen van deze bronnen.
Genealogische Infopagina
http://www.michel-halin.be/
Informatie over Belgische geslachten
Nederlands Instituut voor Militaire Historie

https://www.defensie.nl/organisatie/defensieondersteuningscommando/eenheden/nimh
Het NIMH is een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis, de Nederlandse strijdkrachten in de periode van de Tachtigjarige Oorlog tot nu. Het NIMH beheert een unieke militair-historische collectie en maakt deze toegankelijk voor een breed publiek.
Voor onderzoek naar militaire voorouders klik HIER voor de Beeldbank klik HIER.
Militieregisters

https://militieregisters.nl/
Deze website bevat Alfabetische naamlijsten 1828-1861 en Lotingsregisters 1863-1940
In 1811 werd in Nederland de dienstplicht (conscriptie) ingevoerd. Vóór de Franse tijd bestond het leger uit vreemdelingen, landlopers, avonturiers. In 1814 werd bepaald dat op iedere 100 inwoners één militielid moest worden aangewezen. Op 27 februari 1815 werd daartoe de eerste Militiewet van kracht. De Nationale Militie bestond vanaf 1817, naast vrijwilligers, uit ingelote dienstplichtigen. Voor de loting moest iedere mannelijke inwoner die dat jaar zijn negentiende levensjaar zou bereiken zich inschrijven in de woonplaats van zijn ouders. Een man die werd ingeloot kon een reden voor vrijstelling aanvoeren. Zonder vrijstelling kon een vervanger worden aangesteld (een kostbare aangelegenheid). In 1898 werd het remplaçantenstelsel vervangen door de persoonlijke dienstplicht, en in 1938 werd het lotingssysteem afgeschaft.
In de meeste gevallen zijn er drie registers: een inschrijvingsregister, een alfabetische namenlijst en een lotingsregister.
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
https://www.niod.nl/nl/download
Volledig uitgave in PDF van de 14 delen van dit standaardwer
k over de 2e WO van Dr L de Jong.
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

https://www.erfgoedkloosterleven.nl/
In het Kruisherenklooster te Sint Agatha is sinds 2006 het Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven gevestigd, dat zich richt op de geschiedenis en de betekenis van kloosterlingen in Nederland. Ruim 100 kloostergemeenschappen brengen hier hun archieven, boeken en voorwerpen bijeen. Het erfgoed kan worden geraadpleegd in de studiezaal.
Veluwse Geslachten
https://www.veluwsegeslachten.nl/
Vereniging Veluwse Geslachten richt zich op stamboomonderzoek van families die al sinds mensenheugenis op de Veluwe wonen of die er later hun intrek hebben genomen.
Limburgs Erfgoed
https://lgog.nl/
Website van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap met publicaties, thema's, collecties.
Brabant Collectie van de Universiteit Tilburg

https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie
Verzameling boeken, tijdschriften, handschriften, prenten, kaarten, kranten en foto's over heden en verleden van Brabant.
Deze erfgoedcollectie is ook voor iedereen op locatie in de bibliotheek van Tilburg University.
Roosje Roos

http://www.roosjeroos.nl/
Online zoeken in een deel van de Burgerlijke stand van Nederlands-Indië t.b.v. genealogisch onderzoek naar Nederlands-Indische families, in heel Nederlands-Indië, zowel de VOC-periode als de 19e en 20e eeuw. Bovendien onderzoek naar Nederlands-Joodse families.
Stichting voor Surinaamse Genealogie
https://www.surinaamsegenealogie.nl/
Website  voor Surinaamse familiegeschiedenis.
Indische Genealogische Vereniging
https://igv.nl/
Ondersteunt genealogisch onderzoek naar families in voormalig Nederlands Oost- en West-Indië.
Indonesisch Nationaal Archief
https://sejarah-nusantara.anri.go.id/
2,5 km archief uit de periode 1600-1800 met stukken over personen, plaatsen, feiten, gebeurtenissen. ook de correspondentie tussen de VOC en de Aziatische vorstenhuizen.
Rijksarchief in België

http://www.arch.be/index.php?l=nl
Website van het rijksarchief in Brussel. Overheidsarchieven vormen de kern van de archieven van het Rijksarchief en worden doorgaans ingedeeld in twee perioden: het ancien régime (vóór de inval van de Fransen in 1795, toen vele overheidsinstellingen werden afgeschaft) en de periode van 1795 tot nu, de Hedendaagse periode.
Onder de Particuliere archieven van het Rijksarchief vallen archieven van kerkelijke instellingen (abdijen, kloosters, kerken, kapellen)
archieven van particuliere personen (onder meer politici) en (meestal adellijke) families, bedrijfsarchieven en archieven van genootschappen en verenigingen die een belangrijke rol gespeeld hebben in het politiek, economisch, cultureel en maatschappelijk leven. Bovendien diverse verzamelingen: kaarten en plattegronden, plakkaten en ordonnanties uit het ancien régime, doodsbrieven.
Er is een dependance/leeszaal in Hasselt.
Genealogie België
http://www.a-z.be/genealogie.html
Belgische startpagina, o.a. de Belgische archieven.
Familiekunde Vlaanderen

https://familiekunde-vlaanderen.be
Familiekunde Vlaanderen is actief op het vlak van familiegeschiedenis en familiaal erfgoed. Dit gebeurt aan de hand van familiekundige dienstverlening en advies, via deze website en door het aanbieden van een over geheel Vlaanderen en Brussel verspreid aanbod van cursussen en voordrachten omtrent familiegeschiedenis.
FV bewaart in haar documentatiecentra het grootste aantal genealogische documenten, databanken en publicaties in Vlaanderen en Brussel. U vindt er onder meer rouwbrieven en bidprentjes, familiearchieven, kiezerslijsten, een ruim aanbod aan publicaties omtrent familiekunde en lokale geschiedenis en nog veel meer. Er werden ook succesvolle DNA-projecten opgestart.
FV beheert ook de databank Ariadne met daarin informatie uit diverse bronbestanden, zoals doop-, trouw- en begraafregisters, akten van de burgerlijke stand, gezinsreconstructies, tellingen, verzamelingen rouwbrieven en bidprentjes, naamindices op genealogische en heemkundge tijdschriften, catalogi van genealogische bibliotheken, etc.
Forum Familiekunde en Heemkunde Vlaanderen

https://forumfamiliekundeheemkunde.be//
Digitaal forum voor online vragen in verband met familiekunde of heemkunde. Is uw genealogisch onderzoek naar een bepaalde persoon vastgelopen ? Zoekt u informatie in verband met de geschiedenis van een bepaald gehucht of wil u anderen vragen om een moeilijk leesbaar woord uit een akte te ontcijferen ?
Iedereen kan deelnemen aan de gesprekstopics en de discussies.
Heemkunde België
https://heemkunde.start.be/
Startpagina voor Belgisch onderzoek.
FelixArchief Antwerpen
https://felixarchief.antwerpen.be/
Archief van de stad Antwerpen met Parochieregisters, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, Emigratieregister
Verein für Computergenealogie

https://www.compgen.de/
Grootste genealogische vereniging van Duitsland, met diverse projecten zoals een blog, databases (familieberichten, plaatsgeschiedenis, grafstenen, adresboeken, overleden militairen, geindexeerde bronnen), Genwiki, forum
Ortsfamilienbuecher
http://www.ortsfamilienbuecher.de/
Online Ortsfamilienbucher van Duitsland, een project van Compgen.
Per plaats diverse lijsten met hyperlinks.
Matricula-online

http://data.matricula-online.eu
Hier vindt u kerkelijke archieven (doop-, huwelijks- en overlijdensakten) uit Oostenrijk, Bosnië-Herzegovina, Duitsland, Luxemburg en Servië.
Sinds kort heeft het Bistumsarchiv in Münster veel kerkboeken laten scannen en via deze site beschikbaar gesteld. Deze boeken zijn niet geïndexeerd; men zal moeten bladeren op zoek naar bepaalde personen.
WGFF

http://wgff.de/
Westdeutsche Geselschaft für Familienkunde, met gegevens van Krefeld, Ruhr, Mönchen-Gladbach, Düsseldorf, Bergisches Land, Oberberg-Mark, Aken, Keulen, Bonn, Mittelrhein, Nahe-Rhein-Hünsrück, Trier.
Hollebeek Genealogie Duitsland
https://www.hollebeek.nl/family/genduit.html
Veel genealogische informatie over Duitsland.

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland

https://wgod.nl/
Zoeken in Duitsland met de Werkgroep Genealogisch Onderzoek in Duitsland.
WGOD, opgericht in 1968, stelt zich ten doel: Vergemakkelijking van het genealogisch onderzoek in Duitsland. Met dat doel worden gegevens op de website geplaatst, bijeenkomsten georganiseerd en publicaties uitgegeven zoals het blad Gens Germana. Tevens wordt aan genealogische onderzoekers advies gegeven.
Mosaik Kleve

https://www.mosaik-kleve.de/
Familiekunde vereniging met kopieën van kerkboeken, registers, familiekronieken, etc. Nu beheerd door het Landschaftsverband Rheinland. Bevat veel informatie over dit gebied, waarvan delen wisselend Duitsland of Nederland zijn geweest.
Eva Verhohlen
http://www.verhohlen.privat.t-online.de/
Genealogische gegevens uit plaatsen in het gebied Niederrhein.
Familienbuch Euregio
http://familienbuch-euregio.eu/
Diverse informatie betreffende de Limburgs - Duits - Belgische grensstreek.
Free UK Genealogy

https://www.freeukgenealogy.org.uk/
Stelt zich ten doel akten te transcriberen en ter beschikking te stellen. Omvat drie projecten: FreeBMD (274 miljoen DTB/BMD van Engeland en Wales, periode 1837-1992), FreeCen (Volkstellingen van 1841, 1851, 1861,1871, 1881, 1891 met 37 miljoen personen), FreeReg (46 miljoen personen in parochieregisters)
Jewish genealogy
https://www.jewishgen.org/new/
Onderzoek naar Joodse voorouders. Zoeken in 30 miljoen records. Met forum.
Yad Vashem
https://www.yadvashem.org/
Wereld Holocaust herinneringscentrum, met een database met namen en biografische gegevens van ca 4,8 miljoen slachtoffers. Met beeldarchief, documentenarchief, filmarchief en bibliotheek
Max van Dam

http://www.maxvandam.info/
Website met genealogische gegevens van ruim 130.000 personen uit Nederlands Joodse families, met 35 afzonderlijke stambomen. De voorouders van bijna al deze families waren al vóór 1800 in Nederland woonachtig.
Archives Portal Europe

http://www.archivesportaleurope.net/
Het Archieven Portaal Europa is een project dat wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie. Deelnemers zijn 30 nationale archieven en nationaal archief organisaties, die delen van hun archiefmateriaal beschikbaar stellen voor het online doorzoeken en additionele informatie geven over hun instellingen zelf.
Ellis Island records

https://www.libertyellisfoundation.org/
Immigratie in de USA. Ellis Island is een eiland in de haven van New York. Vanaf 1892 tot 1954 was dit eiland in gebruik als aankomstpunt voor mensen die zich in de Verenigde Staten wilde vestigen.
UK Census 1901 online
https://ukcensusonline.com/census/1901/
Startpunt voor onderzoek in Engeland en Wales. 
400 miljoen personen levend tussen 1841 en 1901.
Doekefkes
http://www.doekefkes.nl/
Rechterlijke archieven uit de Langstraat.
Pedete
https://genea.pedete.net/
Noord-Hollandse gegevens
Gekaapte Brieven

http://www.gekaaptebrieven.nl/
Op deze website kunt u duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw doorzoeken en lezen, die veelal zijn geschreven door gewone Nederlanders. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. In Engeland belandden de in beslag genomen stukken in archieven, waar ze eeuwen later zijn herontdekt. De moeilijk leesbare originelen zijn door vrijwilligers nauwkeurig overgetikt.
Volksbund
https://www.volksbund.de/home.html
Oorlogsgraven van o.a. Nederlanders aan het oostfront
Oorlogsgraven stichting
https://oorlogsgravenstichting.nl/
Nederlandse Oorlogsgraven met 180.000 personen die hun leven verloren tijdens tweede wereldoorlog of daarna. Zoeken op personen per ereveld.
Karel de Grote
http://www.kareldegrote.nl/
Natuurlijk behoort Karel de Grote tot jouw voorouders, maar wellicht kun je de verwantschap vinden.
Dodenakker
https://www.dodenakkers.nl/
Begraafplaatsen, graven, funerair erfgoed, artikelen.
Atlas van Nederland
http://avn.geo.uu.nl/
12 thematische atlassen (Bevolking, Bewoningsgeschiedenis, Steden, wonen, recreatie, Landbouw etc).
Molendatabase
https://www.molendatabase.nl/ https://molendatabase.eu/
https://www.molendatabase.org/
Websites over bestaande en verdwenen molens in Nederland en Europa.
Kijk ook op Allemolens.nl en Allemolenskaart.nl
Stamboomgids
https://www.stamboomgids.nl/
Gids op het gebied van genealogie, stambomen, familienamen en archieven, met ca 24.000 verwijzingen naar websites.
NAAR BOVEN
NAAR STARTPAGINA STAPPENPLAN
NAAR STAP 6
NAAR STAP 8