Symbolen

In de beeldende kunst worden veel symbolen gebruikt. Iedereen kent de attributen van heiligen, waaraan je ze kunt herkennen. Nou ja, sommigen dan. Duidelijk zijn de sleutels van Petrus, maar kent u b.v. deze heilige met ogen als attribuut, de Heilige Lucia van Syracuse.
Eén van versies is het verhaal dat een heidense minnaar naar haar hand dong. Hij maakte haar een compliment over haar mooie ogen, waarna ze haar ogen uitstak en hem deze toezond op een schaal, met de boodschap haar verder met rust te laten. Op wonderbaarlijke wijze bleef ze echter in staat te zien. In andere versies van de legende worden haar ogen uitgestoken bij haar marteldood.

Op schilderijen zie je vaak ook andere symbolen staan.
Een mooi voorbeeld is natuurlijk de Tuin der lusten van Jeroen Bosch. Zo hebben b.v. de vogels allerelei betekenissen, zie o.a. www.cubra.nl/brabantslandschap/vogelsjeroenbosch.htm

Dit onderwerp ben ik aan het bestuderen, en ik wil tzt hier iets over publiceren.