Stap 5: Burgerlijke Stand

In 1811 voerde Napoleon in Nederland de Burgerlijke Stand in. Sindsdien worden er per gemeente akten opgemaakt van alle geboorten, huwelijken en overlijden's. Deze akten vormen een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek. Ze bevinden zich zowel in de gemeente- of streekarchieven als in de provinciale archieven. In de archieven kun je de openbare akten raadplegen op microfiche of microfilm. Inmiddels is veel van de informatie uit die acten en soms zelfs de acte zelf op internet te vinden.