Stap 2: Verzamel kennis en kies een doel.Publiceren


2.1    Introductie
2.2    Onderzoeksdoel
2.3    Definities
2.4    Zoeken op internet met Google
2.5    Generatienamen
2.6    Privacy
2.7    Bronnen
2.8    Bronvermelding
2.9    Opbergen van materialen
2.10    Kalenders
2.11    Symbolen
2.12    Achternamen
2.13    Interessante websites

2.1    Introductie

Als je niet weet waar je naar toe wilt zul je nooit verdwalen. Maar je zult ook je doel niet bereiken.
Als beginnend genealoog moet je alles verzamelen wat je tegen komt. Het is immers allemaal interessant of kan het later worden. Maar al snel zul je merken dat al die informatie veel te veel wordt, je verliest het overzicht en verdwaalt binnen je eigen gegevens.
Kies daarom na enige tijd een duidelijk afgebakend onderzoeksdoel en/of onderzoeksgebied en werk dat consequent uit. Dat voorkomt dat je jarenlang tijd steekt in van alles en nog wat en nooit een afgerond geheel kunt presenteren.
Als je precies weet wat je wilt, kun je jouw tijd efficiënt gebruiken en ervaar je de voldoening van het doel dat steeds dichterbij komt. Vind je jouw onderzoek later te beperkt, dan kun je het onderzoeksdoel altijd nog aanpassen en het onderzoek uitbreiden.
Je zult, zeker in het begin, termen tegen komen die je nog niet kent. In deze fase zul je toch wat algemene kennis moeten verzamelen en eigen maken.
Tijdens jouw onderzoek zul je ook nog te maken krijgen met privacy-aspecten.
Als je wat verder komt in je onderzoek zul je tegenstrijdige gegevens vinden: wat is nu juist. Dan zal het belang blijken van het goed vastgelegd hebben van de bronnen: waar heb ik mijn gegevens vandaan gehaald.
Ook moeten we eens gaan nadenken over de manier waarop we alles gaan vastleggen en opbergen. Voor de genealogische gegevens doen we dat in stap 3, maar ook losse documenten moet je opbergen.
Je zult te maken krijgen met verschillende kalenders, en je zult symbolen tegen komen.
We zullen dus over al deze onderwerpen wat meer te weten moeten komen.

2.2    Onderzoeksdoel. Wat is het doel van je onderzoek?

Vraag jezelf af waarom je aan stamboomonderzoek bent begonnen.
Is het voor die komende gebeurtenis (reünie, bruiloft, geboorte, jubileum), dan wil alleen zo snel mogelijk een aantal gegevens verzamelen om die op die bijzondere gelegenheid te presenteren.
Wil je alleen een aantal generaties ouders en andere familieleden vastleggen, en je dan al dan niet beperken tot het verzamelen van de basis-gegevens over personen en hun onderlinge relaties, of wil je verder naar het verleden.
Of wil je weten waar jouw naam vandaan komt, of jouw beroep al eerder voorkwam in de familie, of jouw voorouders altijd in deze streek hebben gewoond.
Het leukste is om jouw wens te combineren met familieonderzoek (dagelijks leven, bijzondere gebeurtenissen, uitgeoefende beroepen, de woonplaatsen, etc.). Je krijgt dan ook te maken met geschiedenis, en dan kun je heel veel leuke dingen tegen komen.

Voor wie wil je het genealogisch onderzoek doen?
-    Wil je het alleen uitvoeren of samen met anderen?
-    Welk resultaat wil je bereiken (wetenschappelijk of populair, beperkt of uitgebreid)?
-    Wat gebeurt er met de resultaten en wanneer (publicatie in boek of op internet)?

Welke materialen wil je daarvoor gebruiken?
-    Foto's, documenten, archiefstukken (fotokopieën)
-    Levensverhalen, interviews, documentaires
-    Geschiedenis, folklore, heemkunde, biologie (medisch)

Welke uitvoer kies je?
-    Familiegeschiedenis, skeletgenealogie (relatieschema, per generatie of per tak), feestbundel
-    Boek, CD, eigen website, uploaden naar genealogische verzamelsite
-    Schema's (geneagrammen, ondersteunende illustraties)

Veel vragen dus. In dit stappenplan zullen we je helpen, maar de keuzes moet je zelf maken.

Je zult al snel veel gegevens en veel personen vinden. Dat is niet zo vreemd. Als we naar de Kwartierstaat kijken zien we dat elke generatie terug in aantal verdubbelt, dus 2 ouders, 4 grootouders etc. Als we zo door terug gaan tot b.v. 1500 hebben we ongeveer 20 generaties gehad. Dan spreken we over ca. 500.000 voorouders. En nog een generatie verder worden dat er een miljoen. En dan hebben we de broers en zusters van deze personen nog niet eens mee geteld.
Natuurlijk komen er veel personen meerdere keren voor, maar je zult jezelf, zeker in het begin, al beperkingen op moet en leggen.

Is jouw doel nog niet zo duidelijk, of ben je algemeen geïnteresseerd, kies dan om te starten met de Stamreeks, dus jouw vader, diens vader etc. Je onderzoekt dan steeds dezelfde achternamen en je gaat toch snel terug in de tijd. Als je vast loopt kun je jouw aandacht gaan richten op b.v. de Stamreeks van je moeder of partner. Of op de Kwartierstaat (alle voorouders), of alleen de Matrilineaire reeks (dus steeds de moeder etc.).
Wil je weten wie er van de nu levende mensen familie van je is, dan kun je vanuit jouw stamvader (dat is de oudste in de stamreeks) verder gaan met de Genealogie (nageslacht met allemaal dezelfde naam) of de Parenteel (alle nageslacht).

2.3    Definities

In de genealogie kennen we een aantal manieren om het onderzoeksresultaat weer te geven, o.a. Stamreeks, Kwartierstaat en Parenteel.

DE STAMREEKS
Een stamreeks (mannelijke afstammingslijn) is een overzicht van jouw wettige voorouders in de mannelijke lijn, opgesteld per generatie. Dus jezelf, jouw vader, grootvader, overgrootvader etc.
De oudste voorvader krijgt in deze stamreeks het nummer I, diens zoon het nummer II, de kleinzoon het nummer III enzovoort. Een stamreeks wordt soms ook wel in omgekeerde volgorde gepubliceerd.
 Let er op dat je deze nummering niet gebruikt in jouw vastlegging van gegevens, want anders heb je een probleem als je een oudere stamvader vindt.
Het onderzoeken van de stamreeks heeft als voordeel dat je dezelfde naam blijft onderzoeken, en veelal niet veel van onderzoeksplaats hoeft te wisselen (tenminste als jouw voorouders niet te vaak verhuisden).
Het zoeken naar de Stamreeks is een ideale methode om te beginnen met genealogisch onderzoek.

DE MATRILINEAIRE REEKS
Een Matrilineaire reeks is de tegenhanger van de Stamreeks, maar dan steeds de vrouwelijke lijn, dus jezelf, jouw moeder, grootmoeder etc.
Het leuke van een Matrilineaire reeks is dat we steeds een andere naam moeten onderzoeken. In sommige streken was het aantal veranderingen van woonplaats bij de vrouwen groter dan bij de man (de vrouw trouwt elders in bij de zoon op b.v. een boerderij), dus ook wat betreft woonplaatsen is dit onderzoek gevarieerder.

DE KWARTIERSTAAT
Een kwartierstaat is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige voorouders van een bepaald persoon.
De persoon van wie de kwartierstaat uit gaat, in de regel jij zelf, jouw kind of kleinkind, noemen we de kwartierdrager of Proband. Deze kwartierdrager krijgt in het overzicht het nummer 1. Deze nummer 1 heeft twee ouders, die we respectievelijk 2 (de vader) en 3 (de moeder) noemen. De vader van de vader krijgt het nummer 4 en diens echtgenote nummer 5. De vader van de moeder krijgt het nummer 6, diens echtgenote nummer 7. De vierde generatie begint in dezelfde volgorde met het nummer 8 etc.
Op deze wijze krijgt elke mannelijke voorouder een even en elke vrouwelijke voorouder een oneven nummer. Daarbij vinden we de vader van een persoon door het nummer van die persoon te vermenigvuldigen met 2. De moeder krijgt het dubbele nummer + 1.
Wanneer je wilt weten van wie je allemaal afstamt is de kwartierstaat de meest voor de hand liggende wijze van onderzoek. Daarom is een Kwartierstaat vaak, na de Stamreeks, het tweede onderzoeksdoel.
Let er wel op dat in elke generatie verder terug het aantal onderzochte personen verdubbelt. Na 16 generaties zit je in de tijd ergens rond het jaar 1600 en heb je al 64.000 voorouders in jouw bestand. Uiteraard alleen als je ze terug kunt vinden. Als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld door een onwettige geboorte waarvan de vader niet is geregistreerd) is er sprake van Kwartierverlies.. Bovendien kan eenzelfde persoon meerdere keren in een kwartierstaat voor komen, zeker in kleinere gemeenschappen. Dit noemen we Kwartierherhaling. Kwartierherhaling is onvermijdelijk: per generatie verdubbelt het aantal voorouders. Gaan we dertig generaties terug, dan heb je al meer dan een miljard voorouders. Zo veel mensen leefden er een paar eeuwen geleden nog niet op aarde.

DE GENEALOGIE
Een genealogie is een in generaties gerangschikte opgave van personen (ook wel Agnaten genoemd), die in mannelijke lijn afstammen van een bepaalde mannelijke persoon, meestal jouw oudste stamvader (Proband genoemd).
Van deze voorouder vermeldt je de gegevens van zijn kinderen, maar alleen van zijn zonen weer de kinderen (dus de kleinkinderen van de oorspronkelijke voorouder), van die kleinkinderen alleen bij de zonen weer de kinderen daarvan. Etc.
Je kunt er voor kiezen om ook de partners en schoonouders te vermelden.
Om een Genealogie te kunnen samenstellen moeten we dus eerst de Stamreeks samenstellen, en vanuit de oudst gevonden stamvader weer terugwerken naar het heden.
Het voordeel van een Genealogie is dat we steeds dezelfde naam blijven onderzoeken. Dit zou het derde onderzoeksgebied kunnen zijn.

DE MARENTEEL
Een marenteel is de tegenhanger van de Genealogie, maar dan in de vrouwelijke lijn. Van de vrouwelijke voorouder worden alle kinderen vermeld, maar er wordt nu weer verder gegaan met alleen de dochters.
De Marenteel is dus niet de tegenhanger van de Parenteel (zie hierna) maar van de Genealogie.
Het leuke van een marenteel is dat we steeds een andere naam moeten onderzoeken. Vaak is ook de variatie in woonplaatsen groter.

DE PARENTEEL
Een parenteel is een in generaties gerangschikte opgave van alle afstammelingen van een bepaald ouderpaar, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.
Van dat ouderpaar dienen dus de gegevens van alle kinderen, alle kleinkinderen, alle achterkleinkinderen, enzovoort in het gegevensbestand opgenomen te worden.
Ook hierin moeten we dus eerst van het heden naar het verleden werken en van daaruit weer terug naar het heden.
Dit zou het vierde onderzoeksgebied kunnen zijn, of het derde in plaats van de Genealogie.

OPMERKING:
Hoewel we eerder hebben gezegd ons te beperken tot ons onderzoeksdoel toch een aanvulling: Noteer bij jouw zoektocht altijd ook de naam en gegevens van alle kinderen en eventueel de broers en zussen van een persoon uit de stamreeks of de kwartierstaat. Dat kan later van pas komen als het onduidelijk is wie tot welk gezin behoort. Ook kan dat handig zijn om de in de akte van doop, huwelijk of overlijden genoemde getuigen te kunnen plaatsen. Bovendien kun je later besluiten om het onderzoeksgebied uit te breiden.

2.4    Zoeken met Google op internet.

Op internet is tegenwoordig heel veel genealogische informatie te vinden, b.v. via de weblinks op deze website. Maar wil je specifieke informatie, dan moet je gaan zoeken via een zoekmachine. Google is de meest gebruikte zoekmachine, zo populair dat zoeken ook Googelen genoemd wordt. 

Wil je iets zoeken? Soms weet je wel waar je naar op zoek bent, maar niet helemaal hoe je moet zoeken.
Daarom enkele zoektips:
-    Google negeert lidwoorden, getallen, leestekens. daar hoef je dus niet op te letten.
-    Zoek altijd met minimaal twee woorden, b.v. genealogie pietersen. Of met de achternaam én de naam van de partner. Weet u geen partner, kies dan de achternaam en het woord stamboom of genealogie, eventueel met plaats- of streekaanduiding..
-    Stel de vraag in gewone taal, b.v.  converteer een bundel in are.
-    Zoeken op een reeks woorden (b.v. een complete naam of een zinsdeel): Plaats deze woorden of zin dan tussen aanhalingstekens, bijvoorbeeld "Jan de Wit“. Op deze manier krijg je eerst alleen de zoekresultaten te zien waarbij "Jan de Wit“ precies in die volgorde voorkomt. Zo kun je ook met lidwoorden en getallen zoeken.
-     zoektermen uitsluiten. Krijg je te veel resultaten, en wil je een deel er van uit sluiten, gebruik dan het min-teken voor de uit te sluiten naam. B.v. Hassel -Hasselt
-    Zoeken in een bepaalde website: Voeg site: toe aan de website (let op zonder spatie er tussen). B.v. site:genealogie.dse.nl Aldfaer geeft zoekresultaten voor de term Aldfaer alleen in de genoemde website. Deze manier van zoeken is erg handig bij websites zonder zoekfunctie.
-    Zoeken in een bepaald land: zet de landcode in uw zoekvenster, b.v. Neckermann be
-    Zoeken in een bepaalde periode: Plaats .. tussen de getallen: b.v. Hassel 1900..1920
-    Zoeken op social media: Gebruik een @ in de zoeknaam, b.v. @twitter scheepvaart
-    Zoekopdrachten combineren: Plaats OR tussen twee zoekopdrachten: b.v. daf OR nedcar
-    Zoeken naar gerelateerde sites: related:genealogieonline.nl
-    Specifieker zoeken doordat de gezochte woorden dicht bij elkaar moeten staan met AROUND (x). B.v. "Klaassen" AROUND (4) "Petersen" betekent dat Petersen binnen een straal van 4 woorden van Klaassen moet staan.
-    Google negeert standaard losse cijfers, letters en veelvoorkomende woorden zoals waar, de, het, en hoe. Is het van belang voor je zoekterm dat Google het cijfer of zo’n woord expliciet mee neemt in de zoekresultaten? Plaats dan je zoekwoordencombinatie tussen aanhalingstekens of zet er een plus-teken voor. B.v. +van hassel.
-    Zoekresultaten met synoniemen  kun je vinden met een ~. B.v. ~computer geeft ook resultaten voor laptop en tablet.
-    Onderaan de zoekresultaten vind je tevens suggesties. Dit zijn populaire zoekopdrachten gerelateerd aan het woord of zin waar je op dat moment mee zoekt. Wellicht staat hier iets tussen dat jou dichterbij het antwoord brengt.
-    Vergeet tijdens het zoeken ook niet om gebruik te maken van de standaard opties die ingebouwd zijn in Google. Gebruik het menu onder de zoekbalk om te zoeken op bijvoorbeeld Afbeeldingen, Maps, Shopping, Video's, Nieuws, Boeken, Vluchten, of Financieel. Daarnaast is het ook mogelijk om de zoekresultaten snel te filteren via Tools op land, taal, periode of woord voor woord.
-    Vind je onvoldoende resultaten, probeer dan ook eens een andere zoekmachine b.v. Bing, DuckDuckGo, Yahoo!
-    Ook kun je inspiratie op doen via een portal/startpagina, b.v. genealogie.startpagina.nl of genealogie.goedbegin.nl of stamboomsurfpagina.

2.5    Naamgeving opeenvolgende geslachten

We hebben hierboven in algemene zin gesproken over onze voorouders. Maar er zijn ook meer specifieke namen te geven:
Als we uit gaan van onze eigen generatie kennen we Vader en Zoon resp Moeder en dochter of Ouder en Kind. Hieronder noemen nu alleen de mannelijke kant.
Bij de volgende generatie (2) komt er Groot resp. Klein voor, dus Grootvader en Kleinzoon.
Bij generatie 3 komt er Over resp Achter voor, dus Overgrootvader en Achterkleinzoon.
Bij generatie 4 komt er Bet voor, dus Betovergrootvader en Betachterkleinzoon.
Bij generatie 5 t/m 8 komt er Oud voor de namen van generatie 1 t/m 4, dus Oudvader, Oudgrootvader, etc.
Bij generatie 9 t/m 16 komt er Stam voor de generaties 1 t/m 8, dus Stamvader, Stamgrootvader, Stamovergrootvader etc
Bij generatie 17 t/m 32 komt er Edel voor de generaties 1 t/m 16, dus Edelvader etc.
Bij generatie 33 t/m 64 komt er Voor voor de generaties 1 t/m 32, Voorvader etc.
De 64e generatie is dan dus Vooredelstamoudbetovergrootvader. Daar moet je toch even voor oefenen.

2.6    Privacy

Privacy heeft voor de genealoog twee aspecten:
-    Respecteren van de privacy van onderzochte personen, met name als ze nog in leven zijn. Je kunt dus niet zomaar alles publiceren, en zelfs de registratie van gegevens is aan beperkingen onderhevig. Persoonsgegevens van levende personen mag je vrij gebruiken voor jouw genealogisch onderzoek, maar je mag ze niet zo maar publiceren. Zolang je dit alleen aan je naaste familie laat zien, blijf je buiten de reikwijdte van de privacyregels. In algemene zin gelden de privacyregels als je persoonsgegevens van levende personen wilt delen buiten jouw directe familiekring. Dat geld ook voor gegevens die algemeen bekend zijn gemaakt (bv. familieberichten in de krant).
Wees dus extra voorzichtig met publicatie op internet, in boeken, nieuwsbrieven etc. Ook bij het afgeven van een Gedcom bestand is aandacht vereist. Meer hierover zie hoofdstuk 10.8 in stap 10.
-    Beperkte beschikbaarheid van gegevens. Vanwege wettelijke privacy-regelingen is niet alle informatie beschikbaar.
Bovendien gelden voor overleden personen weer andere regels dan voor levende personen.
Globaal kun je stellen dat voor iedereen geldt: geboortegegevens zijn pas openbaar na 100 jaar, huwelijksgegevens na 75 jaar en overlijdensgegevens pas na 50 jaar. In stap 3 zullen we zien welke consequenties dat voor ons kan hebben.
Met betrekking tot levende personen ben je gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR). Kort gezegd mag je gegevens van levende personen niet publiceren zonder hun toestemming.

2.7    Bronnen

Bij het onderzoek van het verleden spelen bronnen een belangrijke rol. Onder bronnen verstaan we alle plaatsen (b.v. boeken, registers, maar ook gesprekken of films) waarvandaan we informatie betrekken. Deze bronnen kun je op verschillende manieren indelen.

A Primaire en secundaire bronnen (algemeen)
Primaire bronnen zijn gemaakt door mensen die direct bij een kwestie betrokken zijn geweest (bijvoorbeeld ooggetuigen), dus ook in dezelfde tijd. Secundaire bronnen zijn gemaakt door mensen die niet direct bij de kwestie betrokken zijn geweest. Deze bronnen zijn vaak in een andere tijd gemaakt.
B Primaire en secundaire bronnen (genealogie)
In de genealogie wordt vaak een andere indeling gemaakt: De belangrijkste bronnen, zijnde het bevolkingsregister, de burgerlijke stand (BS) en doop- , trouw- en begraafregisters (DTB's) worden Primaire bronnen genoemd. Deze omvatten aktes/registers van geboorte, dopen, huwelijk, echtscheiding, overlijden en begraven. Met behulp van de primaire bronnen kan men dus een stamboom maken, die bestaat uit zakelijke gegevens.
Wil men dit geheel interessanter maken, dan kan men gaan zoeken naar feiten en verhalen rondom de gevonden personen. Hiervoor worden de zogenaamde secundaire bronnen geraadpleegd. Deze bronnen zijn bijna onuitputtelijk.
Elk archiefstuk bevat wel iets over een persoon. Voorbeelden zijn archieven van de gemeentelijke overheid (schoolgeldregisters, militieregisters, lijsten van afgegeven paspoorten, enz.), rechtbanken/schepengerichten (processen en vonnissen), notarissen/schepenprotocollen (testamenten, eigendomsoverdrachten, verpandingen, Memories van Successie en notaris-protocollen), kerkgenootschappen (met hun stichtingen, jaargetijden, opbrengsten van tienden), ledenlijsten van verenigingen en broederschappen, particulieren/verenigingen/instellingen, fotocollecties, (oude) kranten, landkaarten en plattegronden.
C Geschreven en ongeschreven bronnen
Geschreven bronnen zijn b.v. kranten, brieven, dagboeken. Ongeschreven bronnen kun je onderverdelen in gesproken bronnen (bijvoorbeeld interviews), gebouwen, voorwerpen enz., beeldbronnen (bijvoorbeeld tekeningen, schilderijen, foto's), bewegende beeldbronnen (film, video).

2.8    Bronvermelding

Het is van groot belang om bij het vastleggen van de informatie de herkomst van die informatie vast te leggen: Bronvermelding.
Ten eerste voor de eigen terugvindbaarheid. Je zult zeker tegenstrijdige gegevens vinden, en dan moet je weten wat de herkomst van de informatie is om de juiste informatie te kennen. Je moet de herkomst van informatie dus vastleggen in jouw computerprogramma (zie stap 3).
Om dubbel werk te voorkomen moet je ook de gezochte bronnen vastleggen, onafhankelijk of je ze wel of niet gebruiken kon. Noteer dus ook dat je gezocht hebt en niets hebt gevonden: dat voorkomt dat je later weer gaat zoeken.
Ten tweede als een soort eerbetoon aan de eerdere onderzoeker. Dat is met name van belang als je gaat publiceren (zie stap 10). Let daarbij ook op de eventuele rechten van de oorspronkelijk bron, b.v. bij het gebruiken van fotomateriaal.
Ten derde verhoogt bronvermelding de betrouwbaarheid van de gegevens voor anderen. Die kunnen het controleren en daar dan op voort bouwen.

2.9    Opbergen

Iedere beginnende stamboomonderzoeker loopt aan tegen het probleem om een goede en overzichtelijke ordening van zijn gegevens te krijgen. Je krijgt al snel veel gegevens.
Om het overzicht te bewaren moet je die gaan vastleggen in een daarop toegespitst genealogisch computerprogramma. Zie daarvoor Stap 3. Hetzelfde geld voor de digitale materialen als scans, foto's.
Maar je krijgt ook een hele verzameling niet digitale documenten, foto's, kopieën, voorwerpen etc. Om daar het overzicht over te behouden moet je ze gaan coderen en opbergen.
Bewaar die stukken volgens een voor jou hanteerbaar systeem in mappen, bakken, dozen of andere opbergplaatsen, zodat je gemakkelijk en snel de gewenste informatie kunt terugvinden.
Iedereen hanteert daarvoor zijn eigen systeem. Het helpt enorm als je daarover kunt praten met mede-genealogen, die in een eerdere fase tegen dezelfde problemen zijn aangelopen en daar intussen een oplossing voor hebben gevonden. Praat daarover met meerdere mensen en kies dan de methode die het beste bij je eigen behoeften en wensen aansluit.
Maar om toch een voorzet te geven hier enkele mogelijkheden:
- Per persoon op achternaam op alfabetische volgorde,
- Per persoon met de geboortedatum (in internationale notatie, dus 2011-12-31) op chronologische volgorde,
- Volgens het persoonsnummer uit jouw computerprogramma.
- Per tak, b.v. op basis van de (over)grootouders.
- Per plaats, dit heeft als voordeel dat je een archiefbezoek gemakkelijker kunt voorbereiden,
- Per documentsoort, zodat je direct ziet welke aktes je hebt.
- etc.
Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor digitale documenten (b.v. foto's, scans, tekstdocumenten). Zo kun je b.v. eigen foto's en documenten scannen om ze later in een publicatie te verwerken.
Tot slot, vooruitlopend op stap 8: U bent niet de enige die met genealogie wil starten, of als beginner al bezig is, en tegen dit soort vragen aan loopt. Zoek aansluiting bij anderen die ondersteuning bieden en een klankbordfunctie vervullen. B.v. de NGV, de Nederlandse Genealogische Vereniging, met zo'n 25 afdelingen die regionaal werken.
Ook diverse Heemkundekringen hebben een Genealogische werkgroep. Als de vragen meer liggen op het terrein van computergebruik of de genealogische computerprogramma's, kunt u terecht bij de HCC! (Hobby Computer Club), met een eigen (landelijke) genealogische interessegroep en regionale afdelingen.

2.10    Kalender

In uw onderzoek kunt u te maken krijgen met verschillende kalenders/tijdrekeningen.
In de oude Romeinse kalender (maar daar ben je voorlopig nog niet) begon het jaar op 1 Martius. Dit is nog steeds merkbaar aan de namen van de maanden september ('septem' = zeven), oktober ('octo' = acht), november ('novem' = negen) en december ('decem' = tien).
Bij de Juliaanse kalender (ingevoerd door Julius Caesar 45 BC) werden de maanden van de oude kalender behouden, maar hun duur werd aangepast en bovendien begon het jaar voortaan op 1 januari.
Ter ere van de invoering van deze kalender werd de maand Quintilis (5e) veranderd in Julius. Later werd ook de naam van de maand Sextilis (6e) gewijzigd in Augustus.
De hedendaagse Gregoriaanse kalender, een aanpassing van de daarvoor gebruikte Juliaanse kalender, werd vanaf 1582 ingevoerd door Paus Gregorius.
In de katholieke landen Spanje en Portugal werd die direct ingevoerd. Andere katholieke landen volgden binnen enkele jaren.
In veel protestantse gebieden werd de nieuwe kalender pas rond 1700 aanvaard. In Nederland aanvaardden Holland, Zeeland en de zuidelijke gewesten vrijwel onmiddellijk de nieuwe kalender maar de overige gewesten deden dit pas in 1700 of in 1701.
Sommige Oosters-orthodoxe Kerken gebruiken ook nu nog de oude Juliaanse kalender voor de bepaling van feestdagen. Meer informatie hierover klik HIER
Tijdens de Franse republiek werd veel overhoop gehaald (we hebben er o.a. onze Burgerlijke Stand, het notariaat, het kadaster, de dienstplicht en de gestandaardiseerde meter en kilogram aan te danken) en werd er ook een nieuwe kalender ingevoerd. Deze Franse republikeinse kalender werd de tijd niet langer vanaf de geboorte van Christus gerekend, maar vanaf 22 september 1792, de geboorte van de Eerste Franse Republiek.
De kalender, ook aangeduid met de termen Franse revolutionaire kalender en Jakobijnse kalender, werd ook in de Nederlanden ingevoerd: in de Burgerlijke Stand vanaf 17 juni 1796, en algemeen verplicht vanaf 3 april 1798.
Een jaar werd verdeeld in 12 maanden van elk 3 decaden van elk 10 dagen, met per jaar 5 of 6 extra dagen. Meer informatie hierover klik HIER
Per 1 januari 1806 ging men opnieuw over op de Gregoriaanse kalender.

2.11    Symbolen

In genealogische overzichten worden vaak de volgende afkortingen gebruikt:
* Geboren
~ Gedoopt
+ Overleden
[] Begraven
oo Ondertrouw
X Getrouwd
)( Gescheiden
G Godsdienst
B Beroep
K Kinderen

2.12    Achternamen

Vroeger waren in de kleinere gemeenschappen achternamen niet nodig. Personen met dezelfde voornaam kregen een toevoeging, b.v. Jan (de zoon) van Piet. Of Jan de smid.
Die namen werden later achternamen. Ook gaven families in de beter kringen, al in de Romeinse tijd en later in de Middeleeuwen, hun zonen een achternaam om de erfopvolging duidelijk te maken. De adel naar het eigendom (van Wassenaar), later de burgerij naar de vader (Dirck Volckertsz).
In de Franse tijd werden achternamen zelfs verplicht. Wie er geen had moest er een kiezen.
In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren tot:
-    Herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Van Loenen, van Vianen, van Aken, van Gool (Goirle). Met als variant de uitgang -er of -aar (Huizer), of in Noord Brabant -mans (Oerlemans).
-    Adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, uithangbord, of een andere locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde: van Hassel (hazelaarsbos), van Dijk, Van der Poel, Bouwhuis (boerderij), de Leeuw (naar herberg De Roode Leeuw).
-    Verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van de vader - ook wel een een patroniem genaamd). B.v. Jansen, Klaassen, Karssen (de zoon van Kars).
-    Beroepsnamen: de naam is gebaseerd op het (uiteraard oude) beroep van de eerste naamdrager. B.v. Bakker, Brouwers, Veerman, Visser, de Smid, Meijer (rentmeester).
-    Eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. B.v. de Jonge, de Korte, de Blauwe.
Namen konden in de loop der tijd ook veranderen. Met name in het zuiden van Nederland werd Van de afgekort naar der of ver (van der Smissen naar Versmissen, van de Molen naar Vermeulen). Of veranderde met de mode: in de Renaissance kregen diverse namen een Latijnse (Jansonius, Nauta =schipper ) of Griekse (Jansonides) vorm.
Soms werd een tweede naam na de oorspronkelijke achternaam gezet (van Borsselen Kortgene) naar hun adelijk landgoed of heerlijkheid. De toevoeging tot of thoe diende ter onderscheid van plaatselijke takken van een familie (Van Voorst tot Voorst en van Voorst tot Beesd). Soms ook ervoor als de naam van moeder werd overgenomen. Soms werd bewust of onbewust een voornaam in de achternaam opgenomen. Bij dubbele namen kan dus zowel de eerste als de twee naam de oorspronkelijk naam zijn.
Ook waren er regionale verschillen. In Friesland stond de uitgang -a voor zoon van (Halbertsma), afkomstig van (Holwerda, Zijlstra, naar zijl=sluis). In de de Achterhoek had ing de betekenis zoon van en ink daarnaast ook de betekenis afkomstig van.
Van Belgische herkomst is de ck, die in Nederland kk werd: Backer/Bakker. Enerzijds doordat achternamen in België er al eerder waren (vanaf de 13e eeuw), anderzijds omdat men de nieuwe Nederlandse spellingsregels van 1804 niet volgde.
In Overijssel en de Achterhoek kennen we nog Ten of Ter als verkorting van van de:  Ter Haar (zandige hoogte), Ten Brink.
In 1811 moesten Nederlanders hun achternaam laten registreren, of er een kiezen. Dat mocht niet de plaatsnaam zijn (dan zou er te weinig onderscheid zijn). De (groot)vader koos de naam, die dan ook gold voor (klein)kinderen.
Veel mensen deden dat eerst niet (of onder protest met Naaktgeboren, Zondervan), maar in 1825 had iedereen toch een eigen achternaam.

Sinds 1998  is de achternaam van een kind bij een gehuwde moeder de naam van de vader, met mogelijkheid tot keuze voor de naam van de moeder. Bij de naamskeuze geldt dat elk volgend kind dezelfde naam krijgt als het eerste kind.
Bij een ongehuwde moeder: naam moeder. Als kind later wordt erkend kan door beide ouders de naam van de erkenner worden gekozen.
Voor de bevolkingsadministratie geldt de eigen achternaam van man/vrouw, maar in het dagelijks gebruik is het toegestaan de achternaam van de partner (mede) te voeren: uitsluitend eigen naam, uitsluitend naam partner, naam partner gevolgd door eigennaam, eigen naam gevolgd door die van partner. Dat geld voor vrouwen én mannen.
Buitenlanders volgen het naamrecht van hun eigen land (b.v. Spaans: eerste naam vader én eerste naam moeder).
Wijziging van achternaam kan alleen om bepaalde redenen via een verzoek aan de koning(in).
Het geven van voornamen is sinds 1970 vrij, mits het geen geslachtsnaam of een ongepaste naam is.
Bron: R. Reinsma: "Aangenaam, mag ik mij voorstellen". W.D. Zondag: "Bevolkingsregister".

2.13    Interessante websites

Omroep Max Cursus stamboomonderzoek
https://www.maxvandaag.nl/cursussen/stamboomonderzoek/
Televisiecursus stamboomonderzoek.
GeneaKnowHow FAQ

https://www.geneaknowhow.net/faq/benelux.htm
Thematisch ingerichte site met vragen en achtergrondinformatie over onderwerpen in de nieuwsgroep  https://groups.google.com/forum/#!forum/soc.genealogy.benelux
Niet actueel, maar vol algemene informatie.
Wazamar
https://www.wazamar.org/.
Uitgebreid genealogisch vademecum. Ook kaarten en verhalen.
Cyndi's List
www.cyndislist.com
Engelstalige website met één van de grootste verzamelingen genealogisch links op het internet (bijna 340.000). Ook ca 11.500 links naar persoonlijke websites.
Dumont Woordenboek
http://www.dumont-andre.nl/woordenboek/alfa.html
Zeer uitgebreid Genealogisch woordenboek met ca. 23.000 trefwoorden.
www.stamboomgids.nl
Internetgids met gecategoriseerde genealogische websites, voorzien van schermafdruk, beschrijving en recensies.
CBG Familienamen, ook wel bekend als Nederlandse Familienamenbank van het Meertens Instituut.

https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/
Bevat meer dan 320.000 familienamen, met informatie zoals een een naamsverklaring, oude naamsvermeldingen, naamkundige en genealogische literatuurverwijzingen, relevante internetsites en pdf-bijlagen. De namen zijn in variantenclusters door hyperlinks met elkaar verbonden. Tevens kan men doorlinken naar webpagina's over specifieke naamtypen en naamscomponenten.
Ook wordt het aantal naamdragers genoemd volgens de Gemeentelijke Basis Administratie 2007 en de volkstelling van 1947.
WorldCat
Worldcat
's Werelds grootste netwerk van bibliotheekinhoud en -diensten met 2,4 miljard gecatalogiseerde objecten. Netwerk van meer dan 72.000 bibliotheken omvat naast bedrijven en instituten ook Openbare Bibliotheken in Nederland. U ziet waar in de buurt het gezochte boek/DVD etc aanwezig is. U kunt boekenlijstjes samenstellen en ook uw favoriete bibliotheken aangeven boeken instellen zodat die steeds als eerste verschijnen.
Maten en gewichten
https://www.allesopeenrij.nl/kennis/wetenschap/oude-maten-en-gewichten/
Hier kun je oude maten en gewichten terug vinden.
Als je specifieker wilt zoeken naar b.v. de regionale afmeting van een el of mijl klik dan HIER

NAAR BOVEN

NAAR STARTPAGINA STAPPENPLAN
NAAR STAP 1
NAAR STAP 3