Genealogie VERMEULEN.

Direct naar de Kwartierstaat.

Direct naar de Stamreeks.

Direct naar de Parenteel.

De naam Vermeulen is een afgeleidde van Van der Meulen. Dat verwijst naar een z.g. adresnaam, een naam die afgeleid is van een woning.
Dat kan zijn van een molen of een watermolen.

Ik kan in de stamboom van Vermeulen geen relatie leggen met een (water)molen. De naam moet dus vroeger ontstaan zijn. Zeker gezien het feit dat de oudste voorvader, geboren in Oosterhout en getrouwd met een Roosendaalse, al een schipper was. En dat beroep werd voortgezet tot in de huidige tijd.

De naam Vermeulen heeft een breed spreidingsgebied en is niet typisch Brabants resp. Roosendaals.