PublicerenStap 10: Publiceer de gegevens.


Deze pagina wordt in september 2014 aangepast en uitgewerkt.

We hebben in de voorgaande stappen veel informatie verzameld, gesorteerd, gecombineerd, van verhalen voorzien, verfraaid, etc.
Natuurlijk kun je altijd door blijven gaan met zoeken. Er blijft immers altijd wel iets nieuws te ontdekken.
Maar als je jouw gegevens niet alleen voor jezelf wilt houden, en er ook anderen een plezier mee wilt doen, zul je toch een keer een moment moeten kiezen om ze te publiceren. In deze Stap zullen we dat verder uitwerken.

Waarom publiceren?

In eerste instantie wil je met name voor de familie de gegevens bekend maken. Maar wellicht is er ook een bredere belangstelling voor jouw werk.
Bovendien zorgt het publiceren er voor dat anderen jou weer kunnen helpen met aanvullingen.
Met een afgeronde publikatie zorg je ook voor vastlegging voor het nageslacht.

Door aan een publikatie te werken dwing je jezelf om jouw informatie gestructureerd aan te bieden, waardoor je zelf achter de zwakke plekken in het onderzoek komt.
Het geeft veel voldoening om een publikatie te maken. Je krijgt waardering voor het gedane werk en wellicht weer nieuwe informatie.
Bovendien zorgt publikatie er voor dat je met familieleden in contact komt. En natuurlijk ook met andere
genealogen.

Voor wie publiceren?
Je moet voor jezelf een goed beeld hebben van degenen voor wie je wilt publiceren. Dat bepaalt in hoge mate de soort publikatie, de vorm ervan en de inhoud. Dat is ook afhankelijk van wat we met publikatie willen bereiken: een tegemoetkoming aan de familie die al lang nieuwsgierig is, de wens om jouw gegevens te laten controleren, of het willen ontvangen van terugkoppeling en nieuwe gegevens.

Wat willen we publiceren?
Wat we willen publiceren hangt natuurlijk af van ons doel, de doelgroep en of we veel of weinig gegevens hebben.
Je kunt kiezen voor de standaard genealogische publicaties zoals je die met het genealogie-programma kunt maken: De Genealogie, Kwartierstaat of Stamreeks. Dat kan in tekstvorm, waar je meer variatie in de teksten kunt aanbrengen en die je later ook gemakkelijker kunt aanpassen. Maar soms is een grafisch overzicht toegankelijker.
Leuker wordt het als je ook geschiedkundige, heemkundige, illustrerende gegevens van plaatsen, beroepen, etc publiceert. Dan komen de voorouders tot leven en wordt het voor uw lezers ook interessanter.
Je kunt er ook voor kiezen om de familieverhalen als uitgangspunt te nemen.
Natuurlijk kun je jouw werk illustreren met de geschiedenis van jouw familie of de gebeurtenissen ten tijde van hun leven. De beschrijving van de streek en de woonplaatsen.
Komen bepaalde beroepen vaak voor, dan kun je die uitwerken. Of woonde iemand in een monumentaal gebouw, waren er beroemdheden bij. Of zijn er leuke achtergrondverhalen te vertellen over het leven van de voorouders. Je kunt het verhaal in grote mate verlevendigen met foto’s, schilderijen etc. zoals we al in Stap 9 hebben gezien.

Kortom: denk eens na welke verhalen jij zelf graag leest van anderen en waarom.

Hoe willen we publiceren?
Voor de vorm waarin we ons onderzoek presenteren zijn er veel verschillende mogelijkheden.
- in de vorm van een te houden presentatie,
- in boekvorm, waarbij je kunt kiezen voor een uitgeverij of zelf uitgeven,
- het maken van een DVD,
- een familietijdschrift,
- Publikatie op internet bij een stamboomwebsite,
- Op een eigen website.

Internet
Publiceren op internet is goedkoop, gemakkelijk te actualiseren, je kunt er gemakkelijk op zoeken, je kunt werken voor een breed publiek.
Als nadeel geldt dat je het gevoel krijgt dat je jouw gegevens “kwijt” bent. Immers onbekenden kunnen ze weer gaan gebruiken in hun publicaties.
Of je dat erg vind moet je zelf bepalen. Het is ook een vorm van waarderingvoor jouw werk.

Bij het publiceren op internet moet je twee belangrijke keuzes maken:
- Eigen beheer of beheer door anderen,
- vaste indeling van de gegevens of kan de kijker zelf kiezen wat en hoe hij de gegevens wil zien.
We zullen deze mogelijkheden verder uitwerken.

Extern beheer. Bedoeld wordt dat je jouw gegevens b.v. via een Gedcom aan levert aan een website die al deze gegevens verzamelt en ze publiceert.
De Layout en indeling liggen liggen dan bij voorbaat vast, daar heb je geen invloed op.
Je hebt meestal maar beperkte mogelijkheden, b.v. om verhalen of foto's toe te voegen.
Voordeel is wel het gemak. Je hoeft alleen een Gedcom te maken uit jouw eigen programma (let er wel goed op welke informatie je daarin wel of juist niet wilt tonen, b.v. bepaalde personen of jouw notities) en die in te sturen. Daarvoor is weinig of geen specifieke kennis noodzakelijk. Ook hoef je geen kennis van websites te hebben. Zorg wel dat je een service-provider (dat is de beheerder van die diensten) kiest die je zelf ook aan spreekt door gebruikersgemak, zoekmogelijkheden etc. Leuke bijkomstigheid is dat dergelijke websites vaak de gegevens van alle inzenders combineert en die aan jou terug koppelt. Zo zie je het resultaat van anderen en kun je dat vergelijken. Wellicht kun je zo de kwaliteit van de jouw gegevens (of juist die van anderen) verbeteren.

Eigen beheer.
Meer mogelijkheden heb je als je zelf een website maakt. Je moet dan wel zorgen dat je ergens op het internet ruimte hebt. Dat kan gratis zijn bij jouw eigen internet-provider, bij een vereniging (b.v. HCC!) of bij daartoe opgerichte websites (wel moet je dan enige beperkingen of reclame accepteren). Deze website is een voorbeeld van een gratis website bij Digitale Stad Eindhoven.
Je kunt ook een website "kopen". Daarbij kun je ook kiezen voor een eigen domeinnaam, een eigen adres op internet zoals b.v. www.jouwnaam.nl
Daar moet je meestal jaarlijks voor betalen, anders vervalt de domeinnaam. Ook kan het lastig zijn om met jouw domein naar een andere provider over te stappen, dus dat zou betekenen: Nieuwe provider = Nieuwe website.
Ook van belang is om te kijken wat er gebeurt met de website na overlijden.
Om een eigen website te maken moet je je wel kennis eigen maken. Ten eerste een programma om de website-pagina's te maken. Dat kan met dure pakketten als Dreamweaver (dat met Photoshop in een bundel zit), met het gratis Kompozer of zelfs met Word.
Daarna moet je de pagina op het internet plaatsen (Uploaden). Dat kan met een gratis FTP-programma als FileZilla.
Als de pagina's geplaatst zijn moet je nog zorgen voor publiciteit. Zet b.v. onder aan jouw e-mails het adres van de website. En hou in gedachten: leuke informatie wordt snel gevonden.
Het beheren van een eigen domein vergt veel tijd voor onderhoud. Veel websites zijn eenmalig mooi opgezet, maar daarna niet meer onderhouden. Die benodigde tijd hoeft niet erg te zijn: Het maken van een website kan een hobby op zich zijn. Maar als je het als een noodzakelijk kwaad ziet kun je beter kiezen voor een door anderen beheerde verzamelsite.

Vaste indeling of dynamische indeling
De volgende keuze is of we de gegevens zodanig vast leggen dat de kijker de informatie alleen ziet zoals wij dat vastgelegd hebben. Met name als je zelf een website bouwt kun je ook kiezen om de kijker zelf te laten bepalen wat hij ziet. Je werkt dan met een database waar hij zelf zijn selecties uit kan maken. Het werken met databases vergt echter wel extra veel kennis van de websitebouwer.

Er zijn ook mogelijkheden om door het genealogieprogramma een overzicht te laten maken, dat je zo op het internet kunt plaatsen, en waarbij de kijker toch door de website kan zoeken. Bij Aldfaer is dat b.v. Flexitree.
Toch kun je in elke website wel zoeken. B.v. met CTRL+F. Dat is met name van belang als Google je bij het zoeken een lijst geeft van meerdere pagina's lang.

Gedcom
De standaard wijze om een stamboombestand aan anderen te geven of te (laten) publiceren is de Gedcom file. Die kun je van uit elk goed genealogieprogramma maken. Je kunt daarbij zelf bepalen welke personen én welke informatie per persoon je toont. Je moet dan wel goed op de instellingen letten bij het maken van de Gedcom.

 

Publiceren op Online websites.

Voordelen online sites
- Je kan moeiteloos je Gedcom uploaden en jouw volledige stamboom is direct zichtbaar.
- De stamboom ziet er gelikt uit.
- Buitenstaanders kunnen moeiteloos door je website surfen en eenvoudig personen zoeken.
- Parentelen, kwartierstaten e.d.direct zichtbaar.
- Foto's kunnen worden ge-upload.
- Kleine wijzigingen kunnen soms eenvoudig handmatig worden gedaan.
- Je kan gebruik maken van de statistiekmogelijkheden van de site.
- Je kan gebruik maken van "tips en trucs".
- Na je dood blijft de stamboom voorlopig gewoon bestaan

Voorbeeld de website Genealogieonline
- Startpagina en index
- Doorzoekbaar
- Persoonskaart, Stamboom, Kwartierstaat
- Invoer via Gedcom (niet handmatig)
- Muteren via nieuwe Gedcom
- Privacy filter
- Teksten en foto’s mogelijk
- Reageren mogelijk
- Maandelijkse controle op aanknopingspunten tussen publicaties
- 3 duizend publicaties en 8 miljoen personen
- Automatische aanmelding bij Google, Stamboom
- Gids, Geneanet, Stamboomzoeker en via RSS.
- Naast publicatie op Internet ook PDF formaat.
- Veel extra’s
- Bronnen
- Tellingen
- Gebeurtenissen
- Familienamen
- Bidprentjes
- Gratis én reclamevrij

- Privacy
Zoals hiervoor al diverse keren gemeld moet u rekening houden met privacy regels.

Enerzijds zijn er de door de wet gehanteerde regels, die voor archieven en gemeenten het uitgangspunt zijn:
- tot 100 jaar voor geboortegegevens, tot 75 jaar voor huwelijksgegevens en 50 jaar voor overlijdensgegevens.

Daarnaast is er ook een vaak gehanteerde regel voor publicaties: alleen overleden personen.

Bij nog levende personen moet u toestemming vragen en hebt u zelfs een meldingsplicht wanneer u die gegevens gebruikt.
En bij overleden personen kunt u te maken krijgen met bezwaren tegen publikatie door nabestaanden.
Ook is van belang wát u wilt vertellen. Het criminele verleden van een persoon zal meer weerstand oproepen dan een leuke anekdote.
En als laatste is de wijze van publiceren van belang: een presentatie op een familiebijeenkomst is wat anders dan een verhaal op internet zetten.

Praktisch zou je uit kunnen gaan van:
- geen publikatie van nog levende personen, tenzij aantoonbaar toestemming is verleend,
- overleden personen alleen als er geen bezwaren zijn van familieleden, en als die komen na publikatie die gegevens direct verwijderen,
- Maar het allerbelangrijkste: Gebruik uw gezonde verstand, en: Wat gij niet wilt etc. Wat zou je zelf (niet) willen (b.v. misdaad, echtscheiding etc,)

Verzamelwebsites zorgen er vaak voor dat de gegevens eerst gescreend worden op levende personen. Bij NGV-website gebeurt dat met het programma Res Privata. Genealogie Online filtert de gegevens en geeft ze pas vrij na een beooordeling.

Copyright
Zoals we eerder zagen kun je niet zo maar van alles op het internet of in een boek zetten. Probeer toestemming te krijgen voor b.v. fotomateriaal. Vaak is bronvermelding ook voldoende. Maar als de bron niet traceerbaar is, vraag je zelf dan af of de maker schade ondervindt (b.v. gederfde inkomsten). Voor commercieel gebruik, dus bij verkoop van boeken, moet je altijd toestemming hebben.

Presentatie
Een presentatie kunt u al maken door een Word-document samen te stellen en dat te presenteren. Natuurlijk kunt u beter een presentatiepakket gebruiken zoals PowerPoint (Microsoft Office) of Presentation (Libre Office). Een simpele manier om een presentatie te maken is met Prezi.

Publikatie
Publikatie op een verzamelwebsite.
Nast de brongegevens (uit archieven etc) worden er op internet ook de resultaten getoond van door onderzoekers gewonnen resultaten.
Veelal gebeurt dat op verzamelwebsites. Voordeel is dat u geen website hoeft te bouwen (en te beheren, wat vaak nog moeilijker is). U stuurt een Gedcom bestand op (zie stap 7)
Maak uw gedcom wel zodanig dat:
- er geen gegevens van nog levende personen in zitten
- er geen persoonlijke notities bij zitten, tenzij u die expliciet wel wilt publiceren.
Voorbeelden zijn:
www.genealogie-online.nl
www.geneanet.org
www.stamboomnederland.nl

Publikatie op een eigen website
Natuurlijk kunt u ook zelf een website maken en beheren. U hebt dan veel meer mogelijkheden.
Daarbij kunt u onderscheid maken naar een website met standaard informatie of werken met een database.
Standaard informatie kunt u veelal in de vorm van een HTML pagina uit uw genealogieprogramma halen.

Werken met een database met uw genealogische gegevens levert u veel meer mogelijkheden, terwijl de bezoekers

 

Zelf je kwartierstaat (d.w.z. de ouders en voorouders van een persoon) of een genealogie (d.w.z. al de nakomelingen van iemand) op het internet zetten is niet alleen leuk, het levert soms interessante en verrassende reacties op en er komt informatie uit zeer onverwachte hoeken. Mijn eerste kwartierstaten zijn op zeer eenvoudige wijze gemaakt. De meeste stamboomprogramma's kunnen dergelijke staten maken, vaak als een RTF-bestand. Dan start je bv. Word en lees je dit RTF-bestand binnen en kies je opslaan als... (save as ...) html-bestand en klaar is Kees. Je hebt enkel nog webruimte nodig bij je provider en een programma om "up te loaden". Zelf gebruik ik CuteFTP.
Vervolgens kan je nog je webpagina bekend maken aan enkele zoekmachines of gespecialiseerde startpagina's.
Personal Ancestral File (voorbeeld) laat eveneens toe webpages te maken waarbij je van ouders naar kinderen kan navigeren of omgekeerd en waar je bij elke persoon een scrapbook kan maken met foto's.
Génàtoile is een Frans programma (voorbeeld) en eveneens gratis en levert erg duidelijke webpagina's, bovendien zijn er schermen gesorteerd per familienaam maar ook per plaatsnaam. Je kan ook foto's toevoegen. De input gebeurt via een Gedcom-bestand. Het programma is in Java geschreven dat je eerst op je computer moet hebben maar ook al gratis is. User-group bij Yahoo.
Er is ik ook KStableau om de webpagina's met kwartierstaten (voorbeeld) en genealogieën (voorbeeld) te maken.
Een andere mogelijkheid is DftCom2 waarbij stukken van de stamboom dynamisch weergegeven worden.
Werkgroep bij Yahoo.fr
Uw gegevens ter beschikking stellen van andere onderzoekers en het nageslacht
Diverse organisaties verzamelen gegevens van amateurs zoals U en ik met de bedoeling die te centraliseren en ter beschikking te stellen van anderen. De bekendste zijn de Mormonen (LDS), Geneanet en voor Vlaanderen Ariadne. De bijna altijd gebruikte standaard om onderling gegevens uit te wisselen is de GEDCOM-standaard.

Hoe onverwoestbaar is uw werk?
Als je je gegevens wegschrijft voor het nageslacht bv. op een CD, hou er dan rekening mee dat niets eeuwig is.
Net zoals de grote floppy disks van vroeger verdwenen zijn, zal wellicht ook de CD vervangen worden door een DVD of iets dergelijks.
Het is in de eerste plaats een zaak van de ontvanger en de bewaarder. Wel is het aanbevolen naast uw eigen databank-bestand zeker ook het algemene Gedcom-bestand op te slaan.
Aarzel niet naamgenoten te noteren in uw databank, het kunnen later familieleden blijken te zijn ...
Op goed geluk personen contacteren...
haalt niet zo veel uit. Als u een zeldzame familienaam heeft kunt u het misschien proberen. Hou er rekening mee dat veel mensen gewoon niet geïnteresseerd zullen zijn. Een website waar je personen kan vinden is Infobel.
Prikborden en internetforums hebben een beperkt nut. Soms komt er wel een antwoord uit de bus, maar verwacht er niet teveel van.
Gemeenten op het internet
Meer en meer komt de burgerlijke stand (van vroeger!) van ganse gemeenten op het internet. Vaak vrijwilligerswerk. Via dergelijk puik werk heb ik heel veel personen in bv. Overpelt en Willebroek kunnen vinden.
De zijtakken zijn het moeilijkst
Voorouders vinden is het makkelijkst. Via geboorte- en huwelijksakten kan men altijd verder in het verleden gaan. Maar wat is er met de broers en zussen in een gezin gebeurd? Dit is veel moeilijker en ik heb er geen sluitende methode voor. Meisjes trouwen gewoonlijk in de gemeente waar ze wonen, dus die van de ouders. Maar voor jonge mannen kan je wel naar huwelijksafkondigingen gaan zoeken in de eigen gemeente. Het huwelijk werd daar ook afgekondigd. Waar ze vervolgens naar toe trokken, is een ander probleem. Een "uitschrijven" uit de gemeente met vermelding van de nieuwe woonplaats, heeft niet altijd bestaan. Je kan altijd in het bevolkingsregister kijken en gaan zoeken in naburige gemeenten in 10-jarige tafels van de Burgerlijke Stand of via een of andere digitale bron maar niks is gegarandeerd.

stamboomnederland.nl

Genealogische diensten

Service-provider's bieden een groot aantal diensten aan, die je ondersteunen bij genealogisch onderzoek. Een aantal van deze diensten zijn:
- opslagruimte voor je data;
- verzorging van de backup;
- controle op en melding van (bijna)overeenkomst van personen in andere stambomen;
- melding van bepaalde namen bij nieuwe inzendingen;
- ruimte voor foto's en andere digitale bronnen;
- intern e-mail-systeem voor alle leden/deelnemers;
- afgeschermde ruimte voor familieberichten en/of chat (je regelt zelf de toegang).

Belangrijk voor deze service-provider's is dat hun database zo groot mogelijk wordt, oftewel: dat zoveel mogelijk mensen hun data (GEDCOM-bestand) insturen. Namelijk: hoe groter de database van de service-provider, hoe groter de kans op overeenkomsten in namen met data van anderen. Zo’n overeenkomst kan aanleiding zijn om in contact te treden met elkaar en onderling gegevens te vergelijken en uit te wisselen. Op die manier kan ieder zijn eigen data uitbouwen.

De service-provider's breiden hun diensten continu uit. Daarom is het belangrijk om de websites goed te bestuderen voordat je een keuze maakt, zodat de service-provider die je kiest inderdaad aan jouw wensen voldoet. Overigens worden de onderlinge verschillen tussen de service-providers steeds kleiner. Belangrijke punten waar je op moet letten zijn: het aantal personen in de overall-database en het lidmaatschapsgeld/deelnameprijs. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld klantvriendelijkheid of een (Nederlands) supportteam doorslaggevende argumenten zijn.

Voorbeelden service-provider's

Service-provider Mogelijkheden Prijs Voorbeelden
Contactdienst van de NGV http://contactdienst.ngv.nl Je kan namen opgeven, waar je dan over wordt gemaild bij een overeenkomst. Als lid heb je véél meer opties. € Gratis

GeneaNet www.geneanet.org Zonder je aan te melden kun je redelijke zoekresultaten behalen. Je aanmelden als 'privileged user' voor € 40,- per jaar verschaft je echter toegang tot bijna 800 miljoen individuen en biedt al de bovenstaande services. Geneanet bestaat al 15 jaar en biedt ook ondersteuning aan diverse talen. € Gratis

Genealogieonline www.genealogieonline.nl Het basisabonnement is gratis, maar voor € 60,- per jaar wordt je premium-lid wat vele extra mogelijkheden biedt, waaronder het vormen van een digitaal familiearchief, het toevoegen van andere documenten naast de data en het uiterlijk van de publicatie aanpassen: www.genealogieonline.nl/premium. Deze site wordt gerund door Bob Coret, evenals www.stamboomgids.nl en www.stamboomforum.nl. € Gratis Stamboom Forum

Ancestry www.ancestry.com Dit is een internationale website met bijna 1,5 miljoen leden en 1,6 miljard personen in de 'Public Member Trees'. Let op aanbiedingen en tijdelijk gratis lidmaatschap als je je GEDCOM-bestand instuurt. €100-170 dollar per jaar

MyHeritage www.myheritage.com Fraaie site met heel veel informatie en wisselende beelden. Het programma Family Tree Builder is 'ingebakken' voor gebruik en er is ondersteuning van breed scala aan talen. Let op kortingen mij meerjarig contract. € 40 -60 per jaar

Bronvermelding
Let op: vermeld altijd de bron
Als je gegevens van internet overneemt in jouw eigen bestand, vermeld dan altijd de bron. Het beste is zelfs om de eigenaar/afzender van de gegevens in te lichten en eventueel een aanbod te doen met gegevens van jouw kant. Op die manier kun je wellicht lid worden van de ander zijn familiekring, zodat je op de hoogte blijft van toekomstige feiten en gegevens.

 

Links
http://www.cbpweb.nl/downloads_rs/rs_20071211_persoonsgegevens_op_internet_definitief.pdf
http://blog.coret.org/2010/10/genealogische-services-en-privacy.html

http://www.mijnprivacy.nl/Pages/Home.aspx